Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Я. І. Гіпінскій. Девиантология : соціологія злочинності, наркотизму, проституції, самогубств та інших «відхилень»., 2004 - перейти до змісту підручника

§ 3. Латентна злочинність

Під латентної злочинністю (від англ. dark number, ньому. dunkel Ziffer - «темне число») розуміється її незареєстрована частина. Розглянемо цю проблему докладніше.
У зв'язку з поширеною надмірністю кримінально-правового закону, а також з урахуванням реальних можливостей поліції та кримінальної юстиції переважна більшість діянь, формально підпадають під дію кримінального закону, залишаються неврахованими, незареєстрованими. Більш того, відомо, що з числа зареєстрованих розкривається не більше половини, з яких доходять до суду ще менше, а засуджується менше число осіб, ніж постає перед судом. Це - так звана «воронка» кримінальної юстиції, яка не може «перетравити» навіть всі зареєстровані злочини (так, наприклад, в 2001 р. в Росії було розглянуто 3463304 заяв про скоєні злочини, зареєстровано 2968255 злочинів, виявлено 1644242 особи, які вчинили злочини, засуджені за вироками, що набрав законної сили, 1244211 чоловік).
Розрізняють три основних види причин латентності злочинів.
Природна латентність, коли органам, реєструючим злочину, не відомо про них.
Найчастіше це буває тому, що потерпілі від злочинів не повідомляють про них. Так, за результатами нашого опитування населення Санкт-Петербурга, в 2001 року не були звернулися до міліції понад 73% жертв злочинів. Причини відмови від звернення: «міліція нічого не стала б робити» і «безсилля міліції» - понад 23% (від числа не звернувся), відсутність або незначність шкоди - 10%, відсутність доказів і невідомість підозрюваного - 18%, інші причини - понад 48%. Нерідко потерпілі не знають, про те, що вони стали жертвами злочину (при екологічних злочинах, в результаті фальсифікації продуктів харчування та ін.)
Штучна латентність - коли правоохоронним органам стало відомо про факт злочину, але вони його не реєструють.
Штучна латентність набуває масового характеру в тоталітарних та авторитарних державах. Причина - прагнення приховати від населення справжні масштаби злочинності , боротьба за «честь мундира», бажання «вислужитися» (чим «менше» злочинів, тим «краще» працює поліція, міліція), а то і виконання прямого наказу «згори». Так, дуже високою штучна латентність була в СРСР до 1983 м. У 1983 р. одним із приводів для зняття Н. Щолокова з поста міністра внутрішніх справ послужили «розкриті» Генеральною прокуратурою (начебто про це раніше не було відомо!) масові випадки приховування злочинів від реєстрації. Навели «порядок», познімали з постів ряд відповідальних працівників МВС, злочинність в 1983 р. «виросла» в результаті реєстрації раніше прихованих злочинів на 21,8%, порівняно з 1982 р. (це - величезний приріст злочинності, до 1983 р. максимальний річний приріст в 1966 р. становив 18,1%, середні ж коливання злочинності були ± 5%). З початку 90-х рр.. по 1994 р. штучна латентність в Росії перебувала на «прийнятному» рівні. Потім знов почалося її зростання. Про це свідчать кілька обставин.
По-перше, рівень розкриття злочинів. Середній для європейських країн рівень розкриття 40-46% (1988 р.: у Франції - 40,3%, у Великобританії - 32,0%, у ФРН - 45,8%; 2000 р.: у Данії - 19%, у Фінляндії - 58%, у Норвегії - 30%, у Швеції - 19%). Рівень розкриття в СРСР понад 90-95% (1980 р. - 95 , 4%, 1982 р. - 95,9%, 1984 р. - 90,2%) був свідомо нереальний, «липовий». Вперше правдоподібний показник 46,9% досягнутий в Росії в 1992 р., що свідчило про відносно достовірної реєстрації злочинів. «Рост» розкриваності, що почався в 1993 р. (50,6%), до 75,6% у 2000 р. міг бути досягнутий тільки за рахунок масового приховування від реєстрації «глухарів», «неочевидних», свідомо неперспективних для розкриття злочинів. Правда, після відповідного визнання міністра внутрішніх справ Б. Гризлова рівень розкриття до 2002 кілька знизився, однак про істотну зміну ситуації з штучної латентностью говорити поки не доводиться.
По-друге, як показують результати виктимологических досліджень в Санкт-Петербурзі, при «скороченні» статистичних показників злочинності в 1994-1997 рр.. кількість жертв злочинів у місті не скорочується, а зростає (у 1991 р. - 12% опитаних, в 1994 р. - 26%, в 1998 р. - 26%, в 1999 р. - близько 27%).
По-третє, за світовими даними, умисні вбивства як злочину з відносно низькою латентністю і відносно стабільною динамікою, є найважливішими індикаторами кримінальної ситуації, репрезентуємо (представляючи) стан злочинності в цілому. Наприклад, питома вага (частка у%) умисних вбивств в структурі злочинності протягом багатьох років становив: у Данії, Норвегії, Швеції 0,01-0,03%, в Канаді , Фінляндії, Франції, ФРН 0,06-0,07%, в Угорщині, Італії, США, Японії 0,12-0,23% і т. д. У Росії протягом 1985-1992 рр.. умисні вбивства становили 0, 70-0,85% і лише в 1993 р. цей показник виріс до 1,04%, а в 1994 р. - до 1,2%, тобто в 1,6 рази (у наступні роки питома вага вбивств також вище 1%). Зазначені «відхилення» можуть бути пояснені як результат значного збіль-шення латентної маси злочині *.
* Детальніше див: Гаврилов Б. Я. Чи здатна російська статистика про злочинність стати реальною ? / / Держава і право, 2001. № 1. С. 47-62; Лунеев В. В. Злочинність XX століття. Світовий кримінологічний аналіз. С. 125-141.
Прикордонна латентність - наслідок юридичної помилки, омани. Правоохоронним органам відомо про подію, але воно помилково сприймається як непреступное. Наприклад, в результаті помилкового висновку пожежної інспекції факт пожежі розцінюється як самозаймання, а насправді мав місце підпал. Або добре замасковане вбивство сприймається як самогубство чи нещасний випадок.
Латентність існує в усіх країнах, але її масштаби і співвідношення видів істотно залежать від професіоналізму та сумлінності роботи поліції, а також від кримінальної політики держави.
Існує багато способів і методик визначення рівня латентності різних видів злочинності *. Вище вже називалися виктимологические опитування і «самозвіт». Нерідко використовується метод експертних оцінок, коли фахівці в тій чи іншій області на основі професійних знань відповідають на питання про передбачуваний рівень латентності певного виду злочинів. Можливо уточнення латентної злочинності в результаті спеціальних економічних, бухгалтерських, технологічних досліджень. Так, вивчаючи витрата електроенергії, сировини, промислових вод на підприємстві і порівнюючи ці дані з випущеною продукцією, можна визначити розмір розкрадань готової продукції.
* Детальніше см .: Горяїнов К.К. Латентна злочинність в Росії: досвід теоретичного та прикладного дослідження М., 1994; Шнайдер Г. Й. Кримінологія. С. 124 - 146.
Проблема латентної злочинності тісно пов'язана з завданням визначення реального стану злочинності в країні, регіоні.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 3. Латентна злочинність"
 1. § 2. Основні характеристики (показники) злочинності
  латентної злочинності і про неї мова піде нижче. Ясно, що виявлення та оцінка масштабів латентної злочинності - завдання не з легких. 2. Іноді стверджують, що зареєстрована (врахована) злочинність «представницька» для всієї сукупності. І в зареєстрованої злочинності відбивається ціле як у краплі води. Але наскільки ми можемо довіряти показності (репрезентативності) врахованої
 2. § 4. Стан злочинності в сучасному світі
  латентності різних видів злочинів, активності поліції і т. п., то рівень смертності від убивств служить відносно надійним показником реальної кримінальної ситуації. З даних, наведених у табл. 7.2. випливає, що в більшості країн рівень смертей від вбивств відносно стабільний. Спостерігається деяка, слабо виражена тенденція до зростання (в Угорщині, Італії, Польщі, США). Для країн
 3. Використана література
  злочинності в регіоні: Методологія, методика, техніка. Л., 1991. (ч. I: 93, 103). 6. Айдинян Р . М. Введення в теорію соціальної організації. Л., 1980. (ч. III.: 345). 7. Айдинян Р., Гилинский Я. Функціональна теорія організації та організована злочинність / / Організована злочинність в Росії: теорія і реальність / Под ред. Я. Гілінського. СПб., 1996. (ч. 1:80, ч. III.: 75). 8.
 4. § 2. Основні поняття Девиантология
  латентні (Р. Мертон) функції. «Наявність, постійне збереження в суспільстві злочинності неможливе без визнання того, що і злочинність виконує певну соціальну функцію, служить формою або регулятивної, або адаптаційної (пристосувальної) реакції на суспільні процеси, явища, інститути» *. Так от, «вічність» злочинності, споживання речовин, що впливають на центральну нервову
 5. § 2. Про методи емпіричних досліджень в Девиантология
  латентність більшості проявів девіантної поведінки; - суттєвою залежністю стану і динаміки об'єктів від середовища (соціальних, економічних, політичних, демографічних, культурологічних процесів), а отже, необхідністю отримання інформації про неї. Основні шляхи (канали) отримання інформації про об'єкт Девиантология: - «автоматичне» надходження інформації
 6. § 2. Становлення вітчизняної соціології девіантності та соціального контролю (Девиантология) як спеціальної соціологічної теорії
  латентності (невраховане ™) багатьох видів злочинів. Існує певний взаємозв'язок між рівнем і динамікою вбивств і самогубств; цілком певним чином змінюється структура споживаних наркотичних засобів; корупція є істотним гальмом вирішення багатьох соціальних проблем; потрібні політичні, соціально-економічні заходи скорочення соціальної бази тероризму і т. п.
 7. § 2. Місце індивіда в суспільстві - «трамплін» до девіантної поведінки
  латентність «білокомірцевої» злочинності - економічної, корупційної, екологічної, селективність поліції та кримінальної юстиції - не дозволяють повною мірою оцінити масштаби злочинів представників вищих страт, що не говорячи вже про інші види девіантності - споживанні «престижних» наркотиків (кокаїну), зловживанні алкоголем, порушенні моральних норм тощо * Див: Gilinskiy Y. The
 8. § 3. Корупція в сучасній Росії
  злочинності та пов'язаної з нею корупції. Наші респонденти з числа підприємців та керівників підрозділів правоохоронних органів Санкт-Петербурга зазначали: «Давати треба за все ... Податкової інспекції балансу так просто не здати ... Без хабара у сфері підприємництва неможливо працювати ... Податкова інспекція вкрай корумпована ». Представники петербурзьких злочинних
 9. § 3. Стан наркотизма
  латентності наркотизма. * Злочинність і правопорушення в СРСР. М., 1990. С. 79; Злочинність і правопорушення. М., 1992. С. 103; Злочинність і правопорушення. М., 1999. С. 125. ** Доповідь про розвиток людського потенціалу в Російській Федерації. М. , 1999, С. 69. Відомості про зареєстровані злочини, пов'язаних з наркотиками, відображені в табл. 10.1 і на рис. 10.1. Ми бачимо,
 10. § 5. Деякі світові та російські тенденції та закономірності суїцидальної поведінки
  латентностью (необлікованих або неточністю діагнозу). Це викликано рядом причин: - не всі випадки самогубств реєструються як такі (частина загиблих виявляється не виявленими); - деякі випадки самогубств помилково розцінюються як смерть від нещасного випадку (наприклад, смерть при утопленні); - частина зареєстрованих самогубств в дійсності були добре замаскованими
© 2014-2022  yport.inf.ua