Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 1: Загальна частина, 2008 - перейти до змісту підручника

5. Припинення опіки і піклування

Час перебування громадянина під опікою чи піклуванням залежить від обставин, пов'язаних з особистістю підопічного і особистістю опікуна (піклувальника), а також від деяких інших обставин, зазначених у законі. Законом допускається звільнення опікуна чи піклувальника від виконання ними своїх обов'язків і відсторонення від їх виконання.
Звільнення відбувається в силу певних об'єктивних обставин, за відсутності у органів опіки та піклування-яких претензій до діяльності опікуна або піклувальника. Звільнення відбувається:
- якщо неповнолітній повертається батькам або хто-небудь його усиновив;
- якщо підопічний поміщений для постійного перебування у відповідне виховне, лікувальний заклад, установа соціального захисту населення або інше аналогічне установа.
У зазначених випадках відпадають підстави для продовження опіки чи піклування.
Звільнення від виконання обов'язків опікуна чи піклувальника можливо на їх прохання. Однак для задоволення такого прохання необхідно довести, що вона обгрунтована поважними причинами: хвороба, зміна майнового стану, відсутність взаєморозуміння з підопічним, зміна місця проживання тощо Рішення про звільнення приймає орган опіки та піклування.
Поряд із звільненням законом (ст. 39 ЦК) допускається відсторонення опікуна чи піклувальника від виконання ним своїх обов'язків і заміна його іншою особою. Відсторонення застосовується при неналежному виконанні опікуном чи піклувальником лежачих на неї обов'язків, у тому числі при використанні ним опіки чи піклування з корисливою метою або при залишенні підопічного без нагляду та необхідної допомоги. При цьому органи опіки та піклування можуть вжити необхідних заходів для притягнення винного громадянина до встановленої законом відповідальності, у тому числі кримінальної. Можливо відсторонення опікуна чи піклувальника від виконання ним своїх обов'язків і за відсутності його вини, наприклад якщо недоліки в його діяльності обумовлені відсутністю досвіду, навичок, педагогічних знань і т.д. (1).
---
КонсультантПлюс: примітка.
Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої (під ред. О.Н. Садикова) включений до інформаційного банку відповідно до публікації - КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2005 (видання третє, виправлене, доповнене і перероблене).
(1) Див: Коментар до цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої / Відп. ред. О.Н. Садиков. С. 69.
Окрім звільнення опікуна чи піклувальника від виконання ним своїх обов'язків або відсторонення від їх виконання, опіку чи піклування припиняються і з інших підстав. Так, опіка над повнолітнім громадянином, який раніше був визнаний недієздатним, припиняється, якщо судом винесено рішення про визнання підопічного дієздатним. Рівним чином і піклування припиняється, якщо стосовно громадянина, раніше обмеженого у дієздатності, судом буде скасовано це обмеження.
Опіка припиняється також по досягненні малолітнім підопічним 14 років. У цьому випадку громадянин, який виконує обов'язки опікуна, стає піклувальником неповнолітнього без додаткового рішення про це. По досягненні неповнолітнім 18 років припиняється і піклування над ним, причому без особливого рішення, в силу самого факту досягнення повноліття. Якщо неповнолітній придбав повну дієздатність до досягнення 18 років (п. 2 ст. 21 і ст. 27 ЦК), то піклування над ним також припиняється.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. Припинення опіки та піклування "
 1. § 3. Опіка, піклування та суміжні з ними інститути
  припинення договору про довірче управління майном (ст. 1024 ЦК), а також у випадках припинення опіки та піклування. До речі, оскільки в п. 2 ст. 38 мова йде про припинення саме опіки та (а не або) піклування, довірче управління не може припинитися у зв'язку з автоматичним переходом від опіки до попечительству (п. 2 ст. 40 ЦК), а значить, відомі на цей рахунок сумніви * (182)
 2. § 4. Підстави виникнення житлових правовідносин
  припинення опіки (піклування), а також по закінченні служби в Збройних Силах РФ або після повернення з установ, що виконують покарання у вигляді позбавлення волі; 3) громадянам, які страждають важкими формами хронічних захворювань , перелік яких встановлюється Урядом РФ. Як бачимо, коло осіб, які мають право на позачергове надання житла, є досить вузьким. Чи не
 3. § 3. Опіка та піклування над неповнолітніми
  припинення опіки та піклування (ст. 30 Закону про опіку). Крім того, на опікунів та піклувальників чинним законодавством покладено обов'язок за погодженням з органом опіки та піклування тих чи інших юридичних дій (отримання необхідного попереднього дозволу на угоди, інші юридичні дії - див., наприклад, ст. 21 Закону про опіку). Права неповнолітніх,
 4. § 4. Прийомна сім'я
  припинення такого договору (п. 1 ст. 153.1 СК). Приблизна форма договору про передачу дитини на виховання в прийомну сім'ю дається в додатку N 1 до Положення про прийомну сім'ю. З урахуванням індивідуальних особливостей дитини та прийомних батьків, а також інших обставин, що мають місце при створенні конкретної прийомної сім'ї, в текст примірного договору можуть бути внесені необхідні зміни та
 5. 4. Права і обов'язки опікунів та піклувальників
  припинення договору про довірче управління майном, а також у випадках припинення опіки та піклування, наприклад у зв'язку з досягненням неповнолітнім 18 років (див. п. 2 ст. 38, ст . 1024 ЦК). Зміст підопічного неминуче вимагає певних матеріальних витрат. Як зазначено в літературі, в даному випадку діє наступний принцип: «опікуни та піклувальники не зобов'язані утримувати
 6. § 5. Правовідносини, що стосуються міжнародного усиновлення, опіки та піклування
  припинення опіки та піклування (ст. 40). Таким чином, норми ЦК РФ обмежуються перерахуванням умов, при яких дані інститути мають місце. Норми, присвячені опіки і піклування, які містяться в Сімейному кодексі РФ, поширюють свою дію тільки на ту частину суспільних відносин, в якій вони регулюють права і обов'язки опікунів і піклувальників по вихованню
 7. 17 ОПІКА І ПІКЛУВАННЯ
  припинення опіки та піклування: зникнення обставин для продовження опіки чи піклування, а також зі смерть опікуна або піклувальника. Зазначені підстави не поширювалися на
 8. Стаття 148. Права дітей, які перебувають під опікою (піклуванням)
  припинення опіки (піклування), звільнення і відсторонення опікунів (піклувальників) здійснюється в адміністративному порядку. 2. СК, підкреслюючи рівноправність підопічних дітей та дітей, які виховуються батьками, ще раз підтверджує, що діти, що знаходяться під опікою (піклуванням), мають також правами, передбаченими ст. 55 і 57 СК (див. коментарі до зазначених статей). 3. Важливість
 9. Стаття 153.2. Припинення договору про прийомну сім'ю
  припинення договору про прийомну сім'ю фігурують підстави припинення зобов'язань, передбачені гол. 26 ЦК , де дається їх докладний перелік. При припиненні зобов'язань виконанням кредитор зобов'язаний на вимогу боржника видати йому розписку про одержання виконання повністю або у відповідній частині (п. 2 ст. 408 ЦК); - за угодою сторін зобов'язання може бути припинено
 10. § 5. Компетенція муніципальних утворень
  припинення їх дії, в тому числі дострокового, порядок визначення щорічного обсягу субвенцій, необхідних для здійснення переданих повноважень, а також передбачати фінансові санкції за невиконання угод. Питання місцевого значення міського округу. До числа таких питань відносяться: 1) формування, затвердження, виконання бюджету міського округу і контроль за виконанням
© 2014-2022  yport.inf.ua