Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Г.Н. Борзенков, В.С. Комісаров. Курс кримінального права в п'яти томах. Том 5. Особлива частина, 2002 - перейти до змісту підручника

5. Злочини, вчинені в процесі відправлення правосуддя посадовими особами - працівниками правоохоронних органів


Безпосереднім об'єктом цих злочинів є нормальна діяльність органів дізнання, попереднього слідства і суду, а також права та інтереси потерпілих.
Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності (ст. 299 КК). Розглядається злочин посягає на встановлений законом порядок притягнення до кримінальної відповідальності. Притягнення до кримінальної відповідальності особи, невинність якого у скоєнні злочину очевидна, порушує гарантовані Конституцією РФ права людини і громадянина, завдає шкоди інтересам правосуддя, створює у людей почуття соціальної і правової незахищеності, заподіює тяжку шкоду потерпілому (моральний, фізичний, матеріальний).
Об'єктивна сторона злочину полягає у залученні до кримінальної відповідальності завідомо невинного.
Особа може бути притягнута до кримінальної відповідальності лише на підставах і в порядку, встановлених законом. Єдиною підставою кримінальної відповідальності є наявність в діях особи ознак конкретного складу злочину.
Притягнення до кримінальної відповідальності можливе лише за наявності достатніх доказів для звинувачення особи у вчиненні злочину (ч. 1 ст. 171 КПК РФ).
Докази винуватості можуть вважатися достатніми, якщо особою, яка провадить слідство або дізнання, або суддею, наприклад, при протокольній формі досудової підготовки матеріалу, отримані такі дані, які призводять до твердого переконання, що саме дана особа вчинила злочин.
Притягнення до кримінальної відповідальності завідомо невинного означає пред'явлення обвинувачення особі, в діях якого немає складу злочину або не встановлено події злочину.
Невинним обличчя слід вважати не тільки у випадках, коли воно не вчинила жодного злочину, але і тоді, коли вона вчинила злочин, відмінне від того, за що притягалася до відповідальності.
Притягнення до кримінальної відповідальності завідомо невинного вважається закінченим злочином з моменту винесення відповідною посадовою особою постанови про притягнення як обвинуваченого. Саме з цього моменту, згідно зі ст. 47 КПК, особа стає обвинуваченим і його правове та процесуальне становище якісно змінюються, зокрема, до нього можуть бути застосовані процесуальні форми примусу. Наступні скасування постанови прокурором, припинення справи, винесення виправдувального вироку не виключають відповідальності за даний злочин. Фактичні наслідки (моральний, матеріальний, фізичний і пр. збиток) враховуються судом при призначенні покарання в межах санкції даної норми.
Суб'єктивна сторона злочину виражається в прямому умислі. Про це свідчить вказівка в законі на завідомість притягнення до кримінальної відповідальності невинної, тобто особи, невинність якого зізнавалася працівниками органів правосуддя, котрі висувають йому обвинувачення у вчиненні злочину. Це дозволяє відмежувати злочинні дії від випадків, коли такий працівник помиляється в оцінці доказів або неправильно тлумачить закон.
Винний усвідомлює, що, використовуючи своє посадове становище, привертає до кримінальної відповідальності особа, свідомо невинне у вчиненні злочину, і бажає залучити його до відповідальності.
Мотиви злочину не включені в число обов'язкових ознак злочину і можуть враховуватися лише при призначенні покарання. Ними можуть бути помилково зрозумілі інтереси служби - прагнення до штучного підвищення показників розкриття злочинів, а також різного роду особисті спонукання (користь, помста, заздрість).
Суб'єкт злочину - спеціальний. Їм можуть бути особи, що проводять дізнання, слідчі, прокурори.
Закон передбачає в якості кваліфікуючої ознаки цього злочину притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності, поєднане з обвинуваченням особи у вчиненні тяжкого злочину (ч. 2 ст. 299 КК). Про поняття цих злочинів див. ч. 4 ст. 15 КК.
Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності в якості складу злочину передбачено Модельним кримінальним кодексом країн СНД і всіма кримінальними кодексами країн СНД. Деякі кодекси вказують на спеціальний суб'єкт злочину, яким може бути працівник органів дізнання, слідчий, прокурор.
У ряді кримінальних кодексів крім кваліфікуючої ознаки, передбаченого ч. ст. 299 КК РФ, включені і такі, як залучення невинного до кримінальної відповідальності, поєднане зі штучним створенням доказів обвинувачення, а також спричинило тяжкі наслідки.
Незаконне звільнення від кримінальної відповідальності (ст. 300 КК). Суспільна небезпека даного злочину полягає у підриві авторитету правоохоронних органів, в порушенні основного принципу правосуддя - жоден невинний не повинен бути засуджений і жоден винний не повинен уникнути покарання. У багатьох випадках вчинення даних дій порушує законні права та інтереси потерпілих від злочину.
Незаконне припинення прокурором, слідчим, особою, яка провадить дізнання, кримінальної справи щодо підозрюваного або обвинуваченого, завідомо винного у вчиненні злочину, являє собою різновид посадового зловживання. За відсутності спеціального складу, якого не було раніше в кримінальному законодавстві, подібні випадки кваліфікувалися як зловживання владою або службовим становищем, в той час як порушувалися насамперед інтереси правосуддя, що вимагало самостійної юридичної оцінки. Прийняття відповідної норми дозволило правильно вирішити цю проблему.
Об'єктивна сторона злочину полягає у незаконному звільненні від кримінальної відповідальності підозрюваного або обвинуваченого у вчиненні злочину прокурором, слідчим або особою, яка провадить дізнання.
Під незаконним розуміється звільнення від кримінальної відповідальності за відсутності для того підстав, передбачених кримінальним та кримінально-процесуальним законодавством. До них відносяться, наприклад, випадки необгрунтованої відмови працівників органів дізнання у затриманні особи, підозрюваного у вчиненні злочину, і застосування до нього відповідних запобіжних заходів, відмови від порушення кримінальної справи за наявності достатніх даних, що вказують на ознаки злочину, або необгрунтованого припинення прокурором кримінальної справи і звільнення особи, залученого в якості обвинуваченого.
Незаконне звільнення може мати місце у відносинах двох категорій учасників кримінального процесу - підозрюваного та обвинуваченого в скоєнні злочину.
Згідно ст. 46 КПК підозрюваним визнається особа, щодо якої порушено кримінальну справу або яка затримана за підозрою у вчиненні злочину, а також особа, до якої застосовано запобіжний захід до пред'явлення обвинувачення.
Стаття 47 КПК визначає обвинуваченого як особа, щодо якої в установленому КПК порядку винесено постанову про притягнення як обвинуваченого.
Злочин вважається закінченим з моменту вчинення дій, спрямованих на незаконне звільнення від кримінальної відповідальності, - винесення необгрунтованого постанови про відмову в порушенні кримінальної справи, зупинення та припинення кримінальної справи.
Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. Винний усвідомлює, що вчиняє дії, спрямовані на незаконне звільнення від кримінальної відповідальності особи, підозрюваного або обвинуваченого у вчиненні злочину, і бажає звільнити винного від відповідальності.
Не підлягає притягненню до кримінальної відповідальності посадову особу, яка допустила помилку, неправильно оцінило докази по справі, сумлінно вважало підозрюваного або обвинуваченого невинним.
Мотиви злочину значення для кваліфікації не мають і можуть враховуватися лише при призначенні покарання. Ними можуть бути, зокрема, помста, карьеристские спонукання, особисті, корисливі мотиви. Незаконне звільнення підозрюваного або обвинуваченого від кримінальної відповідальності за хабар має кваліфікуватися за сукупністю зі статтею про відповідальність за отримання хабара.
Суб'єктом даного злочину є особи, зазначені в законі: прокурор, слідчий, особа, яка провадить дізнання. Розглядається злочин є окремим випадком зловживання службовим становищем з боку цих осіб і додаткової кваліфікації за ст. 285 КК не потребує.
Незаконне затримання, взяття під варту або утримання під вартою (ст. 301 КК). Недоторканність особи гарантується Конституцією РФ, згідно зі ст. 22 якої кожен має право на свободу та особисту недоторканність. Арешт, взяття під варту і утримання під вартою допускаються тільки за судовим рішенням. До судового рішення особа не може бути піддано затримання на термін більше 48 годин. Тимчасово, до приведення процесуального законодавства у відповідність з Конституцією РФ арешт може проводитися з санкції прокурора, а максимальна тривалість затримання становить 72 години.
Незаконне затримання, взяття під варту або утримання під вартою не тільки заподіює істотну шкоду інтересам правосуддя, а й зазіхає на гарантовану конституційну свободу і недоторканність особи.
Кримінально-правовою гарантією недоторканості особи є відповідальність за незаконне затримання, взяття під варту і затримання під вартою.
Об'єктивна сторона злочину полягає у свідомо незаконних затриманнях, взяття під варту або утримання під вартою.
Затримання як захід процесуального примусу, що застосовується органом дізнання, дізнавачем, слідчим або прокурором, полягає в короткочасному, не більше 48 годин з моменту фактичного затримання, взяття під варту особи, підозрюваного у скоєнні злочину, за який може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі. Підстава і порядок затримання передбачені ст. 91 і 92 КПК РФ. Згідно з зазначеними нормами особу, підозрювану у вчиненні злочину, за який може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі, може бути затримано за наявності однієї з таких підстав: 1) коли цю особу застали при вчиненні злочину або безпосередньо після його вчинення; 2) коли очевидці , в тому числі й потерпілі, прямо вкажуть на нього, як на злочин; 3) коли на підозрюваному або його одязі, при ньому або в його житлі виявлені явні сліди злочину. При наявності інших даних, що дають підставу підозрювати особу у вчиненні злочину, її може бути затримано лише в разі, якщо це особа намагалася втекти, або не має постійного місця проживання, або не встановлено його особу, або якщо прокурором, а також слідчим або дізнавачем, за згодою прокурора, до суду направлено клопотання про обрання відносно вказаної особи запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.
Після доставляння підозрюваного до органу дізнання до слідчого або прокурора у термін не більше 3 годин має бути складений протокол затримання, в якому робиться відмітка про те, що підозрюваному роз'яснені його права. У протоколі зазначаються дата і час складання протоколу, дата, час, місце, підстава та мотиви затримання підозрюваного, результати його особистого обшуку й інші підстави затримання.
Про проведене затримання орган дізнання, дізнавач або слідчий зобов'язані повідомити прокурора у письмовому вигляді протягом 12 годин з моменту затримання підозрюваного.
Підозрюваний має бути допитаний і може бути підданий особистому обшуку.
Порушення вимог ст. 91 і 92 КПК свідчить про незаконність затримання. Наприклад, незаконним є затримання за відсутності кримінально-процесуальних підстав або без складання протоколу, без зазначення в ньому часу і місця затримання, з порушенням термінів повідомлення про затримання прокурору.
Чи не утворюють об'єктивну сторону даного складу інші види затримання, наприклад, адміністративне (за вчинення адміністративного правопорушення), в цілях встановлення особи або забезпечення виконання вироку * (276).
Відповідно до ст. 108 КПК РФ висновок під варту відноситься до заходів припинення і застосовується за судовим рішенням щодо підозрюваного або обвинуваченого у вчиненні злочинів, за які кримінальним законом передбачені покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад два роки при неможливості застосування іншої, більш м'якою запобіжного заходу. У виняткових випадках цей запобіжний захід може бути обрана стосовно підозрюваного або обвинуваченого у вчиненні злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років у випадку, якщо підозрюваний чи обвинувачений не має постійного місця проживання на території Російської Федерації, або не встановлено його особу, або їм порушена раніше обраний запобіжний захід, або він сховався від органів попереднього розслідування або від суду.
При необхідності обрання як запобіжного заходу взяття під варту прокурор, а також слідчий і дізнавач за згодою прокурора збуджують перед судом відповідне клопотання, розглянувши яке, суддя постановляє обрати щодо підозрюваного або обвинуваченого запобіжний захід у вигляді взяття під варту, або відмовляє у задоволенні клопотання, або відкладає ухвалення рішення за клопотанням на термін не більше 72 годин для пред'явлення додаткових доказів обгрунтованості затримання.
  Строки тримання під вартою строго регламентовані (ст. 109 КПК України). При застосуванні цього запобіжного заходу враховуються крім зазначених обставин і всі дані, що характеризують особу підозрюваного, обвинуваченого чи підсудного (рід занять, вік, сімейний стан та ін.)
  За відсутності зазначених у законі підстав або порушенні порядку або строків ув'язнення під варту даний запобіжний захід є незаконною.
  Незаконне утримання під вартою має місце у випадку, коли особа, яку взято під варту на законній підставі, не звільняється при усуненні підстав для застосування цього запобіжного заходу. Наприклад, обвинувачений продовжує утримуватися під вартою після зміни судом відносно нього запобіжного заходу на заставу.
  Незаконним також буде утримання під вартою особи, затриманої за підозрою у вчиненні злочину, що передбачає позбавлення волі на строк понад два роки, наприклад, вимагання (ст. 163 КК), якщо йому було пред'явлено звинувачення в скоєнні злочину, не що вимагає застосування такого запобіжного заходу, наприклад, в порушенні недоторканності приватного життя (ст. 137 КК).
  Отже, ст. 301 КК передбачає відповідальність за вчинення трьох видів дій, які виражаються в незаконному позбавленні волі потерпілого з порушенням вимог кримінально-процесуального законодавства. Кожна з цих дій являє собою триває злочин і вважається закінченим з моменту незаконного затримання, взяття під варту або усунення законних підстав взяття під варту.
  Подібні злочинні дії передбачені Модельним кримінальним кодексом країн СНД і кримінальним законодавством всіх країн СНД і ближнього зарубіжжя.
  Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. Про це свідчить вказівка в законі на завідомість таких дій. Винний усвідомлює, що він, зловживаючи своїм службовим становищем, виробляє затримання і укладає під варту потерпілого без законних підстав або з порушенням встановленого процесуального порядку, правил і термінів затримання або взяття під варту, і бажає вчинення цих дій.
  При завідомо незаконне утримання під вартою винний усвідомлює, що продовжує утримувати потерпілого під вартою при усуненні підстав для цього, і бажає вчинення подібних дій.
  Мотиви розглянутих дій не мають значення для кваліфікації скоєного.
  Суб'єктом злочину є посадова особа органів правосуддя, в чиї обов'язки входить затримання, взяття під варту, утримання під вартою - суддя, прокурор, слідчий, працівник органів дізнання. Суб'єктом незаконного затримання можуть бути тільки органи дізнання.
  Якщо зазначені дії вчинені посадовою особою, що не володіє зазначеними повноваженнями, відповідальність настає за перевищення посадових повноважень (ст. 286 КК).
  Кваліфікованим видом незаконних затримання, взяття під варту і утримання під вартою є заподіяння в результаті цих дій тяжких наслідків. До таких можуть бути віднесені, наприклад, тривале утримання під вартою невинну людину, його самогубство, тяжка, в тому числі психічна, хвороба. Це питання вирішується судом з урахуванням конкретних матеріалів справи.
  Примус до дачі показань (ст. 302 КК). Небезпека цього злочину полягає в тому, що, примушуючи до дачі показань, слідчий і особа, яка провадить дізнання, порушують покладені на них законом обов'язки по всебічному, повному і об'єктивному розслідуванню злочинів.
  Стаття 20 КПК забороняє домагатись показань обвинуваченого та інших беруть участь у справі, шляхом насильства, погроз та інших незаконних дій. Отримані шляхом примусу свідчення можуть привести до винесення неправосудного вироку чи іншого судового акта, до засудження невинного, серйозно порушують права та інтереси особистості.
  Об'єктивна сторона злочину виражається у примушенні підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого, свідка до дачі показань, або експерта до дачі висновку шляхом застосування погроз, шантажу або інших незаконних дій з боку слідчого або особи, яка провадить дізнання.
  Під примусом розуміється такий вплив на допитуваного (підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого, свідка, експерта), яка пригнічує його волю і примушує давати свідчення, потрібні слідчому або особі, що проводить дізнання. Поняття "примус" включає всі незаконні методи допиту, які порушують принцип сумлінності дачі свідчень. Примус до дачі показань перешкоджає встановленню істини у справі. Показання, отримані таким чином, стають недостовірними і в більшості випадків не мають доказової сили.
  У законі вказані способи примусу до дачі показань. Це застосування погроз, шантажу або інших незаконних дій з боку слідчого або особи, яка провадить дізнання.
  Загроза - вид психічного примусу, яке виражається, наприклад, в загрозі застосування фізичного насильства (ударів, побоїв, тілесних ушкоджень), взяття під варту, погіршення умов утримання, притягнення до кримінальної відповідальності за більш тяжкий злочин.
  Шантаж являє собою загрозу оприлюднення відомостей, які потерпілий вважає ганебними, незалежно від їх змісту та достовірності. Важливо, що потерпілий прагне зберегти ці відомості в таємниці, а загроза їх оголошення використовується слідчим або особою, яка провадить дізнання, в якості примусу до дачі потрібних свідчень.
  Так, слідчий К., не маючи достатніх доказів винності Ж. у вчиненні квартирної крадіжки, в якій вона підозрювалася, погрожував, що якщо Ж. не буде давати свідчення, він розповість її прийомної дочки про удочеріння і назве ім'я справжньої матері.
  Іншими незаконними діями є будь-які провокаційні методи допиту, помилкові обіцянки припинити справу, змінити запобіжний захід і т.д. Незаконним також визнається застосування для отримання бажаних показань гіпнозу, алкоголю, наркотиків і т.п.
  Злочин вважається закінченим з моменту застосування допрашивающим примусу, незалежно від того, чи були отримані в результаті цього потрібні свідчення.
  Суб'єктивна сторона даного злочину характеризується прямим умислом. Винний усвідомлює, що, зловживаючи службовим становищем, примушує допитуваного дати потрібні йому свідчення шляхом погроз, шантажу або вчинення інших незаконних дій і бажає таким чином отримати ці свідчення.
  Суб'єкт злочину вказано в законі, це - слідчий, особа, яка провадить дізнання. Даний злочин є спеціальним видом посадового зловживання, який виділений як самостійний склад.
  У Модельному кримінальному кодексі країн СНД суб'єкти примусу до дачі показань не визначені досить чітко. До них віднесені особи, що виробляють попереднє розслідування або здійснюють правосуддя (ст. 332). Така ж редакція даної норми відтворена кримінальними кодексами ряду країн ближнього зарубіжжя, наприклад, Кодексом Республіки Узбекистан.
  Кваліфікованим видом злочину є примус до дачі показань, поєднане з застосуванням насильства, знущання або тортури.
  Насильство як спосіб примусу до дачі показань являє собою різні види фізичного впливу на потерпілого (побої, заподіяння шкоди здоров'ю середньої тяжкості та легкого шкоди здоров'ю). Заподіяння в цілях отримання свідчення тяжкої шкоди здоров'ю утворює сукупність злочинів (ч. 2 ст. 302 і ст. 111 КК).
  Застосування знущання - різновид психічного насильства, спрямованого на парализацию волі потерпілого. Воно може виражатися в особливо принизливому поводженні з допитуваним, в цинічному і грубому приниженні гідності людини, що заподіює йому моральні та фізичні страждання. Наприклад, висловлювання в грубій, образливій формі з приводу зовнішності, національності, фізичних вад допитуваного.
  Під тортурами розуміється сильне фізичний або психічний вплив на потерпілого з метою примусити до дачі показань. Зазвичай катування носить багаторазовий характер. До тортурам відноситься будь-яка дія, яка заподіює потерпілому сильний біль або страждання, наприклад, відмова в дачі їжі або ліки, необхідного для лікування.
  Фальсифікація доказів (ст. 303 КК). Суспільна небезпека цього злочину полягає в тому, що наявність фальсифікованих доказів у цивільній або кримінальній справі може призвести до прийняття органами розслідування і судом неправильного рішення, необгрунтовано ущемляє права громадян.
  Об'єктивну сторону злочину складають дії, спрямовані на фальсифікацію доказів у цивільній або кримінальній справі.
  Частина 1 ст. 303 КК передбачає відповідальність за фальсифікацію доказів по цивільній справі особою, бере участі у справі, або його представником.
  Відповідальність за фальсифікацію доказів по кримінальній справі особою, яка провадить дізнання, слідчим, прокурором або захисником передбачена ч. 2 ст. 303 КК.
  Фальсифікація доказів у цивільній або кримінальній справі виражається в штучному створенні доказів на користь позивача або відповідача або докази, що виправдовують винного у вчиненні злочину або які звинувачують особа, яка не причетна до злочинної діяльності. Подібна фальсифікація може здійснюватися шляхом використання свідомо підроблених документів, знищення речових доказів, підмови свідка до дачі неправдивих показань і т.д.
  Злочин закінчено з моменту подання до органів розслідування чи суду фальсифікованих доказів, незалежно від того, зіграли вони чи ні будь-яку роль при розгляді справи.
  Суб'єктивна сторона злочину передбачає прямий умисел. Винний усвідомлює, що вчиняє дії, спрямовані на фальсифікацію доказів у цивільній або кримінальній справі, і бажає цього. Мотиви дії винного значення для кваліфікації не мають.
  Суб'єкт злочину - спеціальний. У законі зазначено, що при фальсифікації доказів у цивільній справі їм може бути особа, яка бере участь у справі, або його представник (ч. 1 ст. 303 КК). До таких осіб, згідно зі ст. 29 ЦПК, можуть ставитися, наприклад, позивач, відповідач, треті особи, прокурор.
  При фальсифікації доказів у кримінальній справі суб'єктом є особа, яка провадить дізнання, слідчий, прокурор, захисник (ч. 2 ст. 303 КК).
  Кваліфікованим видом даного складу злочину є фальсифікація доказів по кримінальній справі про тяжкий або особливо тяжкому злочині, а одно що призвела настання тяжких наслідків.
  Тяжкими наслідками можуть бути необгрунтоване засудження невинної особи, необгрунтоване взяття під варту на тривалий термін, самогубство потерпілого і т.д.
  Винесення свідомо неправосудного вироку, рішення або іншого судового акта (ст. 305 КК). Особлива суспільна небезпека даного злочину полягає в порушенні принципу законності в діяльності судів з розгляду кримінальних і цивільних справ, що тягне тяжкі наслідки для особи, щодо якої винесено неправосудний акт, підриває авторитет суду, руйнує віру у правосуддя. Відповідальність за подібні діяння передбачена Модельним Кримінальним кодексом країн СНД і кримінальним законодавством країн СНД і ближнього зарубіжжя.
  Об'єктивна сторона злочину полягає у винесенні суддею (суддями) завідомо неправосудних вироку, рішення або іншого судового акту.
  До судових актам, крім вироку і рішення (по цивільних справах), відносяться ухвали і постанови суду, які дозволяють по суті кримінальну або цивільну справу.
  Склад цього злочину має місце у випадку винесення неправосудного процесуального документа.
  До неправосудним відносяться такі судові акти, які винесені з істотним порушенням норм матеріального та процесуального кримінального та цивільного права або суперечать фактичним обставинам справи, спотворюють об'єктивну істину.
  Неправосудним, слід розуміти вирок, винесений відносно невинного або виправдовує винного. Неправосудного вироку може виразитися в неправильної кваліфікації скоєного, у призначенні покарання без урахування характеру і ступеня небезпеки вчиненого злочину, особи винного, обставин, що пом'якшують і обтяжують відповідальність.
  Так, суддя Г., слухаючи справу про особливо злісному хуліганстві (ч. 3 ст. 213 КК), скоєному Н., близьким родичем дружини судді, на її прохання, надавши вплив на народних засідателів, призначив покарання умовно без урахування тяжкості вчиненого (застосування при вчиненні хуліганських дій вогнепальної зброї, наявності колишньої судимості Н. за грабіж).
  Неправосудного рішення у цивільній справі може виразитися у незаконному задоволення позову або у відмові задовольнити обгрунтований позов, в навмисному завищенні або заниженні розмірів шкоди, що підлягає відшкодуванню, і т.д.
  Неправосудність ухвали може полягати, зокрема, в незаконному скасуванні запобіжного заходу, в необгрунтованому припиненні кримінальної справи, у скасуванні касаційної і наглядової інстанціями законних вироків і рішень, в задоволення або відхилення без підстави протесту чи скарги і т.д.
  Неправосудні постанови можуть бути винесені суддею одноособово або в наглядовій інстанції.
  Злочин, передбачений ст. 305 КК, вважається закінченим з моменту винесення завідомо неправосудного вироку, рішення або іншого судового акта, тобто з моменту його підписання суддею (суддями). Саме з моменту підписання акта справа вирішується по суті. Оголошено неправосудного судового акта, вступ його в силу і виконання перебувають за межами складу даного злочину.
  Винесення неправосудного акта за хабар утворює сукупність злочинів. Винний у цьому випадку повинен відповідати за ст. 290 і 305 КК.
  З суб'єктивної сторони. Це злочин може бути здійснено тільки з прямим умислом, так як закон вказує на завідомість винесення неправосудного судового акта. Винний усвідомлює, що, зловживаючи службовим становищем, виносить завідомо неправосудного вироку, рішення або іншої судовий акт, і бажає цього.
  Невстановлення ознаки завідомість означає відсутність даного складу злочину. За наявності відповідних ознак винна особа може бути притягнута до відповідальності за халатність.
  Мотиви скоєння злочину в законі не зазначені і не впливають на кваліфікацію.
  Суб'єктом злочину виступають тільки судді всіх ланок судової системи, третейські судді, народні та присяжні засідателі, які беруть участь у складанні та підписанні неправосудного акта.
  У ч. 2 ст. 305 КК передбачений кваліфікований вид даного злочину, до якого відносяться винесення незаконного вироку суду до позбавлення волі та наступ в результаті винесення неправосудного акта інших тяжких наслідків.
  Питання про віднесення наслідків до тяжких вирішується судом у кожному конкретному випадку виходячи з обставин справи. До тяжких наслідків практика відносить, зокрема, звільнення від відповідальності небезпечного злочинця, що здійснив після цього новий злочин, самогубство невиновно засудженого, засудження невинної особи за звинуваченням в особливо тяжкому злочині, незаконні засудження або виправдання кількох осіб у справі і т.д.
  У Кримінальному кодексі ФРН норма про відповідальність за винесення неправосудного вироку або рішення (_ 339) поміщена в розділі "Посадові злочинні діяння", оскільки в Особливій частині Кодексу відсутній розділ про злочини проти правосуддя. Згідно _ 339 відповідальності підлягають суддя, інші посадові особи або третейські судді, які при керівництві судовим розглядом або при винесенні рішення у справі обходять закон на користь однієї зі сторін.
  Кримінальний кодекс Іспанії передбачає відповідальність не тільки за умисне винесення незаконного вироку або рішення суддею або магістратом, але й вчинення тих же дій з грубої необережності або за непростимий незнання (ст. 446, 442).
  Підлягають відповідальності також суддя або магістрат, які відмовляться винести вирок без законної причини або під приводом неясності, недостатності або замовчування закону (ст. 148). Карна і злісна відстрочка відправлення правосуддя, яка спровокована для досягнення будь-якої незаконної мети.
_
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "5. Злочини, вчинені в процесі відправлення правосуддя посадовими особами - працівниками правоохоронних органів"
 1. Стаття 295. Посягання на життя особи, яка здійснює правосуддя або попереднє розслідування Коментар до статті 295
    злочину є нормальна діяльність суду і правоохоронних органів. Додатковим об'єктом є життя особи, яка здійснює правосуддя або попереднє розслідування. Стаття 295 КК РФ передбачає кримінально-правовий захист від посягання на життя судді, присяжного засідателя чи іншої особи, що у відправленні правосуддя, прокурора, слідчого, особи,
 2. Стаття 315. Невиконання вироку суду, рішення суду або іншого судового акта Коментар до статті 315
    злочину є інтереси правосуддя, нормальна діяльність органів правосуддя. В якості додаткового об'єкта можуть виступати майнові та інші інтереси і права юридичних і фізичних осіб. Суспільна небезпека аналізованого злочину полягає в тому, що в результаті невиконання вироку суду, рішення суду або іншого судового акта підривається авторитет судової
 3. Стаття 12. Обов'язки поліції
    злочинах тут маються на увазі: --- Далі для стислості в коментарі до цього пункту ст. 12 коментованого Федерального закону - Інструкція. - Заяви про злочин; - явки з повинною; - повідомлення про вчинений злочин або злочин, отримані з інших джерел; - постанова прокурора про направлення
 4. 2. Джерела кримінального права зарубіжних держав
    злочинів (зради, шпигунства і т.п.). Ряд сучасних держав визнав джерелами кримінального права і міжнародні угоди (Франція, Німеччина, Швеція та ін.) На даний час кримінальна право багатьох зарубіжних держав піддається інтенсивному реформуванню. Так, нові кримінальні кодекси були прийняті в 1992 р. у Франції, в 1994 р. в Ємені, в 1995 р. в Іспанії, в 1997 р. у Польщі.
 5. 6. Інші злочини, що ставлять у небезпеку життя та здоров'я людини
    злочин передбачена гл. 16 - "Злочини проти життя і здоров'я". У Кримінальному кодексі 1960 це була ст. 207, яка ставилася до гл. 10 - "Злочини проти громадської безпеки, громадського порядку і здоров'я населення". Стаття 119 КК РФ дещо змінилася і за змістом. Зокрема, в ній відсутній (порівняно з ст. 207 КК 1960 р.) згадка про загрозу
 6. 5. Злочини, що посягають на особисті права і свободи громадян
    злочинів такі діяння, як порушення недоторканності приватного життя (ст. 137) та відмова у наданні громадянину інформації (ст. 140). До числа злочинів проти особистих прав і свобод громадян відносяться: порушення недоторканності приватного життя (ст. 137), порушення таємниці листування, телефонних переговорів, поштових, телеграфних або інших повідомлень (ст. 138), порушення недоторканності
 7. 4. Злочини, що порушують загальні правила безпеки. Характеристика окремих видів злочинів проти громадської безпеки
    злочинів. Радянський Союз і згодом Росія як його правонаступниця також є учасниками міжнародних угод, тому в Кримінальному кодексі РФ і передбачається відповідна норма. Аналіз тероризму як складного і багатовимірного явища можливий з правових позицій і в соціальному аспекті. У соціальному сенсі тероризм виражає різні відтінки конфліктних ситуацій, які
 8. 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти правосуддя
    злочинів. У теорії кримінального права під злочинами проти правосуддя розуміються умисні злочинні діяння, що посягають на нормальну роботу органів правосуддя, що вчиняються посадовими особами вказаних органів або іншими особами, що протидіють цієї діяльності. Родовим об'єктом злочинів проти правосуддя є суспільні відносини, що забезпечують нормальне
 9. 3. Злочини, пов'язані з протидією суб'єктам управлінської діяльності по здійсненню їх функцій
    злочинів, що характеризуються різними формами протидії суб'єктам управлінської діяльності, є найбільш небезпечною з злочинів проти порядку управління. Підвищена суспільна небезпека цих злочинів обумовлюється тим, що порушення нормальної діяльності правоохоронних чи інших органів пов'язане з одночасним впливом в різних формах на життя, здоров'я,
 10. 3. Військові злочини
    злочинам КК РФ відносить три діяння: розробка, виробництво, накопичення, придбання або збут зброї масового ураження (ст. 355), застосування заборонених засобів і методів ведення війни (ст. 356), найманство (ст. 359). Російське кримінальне законодавство не вживає терміну і поняття "військові злочини", які широко використовуються в міжнародному праві. У цьому відношенні
© 2014-2022  yport.inf.ua