Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 3: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

10. Обов'язок покупця з оплати товару

Покупець зобов'язаний оплатити товари безпосередньо до або після їх передачі йому продавцем в розмірі їх повної ціни, якщо інше не передбачено законодавством або договором або не випливає із суті зобов'язання (ст. 486 ГК).
Зобов'язання покупця сплатити ціну товару включає також прийняття ним таких заходів і додержання таких формальностей, які можуть бути необхідними відповідно до договором або законодавством, щоб зробити можливим здійснення платежу (відкриття передбаченого договором акредитива, надання банківської гарантії і т.п.). Покупець зобов'язаний оплатити товар за ціною, вказаною в договорі або розрахованої в порядку (способом), передбаченому договором. Якщо ціна не визначена в договорі, обов'язок покупця буде складатися в оплаті ціни, яка в момент укладення договору звичайно стягувалася за такий товар, що продавався за таких же обставин.
Правові наслідки невиконання або неналежного виконання покупцем обов'язку по оплаті проданих йому товарів полягають в тому, що продавець отримує право вимагати від покупця не тільки оплати товару, а й сплати відсотків за користування чужими грошовими коштами, що нараховуються на суму заборгованості за весь період прострочення оплати товарів (ст. 395 ЦК). Якщо товари не оплачуються покупцем у зв'язку з необгрунтованою відмовою від їх прийняття, продавець має право за своїм вибором або вимагати оплати товару, або відмовитися від виконання договору.
У випадках, коли договором купівлі-продажу передбачена передача покупцеві проданих товарів кількома партіями, і невиконання останнім обов'язки з оплати переданих товарів дає продавцю право призупинити передачу решти товарів доти, поки раніше передані товари не будуть оплачені покупцем у повному обсязі.
На додаток до названих наслідків за продавцем зберігається право на відшкодування збитків, заподіяних порушенням договору купівлі-продажу.
Договір купівлі-продажу може бути укладений з умовою про попередню оплату товарів (ст. 487 ЦК). Якщо такий порядок розрахунків передбачено договором, а покупець не виконує свій обов'язок, продавець отримує право відмовитися від передачі товарів або призупинити виконання своїх зобов'язань.
Договором купівлі-продажу може бути передбачена умова про продаж товару в кредит, тобто про те, що оплата товару здійснюється через певний час після його передачі покупцеві. У цьому випадку покупець повинен оплатити товар в строк, передбачений договором. Якщо ж умова про термін оплати товару, проданого в кредит, у договорі відсутня, покупець повинен здійснити оплату в розумний строк після передачі товару, а після його закінчення - не пізніше ніж у семиденний строк з дня пред'явлення продавцем вимоги про оплату переданого товару (п . 1 ст. 488 ЦК).
Невиконання покупцем обов'язку по оплаті товару, проданого в кредит, у встановлений термін дає продавцю право вимагати від нього або оплати переданих товарів, або повернення переданих, але неоплачених товарів. Крім того, на суму, що підлягає оплаті за товари, нараховуються відсотки, передбачені ст. 395 ГК, з дня, коли товар мав бути оплачений, до дня фактичної оплати товару.
Особливістю договору купівлі-продажу товару в кредит є також те, що товари з моменту їх передачі та до фактичної їх оплати покупцем визнаються що перебувають у заставі у продавця. Отже, у разі невиконання покупцем обов'язку по оплаті цих товарів продавець може звернути на них стягнення переважно перед іншими кредиторами.
Договором про продаж товару в кредит може бути передбачена умова про оплату товару в розстрочку. Специфіка такого договору полягає в тому, що його істотними умовами стають умови про ціну товару, порядок, строки і розміри платежів. Крім всіх прав, якими наділяється продавець за договором про продаж товару в кредит, при наявності у такому договорі умови про оплату в розстрочку в ситуації, коли покупець не виробляє у встановлений договором строк черговий платіж за товар, продавець отримує право відмовитися від виконання договору і зажадати повернення проданого товару. Це право не може бути реалізоване продавцем тільки в тому випадку, якщо сума внесених покупцем платежів перевищує половину ціни товару.
Можливе укладання договору купівлі-продажу з умовою про те, що право власності на переданий покупцеві товар зберігається за продавцем до оплати товару або настання інших обставин (ст. 491 ЦК). Умова про збереження права власності на товар за продавцем означає, що отримав товар покупець не має права до переходу до нього права власності відчужувати товар або розпоряджатися ним іншим чином. Крім того, продавець, який залишається власником товару, має право вимагати його повернення, якщо цей товар у встановлений термін не буде оплачений покупцем або не настануть обставини, передбачені договором.
Додаткова література
КонсультантПлюс: примітка.
Монографія М.І. Брагінського, В.В. Витрянского "Договірне право. Договори про передачу майна" (Книга 2) включена до інформаційного банку відповідно до публікації - Статут, 2002 (видання 4-е, стереотипне).
Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право. Книга друга. Зобов'язання з передачі майна у власність. М., 2000.
Віденська конвенція про договори міжнародної купівлі-продажу товарів: Коментар. М., 1994.
Витрянский В.В. Договір купівлі-продажу і його окремі види. М., 1999.
Цивільне право Росії. Частина друга. Зобов'язальне право. Курс лекцій / За ред. О.Н. Садикова. М., 2003.
Іоффе О.С. Зобов'язальне право. М., 1975.
Шершеневич Г.Ф. Підручник російського цивільного права. Т. 2 (Серія "Класика російської цивілістики"). М., 2004.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10. Обов'язок покупця з оплати товару "
 1. § 3. Предмет, термін, місце і спосіб виконання
  зобов'язаний передати, виконати або надати кредитору, іменують предметом виконання зобов'язання. Щоб зобов'язання вважалося належно виконаним, боржник зобов'язаний передати саме той предмет, який був передбачений. Вимоги до предмету визначаються відповідно до умов договору, встановлені законом, а за їх відсутності - відповідно до звичайно ставляться. Специфіка
 2. 1. Деякі загальні положення про цивільно - правової відповідальності
  обов'язку або позбавлення належного йому цивільного права. Він же зазначає як недолік визначення поняття цивільно - правової відповідальності як державного примусу те, що таке визначення "залишає за межею цивільно - правової відповідальності добровільне відшкодування боржником збитків кредиторові або сплату неустойки, якщо вони зроблені не під загрозою примусу,
 3. § 4. Правовий режим цінних паперів
  обов'язки, а також адміністративні обов'язки, встановлювані в порядку підлеглості, і будь-які інші відносини, які не є предметом регулювання цивільного права. Наприклад, випущена муніципальним органом влади облігація може засвідчувати право її власника на отримання благоустроєного жилого приміщення (квартири), але лише в тому випадку, якщо зазначене житло буде спеціально
 4. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  обов'язком, і укладення договору для такого боку стає обов'язковим. Такий обов'язок укласти договір має бути передбачена тільки ЦК або законами РФ, а також добровільно прийнятим зобов'язанням. Якщо сторона, для якої відповідно до ГК або іншими законами укладення договору обов'язково, ухиляється від його укладення, то інша сторона має право звернутися до суду з
 5. § 3. Виконання зобов'язань
  обов'язки виготовити і передати річ у власність або у користування або надати послугу, виконати роботу кредитор має право в розумний строк доручити виконання зобов'язання третім особам за розумну ціну або виконати його своїми силами і зажадати від боржника відшкодування понесених необхідних витрат та інших збитків. Наведена норма застосовується лише у випадках, коли інше не випливає з
 6. § 4. Забезпечення виконання зобов'язань
  зобов'язаний сплатити кредитору в разі невиконання або неналежного виконання зобов'язання, зокрема, при прострочення виконання. Сторонами зобов'язання про неустойку є сторони основного зобов'язання, виконання якого забезпечується неустойкою. Предметом цього зобов'язання є грошова сума. Розмір грошової суми, що підлягає оплаті у вигляді неустойки, може бути визначений
 7. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  зобов'язані реалізовувати продукцію тільки при наявності серти-Комерційне право. Ч. I. Під ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 244 фіката, виданого або визнаного уповноваженим на те органом, забезпечувати відповідність реалізованої продукції вимогам нормативних документів, на відповідність яким вона була сертифікована, і маркірування її
 8. § 2. Розрахунки і кредитування
  обов'язків сторін договір банківського рахунку є двостороннім або взаємним, оскільки обидві сторони - банки і клієнт - наділені правами і обов'язками відносно один одного. Основні обов'язки за договором покладаються на банк як на виконавця-услугодателя, але і клієнт повинен нести певні зобов'язання перед банком, дотримуючись встановлені вимоги, що забезпечує права і
 9. § 7. Агентування
  зобов'язаним агент, хоча б принципал і був названий в угоді або вступив з третьою особою в безпосередні відносини по виконанню угоди. Або агент діє від імені принципала - в цьому випадку за угодою, укладеної агентом з третьою особою від імені та за рахунок принципала, права та обов'язки виникають безпосередньо у принципала. Отже, агентські договори можуть будуватися або за моделлю
 10. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  обов'язки осіб, що у справі ». [2] Таким чином, визнання права - невід'ємний елемент рішення арбітражного суду з економічного спору. Водночас вимога про визнання права може бути предметом самостійних видів позовів - позовів про визнання прав - наприклад, права власності або інших речових прав. Наслідки порушення прав та інтересів можуть бути різними. Залежно від
© 2014-2022  yport.inf.ua