Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Г.Н. Борзенков, В.С. Комісаров. Курс кримінального права в п'яти томах. Том 3. Особлива частина, 2002 - перейти до змісту підручника

3. Злочини, які заподіюють шкоду здоров'ю різного ступеня тяжкості


1. Умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю (ст. 111 КК) - найбільш небезпечний злочин з числа злочинів проти здоров'я. Законом воно віднесено до категорії тяжких злочинів, а за наявності особливо обтяжуючих обставин - особливо тяжких злочинів (ст. 15 КК). Підвищена суспільна небезпека цього злочину полягає в тяжкості самого діяння, що наступили наслідки і, нарешті, в поширеності таких діянь. Здійснюючи даний злочин, суб'єкт посягає на одне з найцінніших достоїнств особистості - її здоров'я, завдаючи часом непоправної шкоди: позбавляючи працездатності, роблячи інвалідом, припиняючи тим самим професійну кар'єру, нерідко все це призводить до смерті. У динаміці злочинності умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю людини займає домінуюче місце.
Безпосереднім об'єктом даного злочину є здоров'я іншої людини. Ця точка зору на об'єкт умисного заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю є превалюючою в літературі. Проте є й інша думка, що "безпосередній об'єкт може бути визначений як анатомічна цілісність тіла людини і правильне функціонування його тканин і органів" * (157).
Автори цієї позиції відійшли від загальновизнаного розуміння об'єкта в літературі, в законі, нарешті, в Правилах судово-медичної експертизи тяжкості шкоди здоров'ю від 10 грудня 1996 р. N 407, натомість вони запропонували те ж саме - здоров'я, тільки по-іншому його визначили. Настільки "оригінальне" визначення об'єкта злочину має і певну некоректність. Адже шкода здоров'ю може бути заподіяна і без порушення анатомічної цілісності тіла, а правильне функціонування тканин і органів може бути порушено і до заподіяння шкоди здоров'ю злочинними діями. Анатомічна цілісність тіла може бути не порушена, тканини і органи функціонують, людина навіть не відчуває фізичного болю, а шкода здоров'ю заподіяно шляхом введення, наприклад, наркотичних засобів або інших речовин або впливу гіпнозом. Виходить, що ті ознаки, на які вказують автори цієї позиції, не постраждали, а шкода здоров'ю заподіяно. Звідси правильніше визначати безпосередній об'єкт тяжкої шкоди здоров'ю як здоров'я іншої людини.
Об'єктивна сторона аналізованого злочину може виражатися як в дії, так і в бездіяльності. При цьому склад злочину в ст. 111 КК сконструйований за типом матеріальних. Це означає, що обов'язковими ознаками об'єктивної сторони є вказане в законі злочинний наслідок у вигляді тяжкої шкоди здоров'ю і причинний зв'язок між діями (бездіяльністю) і наслідком. Дії винного - це завжди навмисні і протиправні діяння, які можуть виражатися в механічному, фізичному, хімічному або в психічному впливі на потерпілого. Заподіяння шкоди здоров'ю шляхом бездіяльності має місце, якщо винний не вчиняє певних дій, які зобов'язаний був і міг вчинити стосовно іншої людини.
Стаття 111 КК передбачає відповідальність за заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю без обтяжуючих обставин (ч. 1); при обтяжуючих обставинах (ч. 2); при особливо обтяжуючих обставин (ч. 3 та ч. 4) . Ступінь суспільної небезпеки цих однорідних злочинів залежить від тяжкості заподіяної шкоди здоров'ю потерпілого, від способу і мотиву вчиненого злочину, від настання особливо тяжких наслідків та рецидиву. Поняття "тяжка шкода здоров'ю" характеризується безліччю ознак, зазначених у диспозиції даної статті. Ці ознаки мають вичерпний характер і не підлягають будь-якому доповненню або розширенню. Наявність хоча б одного з них дає підставу для визнання шкоди здоров'ю тяжким. Тяжким вважається шкода здоров'ю, якщо:
а) він небезпечний для життя людини;
б) відбулася втрата зору, мови, слуху або будь-якого органу;
в) втрачена функція якого органу;
г) настало незабутнє спотворення особи;
д) заподіяно розлад здоров'я, поєднаний зі значною стійкою втратою загальної працездатності не менш ніж на одну третину або з завідомо для винного повною втратою професійної працездатності;
е) він спричинив переривання вагітності;
е) він спричинив психічний розлад або захворювання наркоманією або токсикоманією.
З цього переліку слід, що шкода визнається тяжким, як правило, виходячи з наслідків завданої здоров'ю шкоди, ступеня його тяжкості. Застосування на практиці зазначених ознак залежить від судово-медичного висновку, оскільки в своїй основі вони мають медичні показники, а аналіз цих ознак грунтується головним чином на положеннях Правил судово-медичної експертизи тяжкості шкоди здоров'ю 1996 Так, згідно з п. 29 Правил ознакою тяжкого шкоди здоров'ю є небезпечний для життя шкоду здоров'ю, а за відсутності цієї ознаки - наслідки заподіяння шкоди здоров'ю, зазначені вище та встановлені у законі - диспозиції ч. 1 ст. 111 КК. Таким чином, виходячи з диспозиції ч. 1 ст. 111 КК та п. 29 Правил тяжка шкода здоров'ю може бути двох видів: 1) шкода, небезпечний для життя; 2) шкода, що не небезпечний для життя, але виражений в конкретних наслідках, зазначених у законі.
Небезпечними для життя визнаються такі види шкоди здоров'ю, які самі по собі загрожують життю в момент нанесення і при звичайному їх перебігу закінчуються смертю або створюють реальну загрозу для життя потерпілого, незалежно від кінцевого результату. Особливістю цієї шкоди здоров'ю є його небезпека для життя безпосередньо в момент нанесення (заподіяння), а не в подальший час.
Запобігання смертельного результату, обумовлене наданням медичної допомоги, не може прийматися до уваги при оцінці небезпеки для життя такої шкоди. Правила судово-медичної експертизи дають великий і вичерпний перелік видів заподіяної шкоди здоров'ю, небезпечного для життя. До такого шкоді Правила відносять: проникаючі поранення черепа, відкриті і закриті переломи кісток склепіння та основи черепа, забою головного мозку важкого і середнього ступеня тяжкості, проникаючі поранення хребта, грудної клітки, гортані, стравоходу, пошкодження внутрішніх органів, опіки різного ступеня та ін (п. 32.1-32.18). До небезпечних для життя також відносяться ушкодження, які за своїм характером створювали загрозливий стан для життя потерпілого. До загрозливим для життя станів Правила відносять: шок важкої (III-IV) ступеня, кома різної етіології, масивна крововтрата, гостра серцева або судинна недостатність, колапс, важка ступінь порушення мозкового кровообігу, гостра ниркова або гостра печінкова недостатність, гостра дихальна недостатність і др . (п. 34-35).
Ознаки тяжкої шкоди, не небезпечної життя, але виразилися в конкретні наслідки, як зазначено вище, вичерпно перераховані в диспозиції ч. 1 ст. 111 КК та п. 29 Правил.
Під втратою зору, згідно з Правилами, розуміється повна стійка сліпота на обидва ока або такий стан, коли є зниження зору до гостроти зору 0,04 і нижче (рахунок пальців на відстані 2 м і до світловідчуття) . Втрата зору на одне око являє собою втрату органом його функцій і за цією ознакою відноситься до тяжкої шкоди здоров'ю, а втрата одного очного яблука - втрату органу. Пошкодження сліпого ока, що привело його видалення, кваліфікується залежно від тривалості розладу здоров'я.
Втрата мови означає втрату можливості висловлювати свої думки членороздільні звуками, зрозумілими оточуючим, або втрату голосу.
Втрата слуху означає повну глухоту чи таке необоротний стан, коли потерпілий не чує розмовної мови на відстані 3-5 см від вушної раковини. Втрата слуху на одне вухо відноситься до тяжкої шкоди здоров'ю за ознакою втрати органом його функцій.
При визначенні тяжкості шкоди здоров'ю за ознакою втрати зору або слуху не враховують можливості поліпшення зору або слуху за допомогою медико-технічних засобів (коригуючі окуляри, слухові апарати тощо).
Під втратою будь-якого органу або втратою органом його функцій розуміється втрата руки, ноги, тобто відділення їх від тулуба (відділення від тулуба всієї руки чи ноги або ампутація на рівні не нижче ліктьового чи колінного суглоба) або втрату ними функцій (параліч або інший стан, який виключає їх діяльність). Втрата найбільш важливою у функціональному відношенні частини кінцівки (кисті, стопи) прирівнюється до втрати руки або ноги. Крім того, втрата кисті або стопи тягне за собою стійку втрату працездатності більше однієї третини і за цією ознакою також відноситься до тяжкої шкоди здоров'ю.
До розглянутого ознакою відноситься пошкодження статевих органів, що супроводжується втратою продуктивної здібності, під якою розуміється здатність до злягання або втрата здатності до запліднення, зачаття, виношування і дітородіння.
До ознак тяжкої шкоди здоров'ю відноситься його розлад, поєднане зі значною стійкою втратою загальної працездатності не менш ніж на одну третину (більш ніж на 33%). Розміри стійкої втрати загальної працездатності встановлюються медичним експертом після визначена виходячи з урахуванням спеціальної таблиці відсотків втрати працездатності. Стійкою втрату загальної працездатності слід вважати або при определившемся кінець, коли працездатність втрачена назавжди, або при тривалості розладу здоров'я понад 120 днів. Ступінь втрати працездатності у дітей визначається на підставі загальних положень і виходячи з того, наскільки буде втрачена дитиною працездатність у майбутньому. В інвалідів і людей похилого віку втрата працездатності у зв'язку з отриманим ушкодженням встановлюється так само, як у практично здорових людей, незалежно від наявності старості або інвалідності та її групи.
Повна втрата професійної працездатності означає, що потерпілий через отриманого ушкодження не може виконувати професійні функції або роботу за обраною спеціальністю (наприклад, скрипаль не може грати, балерина - танцювати, друкарка - друкувати). При цьому потерпілий може виконувати будь-яку іншу роботу. Якщо потерпілий має кілька професій, наприклад, закінчив кілька навчальних закладів, судово-медичний експерт повинен виходити з факту втрати працездатності за тією професією, яку він виконував у момент заподіяння шкоди здоров'ю. У літературі висловлено й інша думка: слід вважати втраченою ту професію, на яку вказує сам потерпілий * (158). В останньому випадку необгрунтовано розширюється застосування цієї ознаки на практиці, оскільки грунтується на суб'єктивному розсуді потерпілого, а не на реальному і об'єктивному заподіянні шкоди. Правила судово-медичної експертизи тяжкості шкоди здоров'ю 1996 це питання не регулюють.
Втрата професійної працездатності встановлюється судово-медичною експертизою на підставі Правил встановлення ступеня втрати професійної працездатності в результаті нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань, затверджених постановою Уряду РФ від 16 жовтня 2000 р. N 789 * (159).
Поставлення відповідальності винному за ознакою повної втрати професійної працездатності потерпілим можливо у випадку, коли винний бажав своїми діями повністю позбавити потерпілого професійної працездатності, оскільки закон спеціально вказує на завідомість для винного настання саме таких наслідків (повної втрати професійної працездатності). Загальна працездатність при цьому може бути і збережена.
Переривання вагітності як ознака тяжкої шкоди здоров'ю не ставиться в залежність від термінів вагітності. Для кваліфікації дій винного за ч. 1 ст. 111 КК винний повинен усвідомлювати факт вагітності потерпілої. Умовою відповідальності також є причинний зв'язок між діянням винного і перерваною вагітністю, необумовлена індивідуальними особливостями організму потерпілої. Судово-медична експертиза в цих випадках проводиться комісійно за участю акушера-гінеколога.
Тяжким шкодою для здоров'я визнається і психічний розлад, незалежно від його тяжкості, тривалості, виліковності. Психічний розлад може бути наслідком як фізичної травми, так і психічного потрясіння за умови, що воно знаходиться в безпосередній причинного зв'язку з отриманою травмою чи повідомленням, що призвів до психічного потрясіння, тобто з будь-яким за характером діянням, що заподіяла цю шкоду. Встановлення психічного захворювання належить до компетенції судово-психіатричної експертизи. Оцінка ж ступеня тяжкості такого ушкодження здоров'я проводиться за участю судово-медичного експерта.
Захворювання наркоманією або токсикоманією як ознака тяжкої шкоди здоров'ю вперше введений в російське кримінальне законодавство. Наркоманія - це хвороблива пристрасть до вживання наркотичних засобів, а токсикоманія - зловживання з метою одурманювання речовинами, що не визнаними нормативними актами в якості наркотичних. Захворювання наркоманією або токсикоманією як ознака тяжкої шкоди здоров'ю може обов'язковими суб'єкту лише у разі наявності причинного зв'язку між його діями і наслідками. Захворювання виникає під впливом протиправних дій винного. Воно викликає у потерпілого непереборну тягу до вживання наркотичних засобів, психотропних чи токсичних речовин. Способом доведення потерпілого до такого хворобливого стану може служити неодноразове насильницьке введення в його організм наркотиків або токсичних речовин. Діагностика наркоманії чи токсикоманії повинна встановлюватися наркологічної (токсикологічної) експертизою, а оцінка ступеня тяжкості їх наслідків і причинний зв'язок - судово-медичною експертизою.
  Непоправне знівечення обличчя - це заподіяння такої шкоди в області обличчя, яке надає йому вкрай потворний, відштовхуючий, потворний вигляд. Він не може бути усунутий при звичайних методах лікувального впливу і не проходить сам по собі. Для його усунення або часткового поліпшення вигляду потрібно, як правило, проведення спеціальної косметичної операції. Непоправне знівечення обличчя - оцінний ознака. При віднесенні даної ознаки до категорії тяжкої шкоди законодавець враховує не стільки ступінь серйозності шкоди здоров'ю потерпілого (він може бути віднесений до середньої тяжкості шкоди або навіть легкому), скільки ті наслідки, які викликає таке знівечення. Непоправне знівечення обличчя є юридичною, а не медичним поняттям. Тому встановлення такого факту належить до компетенції органів дізнання, попереднього слідства, суду та проводиться з урахуванням естетичних критеріїв. Однак питання про незабутнє або ізгладімості даного ушкодження вирішується судово-медичною експертизою. Під ізгладімостью розуміється можливість зникнення видимих наслідків пошкодження або значне зменшення їх вираженості (тобто вираженості рубців, деформації, порушення міміки і інш.) З плином часу або під впливом нехірургіческіх засобів. Якщо для усунення потрібне оперативне втручання (косметична операція), то ушкодження обличчя вважається незгладимим. Отже, остаточне судження про наявність або відсутність ознаки непоправне знівечення обличчя виносять органи слідства і суду з урахуванням думки судово-медичної експертизи.
  Незгладимо спотворене, з точки зору закону, має бути саме особа, а не інші частини тіла (наприклад, шия, голова).
  Заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю в будь-якому його прояві вважається закінченим злочином при настанні одного з перерахованих наслідків. Між діянням і шкодою в кожному конкретному випадку повинна бути встановлено причинний зв'язок.
  Суб'єктивна сторона даного злочину характеризується виною у формі умислу. Винний усвідомлює, що своїми діями зазіхає на здоров'я іншої людини, передбачає можливість чи неминучість заподіяння тяжкої шкоди його здоров'ю і бажає цих наслідків (прямий умисел), або передбачає можливість заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю потерпілого і відноситься до його настання байдуже або свідомо допускає ця шкода (непрямий умисел). Умисел може бути конкретизованим і неконкретізірованним. Однак, як свідчить судова практика, відповідальність за ч. 1 ст. 111 КК можлива лише при встановленні умислу на спричинення тяжкої шкоди здоров'ю * (160).
  Суб'єкт злочину - осудна особа, яка досягла 14-річного віку.
  Кваліфікований вид злочину за ч. 2 ст. 111 КК має місце у випадку вчинення діяння:
  а) щодо особи або його близьких у зв'язку зі здійсненням даною особою службової діяльності або виконанням громадського обов'язку;
  б) з особливою жорстокістю, знущанням або муками для потерпілого, а так само щодо особи, яка завідомо для винного перебуває в безпорадному стані;
  в) загальнонебезпечним способом;
  г) за наймом;
  д) з хуліганських спонукань;
  е) з мотивів національної, расової, релігійної ненависті або ворожнечі;
  ж) з метою використання органів або тканин потерпілого.
  Кваліфікуючі ознаки тяжкої шкоди здоров'ю, встановлені у ч. 2 ст. 111 КК, дублюють відповідні ознаки ч. 2 ст. 105 КК. Коротко викладемо зміст цих кваліфікуючих ознак і відзначимо деякі їх положення.
  Умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю (п. "а" ч. 2 ст. 111 КК) щодо особи або його близьких у зв'язку із здійсненням даною особою службової діяльності або виконанням громадського боргу в більшості випадків відбувається з помсти, яка адресується тільки тому, хто виконує службову діяльність або громадський обов'язок, а також його близьким. Винний діє з мотивів помсти з метою перешкодити небажаної для нього правомірною (службовою чи громадською) діяльності потерпілого. Слід зазначити, що якщо посягання на здоров'я було пов'язане з незаконною діяльністю потерпілого, висловився, наприклад, у зловживанні службовим становищем, то таке діяння не утворює аналізованого складу злочину.
  Під службовою діяльністю слід розуміти діяльність особи, яка працює в державному, громадському чи приватному закладі, організації та виконує службові обов'язки за трудовим договором (контрактом).
  Виконання громадського обов'язку означає здійснення громадянами як спеціально покладених на них громадських обов'язків, так і інших дій в інтересах суспільства або окремих осіб (наприклад, припинення правопорушень, затримання злочинця, повідомлення органам влади про вчинений злочин або злочин, діяльність депутатів тощо) .
  Для визнання посягання на здоров'я досконалим у зв'язку з виконанням потерпілим свого службового або громадського обов'язку не має значення, чи вчинено воно при безпосередньому виконанні потерпілим службових або громадських обов'язків або в інший час, наприклад, в момент безпосереднього виконання дій або через якийсь час. Важливо те, що службова діяльність і громадський обов'язок потерпілого виступають приводом з посяганню на його здоров'ї. З суб'єктивної сторони дане посягання відбувається з прямим умислом.
  Заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю з особливою жорстокістю, знущанням або муками для потерпілого, а так само щодо особи, яка завідомо для винного перебуває в безпорадному стані (п. "б") практично об'єднує два кваліфікуючих ознаки, один з яких свідчить про спосіб вчинення посягання, інший - про фізичний стан потерпілого в момент посягання на його здоров'я. Особливо слід відзначити, що особлива жорстокість може проявлятися як у способі дій винного, так і в інших обставинах, що свідчать про особливу жорстокість. Поняттям особливої жорстокості охоплюються такі випадки, коли в процесі посягання до потерпілого застосовуються тортури, катування, муки або інші способи, які свідомо пов'язані із заподіянням потерпілому особливих страждань (нанесення великої кількості тілесних пошкоджень, припікання струмом або вогнем, тривале позбавлення їжі або води і т . д.).
  Під мукою або знущанням як способом заподіяння шкоди здоров'ю розуміються дії, які заподіюють страждання шляхом тривалого позбавлення їжі, пиття чи тепла або приміщення (або залишення) потерпілого під шкідливі для здоров'я умови, або інші подібні дії. При цьому судово-медичний експерт не встановлює факту знущання або мук (оскільки це поняття правове), констатує факт застосування саме таких способів заподіяння шкоди здоров'ю. У судовій практиці під кваліфікуючою ознакою ч. 2 ст. 111 КК, зокрема під мукою і знущанням, розуміються такі дії, спеціальною метою яких було навмисне нанесення тяжкої шкоди здоров'ю з заподіянням потерпілому особливо сильного болю або тяжких фізичних чи моральних страждань * (161).
  Безпорадний стан потерпілого може визначатися його віком (старезний, малолітній), станом здоров'я (важко хворий), фізичними вадами, психічними розладами і т.п. Безпорадність потерпілого характеризується нездатністю в силу фізичного або психічного стану чинити опір і захистити себе або ухилитися від його посягання або іншим чином протистояти злочинцеві. До безпорадним слід також відносити осіб, що знаходяться в несвідомому стані, в непритомності, в стані сильного сп'яніння, а також сну. Закон щодо даного кваліфікуючої ознаки робить вказівку на "завідомість". З цього випливає, що з суб'єктивної сторони винний усвідомлює безпорадність потерпілого і використовує цей стан для посягання на нього.
  Для кваліфікації посягання на здоров'я людини за п. "в" ч. 2 ст. 111 КК необхідно встановити насамперед загальнонебезпечним способом вчинення діяння. Тут мають значення знаряддя і засоби, за допомогою яких воно вчинено. Загальнонебезпечним застосування вибухових, отруйних речовин, отруйних газів, вчинення підпалів, обвалів, затоплення, використання вогнепальної зброї в натовпі і т.д. Загальнонебезпечним способом характеризують не тільки вражаючі властивості гармати злочину, але і конкретна обстановка події. Про загальнонебезпечним способом може свідчити, наприклад, використання транспортних засобів при наїзді на натовп людей з метою заподіяти шкоду здоров'ю конкретної людини, створюючи при цьому небезпеку здоров'ю або життю інших осіб, що знаходяться поряд.
  За змістом закону кваліфікація посягання як вчиненого загальнонебезпечним способом можлива лише у випадках, коли була реальна небезпека для здоров'я або життя інших людей. Для кваліфікації за п. "в" ч. 2 ст. 111 КК не потрібно, щоб крім наміченої жертви шкода була заподіяна стороннім, оскільки кваліфікуючою ознакою цього виду посягання є спосіб його вчинення. Винний повинен усвідомлювати, що обраний ним спосіб посягання є загальнонебезпечним. При цьому він може діяти з прямим умислом на заподіяння шкоди здоров'ю конкретної особи, розуміючи і байдуже ставлячись до можливості заподіяння шкоди здоров'ю та інших осіб.
  Посягання на здоров'я людини, вчинене за наймом (п. "г" ч. 2 ст. 111 КК), - окремий випадок корисливого посягання, оскільки винний (виконавець) прагне отримати матеріальну вигоду або іншу винагороду. Особи, які організували посягання за винагороду, підбурюють до його скоєння або зробили пособництво, несуть відповідальність за відповідною частиною ст. 33 та п. "г" ч. 2 ст. 111 КК.
  Заподіяння шкоди здоров'ю з хуліганських мотивів (п. "д" ч.2 ст. 111 КК) вчиняється на грунті явної неповаги до суспільства і загальноприйнятим моральним нормам, обумовлено бажанням протиставити себе оточуючим, продемонструвати зневажливе до них ставлення. Винний прагне протиставити себе будь-якого іншого людині, що зустрівся йому на шляху. Звідси і випадковий вибір жертви. Тому заподіяння шкоди здоров'ю з хуліганських спонукань нерідко відбувається за відсутності у винного якого приводу або конкретної мети. Разом з тим посягання з хуліганських спонукань має свою мотивацію, що отримала в силу різноманіття форм ознака - "хуліганські спонукання". Для встановлення цих спонукань необхідний аналіз всіх сукупних дій винного, що мали місце в момент здійснення злочину, до нього і після його скоєння. До хуліганським належать і ті посягання, які вчиняються з незначного приводу як привід.
  Умисне заподіяння шкоди здоров'ю з хуліганських спонукань може бути вчинено як із прямим, так і з непрямим умислом.
  Якщо винним, крім заподіяння шкоди здоров'ю з хуліганських спонукань, вчинені інші навмисні дії, що грубо порушують громадський порядок і виражають явну неповагу до суспільства, то вчинене слід кваліфікувати за умов реальної сукупності за п. "д" ч. 2 ст. 111 та ст. 213 КК.
  Для кваліфікації заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю з п. "е" ч.2 ст. 111 КК необхідно встановити конкретний мотив - національну, расову, релігійну ненависть або ворожнечу. Підвищена небезпека цього виду злочину визначається посяганням не лише на здоров'я людини, а й на гарантоване ст. 19 Конституції РФ рівність прав і свобод людини і громадянина незалежно від його національної, расової або релігійної приналежності. Як правило, посягання на здоров'я з даного мотиву відбувається при прагненні помститися за образу національного чи расового гідності, або принизити честь і гідність іншої нації або раси, або проявити перевагу власної нації або раси.
  Злочин здійснюється з прямим умислом, оскільки мотив визначає і мета посягання.
  Умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю з метою використання органів або тканин потерпілого (п. "ж" ч. 2 ст. 111 КК) полягає, по-перше, у заподіянні тяжкої шкоди здоров'ю людини з тим, щоб вилучити той чи інший внутрішній орган (тканина), по-друге, в самому по собі примусове вилучення у особи шляхом проведення медичної операції якого внутрішнього органу, у зв'язку з чим завдається тяжка шкода здоров'ю.
  Обгрунтованість даного обтяжливі обставини в законі цілком виправдана, це новий кваліфікуючу ознаку, раніше не відомий діяв законодавству. В останні роки медицина розширила можливості з пересадки органів і тканин від однієї людини до іншої з метою порятунку людей. Кримінальні ж елементи використовують це у своїх злочинних цілях, посягаючи на життя і здоров'я людей заради вилучення внутрішніх органів і подальшого їх продажу.
  Закінченим злочин є незалежно від того, вдалося чи ні винному отримати в своє розпорядження орган або тканину людського організму.
  Суб'єктом злочину є осудна особа, яка досягла віку, встановленого законом, у тому числі і медик, без якого скоєння цього злочину практично неможливо. Мета даного посягання на здоров'я людини свідчить про наявність тільки прямого умислу. Мотивом найчастіше виступає користь, але можуть бути й інші мотиви - бажання врятувати життя близької людини за рахунок життя іншого, стороннього для суб'єкта особи.
  Покарання за вчинення дій, зазначених у ч.2 ст. 111 КК, встановлено у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.
  Діяння, передбачені ч. 1 або ч. 2 ст. 111 КК, вважаються вчиненими при особливо обтяжуючих обставин, якщо вони вчинені:
  а) групою осіб, групою осіб за попередньою змовою або організованою групою;
  б) щодо двох або більше осіб;
  в) неодноразово або особою, яка раніше вчинила вбивство, передбачене ст. 105 КК (ч. 3 ст. 111 КК).
  Зміст цих особливо кваліфікуючих ознак злочину аналогічно відповідним ознаками умисного вбивства, передбаченого ч. 2 ст. 105 КК. Вкажемо на деякі кваліфікуючі ознаки стосовно до заподіяння шкоди здоров'ю.
  Формулювання першої ознаки (п. "а" ч. 3 ст. 111 КК) охоплює практично всі форми групового заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю. Поняття "група осіб", "група осіб за попередньою змовою", "організована група" розкриваються в ст. 35 Загальної частини Кодексу.
  Умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю відбувається групою, коли двоє або більше винних повністю або частково виконують об'єктивну сторону заподіяння шкоди здоров'ю і таким чином виступають в ролі співвиконавців цього злочину.
  Заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю за попередньою змовою групою осіб має носити узгоджений характер, оскільки мова йде про групу осіб, що знаходиться у змові з метою вчинити цей злочин. Для кваліфікації дій винних за цією ознакою важливо встановити, що змова була попередніми, тобто до початку вчинення злочину. У групі можуть бути не тільки співвиконавці, а й інші види співучасників (підбурювачі, пособники, організатори). З суб'єктивної сторони даний вид посягання на здоров'я людини здійснюється лише з прямим умислом.
  Більш підвищену небезпеку представляють дії, вчинені організованою групою осіб. Посягання визнається вчиненим організованою групою, коли воно вироблено стійкою групою осіб, заздалегідь які об'єдналися для здійснення одного або декількох злочинів. Суб'єктивно таке заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю можливе лише з прямим конкретизованим умислом.
  Заподіяння шкоди здоров'ю двом або більше особам характеризується єдністю злочинного наміру винного і, як правило, відбувається це злочин одночасно. До одночасного заподіянню шкоди здоров'ю двом або більше особам слід відносити такі посягання, при яких потерпілі отримали шкоду здоров'ю без розриву в часі, наприклад, заподіяння шкоди одному за іншим.
  У той же час склад даного виду заподіяння шкоди здоров'ю буде в наявності і в деяких випадках різночасного його заподіяння. У цьому випадку дії винного повинні охоплюватися єдністю умислу, а вчинення задуманих дій можливо і не завжди одночасно. Отже, вирішальним критерієм для кваліфікації дій за п. "б" ч. 3 ст. 111 КК є наявність у винного умислу на заподіяння шкоди здоров'ю двом або більше особам. Заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю двом або більше особам за відсутності єдиного умислу на це слід кваліфікувати за п. "в" ч. 3 ст. 111 КК за ознакою неодноразовості * (162).
  Заподіяння шкоди здоров'ю двом або більше особам з суб'єктивної сторони може бути вчинено як із прямим, так і з непрямим умислом. Заподіяння шкоди здоров'ю однієї людини і замах на здоров'я іншої не може розглядатися як закінчений злочин і кваліфікується як замах в цілому до всього складу даного злочину (ст. 30; п. "в" ч. 3 ст. 111 КК).
  Під неоднократностью, згідно зі ст. 16 КК, розуміється вчинення двох або більше злочинів, передбачених однією статтею або частиною статті Кримінального кодексу. При цьому вчинення двох або більше злочинів, передбачених різними статтями кодексу, може визнаватися неодноразовим тільки у випадках, передбачених відповідними статтями Особливої частини Кодексу. З цього випливає, що оскільки закон (п. "в" ч. 3 ст. 111 КК) прямо робить застереження на включення до неодноразовість і раніше скоєного вбивства, то, стало бути, п. "в" ч. 3 ст. 111 КК може застосовуватися як при неодноразовому заподіянні тяжкої шкоди здоров'ю, так і при здійсненні раніше винним умисного вбивства, передбаченого ст. 105 КК. Коль скоро закон включає в неодноразовість лише вчинене вбивство, передбаченого ст. 105 КК, отже, вбивства з пом'якшуючими обставинами (ст. 106, 107, 108 КК), раніше скоєні суб'єктом, ні в якому поєднанні не створюють неодноразовості в сенсі п. "в" ч. 3 ст. 111 КК.
  Неодноразовим заподіянням тяжкої шкоди здоров'ю є діяння, вчинене в різний час відносно двох або більше потерпілих, а також одного і того ж особи, але по знову виник наміру. Відповідальність же за п. "в" ч. 3 ст. 111 КК за ознакою вчинення раніше вбивства, настає незалежно від того, мало місце раніше закінчена вбивство або незакінчена посягання на життя, а також виступав чи винний в ролі виконавця чи іншого співучасника. Для застосування п. "в" ч. 3 ст. 111 КК не має значення, чи було особу раніше засуджено за перший злочин чи ні. Важливо, щоб за перший злочин особа не була звільнена від кримінальної відповідальності чи не минули строки давності притягнення її до кримінальної відповідальності. Якщо винний не був засуджений за перший злочин, що підпадає під ознаки ст. 111 або ст. 105 КК, то це його діяння підлягає самостійної юридичної оцінки, а новий злочин залежно від його ознаки кваліфікується за п. "в" ч. 3 ст. 111 КК, а покарання визначається за сукупністю злочинів (ст. 69 КК).
  Найбільш небезпечним видом розглядуваного злочину є діяння, передбачені ч. 1, 2 або 3 ст. 111 КК, що спричинили з необережності смерть потерпілого. Наявність особливо обтяжуючої обставини відносить даний злочин до категорії особливо тяжких (ст. 15 КК). У цьому складному для з'ясування складі злочину як би злиті воєдино два самостійних діяння - умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю та заподіяння смерті з необережності. Це в якійсь мірі створює труднощі у кваліфікації діянь і необхідності відмежування їх, з одного боку, від умисного вбивства, а з іншого - від заподіяння смерті з необережності.
  З об'єктивної сторони аналізоване злочин полягає у заподіянні тяжкої шкоди здоров'ю (фактично небезпечного для життя), яке викликало, з'явившись безпосередньою причиною, ще більш тяжке наслідок - смерть потерпілого. Якщо головною причиною настання смерті стало щось інше, наприклад, недбало надана медична допомога або індивідуальні особливості організму потерпілого, то ч. 4 ст. 111 КК не застосовується. Для кваліфікації діяння за ч. 4 ст. 111 КК необхідно встановити настання смерті безпосередньо в результаті заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю потерпілого, тобто між заподіянням тяжкої шкоди здоров'ю і настанням смерті повинна бути безпосередній причинний зв'язок. При цьому не має значення, коли настала смерть: відразу або невдовзі після спричинення тяжкої шкоди здоров'ю, або через якийсь час.
  Особливу складність на практиці представляє оцінка суб'єктивної сторони даного злочину, психічного ставлення винного до діяння і його наслідків. Аналізуючи злочини проти здоров'я, Н.І.Загородніков правильно вказував, що необхідно досліджувати психічне ставлення винного до суспільно небезпечного дії (бездіяльності) і до шкідливих наслідків * (163).
  Розглядається злочин скоюється з двома формами вини, представляючи собою класичний варіант саме такого винного відносини суб'єкта до скоєного, про який йдеться в ст. 27 КК. Злочин, передбачений ч. 4 ст. 111 КК, з суб'єктивної сторони характеризується: умислом (прямим або непрямим) на заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю (перше наслідок) і необережністю (легковажністю або недбалістю) по відношенню до другого наслідку - смертельного результату. Це означає, що заподіяння смерті не охоплювалося умислом винного, однак він передбачав можливість її настання, але без достатніх до того підстав самовпевнено розраховував на її запобігання або не передбачав, але за обставинами справи повинен був і міг передбачити можливість настання смерті. Тільки таке трактування провини дозволяє відмежувати скоєне від вбивства, при якому особа бажає або свідомо допускає смертельний результат, і від заподіяння смерті з необережності, при якому завжди відсутній умисел на заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю людини. Якщо у винного був відсутній умисел (прямий чи непрямий) на заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, а смерть настала від порушення ним правил обережності в обігу і він за обставинами справи повинен був і міг передбачити її, то його дії кваліфікуються як заподіяння смерті з необережності.
  Наприклад, Кривенко, стоячи на сходах ганку, покритого льодом, розмовляв зі своїм знайомим Івлєв. У цей час до них підійшов Авдєєв і, піднявшись по сходах, схопив Кривенко за груди, став трясти його і нецензурно ображати. У відповідь Кривенко завдав удару Авдєєву кулаком в плече. Авдєєв від удару послизнувся і впав, падаючи, вдарився головою об сходинки ганку і асфальт. Від отриманих при падінні ушкоджень через три дні Авдєєв помер. Суд визнав Кривенко винним у необережному заподіянні смерті (ст. 109 КК) і у вироку вказав, що нанесений удар сам по собі не заподіяв будь-якої шкоди здоров'ю Авдєєва і що у Кривенко був відсутній умисел на заподіяння не тільки смерті, але й тяжкої шкоди здоров'ю . Однак, завдаючи удару, Кривенко повинен був і міг передбачити, що Авдєєв знаходився в нестійкому положенні, оскільки був п'яний, сходинки були покриті льодом і перебували від асфальту на висоті двох метрів, що своїм ударом він зіб'є Авдєєва, і той впаде, і отримає такі ушкодження своєму здоров'ю, від яких настане смерть * (164).
  У постанові Пленуму Верховного Суду РФ N 1 від 27 січня 1999 р. "Про судову практику у справах про вбивство (ст. 105 КК РФ)" підкреслюється необхідність відмежування вбивства від умисного заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, що спричинило смерть потерпілого, маючи при цьому на увазі , що при вбивстві умисел винного спрямований на позбавлення потерпілого життя, а при вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111 КК, ставлення винного до настання смерті потерпілого виражається в необережності * (165). При вирішенні питання про спрямованість умислу винного слід виходити з сукупності всіх обставин вчиненого і враховувати, зокрема, спосіб і знаряддя злочину, кількість, характер і локалізацію тілесних ушкоджень (наприклад, поранення життєво важливих органів людини), а також попереднє злочину і подальшу поведінку винного і потерпілого, їх взаємовідносини (п. 3 постанови).
  Тривалий проміжок часу, що пройшов з моменту настання смерті, не виключає умислу суб'єкта на позбавлення життя іншої людини. Точно так само миттєво наступила після нанесення тяжкої шкоди здоров'ю смерть не завжди свідчить про наявність умислу на вбивство * (166). У першому випадку в наявності може бути вбивство (ст. 105 КК), а в другому - мова може йти про злочин, передбачений ч. 4 ст. 111 КК. При вирішенні цього питання на практиці іноді виникають складності в питаннях кваліфікації. Існує помилкова точка зору, згідно з якою великий проміжок часу між нанесенням поранення і настанням смерті виключає відповідальність за вбивство. Верховний Суд РФ неодноразово вказував на помилковість такої думки, підкреслюючи при цьому, що розмежування даних складів злочинів має бути проведено лише за суб'єктивну сторону злочину. Наприклад, нанесення ножового удару в руку, в результаті якого від пошкодження артерії, що викликав гостру втрату крові, настала смерть потерпілого, свідчить про умисел на заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, а не на вбивство * (167). Вирішуючи питання про кваліфікацію дій особи, результатом яких стало заподіяння потерпілому тяжкого шкоди здоров'ю, що спричинили смерть, суд повинен виходити зі спрямованості умислу винного, а не тільки з наслідків винного * (168).
  Умисне заподіяння середньої тяжкості шкоди здоров'ю (ст. 112 КК) з об'єктивної сторони являє собою заподіяння середньої тяжкості шкоди здоров'ю, не небезпечної для життя людини і не спричинило наслідків, зазначених у ст. 111 КК, але викликав тривалий розлад здоров'я або значну стійку втрату загальної працездатності менш як на одну третину. Отже, ознаками середньої тяжкості шкоди здоров'ю є:
  а) відсутність небезпеки для життя людини в момент заподіяння;
  б) якщо воно не тягне за собою наслідків, передбачених у ст. 111 КК як ознак тяжкої шкоди здоров'ю;
  в) якщо воно викликає тривалий розлад здоров'я потерпілого, або
  г) значну стійку втрату загальної працездатності менш як на одну третину.
  Таким чином, для визнання заподіяної шкоди здоров'ю середньої тяжкості необхідно встановити відсутність двох перших негативних ознак і наявність двох останніх ознак або хоча б одного з них.
  Правила судово-медичної експертизи тяжкості шкоди здоров'ю 1996 під тривалим розладом здоров'я розуміють тимчасову втрату працездатності тривалістю понад три тижні (більше 21 дня) (п. 45). Тривалість захворювання зазвичай визначається терміном тимчасової непрацездатності, зафіксованим в лікарняному листі.
  Значною стійкою втратою працездатності менш як на одну третину є стійка втрата працездатності від 10 до 30% включно (п. 46 Правил). Відсоток втрати працездатності встановлюється судово-медичною експертизою, коли визначився результат захворювання, викликаного заподіянням шкоди здоров'ю.
  До такого роду заподіянням шкоди здоров'ю, зокрема, відносяться тріщини і переломи дрібних кісток, вивихи в дрібних суглобах, перелом ребра, поранення м'яких тканин, струс головного мозку середнього ступеня та інші пошкодження, що не небезпечні для життя і не викликали наслідків, зазначених у ст . 111 КК.
  Це злочин визнається закінченим, якщо наступили зазначені вище наслідки і між діянням і наслідками встановлено причинний зв'язок.
  Суб'єктивна сторона аналізованого злочину характеризується умисною виною. Умисел при цьому може бути прямим і непрямим. Мотиви і цілі даного злочину різноманітні, деякі з них є підставою для віднесення заподіяння середньої тяжкості шкоди здоров'ю до кваліфікованих видів розглянутого злочину. Наприклад, п. "д", "е" ч. 2 ст. 112 КК - з хуліганських спонукань і з мотивів національної, расової, релігійної ненависті або ворожнечі.
  Суб'єктом даного злочину може бути будь-осудна особа, яка досягла 14-річного віку.
  Кваліфікований вид аналізованого злочину (ч. 2 ст. 112 КК) має місце у випадку вчинення діяння:
  а) щодо двох або більше осіб;
  б) стосовно особи або його близьких у зв'язку зі здійсненням даною особою службової діяльності або виконанням громадського обов'язку;
  в) з особливою жорстокістю, знущанням або муками для потерпілого, а так само щодо особи, яка завідомо для винного перебуває в безпорадному стані;
  г) групою осіб, групою осіб за попередньою змовою або організованою групою;
  д) з хуліганських спонукань;
  е) з мотивів національної, расової, релігійної ненависті або ворожнечі;
  ж) неодноразово або особою, яка раніше вчинила умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю або вбивство, передбачене ст. 105 КК.
  Зміст перелічених кваліфікуючих ознак середньої тяжкості шкоди здоров'ю аналогічно змісту кваліфікуючих ознак, передбачених ч. 2 ст. 111 КК, що дає підставу для недоцільності їх повторення. Варто тільки відзначити, що дії винного кваліфікуються за п. "ж" ч. 2 ст. 112 КК і в тому випадку, якщо він раніше вчинив умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю (ст. 111 КК) або вбивство (ст. 105 КК).
  Заподіяння середньої тяжкості шкоди здоров'ю потрібно відмежовувати від замаху на вбивство і замаху на заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю. Відмежування проводиться за суб'єктивною стороні складів цих злочинів. Тут має значення встановлення змісту і спрямованості умислу винного. Суб'єктивна сторона вбивства характеризується тільки умисною виною. Умисел при цьому буває як прямим, так і непрямим. Замах же на вбивство може бути лише з прямим умислом, коли особа усвідомлює, що здійснює діяння, небезпечне для життя іншої людини, передбачає можливість чи неминучість настання смерті потерпілого і бажає її настання, але смертельний результат не настав з незалежних від нього обставин. У постанові Пленуму Верховного Суду РФ "Про судову практику у справах про вбивство (ст. 105 КК РФ)" говориться: "По кожному такому справі повинні бути встановлені форма вини, з'ясовані мотиви, мету і спосіб заподіяння смерті іншій людині, а також досліджені інші обставини, що мають значення для правильної правової оцінки вчиненого і призначення винному справедливого покарання "(п. 1).
  Суб'єктивна сторона лежить в основі відмежування заподіяння шкоди здоров'ю середньої тяжкості від замаху на заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю. Обидва злочини вчинені умисно, але в обох з них умисел може бути прямим або непрямим. Однак при замаху на заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю особа усвідомлює небезпеку діяння для здоров'я іншої людини, передбачає можливість чи неминучість заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю і бажає (при прямому умислі) або свідомо допускає заподіяння такої шкоди або байдуже ставиться до факту її заподіяння (при непрямому намірі) , але шкоду настає іншого ступеня тяжкості з причин, не залежних від волі суб'єкта.
  Заподіяння тяжкого або середньої тяжкості шкоди здоров'ю при наявності пом'якшувальних обставин (ст. 113 і 114 КК). Злочини, передбачені ст. 113 і 114 КК, встановлюють привілейовані склади навмисного заподіяння шкоди здоров'ю іншої людини. Стаття 113 КК встановлює відповідальність за умисне заподіяння тяжкого або середньої тяжкості шкоди здоров'ю, вчинене в стані несподіваної сильного душевного хвилювання (афекту), викликаного насильством, знущанням або тяжкою образою з боку потерпілого або іншими протиправними або аморальними діями (бездіяльністю) потерпілого, так само тривалої психотравмуючої ситуацією, що виникла у зв'язку з систематичним протиправним чи аморальним поведінкою потерпілого. Як видно зі змісту закону, підставою пом'якшення відповідальності в цьому випадку є насамперед віктимна (неправомірне або аморальне) поведінка потерпілого і викликане ним стан сильного душевного хвилювання (фізіологічного афекту) у винного. Умови визнання сильного душевного хвилювання афектних станом повністю збігаються з тими, які були розглянуті при аналізі злочину, передбаченого ст. 107 КК. Об'єктивна сторона заподіяння шкоди здоров'ю в стані афекту відрізняється від об'єктивної сторони вбивства, скоєного в стані афекту, тільки характером наслідків: у першому випадку - це тяжка або середньої тяжкості шкоди здоров'ю, а в другому - смерть людини.
  Поняття тяжкого і середньої тяжкості шкоди здоров'ю було розглянуто вище, стосовно аналізу ст. 111 та ст. 112 КК.
  Суб'єктивна сторона даного злочину характеризується тільки умисною виною у формі прямого або непрямого умислу, що раптово виникло і аффектированного. Поняття фізіологічного афекту викладено при аналізі складу злочину, передбаченого ст. 107 КК. Мотиви злочину за ст. 113 КК можуть бути різними (помста, ревнощі), з'ясування їх необхідно для вирішення питання, чи було у винного стан сильного душевного хвилювання.
  Суб'єкт злочину - фізична осудна особа, яка досягла 16 років.
  При вчиненні даного злочину не виключено заподіяння з необережності смерті потерпілому або тяжкого чи середньої тяжкості шкоди здоров'ю двом або більше особам. У судовій практиці іноді такі злочини помилково кваліфікуються або як вбивство в стані афекту (ст. 107 КК), або як злочин, передбачений ч. 4 ст. 111 КК, або за п. "а" ч. 2 ст. 111 КК * (169). При виникненні зазначених ситуацій слід виходити з правил кваліфікації злочинів при конкуренції норм з пом'якшуючими і обтяжуючими обставинами. Конкуренція спеціальних норм дозволяється на користь норми, яка передбачає склад злочину з пом'якшуючими обставинами. Стало бути, кваліфікація зазначених вище дій повинна охоплюватися ознаками ст. 113 КК.
  Заподіяння тяжкого або середньої тяжкості шкоди здоров'ю з необережності тягне відповідальність за ст. 118 КК, так як склад ст. 113 КК передбачає заподіяння такої шкоди лише навмисне.
  Умисне заподіяння легкої шкоди здоров'ю в стані афекту не виділене в особливий привілейований склад злочину. Тому такі дії тягнуть відповідальність на загальних підставах і мають кваліфікуватися за ст. 115 КК, а протиправність чи аморальність поведінки потерпілого служить пом'якшувальною обставиною (п. "з" ч. 1 ст. 61 КК).
  Стаття 114 КК передбачає відповідальність за два самостійних злочину, скоєних за пом'якшуючих обставин. Це умисне заподіяння:
  а) тяжкої шкоди здоров'ю, вчинене при перевищенні меж необхідної оборони (ч. 1);
  б) тяжкого або середньої тяжкості шкоди здоров'ю при перевищенні заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила злочин (ч. 2).
  Умови застосування ст. 114 КК за змістом ті ж, що й умови застосування ст. 108 КК, вони розрізняються лише характером наслідків. У разі заподіяння шкоди здоров'ю ними є при перевищенні меж необхідної оборони - тяжка шкода здоров'ю; при перевищенні заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила злочин, - тяжкий або середньої тяжкості шкоди здоров'ю, а наслідком злочину, передбаченого ст. 108 КК, - смерть людини. Ознаки тяжкого і середньої тяжкості шкоди здоров'ю зазначені у ст. 111 і 112 КК і розглянуті вище у цьому параграфі.
  Об'єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 1 ст. 114 КК, полягає у заподіянні тяжкої шкоди здоров'ю зазіхав при захисті від суспільно небезпечного посягання, але з перевищенням меж необхідної оборони, тобто при явній невідповідності захисту характеру і ступеня суспільної небезпечності посягання * (170).
  Об'єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 2 ст. 114 КК, полягає у заподіянні тяжкого або середньої тяжкості шкоди здоров'ю задерживаемого особи, яка вчинила злочин, при перевищенні заходів, необхідних для його затримання, тобто коли така шкода явно не відповідав характеру і ступеня суспільної небезпеки скоєного затримуваних особою злочину і обстановці затримання * (171).
  Суб'єктивна сторона розглянутих злочинів характеризується тільки умисною виною у формі прямого або непрямого умислу, при цьому умисел тут завжди раптово виник. Заподіяння шкоди здоров'ю за вказаних обставин в результаті необережності виключає кримінальну відповідальність за ознаками як ст. 114 КК, так і ст. 118 КК.
  Мотивом при перевищенні меж необхідної оборони є захист від суспільно небезпечного посягання, а при перевищенні заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила злочин, домінує мета затримання особи і доставляння її відповідним органам влади.
  Суб'єктом злочину є особа осудна і досягла 16-річного віку.
  Заподіяння шкоди здоров'ю: тяжкого при перевищення меж необхідної оборони, двом або більше особам, а також тяжкого або середньої тяжкості при перевищенні заходів, необхідних для затримання двох або більше осіб, які вчинили злочин, кваліфікується відповідно за ч. 1 та ч. 2 ст. 114 КК.
  З цієї ж статті (114 КК) кваліфікується і умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, що призвело з необережності смерть зазіхав (при перевищенні меж необхідної оборони) або задерживаемого (при перевищенні заходів, необхідних для затримання), на що неодноразово вказував Верховний Суд РФ у своїх визначеннях по конкретних справах * (172). Умисне заподіяння легкої шкоди здоров'ю, побоїв або інших насильницьких дій при необхідній обороні або при затриманні злочинця, завжди з точки зору закону укладається в рамки правомірної поведінки і не тягне за собою відповідальності.
  Умисне заподіяння легкої шкоди здоров'ю (ст. 115 КК) передбачає відповідальність за умисне заподіяння легкої шкоди здоров'ю, що викликало короткочасний розлад здоров'я або незначну стійку втрату загальної працездатності. Кримінальний кодекс 1996 р., на відміну від колишнього кримінального законодавства, не передбачає кримінальну відповідальність за умисне заподіяння легкої шкоди здоров'ю, що не призвів за собою короткочасного розладу здоров'я або незначної стійкої втрати працездатності. Виняток кримінальної відповідальності за ці дії обумовлено незначним ступенем їх суспільної небезпеки.
  Таким чином, на відміну від навмисного заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю і навмисного заподіяння середньої тяжкості шкоди здоров'ю, навмисне заподіяння легкої шкоди здоров'ю не може тягти за собою наслідків, передбачених ст. 111 і 112 КК РФ. Ознаками легкої шкоди здоров'ю виступають:
  а) короткочасний розлад здоров'я;
  б) незначна стійка втрата працездатності.
  Для визнання такої шкоди існуючим, а даного злочину закінченим необхідно встановити хоча б один з названих ознак. Згідно з Правилами судово-медичної експертизи тяжкості шкоди здоров'ю 1996 під короткочасним розладом здоров'я слід розуміти тимчасову втрату працездатності тривалістю не більше трьох тижнів (21 день) (п. 48), а під незначною стійкою втратою працездатності - стійку втрату загальної працездатності, рівну 5 % (п. 49).
  Судова практика до легкої шкоди здоров'ю відносить: ослаблення зору і слуху, пов'язане з незначною стійкою втратою працездатності; множинні садна; синці; втрату одного пальця на руці (крім вказівного і великого) і т.д. Заподіяння шкоди здоров'ю, що мав незначні, скороминущі наслідки, які тривали не більше шести днів і, у зв'язку з цим, не виразилися в короткочасному розладі здоров'я або незначну стійкої втрати загальної працездатності, може в деяких випадках кваліфікуватися як побої чи катування (ст. 116, 117 КК).
  При вирішенні питання про тривалість захворювання слід керуватися об'єктивними даними, що характеризують тяжкість ушкодження здоров'я, а не тільки листком непрацездатності. При визначенні тривалості розладу здоров'я як критерій виступають лише об'єктивно необхідні терміни лікування, встановлені висновком фахівця.
  Суб'єктивна сторона даного злочину характеризується умисною виною, умисел при цьому може бути як прямим, так і непрямим. Цілі і мотиви даного злочину різноманітні (помста, ревнощі та ін.)
  Заподіяння легкої шкоди здоров'ю з необережності не тягне за собою кримінальної відповідальності.
  Кримінальна відповідальність за ст. 115 КК настає після досягнення особою 16 років.
  Заподіяння тяжкого або середньої тяжкості шкоди здоров'ю з необережності (ст. 118 КК). Залежно від ступеня тяжкості шкоди здоров'ю закон встановлює відповідальність окремо за заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю з необережності (ч. 1 ст. 118 КК) і за заподіяння середньої тяжкості шкоди здоров'ю з необережності (ч. 2 ст. 118 КК). Поняття кожної з цих різновидів шкоди здоров'ю розглянуто в попередніх розділах.
  Об'єктивна сторона даних злочинів виражається в певній дії (бездіяльності), який порушує ті чи інші правила обережності і заподіює відповідно тяжкий або середньої тяжкості шкоди здоров'ю іншої людини. Як правило, це пов'язано з грубим порушенням правил побутової обережності або з недотриманням правил обережності у сфері професійної діяльності. В останньому випадку діяння відрізняється підвищеною суспільною небезпекою. Тому в законі встановлений кваліфікований склад заподіяння тяжкої (ч. 2 ст. 118 КК) або середньої тяжкості (ч. 4 ст. 118 КК) шкоди здоров'ю з необережності внаслідок неналежного виконання особою своїх професійних обов'язків. Відповідальність за дане діяння настає, якщо необережне заподіяння шкоди здоров'ю відповідної ваги не охоплюється складом іншого злочину, поєднаного з заподіянням шкоди здоров'ю внаслідок неналежного виконання особою своїх професійних обов'язків і передбачається спеціальними нормами (наприклад, ст. 143, 216, 219, 263, 264 , 266, 269).
  Суб'єктивна сторона даного злочину характеризується необережною виною у вигляді злочинної легковажності або злочинної недбалості. Чинним Кримінальним кодексом не передбачена кримінальна відповідальність за заподіяння легкої шкоди здоров'ю з необережності.
  Тяжкий або середньої тяжкості шкоди здоров'ю з необережності слід відрізняти від випадкового (невинного) заподіяння шкоди. У таких випадках склад злочину відсутній.
  Суб'єкт злочину може бути як загальним, так і спеціальним. За ч. 1 і 3 ст. 118 КК - це будь-яка особа, яка досягла 16-річного віку. Частини 2 і 4 ст. 118 КК вказують на суб'єкт спеціальний - за ознакою виконання особою визначених професійних обов'язків.
  Закордонне кримінальне законодавство про злочини, що завдають шкоди здоров'ю людини. Кримінальне законодавство будь-якої країни має свою специфіку, зумовлену її історичними, національними особливостями, політичним устроєм суспільства, його культурою, рівнем розвитку та багатьма іншими факторами. Наприклад, у структурі Особливої частини Кримінального кодексу Франції 1992 р. (книга 2) злочинів проти здоров'я присвячена друга глава: "Про зазіханнях на фізичну чи психічну недоторканність особи", яка містить два параграфи: перший - про катування та актах жорстокості (ст. 222 -1-222-6), другий - про насильницькі дії (ст. 222-7-222-16). Виділення тортур та актів жорстокості в самостійні склади поряд з складами "простих" насильницьких дій свідчить про особливу увагу до норм міжнародного права, що забороняє тортури * (173). Встановлюючи відповідальність за тортури і акти жорстокості, французьке законодавство не дає поняття "катування". Однак судова практика Франції відповідно до міжнародних актами під тортурами розуміє такі дії, якими заподіюються сильний біль або страждання будь-якій особі, щоб отримати відомості чи визнання, покарати за ці дії, залякати чи примусити * (174). Ці дії можуть відбуватися як посадовими, так і іншими особами. При цьому Кодекс встановлює підвищену кримінальну відповідальність за тортури і акти жорстокості в порівнянні з відповідальністю за "прості" насильницькі дії - аж до довічного ув'язнення. Стаття 222-3 Кримінального кодексу Франції виділяє в якості обтяжуючих обставин цього злочину, якщо воно вчинене щодо: неповнолітнього (п. 1); особи, особливо безпорадного (п. 2); родича по висхідній лінії (п. 3); якого- або особи, конкретно зазначеного в законі (п. 4, 5), або якщо воно вчинено: чоловіком або співмешканцем (п. 6), державною посадовою особою (п. 7), групою осіб (п. 8), із застосуванням чи погрозою застосування зброї (п. 10) і т.д.
  Інші насильницькі дії, які не відносяться Кодексом до тортур або актам жорстокості, представлені у вигляді певної системи. Критерієм цієї системи є: настали наслідки, наявність або відсутність будь-якого обтяжуючої обставини, спосіб вчинення злочину. Так, по тяжкості наслідків, що настали КК Франції виділяє насильницькі дії: що спричинили смерть, без наміру вбити (ст. 222-7); спричинили каліцтво або хронічне захворювання (ст. 222-9); спричинили повну втрату працездатності на строк понад одного тижня (ст . 222-11); не призвели повної втрати працездатності (ст. 222-13). Всі ці ж злочини диференціюються, в свою чергу, по наявності яких-небудь обтяжуючих обставин, наприклад, вчинення діяння щодо: неповнолітнього; особи особливої безпорадності; родича по висхідній лінії; свідка чи потерпілого; кількома особами (ст. 222-8, 222 -10, 222-12) і т.д. Вчинення цих діянь за способом закон називає "застосування загрози або зброї", а також "систематичне їх вчинення" (ст. 222-8, 222-14).
  Кримінальний кодекс ФРН (розділ 17) встановив кримінальну відповідальність за тілесні ушкодження. При цьому він розрізняє: "просте" тілесне ушкодження (_ 223) - хто фізично катує іншу особу або заподіює шкоду його здоров'ю; тілесне ушкодження, небезпечне для життя (_ 223а), - якщо воно нанесено за допомогою зброї, зокрема ножа або іншого небезпечного знаряддя, або шляхом підступного нападу із засідки, або кількома особами спільно; тяжке тілесне ушкодження (_ 224) - якщо в результаті тілесного ушкодження потерпілий втрачає важливий орган тіла, зір, слух, мова, здатність до дітородіння або відбувається знівечення обличчя і т. п.; та особливо тяжкі тілесні ушкодження (_ 225). Цей кодекс передбачає відповідальність, якщо в результаті тілесного ушкодження потерпілому була заподіяна смерть (_ 226). У даному випадку суб'єкт злочину діє з двома формами вини - умисел щодо заподіяння тілесного ушкодження і необережність - щодо смерті.
  Передбачена відповідальність і за необережне заподіяння тілесних ушкоджень, незалежно від ступеня їх тяжкості (_ 230).
  Кримінальний кодекс Іспанії заподіяння тілесних ушкоджень визначає як порушення тілесної цілісності або фізичного чи психічного стану здоров'я. З суб'єктивної сторони відповідальність встановлена як за умисне заподіяння тілесних ушкоджень, так і за необережне. Тяжкість тілесних ушкоджень залежить від настали, небезпеки діяння і способу його вчинення. Так, в якості наслідків тілесних ушкоджень можуть виступати такі з них, які привели до втрати або пошкодження істотно важливого органу, або кінцівки, або органу чуття, до імпотенції, безпліддя, серйозного потворності, психічному або фізичному захворюванню (ст. 149), або до втрати або пошкодження несуттєво важливого органу або кінцівки або потворності (ст. 150). Як спосіб і небезпеки діяння закон виділяє насамперед засоби, за допомогою яких заподіювалися тілесні ушкодження, наприклад - зброя, інструменти, предмети, методи і форми, небезпечні для життя або фізичного чи психічного здоров'я потерпілого (ст. 148), або систематичне заподіяння фізичної насильства своєму чоловікові або власним дітям, дітям дружина, батькам і т.д. (Ст. 153).
  У Кримінальному кодексі Республіки Польща, який набрав чинності з 1 січня 1998 р., гл. 19 присвячена злочинам проти життя і здоров'я: вона включає 15 статей (ст. 148-162). Однак безпосередньо тілесні ушкодження регулюються лише ст. 156 і 157. Кодекс розрізняє важкий шкоди здоров'ю (ст. 156) - це позбавлення людини зору, слуху, мови, здатності до дітородіння, інше тяжке каліцтво, важка невиліковна або тривала хвороба, реально загрожує життю, хронічне психічне захворювання, постійна повна або значна професійна непрацездатність або постійне , істотне знівечення або деформація тіла. Стаття 157 встановлює інше, не передбачене в ст. 156, порушення функцій органів тіла або розладу здоров'я. Відповідальність за останні диференціюється залежно від їх тривалості (не більше семи днів і більше семи днів) і від провини: навмисне і ненавмисне.
  Специфіки в кримінальній відповідальності за заподіяння шкоди здоров'ю за законодавством ряду країн ближнього зарубіжжя не відзначається. Так, Кримінальні кодекси Киргизії, Узбекистану, Казахстану, Таджикистану, Литви передбачають відповідальність за заподіяння шкоди здоров'ю і конструюють склади аналогічно складам за Кримінальним кодексом РФ. У зв'язку з цим аналізувати їх недоцільно.
_
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "3. Злочини, які заподіюють шкоду здоров'ю різного ступеня тяжкості"
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    злочину; сукупність ознак, що характеризують злочин; речовий доказ, основні докази 15. De facto [де факто] - фактично, на ділі 16. De jure [де юре] - по праву, юридично, формально 17. De lege ferenda [де леге ференда] - з точки зору закону, видання якого бажано; з точки зору майбутнього права 18. De lege lata [де леге лата] - з точки зору
 2. 3. Підстави та умови договірної відповідальності
    злочину для всіх галузей радянського права, який нарікав на те, що "на це якість складу до останнього часу не звертали належної уваги ні загальна теорія радянського права, ні конкретні правові дисципліни. Такий закид, - продовжує Г.К. Матвєєв, - не може бути, однак, звернений на адресу науки кримінального права, представники якої першими розробили поняття складу і довели,
 3. Стаття 14. Поняття злочину Коментар до статті 14
    злочину, під яким розуміється винне досконале суспільно небезпечне діяння, заборонене КК РФ під загрозою покарання. Дефініція поняття злочину належить до категорії формально-матеріальних, оскільки в ньому законодавець вказує і матеріальний ознака - суспільну небезпеку, і формальні ознаки - протиправність і караність діяння. Таким чином, у законі встановлено чотири
 4. Стаття 31. Добровільна відмова від злочину Коментар до статті 31
    злочину, як було показано вище, в багатьох випадках складається з кількох етапів і може бути не доведений до завершення злочину за різними обставинами. Якщо цей процес переривається з причин, не залежних від волі винного, то залежно від ступеня виконання об'єктивної сторони складу злочину він утворює стадію готування до злочину або замаху на
 5. Стаття 61. Обставини, що пом'якшують покарання Коментар до статті 61
    злочину або самого складу злочину, але можуть істотно вплинути на призначення покарання. Наприклад, надання допомоги потерпілому при вчиненні автодорожнього злочину не може вплинути на кваліфікацію дій винного, якщо він заподіяв потерпілому тяжка шкода здоров'ю. Ці дії за доведеності вини будуть кваліфіковані ч. 1 ст. 264 КК РФ. А от при вирішенні питання про
 6. Стаття 63. Обставини, які обтяжують покарання Коментар до статті 63
    злочину, воно саме по собі не може повторно враховуватися при призначенні покарання. Статтею 63 КК РФ встановлено перелік обставин, які свідчать про більшу суспільної небезпеки діяння або особи винного і враховуються судом при призначенні покарання. Розглянемо ці обставини з позиції їх змісту. Рецидив злочинів може бути визнаний обтяжуючою обставиною
 7. Стаття 111. Умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю Коментар до статті 111
    злочину виступає будь-яка особа, інше по відношенню до винному. Заподіяння тяжкої шкоди своєму власному здоров'ю не кваліфікується за ст. 111 КК РФ, але в деяких випадках утворює спосіб вчинення іншого злочину і може бути кваліфіковано за відповідними статтями КК РФ (наприклад, за ст. 339). Згода потерпілого на заподіяння шкоди власному здоров'ю не виключає
 8. Стаття 201. Зловживання повноваженнями Коментар до статті 201
    злочинів належить і злочин, передбачений ст. 201 КК РФ, - зловживання посадовими повноваженнями. Основним об'єктом цього злочину є нормальна діяльність комерційних чи інших організацій, їх управлінського апарату. Додатковим об'єктом служать права і законні інтереси громадян, інтереси суспільства або держави. Комерційною організацією у відповідності зі
 9. § 1. Поняття злочинності
    злочину як поведінкового акту, що порушує кримінально-правову заборону («behavior which is prohibited by the criminal code»), або ж констатують три основні підходи до розуміння злочинності (злочину): легалістський (злочинно те, що заборонено законом), соціальної реакції (злочинно те, що засуджується суспільством, державою, за що призначається покарання) і критичний (не згодний з
 10. Стаття 12. Обов'язки поліції
    злочинах тут маються на увазі: --- Далі для стислості в коментарі до цього пункту ст. 12 коментованого Федерального закону - Інструкція. - Заяви про злочин; - явки з повинною; - повідомлення про вчинений злочин або злочин, отримані з інших джерел; - постанова прокурора про направлення
© 2014-2022  yport.inf.ua