Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Ю.Ф. Беспалов, О.А. Єгорова. Настільна книга судді по справах про спадкування: навчально-практичний посібник., 2013 - перейти до змісту підручника

7.3. Спадкування земельних ділянок

З метою формування однакової судової практики щодо застосування цивільного законодавства про регулювання спадкових відносин Постановою Пленуму Верховного Суду РФ від 29 травня 2012 N 9 "Про судову практику у справах про спадкування" судам дано наступні роз'яснення, що стосуються успадкування земельних ділянок:
"До складу спадщини входять і успадковуються на загальних підставах належали спадкодавцеві на праві власності земельну ділянку або право довічного успадкованого володіння земельною ділянкою (у разі, якщо право на земельну ділянку належить кільком особам, - частка у праві спільної власності на земельну ділянку або частка у праві довічного успадкованого володіння земельною ділянкою) (п. 74).
Належність спадкодавцеві права на земельну частку, отриману ним при реорганізації сільськогосподарських підприємств і приватизації земель до початку видачі свідоцтв про державну реєстрацію прав за формою, затвердженою Постановою Уряду Російської Федерації від 18 лютого 1998 року N 219 "Про затвердження Правил ведення Єдиного державного реєстру прав на нерухоме майно та угод з ним", за змістом пункту 9 статті 3 Федерального закону від 25 жовтня 2001 року N 137-ФЗ "Про введення в дію Земельного кодексу Російської Федерації" та статті 18 Федерального закону від 24 липня 2002 року N 101-ФЗ "Про обіг земель сільськогосподарського призначення" за відсутності свідоцтва про право на земельну частку, виданого за формою, затвердженою Указом Президента Російської Федерації від 27 жовтня 1993 року N 1767 "Про регулювання земельних відносин та розвитку аграрної реформи в Росії" або Постановою Уряду Російської Федерації від 19 березня 1992 року N 177 "Про затвердження форм свідоцтва про право власності на землю, договору оренди земель сільськогосподарського призначення та договору тимчасового користування землею сільськогосподарського призначення ", засвідчується випискою з рішення органу місцевого самоврядування про приватизацію сільськогосподарських угідь, прийнятого до початку застосування Правил ведення Єдиного державного реєстру прав на нерухоме майно та угод з ним.
Відкриття спадщини до винесення у встановленому порядку рішення про передачу земель у власність при реорганізації колгоспів, радгоспів та приватизації державних сільськогосподарських підприємств (або після винесення такого рішення, але до видачі свідоцтва про право власності на земельну частку) не є підставою для відмови в задоволенні вимоги спадкоємця про включення земельної частки до складу спадщини, якщо спадкодавець, який висловив волю на її придбання, був включений в прилагавшийся до заявки трудового колективу на надання землі в обрану ним форму власності список осіб, які мають право на отримання землі у власність безкоштовно , і не відкликав свою заяву (п. 75).
При вирішенні питань про право спадкодавця на земельну частку суд перевіряє правомірність включення спадкодавця в прилагавшийся до заявки трудового колективу реорганізується колгоспу, радгоспу, що приватизується сільськогосподарського підприємства на надання землі в обрану ним форму власності список осіб, які мають право на отримання землі у власність безкоштовно відповідно до пункту 1 Указу Президента Російської Федерації від 2 березня 1992 року N 213 "Про порядок встановлення норми безоплатної передачі земельних ділянок у власність громадян", а також пунктом 9 Положення про реорганізацію колгоспів, радгоспів та приватизації державних сільськогосподарських підприємств (затверджено Постановою Уряду Російської Федерації від 4 вересня 1992 року N 708 "Про порядок приватизації та реорганізації підприємств і організацій агропромислового комплексу"), пунктом 7 Рекомендацій з підготовки та видачі документів на право на земельні частки і майнові паї (схвалені Постановою Уряду Російської Федерації від 1 лютого 1995 року N 96 "Про порядок здійснення прав власників земельних часток і майнових паїв"). У зазначених випадках судам належить також з'ясовувати, чи була земельна частка внесена спадкодавцем до статутного капіталу реорганізованої сільськогосподарської організації (п. 76).
Визнані в установленому порядку незатребуваними земельні частки, що належали на праві власності громадянам, які не передали цю земельну частку в оренду або розпорядилися нею іншим чином протягом трьох і більше років поспіль, до їх передачі рішенням суду в муніципальну власність входять до складу спадщини і успадковуються на загальних підставах, встановлених ГК РФ (п. 77).
При розгляді справ про спадкування земельних ділянок, що перебувають на праві довічного успадкованого володіння, належить враховувати наступне:
а) статтею 1181 ЦК РФ не встановлено будь-яких вилучень для випадків успадкування декількома особами, внаслідок чого кожен спадкоємець набуває частку в зазначеному праві незалежно від подільності земельної ділянки ;
б) спадкоємцями земельної ділянки, що належав спадкодавцеві на зазначеному праві, можуть бути тільки громадяни. Включення в заповіт розпорядження щодо такої земельної ділянки на користь юридичної особи тягне в цій частині недійсність заповіту (п. 78) .
Земельні ділянки і розташовані на них будівлі, будівлі, споруди виступають в якості самостійних об'єктів цивільного обороту (стаття 130 ЦК РФ), тому заповідач має право зробити щодо їх окремі розпорядження, в тому числі розпорядитися тільки належним йому будовою або тільки земельною ділянкою (правом довічного успадкованого володіння земельною ділянкою). Однак при цьому за змістом підпункту 5 пункту 1 статті 1, а також пункту 4 статті 35 Земельного кодексу Російської Федерації (далі - ЗК РФ) не можуть бути заповідані окремо частина земельної ділянки, зайнята будівлею, будовою, спорудою і необхідна для їх використання, і сама будівля, будівля, споруда. Наявність у заповіті таких розпоряджень тягне в цій частині недійсність заповіту.
У силу пункту 2 статті 1151 ГК РФ виморочное майно у вигляді житлового будинку, а також службових надвірних будівель з частиною земельної ділянки, зайнятої ними та необхідної для їх використання, переходить у порядку спадкування за законом у власність муніципального освіти, в якому дане житлове приміщення розташоване, якщо воно розташоване в місті федерального значення Москві або Санкт-Петербурзі - у власність міста федерального значення, а виморочное майно у вигляді іншої частини земельної ділянки - у власність Російської Федерації.
У разі виникнення спору між власником нерухомості, розташованої на земельній ділянці , і власником цієї ділянки суд може визнати право власника нерухомості на придбання у власність земельної ділянки, на якій знаходиться ця нерухомість, або право власника земельної ділянки на придбання залишилася на ньому нерухомості або встановити умови користування земельною ділянкою власником нерухомості на новий строк (п. 79).
Спадкоємці об'єктів незавершеного будівництва, розташованих на земельній ділянці, наданій спадкодавцеві на праві постійного (безстрокового) користування (стаття 269 ЦК РФ), набувають право на використання відповідної частини земельної ділянки на тих же умовах і в тому ж обсязі, що і спадкодавець у відповідності з цільовим призначенням земельної ділянки (п. 80).
При руйнуванні до відкриття спадщини належав спадкодавцеві будівлі, будівлі, споруди, розташованих на ділянці, якою спадкодавець володів на праві постійного (безстрокового) користування або довічного успадкованого володіння, ці права зберігаються за спадкоємцями протягом трьох років після руйнування будівлі, будівлі, споруди, а у разі, якщо цей термін був продовжений уповноваженим органом, - протягом відповідного періоду.
Після закінчення зазначеного терміну названі права зберігаються за спадкоємцями, якщо вони не були припинені в установленому порядку та за умови початку відновлення (у тому числі спадкоємцями) зруйнованої будівлі, будівлі, споруди (п. 81).
Суд має право визнати за спадкоємцями право власності в порядку спадкування:
на земельну ділянку, надану до введення в дію ЗК РФ для ведення особистого підсобного, дачного господарства, городництва, садівництва, індивідуального гаражного або індивідуального житлового будівництва на праві постійного (безстрокового) користування, за умови, що спадкодавець звернувся в установленому порядку з метою реалізації передбаченого абз. 1 і 3 п. 9.1 ст. 3 Федерального закону "Про введення в дію Земельного кодексу Російської Федерації" права зареєструвати право власності на таку земельну ділянку (за винятком випадків, якщо відповідно до федеральним законом така земельна ділянка не може надаватися у приватну власність);
на земельну ділянку, надану спадкодавцеві, що був членом садівницького, городницького або дачного некомерційного об'єднання, у разі, якщо становить його територію земельна ділянка надана даним некомерційному об'єднанню або іншій організації, при якій до набрання чинності Федерального закону від 15 квітня 1998 року N 66-ФЗ "Про садівничих, городницьких об'єднаннях громадян" воно було створено (організовано), відповідно до проекту організації та забудови території даного некомерційного об'єднання або іншим встановлює в ньому розподіл земельних ділянок документом, за умови, що спадкодавцем у порядку, встановленому пунктом 4 статті 28 названого Федерального закону, було подано заяву про придбання такої земельної ділянки у власність безкоштовно (якщо тільки федеральним законом не встановлено заборону на надання земельної ділянки у приватну власність) (п. 82) "(1).
---
(1) РГ. 2012. N 127. 6 червня.
Якщо земельна ділянка безоплатно надано на праві постійного (безстрокового) користування на підставі свідоцтва, то така ділянка не може бути спільно нажитим майном подружжя. У тому випадку, якщо чоловік, який володіє зазначеною ділянкою, заповів все своє майно одній особі, то і дана земельна ділянка буде переданий цьому спадкоємцеві на праві постійного (безстрокового) користування.
Ухвалою Судової колегії в цивільних справах Московського міського суду від 20 січня 2012 залишено без зміни рішення Нагатинського районного суду м. Москви від 19 жовтня 2011 року за позовом Г. до П. про визнання права власності на майно в порядку спадкування за законом, заборону вчиняти без наявності письмової згоди дії щодо розпорядження майном, чинити перешкоди до доступу до об'єктів майна, а касаційні скарги без задоволення.
Залишаючи в силі зазначене рішення, Судова колегія у цивільних справах Московського міського суду зазначила таке: "П.Ю. помер .... П.В. померла .... Після їх смерті відкрилася спадщина. Спадкоємцями першої черги за законом є їх діти - син П.Д. і дочка Г.
16.03.2010 П. склала заповіт, посвідчений нотаріусом ..., зареєстроване в реєстрі за N 1647, яким П. все майно, що належать їй до дня смерті, заповідала синові П.Д., в якому вона вказала, що дочка Г. вона позбавляє спадщини.
В рамках спадкової справи свідоцтво про право на спадщину нотаріусом не видавався.
П.Ю. і П. були в шлюбі з .... Сторони у справі - П.Д. та Г. (П.) , є дітьми П.Ю. і П.
П.Ю. на день смерті належало на праві власності наступне майно, що є предметом спору:
<... >
П.В. А. на день смерті належало на праві власності наступне майно, що є предметом спору:
- житловий будинок, загальною площею 470,5 кв. м, розташований за адресою: ....
П. на день смерті належала на праві постійного (безстрокового) користування земельну ділянку загальною площею 458 кв. м, за адресою: <... >.
П.Ю. і П. належала на праві спільної сумісної (без визначення часток) власності квартира N 512, розташована за адресою: ....
У нотаріуса м. Москви ....
У встановлені законом терміни до нотаріуса із заявами про прийняття спадщини звернулися спадкоємці за законом першої черги - дружина П., дочка Г. і син П . Д. Заповіту П.Ю. не залишив.
П. звернулася до нотаріуса із заявою про виділ подружньої частки в спільно нажите майно в період шлюбу з П.Ю.
23.06.2010 нотаріус ... видав свідоцтво про право власності, яким засвідчив, що П., що є пережила дружиною П.Ю., померлого 22.08.2009, належить 1/2 частки у праві в загальному спільному майні подружжя, придбаному названими подружжям під час шлюбу, яке складається з:
...
Судом також встановлено, що все зазначене вище майно придбане у власність П.Ю. і П. в період шлюбу за оплатним операцій, нотаріусом видано свідоцтво тільки на частину спільно нажитого майна, а на частину майна свідоцтво про право власності П. на подружню долю не видавався.
У зв'язку з чим суд дійшов правильного висновку про обгрунтованість позовних вимог П.Д. про виділ 1/2 (однієї другої) частки за П. в спільно нажите спільному майні подружжя в період шлюбу з П.Ю. та включення його в спадкову масу після смерті П.В ., померлої ..., у вигляді:
  ...
  Оскільки судом встановлено, що земельна ділянка, загальною площею 458 кв. м, за адресою: ..., не належить П. на праві власності, П.В. мала право постійно (безстрокового) користування зазначеною земельною ділянкою з безоплатної передачі їй у користування ділянки на підставі свідоцтва, виданого адміністрацією ..., суд дійшов правильного висновку про те, що дана земельна ділянка не є спільно нажитим майном у шлюбі П. Ю. і П. і відносно земельної ділянки не можна застосувати положення про спільно нажите в період шлюбу майно.
  У зв'язку з чим суд дійшов правильного висновку про те, що вимоги Г. про визначення їй спадкової частки в порядку спадкування за законом після смерті батька П.Ю. стосовно вказаної вище земельної ділянки в ... як на майно, нажите її батьками в період шлюбу, задоволенню не підлягає.
  ...
  Доводи скарги Г. про необгрунтованість визнання за П.Д. права постійного (безстрокового) користування земельною ділянкою, загальною площею 458 кв. м за адресою ..., не може бути прийнятий до уваги і покладений в основу скасування рішення суду в цій частині, оскільки згідно Свідоцтва на право постійного безстрокового користування спірне ділянка була передана безоплатно П. (л. д. 59, том 1), отже, він не підлягає розподілу між подружжям П.Ю. і П.В.А., а оскільки П. склала заповіт на все своє майно на користь сина П.Д., при цьому частки ні власності, ні користування в даному майні у П.Ю. немає, отже, немає правових підстав для визнання за Г. права постійного безстрокового користування на частку спірною земельною ділянкою, оскільки вона є тільки спадкоємицею свого батька П.Ю. Так як П.Ю. не був володарем яких прав на спірну земельну ділянку, отже, в порядку спадкування у Г. також не може виникнути яких би то не було прав на спірну ділянку ".
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "7.3. Спадкування земельних ділянок"
 1. Документи, необхідні при спадкуванні земельної ділянки
    спадкуванні земельної ділянки в нотаріальну контору потрібно подати: 1) свідоцтво про право власності на землю; 2) реєстраційне посвідчення; 3) довідку з Комітету з земельних ресурсів та землеустрою за місцем знаходження ділянки про вартість земельної ділянки; 4) довідку з Комітету по земельних ресурсах та землеустрою про відсутність арештів і заборон в
 2. Стаття 1181. Спадкування земельних ділянок
    спадкуванні земельної ділянки або права довічного успадкованого володіння земельною ділянкою у спадщину переходять також знаходяться в межах цієї земельної ділянки поверхневий (грунтовий) шар, водні об'єкти, що знаходяться на ньому рослини, якщо інше не встановлено законом. (В ред. Федерального закону від 03.06.2006 N
 3. Спадкування земельних ділянок
    земельної ділянки між декількома спадкоємцями здійснюється з урахуванням мінімального розміру ділянки, встановленого для ділянок відповідного цільового
 4. Стаття 26. Документи про права на земельні ділянки
    земельні ділянки, передбачені главами III і IV цього Кодексу, засвідчуються документами відповідно до Федерального закону "Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним". 2. Договори оренди земельної ділянки, суборенди земельної ділянки, безоплатного термінового користування земельною ділянкою, укладені на термін менше ніж один рік, не підлягають
 5. Стаття 11.5. Виділ земельної ділянки
    земельної ділянки здійснюється у разі виділу частки або часток із земельної ділянки, що перебуває у спільній частковій власності. При виділі земельної ділянки утворюються один або кілька земельних ділянок. При цьому земельна ділянка, з якого здійснено виділ, зберігається в змінених кордонах (змінений земельну ділянку). 2. При виділі земельної ділянки у учасника часткової
 6. Спадкування земельних ділянок та особливості їх розділу
    спадкування земельних ділянок та особливості їх розділу. ЗК визначає земельну ділянку як частину поверхні землі (в тому числі грунтовий шар), межі якого описані і засвідчені в установленому порядку. Земельні ділянки підлягають спадкоємства не тільки, коли вони знаходяться у власності у спадкодавця, але і коли вони належать йому на підставі права довічного успадкованого
 7. Стаття 1182. Особливості поділу земельної ділянки
    земельної ділянки, що належить спадкоємцям на праві спільної власності, здійснюється з урахуванням мінімального розміру земельної ділянки, встановленого для ділянок відповідного цільового призначення. 2. При неможливості поділу земельної ділянки в порядку, встановленому пунктом 1 цієї статті, земельну ділянку переходить до спадкоємця, який має переважне право на отримання в
 8. Стаття 286. Порядок вилучення земельної ділянки через її неналежного використання
    земельних ділянок з підстав, передбачених статтями 284 і 285 цього Кодексу, а також порядок обов'язкового завчасного попередження власників ділянок про допущені порушення визначаються земельним законодавством. 2. Якщо власник земельної ділянки письмово повідомить орган, який прийняв рішення про вилучення земельної ділянки, про свою згоду виконати це рішення,
 9. Стаття 266. Володіння і користування земельною ділянкою на праві довічного успадкованого володіння
    земельної ділянки), має права володіння і користування земельною ділянкою, що передаються у спадок. 2. Якщо з умов користування земельною ділянкою, встановлених законом, не випливає інше, власник земельної ділянки має право зводити на ній будівлі, споруди та створювати інше нерухоме майно, набуваючи на нього право
 10. Стаття 55. Умови та порядок вилучення земельних ділянок для державних або муніципальних потреб
    земельних ділянок для державних або муніципальних потреб здійснюється з підстав, встановлених статтею 49 цього Кодексу. 2. Примусове відчуження земельної ділянки для державних або муніципальних потреб може бути проведено лише за умови попереднього і рівноцінного відшкодування вартості земельної ділянки на підставі рішення суду. 3. Порядок викупу земельної
 11. Стаття 264. Права на землю осіб, які не є власниками земельних ділянок
    земельним законодавством. (П. 1 в ред. Федерального закону від 26.06.2007 N 118-ФЗ) 2. Особа, яка не є власником земельної ділянки, здійснює належні йому права володіння і користування ділянкою на умовах і в межах, встановлених законом або договором з власником. 3. Власник земельної ділянки, що не є власником, не має права розпоряджатися цією ділянкою,
 12. Стаття 263. Забудова земельної ділянки
    земельної ділянки може зводити на ній будівлі та споруди, здійснювати їх перебудову або знесення, дозволяти будівництво на своїй ділянці іншим особам. Ці права здійснюються за умови дотримання містобудівних і будівельних норм і правил, а також вимог про цільове призначення земельної ділянки (пункт 2 статті 260). (В ред. Федерального закону від 26.06.2007 N 118-ФЗ) 2. Якщо
 13. Стаття 52. Умови та порядок відчуження земельної ділянки
    земельної ділянки її власником іншим особам здійснюється в порядку, встановленому цивільним законодавством, з урахуванням передбачених статтею 27 цього Кодексу обмежень оборотоздатності земельних
 14. Стаття 76. Відшкодування шкоди, заподіяної земельними правопорушеннями
    земельних правопорушень. 2. Самовільно зайняті земельні ділянки повертаються їх власникам, землекористувачам, землевласникам, орендарям земельних ділянок без відшкодування витрат, проведених особами, винними у порушенні земельного законодавства, за час незаконного користування цими земельними ділянками. 3. Приведення земельних ділянок у придатний для використання стан
 15. Стаття 5. Учасники земельних відносин
    земельних відносин є громадяни, юридичні особи, Російська Федерація, суб'єкти Російської Федерації, муніципальні освіти. 2. Права іноземних громадян, осіб без громадянства та іноземних юридичних осіб на придбання у власність земельних ділянок визначаються відповідно до цього Кодексу, федеральними законами. 3. Для цілей цього Кодексу використовуються такі
 16. Стаття 57. Відшкодування збитків при вилученні земельних ділянок для державних або муніципальних потреб, погіршенні якості земель, тимчасовому зайнятті земельних ділянок, обмеження прав власників земельних ділянок, землекористувачів, землевласників та орендарів земельних ділянок
    земельних ділянок для державних або муніципальних потреб, 2) погіршенням якості земель в результаті діяльності інших осіб; 3) тимчасовим зайняттям земельних ділянок; 4) обмеженням прав власників земельних ділянок, землекористувачів, землевласників та орендарів земельних ділянок; 5) зміною цільового призначення земельної ділянки на підставі клопотання органу
 17. Стаття 63. Гарантії прав на землю при вилученні земельних ділянок для державних або муніципальних потреб
    земельних ділянок, у тому числі шляхом їх викупу, для державних або муніципальних потреб здійснюється після: 1) надання за бажанням осіб, у яких вилучаються, у тому числі викуповуються, земельні ділянки, рівноцінних земельних ділянок; 2) відшкодування вартості житлових, виробничих та інших будинків, будівель, споруд, що знаходяться на вилучаються земельних ділянках; 3) відшкодування в
© 2014-2022  yport.inf.ua