Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
В.О.Коновалова, В. Ю.Шепітько. ЮРИДИЧНА ПСІХОЛОГІЯ.Академічній курс, 2009 - перейти до змісту підручника

Рекомендована література

1. Богинський В. Є. Рефлексивне управління при допиті: Учеб. посібник. - Х., 1983. - 40 с.
2. Васильєв В. Л. Юридична психологія: Учеб. для вузів. - 5-е вид., Перераб. і доп. - СПб.: Питер, 2003. - 656 с.
3. Заходів А. А. Психологічні особливості тактики провадження слідчих дій за участю неповнолітніх: Учеб. посібник. - Волгоград: ВСШ МВС СРСР, 1979. - 96 с.
4. Зорін Г. А. Психологічний контакт при виробництві допиту: Учеб. посібник. - Гродно: Гродно. ун-т, 1986. - 71 с.
5. Комарков В. С. Психологічні основи очної ставки: Текст лекцій. - Х., 1976. - 28 с.
6. Коновалова В. Є. Допит: Тактика і психологія: Учеб. посібник. - Х.: Консум, 1999. - 157 с.
7. Коновалова В. Є. Правова психологія: Учеб. посібник. - Х.: Основа, 1990. - 198 с.
8. Коченов М. М. Судово-психологічна експертиза. - М., 1977. - 180 с.
9. Ларін А. М. Я - слідчий. - М.: Юрид. літ., 1991. - 192 с.
10. Лукьянчіков Є. Д., Кузмичев В. С. Тактичні основи розслідування злочинів: Учеб. посібник. - К.: КВШ МВС СРСР, 1989. - 48 с.
11. Мітрохіна З. І. Використання даних психології при виробництві допиту: Учеб. посібник. - К.: УМК ВО, 1990. - 52 с.
12. Нагаєв В. В. Основи судово-психологічної експертизи: Учеб. посібник для вузів. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 333 с.
13. Нор В. Т., Костицький М. В. Судово-психологічна експертиза в кримінальному процесі. - К.: Вища шк., 1985. - 56 с.
14. Порубов Н. І. Наукові основи допиту на попередньому слідстві. - Мінськ: Вишейшая шк., 1978. - 176 с.
15. Ратинов А. Р., Єфімова Н. І. Психологія допиту обвинуваченого: Метод. посібник. - М., 1988. - 114 с.
16. Шепітько В. Ю. Допит: Наук.-практ. посіб. - Х.: КрімАрт, 1998.
17. Ямпільський А. Е. Психологія допиту підозрюваного: Учеб. посібник. - Волгоград: ВСШ МВС СРСР, 1978. - 55 с.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Рекомендована література "
 1. Рекомендована література
  1. Бедь В. В. Юридична психологія: Навч. посіб. - Л.: Новий світ, 2000. - К.: Каравела, 2002. - 376 с. 2. Білий Б. І. Тест Роршаха. Практика і теорія / За ред. Л. Н. Собчик. - СПб.: Дорваль, 1992. - 200 с. 3. Васильєв В. Л. Юридична психологія: Учеб. для вузів. - 5-е вид., Перераб. і доп. - СПб.: Питер, 2003. - 656 с. 4. Гончаренко В. Г., Сокиран Ф. М. Тактика психологічного впліву на
 2. Рекомендована література
  1. Абдульханова-Славська К. А. Діяльність та психологія особистості. - М.: Наука, 1980. - 335 с. 2. Баєв О. Я. Конфлікти в діяльності слідчого (питання теорії). - Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-ту, 1981. - 160 с. 3. Бодальов А. А. Психологія про особистість. - М.: Изд-во МГУ, 1988. - 188 с. 4. Донченко О. А., Титаренко Т. М. Особистість: конфлікт, гармонія. - 2-е вид., Доп. - К.: Политиздат України,
 3. Рекомендована література
  1. Васильєв В. Л. Психологія праці слідчого: Метод. рекомендації. - Л., 1988. - 72 с. 2. Васильєв В. Л. Юридична психологія: Учеб. для вузів. - М.: Юрид. літ., 1991. - 464 с. 3. Грошевой Ю. М. Проблеми формування суддівського переконання у кримінальному судочинстві. -Х., 1975. 4. Дулов А. В. Судова психологія. - Мінськ: Вишейшая шк., 1975. - 462 с. 5. Коновалова В. Є.
 4. Рекомендована література
  1. Васильєв В. Л. Юридична психологія: Учеб. для вузів. - 5-е вид., Перераб. і доп. - СПб.: Питер, 2003. - 656 с. 2. Грошевой Ю. М. Проблеми формування суддівського переконання у кримінальному судочинстві. -Х., 1975. 3. Дулов А. В. Судова психологія. - Мінськ: Вишейшая шк., 1975. - 462
 5. Рекомендована література
  1. Дубягін Ю. П. Наступна жертва ти! Невигадані кримінальні сюжети і абетка безпеки. - М.: Друковане справа, 1995. - 416 с. 2. Еникеев М. І. Юридична психологія: Учеб. для вузів. - М.: Видавнича група «Норма-ИНФРА - М», 1999. - 517 с. 3. Коновалова В. Є. Правова психологія: Учеб. посібник. - Х.: Основа, 1990. - 198 с. 4. Особистість злочинця: Монографія / Авт. кільк.: Н. І.
 6. Рекомендована література
  1. Коновалова В. Є. Правова психологія: Учеб. посібник. - Х.: Основа, 1990. - 198 с. 2. Пирожков В. Ф. Кримінальна психологія. - М.: Ось-89, 2001. - 704 с. 3. Сундуров Ф. Р. Соціально-психологічні та правові аспекти виправлення і перевиховання правопорушників. - К.: Вид-во Казан. ун-ту, 1976. - 144
 7. § 3. Акти виборних органів, посадових осіб місцевого самоврядування
  Акти представницького органу. Представницький орган місцевого самоврядування з питань, віднесених до його компетенції федеральними законами, законами суб'єкта РФ, статуту муніципального освіти, приймає рішення, що встановлюють правила, обов'язкові для виконання на території муніципального освіти, а також рішення з питань організації діяльності представницького органу
 8. § 4. Особливості правового становища підприємств з іноземними інвестиціями
  Загальні положення. Основним нормативним актом, що регламентує правове становище підприємств з іноземними інвестиціями, є Закон про іноземні інвестиції в РРФСР від 4 липня 1991 р. Відповідно до цього закону на території Російської Федерації можуть створюватися і діяти: «підприємства з пайовою участю іноземних інвестицій, а також їх дочірні підприємства та філії;
 9. § 1. Поняття територіальної основи місцевого самоврядування, види муніципальних утворень і їх особливості
  Конституція Російської Федерації називає два типи муніципальних утворень - міські поселення та сільські поселення. Видається, що на різних територіях (тобто в місті і в селі) місцеве самоврядування не може функціонувати однаково, відтінки соціального призначення надають особливості кожної з форм місцевого самоврядування. У першому випадку ми маємо справу з досить "щільної"
 10. § 1. Форми прямої демократії як елементи системи місцевого самоврядування
  Місцевий референдум - це голосування населення муніципального освіти з найбільш важливих питань місцевого значення. До їх числа норми Федерального закону 1995 відносили прийняття статуту муніципального освіти, визначення структури органів місцевого самоврядування, встановлення і зміна меж муніципальних утворень, програми розвитку територій та ін Новий Федеральний закон вніс
© 2014-2022  yport.inf.ua