Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоМіжнародне приватне право → 
« Попередня Наступна »
М.І.Савченко. Морське право, 2008 - перейти до змісту підручника

2.1. Поняття Світового океану та його значення

Світовий океан - це сукупність океанів і морів Землі, води яких утворюють безперервну океаносферу, навколишнє всі материки і острови. Він характеризується: величезною поверхнею, складовою 361 млн.кв.км або 70,8% поверхні Землі; великими глибинами (середня глибина 3,7 км) і величезним обсягом вод (1,3 млрд.куб.км); своєрідним геологічним і геоморфологічними будовою; солоністю води і постійністю сольового складу; наявністю життя аж до максимальної глибини (11 км); єдністю і безперервністю всіх властивостей, що забезпечується рухом вод; різноманіттям природних умов і внутрішніх процесів, активною взаємодією з атмосферою, граючим величезну роль в природі Землі.
Світовий океан поділяється на океани, моря, затоки і протоки. Офіційно прийнято поділ Світового океану на Тихий, Атлантичний, Індійський і Північний Льодовитий океани. Дослідниками останніх років встановлено, що південні частини Атлантичного, Індійського і Тихого океанів являють собою єдину фізико-географічну область, яку, за пропозицією багатьох геологів, виділяють в Південний океан. Слід зазначити, що найбільшим є Тихий океан (41,1% площі Світового океану), потім Південний (21,3%), Атлантичний (20,4%), Індійський (13,1%), Північний Льодовитий (4,1 %). Назва "море" присвоєно 70 акваторій (включаючи внутрішні моря: Каспійське і Аральське). Деякі океанські затоки (Мексиканська, Гудзонова, Перська та ін.) є по суті морями.
Як середовище проживання живих і рослинних організмів Світовий океан підрозділяється на пелагіаль (води) і бенталь (дно), в яких виділяють дрібніші екологічні зони і області. Океани займають важливе місце в житті людства. Через них проходять основні транспортні шляхи, що забезпечують зв'язок між країнами і континентами. Морському транспорту належить провідна роль у міжнародному обміні: морем перевозиться більше 80% фізичного обсягу зовнішньоторговельних вантажів.
В даний час масштаби і темпи матеріального виробництва вимагають все більшої кількості мінеральної сировини, а інтенсивний приріст населення земної кулі викликає необхідність збільшення харчових ресурсів, тому зростає інтерес до нових джерел мінерального і продовольчої сировини.
Найбільшим джерелом є Світовий океан, значення якого для людства безупинно зростає і буде зростати в міру розвитку продуктивних сил, науки і техніки. Вчені стверджують, що світова економіка майбутнього - це насамперед економіка Світового океану. Відомий французький дослідник океанів Клод рифи в вісімдесятих роках XX сторіччя писав, що океан стане настільки ж необхідний для існування людей, як повітря і світло, земля і рослини.
Загальна маса всіх живих організмів Світового океану налічує 20 - 30 млрд. т. З них на частку риби припадає близько 500 млн.т, решту ж масу складають молюски, ракоподібні, інші види тварин і морська рослинність. Світовий океан багатий і мінеральними ресурсами. За підрахунками вчених, запаси його конкрецій визначаються в 300 - 350 млрд. т, а їх щорічний приріст перевищує річну потребу світової економіки в залозі, марганцю, кобальту та інших рідкоземельних елементах. Багатий океан також хімічними та енергетичними ресурсами.
Рибальство і видобуток різноманітних морських тварин є найбільш давнім і традиційним видом використання багатств Світового океану. В даний час в його величезних просторах щорічно видобувається близько 80 млн.т риби, ракоподібних, молюсків та інших морепродуктів.
Таким чином, освоєння Світового океану - це одна з глобальних проблем розвитку людства, що має практичне значення для всіх країн світу. Країни, що розвиваються, більшість з яких життєво зацікавлені в освоєнні багатств Світового океану, справедливо ставлять питання про спільні зусилля всіх держав у використанні ресурсів Світового океану.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.1. Поняття Світового океану та його значення "
 1. Глава 8. МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ В ГАЛУЗІ ОСВОЄННЯ СВІТОВОГО ОКЕАНУ
  Глава 8. МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ В ГАЛУЗІ ОСВОЄННЯ СВІТОВОГО
 2. 4.1. Загальні положення
  океану, не повинні суперечити вимогам цього принципу. Будь-яка діяльність держав у Світовому океані в сучасних умовах повинна бути екологічно
 3. 8.1. Загальні положення
  мування і розвитку норм міжнародного морського права. Поряд з державами міжнародні морські організації є активними суб'єктами міжнародного морського права. Під міжнародною морською організацією прийнято розуміти об'єднання ряду суверенних держав на основі спільно розробленого ними договору, який визначає відповідні загальновизнаним принципам міжнародного
 4. М.І.Савченко. Морське право, 2008

 5. Стаття 167. Наслідки невиконання мирової угоди
  мирової угоди боржником кредитори вправі без розірвання мирової угоди пред'явити свої вимоги в розмірі, передбаченому мировою угодою, в загальному порядку, встановленому процесуальним законодавством. 2. У разі порушення провадження у новій справі про банкрутство боржника обсяг вимог кредиторів, щодо яких укладено мирову угоду, визначається
 6. Стаття 155. Форма мирової угоди
  мирову угоду підписується особою, яка прийняла відповідно до цього Федеральним законом рішення про укладення мирової угоди. Від імені конкурсних кредиторів та уповноважених органів мирову угоду підписується представником зборів кредиторів або уповноваженим зборами кредиторів на вчинення даної дії особою. 3. У разі, якщо у мировій угоді беруть участь треті
 7. 3.1. Історія проблеми
  океану. Необхідність всебічного вивчення Світового океану і широкого його використання для різних цілей на благо всього людства, а також розвиток техніки до кінця XIX ст. зумовили створення науково-дослідних суден (НІС). Науково-дослідним судном слід вважати морське некомерційне судно, призначене для дослідження Світового океану, повітряного і космічного
 8. Стаття 162. Оскарження та перегляд ухвали про затвердження мирової угоди
  мировій угоді, а також інших осіб, права і законні інтереси яких порушені або можуть бути порушені мировою угодою, ухвалу про затвердження мирової угоди може бути оскаржене в порядку, встановленому Арбітражним процесуальним кодексом Російської Федерації. 2. Визначення про затвердження мирової угоди може бути переглянуто за нововиявленими обставинами в
 9. Стаття 160. Відмова у затвердження мирової угоди арбітражним судом
  мирової угоди. 2. Підставою для відмови арбітражним судом в затвердженні мирової угоди є: порушення встановленого цим Законом порядку укладення мирової угоди; недотримання форми мирової угоди; порушення прав третіх осіб; протиріччя умов мирової угоди справжньому Федеральним законом, іншим федеральним законам і іншим нормативним
 10. Стаття 161. Наслідки відмови в затвердженні мирової угоди
  мирової угоди мирова угода вважається неукладеним. 2. Винесення арбітражним судом ухвали про відмову в затвердженні мирової угоди не перешкоджає укладенню нової мирової
 11. Стаття 157. Участь у мировій угоді третіх осіб
  мировій угоді третіх осіб допускається, якщо їх участь не порушує права і законні інтереси кредиторів, вимоги яких включені до реєстру вимог кредиторів, а також кредиторів, вимоги яких виникли після дати прийняття заяви про визнання боржника банкрутом і термін виконання вимог яких настав до дати укладення мирової угоди. 2. Беруть участь у світовому
 12. М
  поняття М. II, 6, § 4 (1) - с. 162 - часткова дієздатність М. II, 6, § 4 (3) - с. 166 - 168 Матеріальні блага II, 11, § 1 (2) - с. 394 - 395 Матеріальна шкода III, 16, § 2 (3) - с. 601 Міжнародне приватне право в системі приватного права I, 1, § 2 (2) - с. 19 Міжнародні договори як джерела цивільного права I, 4, § 1 (4) - с. 90 - 91 Дрібні побутові угоди II, 6, § 4 (2) -
 13. Стаття 154. Особливості укладення мирової угоди в ході конкурсного виробництва
  мирової угоди з боку боржника приймається конкурсним керуючим. 2. У разі, якщо мирова угода є для боржника угодою, яка відповідно до федеральних законів і (або) установчими документами боржника відбувається на підставі рішення органів управління боржника або підлягає узгодженню з органами управління боржника (схваленню цими органами), рішення про
© 2014-2022  yport.inf.ua