Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальну право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ з кримінального права (загальна частина), 2012 - перейти до змісту підручника

Предмет, метод і система кримінального права.


Ведуча та самостійна галузь рос-ого пр.. Як для всіх галузей пр., основою уг.ого пр. явл. -К-РФ. Визначається в теорії уг.ого пр. як сукупність. юр.-их норм, встановлених вищими органами гос-кої влади, визна-чих прест-ость і караність діянь, підстави уг.ой відповідь-і цілі наказ-ия і сис-му наказ-ий, загальні початку і усл-я їх назнач-я, а також освоб-е від уг.ой відповідь-і і наказ-ия. =>, Уг.ое пр. в широкому сенсі слова явл. нормат-ой базою для боротьби з найгострішими негативними соц-ми проявами - переступив-ями.
Предмет. Специфічні риси. (1), тільки уг.ое пр. явл. законод-ой базою для визначення прест-ості і караності діянь, підстав уг.ой відповідь-і, застосування наказ-ий освоб-я від відповідь-і і наказ-ий. (2), уг.ое пр. має власний предмет регулювання. Їм явл. тільки ті заг-ті отнош-я, кіт-ті метушня-ють у зв'язку з соверш-ем переступив-я. (3), уг.ому праву властивий особливий метод регулювання Указ. заг-их отнош-й. Він полягає у встановленні прест-ості діянь, уг.их заборон їх соверш-я і їх караності. Такий метод регулювання та спосіб реагування на юр. факти у вигляді соверш-я переступив-я не властивий жодній ін галузі пр..
Система уг. пр..
Уг. пр. (інакше кажучи - КК) складається з Обший та Особливої частин. Зміст Загальної частини становлять загальні полож-я і принципи уг.ого пр.. Всі інститути Загальної частини прив'язані до двох основоположним поняттям - переступив-ю і наказ-ію. Закон визна-ет завдання уг.ого законодавчих-ва і його принципи, підстава уг.ой відповідь-і; дію в часі і просторі: дає визначення переступив-я і виділяє категорії переступив-й.
Особлива ч. уг.ого пр. містить опис окремих видів переступив-й і, встановлених за їх соверш-е наказ-ий. Загальна та Особлива частини уг.ого пр. тісно пов'язані м / у собою, складають в цілому єдине уг.ое пр.. Норми Загальної та Особливої частин в реальному житті існують тільки спільно.
Предмет і метод кримінального права як галузі права. Кримінальному праву властивий особливий метод регулювання зазначених суспільних відносин. Він полягає у встановленні злочинності діянь, кримінальних заборон їх вчинення та їх караності. Такий метод регулювання та спосіб реагування на юридичні факти у вигляді вчинення злочину не властивий іншим галузям права.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Предмет, метод і система кримінального права. "
 1. § 1. Муніципальне право: ознаки, предмет і функції
  предмет і режим (метод) регулювання, особливу функціональну (цільову) спеціалізацію, загальні норми і інститути (загальну частину). --- Див: Алексєєв С.С. Структура радянського права. М., 1975. С. 52 - 54; 161 - 184; він же. Загальні дозволу і загальні заборони в радянському праві. М., 1989. С. 190 - 193. Предмет правового регулювання - сукупність суспільних
 2. § 2. Законодавство про місцеве самоврядування: поняття і структура
  предмета і методу правового регулювання. Федеративна структура відображає форму державного устрою країни і ділить між собою акти різних рівнів влади (федеральні акти, акти суб'єктів Федерації, муніципальні акти). Саме федеративна структура відображає розмежування предметів ведення і повноважень між Російською Федерацією, суб'єктами РФ, муніципальними утвореннями.
 3. § 2. Джерела комерційного права
  предметів ведення Російської Федерації і спільного ведення Російської Федерації і суб'єктів РФ. У разі суперечності між названими законами діє федеральний закон. У зв'язку з цим слід зауважити, що ст. 71 Конституції РФ віднесла до ведення РФ цивільне (комерційне) та арбітражно-процесуальне законодавство. Відповідно п. 2 ст. 3 ЦК встановлює, що громадянське
 4. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  предмету спору. Згідно п. 1 ст. 125 Арбітражного процесуального кодексу РФ при ухваленні рішення арбітражний суд «встановлює, які права та обов'язки осіб, що у справі». [2] Таким чином, визнання права - невід'ємний елемент рішення арбітражного суду з економічного спору. Разом з тим вимога про визнання права може бути предметом самостійних видів позовів - позовів про
 5. § 5. Форми державного контролю за місцевим самоврядуванням
  предмета прокурорського нагляду. --- Закон Російської Федерації від 17 січня 1992 р. N 2202-I "Про прокуратуру Російської Федерації "(у редакції Федеральних законів від 10 лютого 1999 р. N 31-ФЗ, від 19 листопада 1999 р. N 202-ФЗ, від 2 січня 2000 р. N 19-ФЗ, від 27 грудня 2000 р. N 150-ФЗ, від 29 грудня 2001 р. N 182-ФЗ, від 30 грудня 2001 р. N 194-ФЗ, від 28 червня 2002
 6. § 1. Форми прямої демократії як елементи системи місцевого самоврядування
  предмета правового регулювання у суб'єктів Російської Федерації в даній області. Федеральним законом від 1 грудня 2006 р. N 198-ФЗ "Про внесення зміни до статті 32 Федерального закону" Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації "норми Федерального закону 2003 р. були змінені: з 1 грудня 2006 р. Розгляд звернень громадян в органах місцевого
 7. § 1. Введення в цивільне (приватне) право
  предмета і б) методу правового регулювання. Говорячи інакше, всяка галузь права відрізняється від інших галузей наявністю великої і внутрішньо однорідною за певною ознакою (ознаками) групи суспільних відносин (галузевої предмет) і специфічними для даної галузі права засобами впливу на ці суспільні відносини (галузевої метод). Ще одним показником галузі права може
 8. § 3. Метод цивільного права
  предметом критерій диференціації галузей у системі права, а на думку деяких дослідників цивільного права - і зовсім єдиний критерій , оскільки при частому предметному збігу тільки метод і несе на собі необхідну дифференцирующую навантаження * (39). Галузевий предмет безпосередньо пов'язаний з галузевим методом, при цьому істота першого визначає особливості другого. Однак
 9. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  предметі, методі, функціях; саме тому правовий звичай прийнято вважати неосновної формою права. Найбільше значення правові звичаї мають у цивільному (приватному) праві, причому особливо при регулюванні спеціально-цивільних (підприємницьких) відносин, де вони відомі як звичаї ділового обороту (див. ст. 5 ЦК). Пряме визнання як форми права правовий звичай має в
 10. § 2. Джерела цивільного права зарубіжних країн
  предметом обговорення в суді. В рамках романо-германської правової системи відсутність кодифікації призвело до появи кодексів матеріального і процесуального права. В англійському ж праві досить часто має місце змішання матеріальних і процесуальних норм, прикладом якого може служити інститут довірчої власності, розроблений в ході процесуальної діяльності суду
© 2014-2022  yport.inf.ua