Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
П. П. Глущенко, М. М. Жільскій, В. І. Кайнов, І. В. Куртяк. Адміністративне право. Короткий курс, 2011 - перейти до змісту підручника

9.1. Поняття і види підприємств та установ


У сучасних умовах виробництвом та іншою діяльністю в соціально-культурної та адміністративно-політичній сфері займаються різні організації Чинне законодавство розділяє їх на підприємства, установи та інші організації, що здійснюють господарські, соціально -культурні та інші функції з метою задоволення матеріальних, духовних та інших потреб громадян, суспільства і держави
Підприємства та установи відрізняються один від одного за їх призначенням. Під підприємством розуміється господарська організація, утворена для виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг з метою задоволення суспільних потреб та отримання прибутку. Підприємства можуть бути класифіковані на види по різних підставах
| За видами власності вони поділяються на державні, муніципальні, приватні, громадські об'єднання, змішаних форм власності і т д
| За призначенням і організаційно-правовими формами: загальнофедеральні, суб'єктів Федерації, муніципальні, державні, відкриті та закриті акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, виробничі кооперативи та ін
| За характером продукції, що випускається, тобто по галузевої спеціалізації: промислові (заводи, фабрики, шахти, комбінати та ін.), сільськогосподарські (колгоспи, фермерські господарства, об'єднання, агроферми і т д), будівельні (БМУ, будівельні кооперативи і т д), транспортні (підприємства, депо, пароплавства , аеропорти, залізничні станції та ін.), зв'язку (телеграф, поштамти, вузли зв'язку), торгівлі (торгові бази, універсами, спеціалізовані магазини та ін.), житлово-комунальні (РЕУ, підприємства з благоустрою, енергомережі, з газопостачання та ін.) Іншими словами, підприємства, що виробляють продукцію, виконують роботи і надають господарські послуги
Підприємства можуть об'єднуватися в концерни, спілки, асоціації та інші об'єднання на договірній основі.
Установою визнається організація, створена для здійснення управлінських, соціально-культурних чи адміністративно-політичних функцій Такі організації не виробляють продукцію, але створюють соціальні цінності і ведуть найрізноманітнішу діяльність: освітню, наукову, культурну, правоохоронну, інформаційну та т. д. (Ст. 120 ЦК). Установи так само, як і підприємства, можна поділити на види з таких підстав:
| за формою власності: приватні, державні та муніципальні;
| за масштабом і значенням діяльності: загальнофедеральні, суб'єктів Федерації, місцеві;
| за характером і сферою діяльності: освітні (школи, вузи і т д), науки (НДІ, академії), культури (театри, музеї та бібліотеки) , охорони здоров'я (лікарні та санаторії), соціального захисту (інтернати та ін.).
До іншим некомерційним організаціям належать споживчі кооперативи, фонди і т д Споживчим кооперативом визнається добровільне об'єднання громадян і юридичних осіб на основі членства, з метою задоволення матеріальних та інших потреб учасників, що здійснюється шляхом об'єднання його членами майнових пайових внесків Фондом визнається не має членства некомерційна організація, заснована громадянами і юридичними особами на основі добровільних майнових внесків, яка має соціальні, благодійні, культурні, освітні чи інші суспільно корисні цілі
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 9.1. Поняття і види підприємств та установ "
 1. Контрольні питання і завдання
  поняття фінансової стійкості підприємства та її значення. 8. Які особливості правового регулювання фінансової устої чівості
 2. 42. Організаційно-правове забезпечення виконання фінансової частини виробничо-господарського плану сільськогосподарського підприємства.
  Поняттям фін дисципліни, метою кіт явл забезпечення безперебійного та збалансованого функціонування цих підприємств за допомогою акумуляції, перерозподіл і використання їхніх коштів. Фін діяльність с / г підприємств підпорядкована їх статутним цілям і завданням. Ці підприємства у відповідності із чинним зак-вом відкривають в установах банків рахунки для зберігання коштів, ведення касових, депозитних,
 3. 10.2. Правосуб'єктність підприємства: поняття і структура
  види діяльності за наявності відповідної ліцензії
 4. М
  поняття М. II, 6, § 4 (1) - с. 162 - часткова дієздатність М. II, 6, § 4 (3) - с. 166 - 168 Матеріальні блага II, 11, § 1 (2) - с. 394 - 395 Матеріальна шкода III, 16, § 2 (3) - с. 601 Міжнародне приватне право в системі приватного права I, 1, § 2 (2) - с. 19 Міжнародні договори як джерела цивільного права I, 4, § 1 (4) - с. 90 - 91 Дрібні побутові угоди II, 6, § 4 (2) -
 5. 14.2. Об'єкти і суб'єкти правовідносин інституту бібліотечної справи
  види бібліотек: державні бібліотеки, засновані органами державної влади, у тому числі: федеральні бібліотеки; бібліотеки суб'єктів Федерації; бібліотеки міністерств та інших федеральних органів виконавчої влади; муніципальні бібліотеки, засновані органами місцевого самоврядування; бібліотеки Російської академії наук, інших академій, науково-дослідних інститутів,
 6. Стаття 296. Право оперативного управління
  підприємство, за якими майно закріплено на праві оперативного управління, володіють, користуються цим майном в межах, встановлених законом, відповідно до цілей своєї діяльності, призначенням цього майна і, якщо інше не встановлено законом, розпоряджаються цим майном за згодою власника цього майна. (П. 1 в ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ) 2.
 7. 44. Правове регулювання розрахунково-касових операцій сільськогосподарських підприємств.
  Підприємств явл самостійним видом грошових відносин, котрі виникають в процесі госп і соц діяльності цих підприємств і осущ через банківські установи. С / г підприємства, як і ін суб'єкти госп діяльності, повинні зберігати свої гроші в установі банку і осущ розрахунки в загальному порядку, передбаченому зак-вом. Це, зокрема, закріплено в ст. 24 Закону «Про підприємства в Україні», ст. 17
 8. Стаття 299. Придбання і припинення права господарського відання та права оперативного управління
  підприємством або установою, виникає у цього підприємства чи установи з моменту передачі майна, якщо інше не встановлено законом та іншими правовими актами чи рішенням власника. 2. Плоди, продукція та доходи від використання майна, що перебуває у господарському віданні або оперативному управлінні унітарного підприємства чи установи, а також майно, придбане унітарним
 9. 7.1. Організації кримінально-виконавчої системи
  підприємства, спеціально створені для забезпечення діяльності кримінально-виконавчої системи, науково-дослідні, проектні, лікувальні, навчальні та інші установи. Перелік видів підприємств, установ та організацій, що входять в кримінально-виконавчу систему, затверджений постановою Уряду РФ від 01.02.2000 N 89 "Про затвердження Переліку видів підприємств, установ і організацій,
 10. 43. Групи фінансових відносин сільськогосподарських підприємств.
  підприємств з установами банків можна розділити на такі групи: - касові операції, пов'язані з вкладами та зберіганням засобів цих підприємств, а також з касовим їх обслуговуванням; - активні (кредитні) операції, при допомоги кіт підприємствам видаються кредити; - розрахункові операції, кіт перебувають у нерозривному зв'язку з кредитними
 11. Стаття 300. Збереження прав на майно при переході підприємства чи установи до іншого власника
  підприємство як майновий комплекс до іншому власнику державного або муніципального майна таке підприємство зберігає право господарського відання або право оперативного управління на належне йому майно. (в ред. Федерального закону від 14.11.2002 N 161-ФЗ) 2. При переході права власності на заснування до іншій особі це установа зберігає право оперативного
 12. Стаття 281. Диверсія Коментар до статті 281
  понятті обороноздатності див. коментар до ст. 275. 6. Про поняття організованої групи см . коментар до ст.
 13. 26. Види і структура внутрішніх правовідносин у приватних аграрних підприємствах кооперативного і корпоративного типів.
  підприємством з одного боку і кожним його членом з іншого. У підприємстві корпор типу ці відношенні засновані на установчому договорі, статуті підприємства, а також участі або створенні в створенні статутного капіталу. Агр-прав внутрішніми правовідносинами явл також окремі правовідносини між кооп і корпор агр підприємствами та сім'ями їх членів (учасників), а також з їх виробничими
 14. Контрольні питання
  види правомірної поведінки. 2. Юридичний конфлікт як різновид соціального конфлікту. 3. Правові механізми попередження та вирішення кримінальних конфліктів. 4. Поняття, ознаки і види правопорушення. 5. Склад правопорушення. 6. Поняття і підстави юридичної відповідальності. 7. Склад злочину як підстава кримінальної відповідальності. 8. Вина - необхідна умова
 15. 40. Поняття і основні показники фінансового плану.
  підприємства, кіт складається на основі на основі індикативного плану його розвитку. Як в гос, так і в колл с / г підприємствах основні показники фін планів характеризують, по-перше, отримання прибутку від реалізації продукції, надання послуг, виконання робіт, заняття торгівлею, від діяльності підсобних і міжгосподарських підприємств, від цінних паперів інших підприємств, по-друге, витрати
© 2014-2022  yport.inf.ua