Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Васильєв. Цивільне та торгове право капіталістичних держав, 1993 - перейти до змісту підручника

Методичні вказівки


Цивільне та торгове право капіталістичних держав є однією з профілюючих дисциплін для студентів міжнародно-правових факультетів , відділень і груп міжнародного права юридичних факультетів, що готують юристів у галузі міжнародного права та зовнішньоекономічних зв'язків.
Мета курсу - вивчення основних принципів та інститутів цивільного і торгового права, ознайомлення з особливостями правового регулювання цивільних і торгових відносин, вироблення навичок роботи з нормативними матеріалами, вирішення правових питань на базі національного законодавства досліджуваних країн, для чого передбачається крім підручника самостійне вивчення студентами основної і додаткової спеціальної літератури як з загальних питань, так і по праву окремих країн.
Очікується, що, приступаючи до освоєння курсу, студенти вивчили політичну економію, теорію держави і права, римське приватне право, державне право, судоустрій досліджуваних країн, російське цивільне право, а також можуть вільно читати спеціальну правову літературу, рекомендований список якої російською та іноземними мовами наводиться на початку кожного розділу.
Для самоперевірки з кожної теми пропонуються контрольні питання.
Багаторічний досвід викладання цивільного та торгового права на міжнародно-правовому факультеті в Московському державному інституті міжнародних відносин та Академії зовнішньої торгівлі дозволив виробити методику, що поєднує вивчення теоретичних питань з їх практичним відпрацюванням на семінарах шляхом вирішення завдань, спеціально складених з урахуванням особливостей досліджуваної теми або запозичених з судової та арбітражної практики розглянутих країн, а також з практики Арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті СРСР і зібраних в Навчальному посібнику з цивільного та торговельного права капіталістичних держав (Збірник завдань і вправ) під редакцією кандидата юридичних наук, доцента Е. А. Васильєва.
При вирішенні завдань рекомендується використовувати крім підручника також нормативні акти, опубліковані в збірниках, виданих
в різний час Університетом дружби народів імені Патріса Лумумби:
Цивільне та торгове право капіталістичних держав. - Ч. 1. - M., 1973; Ч. 2. - M., 1974;
Цивільне, торгове та сімейне право капіталістичних країн: Збірник нормативних актів (Цивільні і торгові кодекси). - М., 1986;
Законодавство про компанії, монополії і конкуренції, - М., 1987;
Авторське право, - М., 1988;
Зобов'язальне право, - М., 1989.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Методичні вказівки "
 1. § 3. Правові форми інноваційної діяльності
  методичні вказівки, інструкції, положення, листи і т.п. На приватно-правовому рівні регулювання основою, упорядочивающей відносини суб'єктів інноваційної діяльності, є все те ж державний вплив, але його домінуючим початком виступає охорона приватних інтересів окремих осіб. Основний формою, яка забезпечує статус автономної особи, виступає договірна форма,
 2. § 1. Поняття і джерела правового регулювання бухгалтерського обліку
  методичні вказівки органів влади, що регулюють бухгалтерський облік (ці органи будуть перераховані далі), 3) локальні нормативні акти самої організації. Відповідно до п. 2 ст. 5 Закону про бухгалтерський облік регулювати своїми підзаконними актами бухгалтерський облік можуть тільки ті органи влади спеціальної компетенції, яким таке право надано федеральними законами.
 3. § 2. Суб'єкти та об'єкти бухгалтерського обліку
  методичних вказівках повинна передбачатися спрощена система бухгалтерського обліку для суб'єктів малого підприємництва. Ця норма ще раз закріплює загальний принцип, встановлений у Федеральному законі «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності для суб'єктів малого підприємництва» [2]. Об'єкти бухгалтерського обліку. Об'єктами бухгалтерського обліку, тобто тим, на що
 4. ПЕРЕДМОВА ДО ДРУГОГО ТОМУ
  методичні вказівки та матеріали. Зміни в чинному законодавстві враховані станом на 31 грудня 2004 р. Відповідальний редактор - зав. кафедрою цивільного права юридичного факультету МГУ, доктор юридичних наук, професор
 5. 3. Переддоговірні дії сторін і укладення договору продажу підприємства
  зазначенням кредиторів, характеру, розміру і строків їх вимог; - документ про оцінку підприємства. Посвідчення складу продаваного підприємства є не що інше, як його повна інвентаризація (п. 1 ст. 561 ЦК). Інвентаризація, по-перше, являє собою перевірку фактичної наявності значаться на балансі підприємства цінностей (матеріальних і нематеріальних активів), їх збереження,
 6. 3. Висновок та оформлення договору оренди підприємства
  зазначенням кредиторів, характеру, розміру і строків їх вимог. Посвідчення складу продаваного підприємства є не що інше, як його повна інвентаризація. У ході інвентаризації, по-перше, перевіряється фактична наявність значаться на балансі цінностей (матеріальних і нематеріальних активів) підприємства, їх збереження, опис основних ознак і визначення поточного стану;
 7. § 1. Звернення громадян
  методичні вказівки для інших органів у сфері моніторингу довкілля (Положення про Федеральної службі Росії по гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища, затверджено постановою Уряду РФ від 8 вересня 1994 р. № 1035 *; см. також постанову Уряду РФ "Про підвищення ефективності використання в народному господарстві гідрометеорологічної інформації і даних про
 8. 8. Викуп орендованого майна
  методичними вказівками з оцінки вартості цих об'єктів, які затверджуються Держкоммайном Росії, тобто на законодавчому рівні закріплювалося положення про необхідність регулювання вартості об'єктів приватизації та передбачалася можливість її регулювання за допомогою прийняття підзаконного акту. Основними положеннями Державної програми приватизації державних і муніципальних
 9. 3. Історія правового регулювання лізингу в Росії
  методичних вказівок з проведення міжнародних лізингових операцій; вирішення питань, пов'язаних із створенням асоціації лізингових компаній держав - учасниць СНД, інвестиційного лізингового консорціуму комерційних банків; розробка проектів створення міжрегіональних лізингових центрів для малого підприємництва, і т.п. --- СЗ РФ. 1997. N 30. Ст.
 10. 6. Виконання позикового зобов'язання
  методичних вказівок відповідно Мін'юстом та Банком Росії. Саме таким чином ця проблема і повинна бути вирішена! На думку ж Л.А. Новосьолова, з усіх названих нею можливих варіантів вирішення обговорюваної проблеми найбільш оптимальним є той, який передбачає право суду визначати суму заборгованості в рублях, виходячи з інтересів кредитора, або на момент пред'явлення позову,
© 2014-2022  yport.inf.ua