Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове , інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Відповіді до квитків з фінансового права (РПА 2011), 2011 - перейти до змісту підручника

42. Правовий режим дотацій на вирівнювання бюджетної забезпеченості.

Дотації - це бюджетні кошти, що надаються бюджету іншого рівня бюджетної системи Російської Федерації на безоплатній та безповоротній основі. Стаття 137. Дотації на вирівнювання бюджетної забезпеченості поселень Дотації на вирівнювання бюджетної забезпеченості поселень передбачаються в бюджеті суб'єкта Російської Федерації з метою вирівнювання фінансових можливостей поселень щодо здійснення органами місцевого самоврядування повноважень щодо вирішення питань місцевого значення виходячи з чисельності жителів і (або) бюджетної забезпеченості. Дотації на вирівнювання бюджетної забезпеченості поселень утворюють регіональний фонд фінансової підтримки поселень. Порядок розподілу дотацій на вирівнювання бюджетної забезпеченості поселень, в тому числі порядок розрахунку та встановлення замінюють зазначені дотації додаткових нормативів відрахувань від податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів, затверджується законом суб'єкта Російської Федерації відповідно до вимог цього Кодексу. 2. Обсяг дотацій на вирівнювання бюджетної забезпеченості поселень затверджується законом суб'єкта Російської Федерації про бюджет суб'єкта Російської Федерації. 3. Розмір дотації на вирівнювання бюджетної забезпеченості поселень визначається для кожного поселення (включаючи міські округи) суб'єкта Російської Федерації виходячи з чисельності жителів поселення в розрахунку на одного жителя. Дотації на вирівнювання бюджетної забезпеченості поселень в частині, що стосується надання дотацій поселенням (за винятком міських округів), можуть повністю або частково розподілятися між зазначеними поселеннями виходячи з рівня їх розрахункової бюджетної забезпеченості. Право на отримання зазначених дотацій мають всі міські та сільські поселення (за винятком міських округів) суб'єкта Російської Федерації, рівень розрахункової бюджетної забезпеченості яких не перевищує рівень, встановлений в якості критерію вирівнювання розрахункової бюджетної забезпеченості міських і сільських поселень (за винятком міських округів). Рівень розрахункової бюджетної забезпеченості поселень визначається співвідношенням податкових доходів на одного жителя, які можуть бути отримані бюджетом міського чи сільського поселення (за винятком міських округів), виходячи з рівня розвитку та структури економіки, податкової бази та аналогічного показника в середньому по міських і сільських поселень (за винятком міських округів) даного суб'єкта Російської Федерації 4. При складанні та (або) затвердження бюджету суб'єкта Російської Федерації за узгодженням з представницькими органами муніципальних утворень дотації на вирівнювання бюджетної забезпеченості поселень можуть бути повністю або частково замінені додатковими нормативами відрахувань до бюджетів поселень від податку на доходи фізичних осіб. 5. Законом суб'єкта Російської Федерації органи місцевого самоврядування муніципальних районів можуть бути наділені повноваженнями органів державноївлади суб'єктів Російської Федерації щодо розрахунку та надання дотацій бюджетам поселень за рахунок коштів бюджетів суб'єктів Російської Федерації. У разі наділення органів місцевого самоврядування муніципальних районів повноваженнями органів державної владі суб'єкта Російської Федерації, зазначеними в абзаці першому цього пункту, дотації на вирівнювання бюджетної забезпеченості поселень в частині, що стосується надання дотацій поселенням, знаходяться на території муніципальних районів, у складі бюджету суб'єкта Російської Федерації не передбачаються. При цьому дотації на вирівнювання бюджетної забезпеченості поселень, підлягають перерахуванню до бюджетів поселень, що входять до складу території муніципальних районів Субвенції, отримані бюджетом муніципального району на виконання повноважень щодо розрахунку та надання дотацій поселенням за рахунок коштів бюджетів суб'єктів Російської Федерації, включаються до дотації на вирівнювання бюджетної забезпеченості поселень. 6. Розподіл дотацій на вирівнювання бюджетної забезпеченості поселень між поселеннями і (або) замінять їх додаткові нормативи відрахувань від податку на доходи фізичних осіб до бюджетів поселень затверджуються законом суб'єкта Російської Федерації про бюджет суб'єкта Російської Федерації. У разі наділення представницьких органів муніципальних районів повноваженнями органів державної влади суб'єктів Російської Федерації щодо розрахунку та надання дотацій на вирівнювання бюджетної забезпеченості поселень з бюджету суб'єкта Російської Федерації розподіл зазначених дотацій між поселеннями відповідного району і (або) замінять їх додаткові нормативи відрахувань від податку на доходи фізичних осіб затверджуються рішенням представницького органу муніципального району про бюджет муніципального району.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 42. Правовий режим дотацій на вирівнювання бюджетної забезпеченості. "
 1. § 2. Фінансові ресурси муніципальних утворень
  правових норм, що регулюють порядок і процедуру утворення, розподілу і використання місцевих коштів. --- Послання Президента Російської Федерації Федеральних Зборів від 19 квітня 2002 р. / / Російська газета. 19 квітня 2002 N 71. Як вже зазначалося, муніципальне право - це похідне утворення, що виникло в результаті розвитку місцевого
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  правової норми; думку про юридичної обов'язковості 52. Persona (non) grata [Персон (нон) грата] - небажана особистість 53. Pacta non obligant nisi gentes inte quas inita [пакту нон облігант НІСД гентес інте ква ІНІТ] - договори не зобов'язують нікого, крім осіб, в них беруть участь 54. Pacta sunt servanda [пакту сун серванда] - договори повинні дотримуватися 55. Pacta tertis nec nocent nec
 3. 44. Правовий режим субсидій як форми міжбюджетних трансфертів.
  Правовими актами вищого виконавчого органу державної влади суб'єкта Російської Федерації. Під субсидіями федеральному бюджету з бюджету суб'єкта Російської Федерації розуміються міжбюджетні трансферти, що надаються федеральному бюджету з бюджету суб'єкта Російської Федерації з метою співфінансування виконання витратних зобов'язань Російської Федерації, що виникають при
 4. § 2. Організація місцевого самоврядування в закритих адміністративно-територіальних утвореннях.
  Правові акти органів місцевого самоврядування щодо ЗАТЕ можуть діяти обмежено, оскільки рішення деяких питань, пов'язаних із забезпеченням охорони державної таємниці в ЗАТО, покладено на відповідні федеральні органи виконавчої влади. У ЗАТЕ може бути встановлений особливий режим використання земель. Рішення про участь у приватизації майна фізичних і
 5. Глава 7. ПИТАННЯ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ.
  Правові акти як нормативного, так і правозастосовчого (індивідуального) характеру. До питань місцевого значення поселення відносяться: 1) формування, затвердження, виконання бюджету поселення і контроль за виконанням даного бюджету; 2) встановлення, зміна та скасування місцевих податків і зборів поселення; 3) володіння, користування і розпорядження майном, що перебуває в муніципальній
 6. § 3. Витрати і доходи місцевих бюджетів
  правовими актами, здійснення видатків місцевих бюджетів на здійснення органами місцевого самоврядування окремих державних повноважень може регулюватися нормативними правовими актами органів місцевого самоврядування. Здійснення видатків місцевих бюджетів на фінансування повноважень федеральних і регіональних органів державної влади не допускається, за винятком випадків,
 7. § 2. Місцевий бюджет
  правовими актами РФ, представляють у федеральні органи державної влади та (або) органи державної влади суб'єктів РФ звіти про виконання місцевих бюджетів. У місцевих бюджетах окремо передбачаються доходи, що направляються на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування щодо вирішення питань місцевого значення, субвенції для здійснення окремих державних
 8. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  правове поняття і не правовий термін, у всякому разі не цивільно-правовий. Така термінологія цілком доречна в економічній літературі, проте з правової точки зору цей термін не несе ніякої змістовної навантаження. У тексті закону говориться також про придбання селянським господарством статусу юридичної особи. І тут допущена прикра неточність. Селянське господарство не є
 9. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  правовою ". Дане визначення місцевого самоврядування не можна визнати повним, оскільки воно не вказує на функціональну сутність місцевого самоврядування. Сама назва свідчить про те, що воно являє собою особливий різновид соціального управління, саме такого, при якому об'єкт управління теоретично може повністю збігатися з суб'єктом. Хоча, об'єктивно розглядаючи
 10. § +2. Регулювання компетенції органів місцевого самоврядування
  правовій науці загальнотеоретичні аспекти проблеми компетенції досить детально розглянуті. І хоча в наукових роботах, присвячених цим питанням, мова йде, як правило, про компетенції державного органу, видається, що містяться в них положення і висновки про поняття, структуру компетенції цілком застосовні і до органів місцевого самоврядування, оскільки , незважаючи на те що останні
© 2014-2022  yport.inf.ua