Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

5. Порядок виплати відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю громадянина

Платежі з відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю громадянина, провадяться періодично, як правило, щомісяця, що відповідає порядку виплати заробітної плати, яку за загальним правилом покликані компенсувати дані платежі. За рішенням суду за наявності поважних причин у потерпілого і з урахуванням можливостей заподіювача шкоди можливе здійснення одноразових платежів, але за період не більше трьох років (п. 1 ст. 1092 ЦК). Порядок компенсації додаткових витрат (періодичний або одноразовий) залежить від їх характеру. У деяких випадках вона можлива і на майбутній час. Суми з відшкодування моральної шкоди та витрат на поховання виплачуються одноразово.
У зв'язку з тривалим характером таких виплат необхідно враховувати можливі (що виникають в майбутньому) зміни в стані здоров'я потерпілого. Якщо його працездатність у зв'язку із заподіяною ушкодженням здоров'я надалі зменшилася, він має право вимагати від заподіювача відповідного збільшення розміру відшкодування шкоди, якщо ж вона зросла, заподіювач вправі вимагати відповідного зменшення розміру відшкодування. Аналогічний вплив на розмір відшкодування даного шкоди може надати і зміна майнового стану громадянина, яка заподіяла шкоду (п. 3 та п. 4 ст. 1090 ЦК).
Суми виплачуваного потерпілому або його утриманцям відшкодування підлягають індексації при підвищенні вартості життя або пропорційного збільшення у зв'язку з підвищенням мінімального розміру оплати праці (ст. 1091 ЦК).
Розмір відшкодування шкоди в разі втрати годувальника його конкретним утриманцям може бути також змінено:
- по-перше, у зв'язку з народженням його дитини після його смерті (в цьому випадку він зменшиться у зв'язку із збільшенням кількості утриманців);
- по-друге, при призначенні або припинення виплат особам, зайнятим доглядом за дітьми, онуками, братами і сестрами померлого годувальника (у цьому випадку він відповідно зменшиться або збільшиться в залежності від збільшення або зменшення числа утриманців (п. 3 ст. 1089 ЦК)).
Відповідальним за заподіяння шкоди життю або здоров'ю громадянина може бути юридична особа, яка підлягає ліквідації і, отже, не має правонаступників, до яких переходять обов'язки з компенсації заподіяної їм шкоди. У такому випадку відповідні платежі повинні бути капіталізовані (тобто відокремлені в загальній сумі за весь передбачуваний період виплат) для передачі їх організації, зобов'язаною в майбутньому здійснювати виплати потерпілому, за правилами, встановленими спеціальним законом або іншими правовими актами (п. 2 ст . 1093 ЦК) (1).
---
(1) У відсутність такого закону судова практика допускає можливість відповідної компенсації за рахунок Фонду соціального страхування РФ (див.: Коментар до цивільного кодексу Російської Федерації, частини другий (постатейний) / Відп. ред. О.Н. Садиков. 5-е изд . М., 2006. С. 878 - 879; Коментар частині другій Цивільного кодексу Російської Федерації для підприємців. С. 292 - 293 (автор коментаря - К.Б. Ярошенко). СР також: Постанова Уряду РФ від 17 листопада 2000 р . N 863 "Про затвердження Порядку внесення до Фонду соціального страхування Російської Федерації капіталізованих платежів при ліквідації юридичних осіб - страхувальників по обов'язковому соціальному страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань" / / СЗ РФ. 2000. N 48. Ст. 4693, а також Методику розрахунку розміру капіталізованих платежів для забезпечення по обов'язковому соціальному страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань при ліквідації (банкрутство) юридичних осіб - страхувальників, затверджену Постановою Фонду соціального страхування РФ від 30 липня 2001 р. N 72 (ФГ. 2001. N 37)).
На вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю громадян, не поширюється позовна давність (ст. 208 ЦК). Однак вимоги, пред'явлені після закінчення трьох років з моменту виникнення права на відшкодування такої шкоди, задовольняються за минулий час не більш ніж за три роки, що передують пред'явленню позову.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. Порядок виплати відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю громадянина "
 1. § 4. Правовий режим цінних паперів
  порядок, відповідно до якого визначається особа, яка має майнове право (або їх сукупність), засвідчене цінним папером. Таким особою може виступати пред'явник цінного паперу - в цьому випадку легітимізує підставою є сам факт перебування цінних паперів у даної особи. Уповноваженою по цінному паперу може бути особа, яка безпосередньо пойменоване в самому тексті цінного
 2. § 2. Розрахунки і кредитування
  порядок і строки видачі грошей для виплати заробітної плати, порядок сподоби-Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 320 Веренах прав розпорядження коштами, що знаходяться на рахунку, порядок видачі дозволів на право витрачання грошової виручки та ін Ці умови неможливо типізувати, вони індивідуалізуються по
 3. § 4. Страхування
  порядок і форма укладення договору страхування. Страхування являє собою систему відносин щодо захисту майнових інтересів громадян, підприємств, установ та організацій шляхом формування за рахунок сплачуваних ними внесків страхових фондів, призначених для відшкодування збитків і Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет,
 4. § 3. Виникнення і припинення юридичної особи
  порядок управління), інші - до деяких (визначеним) організаціям (зокрема, всім некомерційним, унітарним підприємствам, а також до інших комерційних організаціям залежно від їх форми - ст . 12 Закону про ТОВ, ст. 11 Закону про АТ). Згідно п. 3 ст. 14 Закону про некомерційні організації установчі документи некомерційної організації повинні визначати її найменування,
 5. § 2. Правове становище публічних утворень
  порядок їх проведення. Представляється, що організаційні відносини за участю публічних утворень складаються і в разі укладення останніми попередніх договорів, створення господарських товариств і товариств, а також інших юридичних осіб, і, відповідно, участі в діяльності цих осіб, наприклад за допомогою прийняття рішень (іноді ці відносини відносять до різновиди
 6. § 2. Захист нематеріальних благ
  порядок спростування не відповідають дійсності, ганьблять відомостей і при необхідності викласти текст такого спростування * (493), де має бути зазначено, які саме відомості є не відповідають дійсності, ганьблять відомостей, коли і як вони були поширені, а також визначити термін, протягом якого воно повинне піти (абз. 1 п. 17 постанови Пленуму
 7. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  порядок або на інші внутрішні документи, які можуть містити обмеження, до уваги прийматися не повинні. Угоди, які підпадають під дію ст. 174 ЦК, слід відрізняти від схожих з ними угод, які тягнуть за собою інші правові наслідки. Насамперед, ст. 174 ЦК не застосовується тоді, коли особою або органом юридичної особи при вчиненні правочину порушено обмеження,
 8. § 6. Похідні підстави набуття права власності
  порядок викупу та продажу цього майна регулюється ст. 279-282 і 447-449 ЦК. При визначенні законності вилучення майна потрібно керуватися ч. 3 ст. 35 Конституції РФ. У всіх випадках примусового вилучення майна власник має право наполягати на його попереднього і рівноцінного відшкодування. Підстави, умови та порядок відшкодування встановлені в ст. 49, 55, 57, 63 ЗК. Власнику
 9. § 2. Право приватної власності громадян на окремі об'єкти
  виплатою власнику виручених від продажу коштів за вирахуванням витрат на виконання судового рішення (ст. 293 ЦК). У розвиток норм ЦК, що регламентують відносини, що виникають у зв'язку з відчуженням нерухомого майна при вилученні земельної ділянки, на якій воно знаходиться, ЖК детально регламентує процедуру припинення права власності на житлове приміщення в публічних інтересах (ст.
 10. § 3. Предмет, термін, місце і спосіб виконання
  порядок (в тому числі дату) визначення такого курсу. У відсутність подібної угоди підлягає сплаті в рублях сума визначається за офіційним курсом відповідної валюти (умовних грошових одиниць) * (1221) на день фактичного платежу. Іноземна валюта (умовні грошові одиниці) можуть використовуватися і як валюта платежу. Однак подібне допускається лише як виняток, у випадках,
© 2014-2022  yport.inf.ua