Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 1: Загальна частина, 2008 - перейти до змісту підручника

3. Реквізити письмової форми правочину

У всіх випадках угода, укладена у письмовій формі, являє собою один або декілька документів. Тому угода, укладена у письмовій формі, може вважатися належно оформленої, якщо в документі (документах) присутні обов'язкові реквізити. Реквізити (від лат. Requisitum - необхідне) - це дані, які повинні міститися в письмовому документі (документах), що оформляє угоду. Реквізитами є відомості про найменування кредитора, сумі платежу, місце виконання зобов'язань, датою здійснення операції, підписи сторін і т.д.
Нормативні розпорядження чинного цивільного законодавства, що стосуються співвідношення понять форми угоди та реквізитів, суперечливі. Так, наприклад, у ст. 144 ЦК йдеться про те, що обов'язкові реквізити цінних паперів, вимоги до форми цінного паперу та інші необхідні вимоги визначаються законом або у встановленому ним порядку. Відсутність обов'язкових реквізитів цінного паперу або невідповідність цінного паперу встановленій для неї формі тягне її нікчемність. У наведених положеннях законодавець досить чітко розрізняє форму документа та його реквізити. Разом з тим в абз. 3 п. 1 ст. 160 ГК вказується, що законом, іншими правовими актами та угодою сторін можуть встановлюватися додаткові вимоги, яким повинна відповідати форма угоди (вчинення на бланку певної форми, скріплення печаткою і т.п.), і передбачатися наслідки недотримання цих вимог. Якщо такі наслідки не передбачені, застосовуються наслідки недотримання простої письмової форми угоди. Як видно в цих положеннях, закон ставить знак рівності між формою документа, що оформляє угоду, і реквізитами цього документа.
З теоретичної точки зору закріплення на документі реквізитів є процес оформлення угоди. Реквізити відображають і об'єктивує волю суб'єктів, які роблять угоду. Завдяки реквізитами визначається коло учасників правовідносини, породженого угодою, його предмет, суб'єктивні права і обов'язки учасників, їх правові цілі.
Реквізити угоди можуть встановлюватися її учасниками, а також безпосередньо приписами закону. У тих випадках, коли перелік необхідних реквізитів, що підлягають відображенню в документі, визначається законодавством, як правило, відсутність будь-якого реквізиту призводить до недійсності документа, а через це - до недійсності угоди. Так, наприклад, відсутність у векселі найменування "вексель", включеного в текст документа, означає, що такий документ не має сили векселя, а сама угода з видачі подібного документа не може розцінюватися як угода з видачі векселя.
Загальні вимоги до письмової форми угод і до їх реквізитами можуть доповнюватися законом, іншими правовими актами та угодою сторін. Так, вимоги про скріплення підписів сторін печатками за загальним правилом визначаються угодою учасників угоди, але в якості виключення можуть міститися в законі. Відповідно до п. 5 ст. 185 ГК довіреність від імені юридичної особи видається за підписом його керівника чи іншої особи, уповноваженої на це її установчими документами, з додатком печатки цієї організації. Додаткові вимоги до письмової форми угод можуть бути найрізноманітнішими - їх перелік не замкнутий.
Обов'язковим реквізитом будь-якого документа, письмово оформляє угоду, є підпис особи або підписи осіб, які роблять угоду, або належним чином уповноважених ними осіб. Від імені юридичної особи документ повинен бути підписаний особою, що володіє відповідно до закону та установчих документів правами виконавчого органу даної юридичної особи (1) або очолює колегіальний виконавчий орган. У тих випадках, коли відповідно до закону юридична особа може набувати цивільних прав і брати на себе обов'язки через свого учасника (п. 1 ст. 72 ЦК), документ, що оформляє угоду, підписується учасником. Для окремих видів угод закон може вводити додаткові вимоги. Довіреність від імені юридичної особи, заснованого на державній або муніципальній власності, на отримання або видачу грошей та інших майнових цінностей повинна бути підписана також головним (старшим) бухгалтером цієї організації.
---
(1) У цьому зв'язку представляється юридично некоректним, що порушує норми ст. ст. 53, 160 ГК, вимогу про обов'язковість підпису головного бухгалтера на документах, що оформляють угоди юридичних осіб, закріплене в ст. 7 Закону РФ "Про бухгалтерський облік" / / Відомості Верховної. 1996. N 48. Ст. 5369; 1998. N 30. Ст. 3619.
Коли громадянин, вступає в угоду, не може внаслідок фізичних вад, хвороби, неграмотності підписати її власноруч, за його дорученням угоду підписує інша особа - рукоприкладчик. Підпис рукоприкладчика має бути засвідчена нотаріусом або іншою посадовою особою, яка має право здійснювати таку нотаріальну дію, із зазначенням причин, через які здійснює операцію не міг підписати її власноруч. Якщо рукоприкладчик підписує довіреність на отримання заробітної плати та інших платежів, пов'язаних з трудовими відносинами, на одержання винагороди авторів і винахідників, пенсій, допомог і стипендій, вкладів у банках і на отримання кореспонденції, у тому числі грошової і посилкової, то підпис рукоприкладчика може бути посвідчена організацією, де працює громадянин, який не може власноручно підписатися, або адміністрацією стаціонарного лікувального закладу, в якому він перебуває на лікуванні (п. 3 ст. 160 ЦК).
Підпис, досконала рукоприкладчиком, є підписом його самого, а не особи, за яке він підписався. Тому підпис рукоприкладчика не можна змішувати з аналогом власноручного підпису особи, що здійснює операцію.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Реквізити письмової форми правочину "
 1. § 4. Правовий режим цінних паперів
  реквізитів майнові права, здійснення або передача яких можливі тільки при його пред'явленні. З наведеної дефініції з очевидністю випливає цілий ряд характерних рис цінного паперу. По-перше, обов'язковою ознакою цінного паперу є її документарну. Поза документа такий папір існувати не може. Встановлена Цивільним кодексом можливість існування цінних паперів
 2. § 2. Розрахунки і кредитування
  реквізити в укладених ним комерційних договорах, хоча б на його особовому рахунку в банку ще були відсутні грошові кошти. За співвідношенням прав і обов'язків сторін договір банківського рахунку є двостороннім або взаємним, оскільки обидві сторони - банки і клієнт - наділені правами і обов'язками відносно один одного. Основні обов'язки за договором покладаються на банк як на
 3. § 3. Зберігання
  реквізити. Неправильне оформлення складських свідоцтв тягне невизнання їх як відповідного цінного паперу. У цих випадках їх слід розглядати лише як складські квитанції з усіма витікаючими звідси наслідками. Подвійне складське свідоцтво складається з двох частин - складського свідоцтва та заставного свідоцтва (варанта), які можуть бути відокремлені одне від
 4. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  реквізитів письмовій угоди. За загальним правилом на документі має стояти власноручний підпис учасника угоди або його представника. Водночас п. 2 ст. 160 ГК вказує на те, що у випадках і в порядку, передбачених законом, іншими правовими актами або угодою сторін, допустимо використання факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого
 5. § 2. Довіреність
  реквізити, необхідні для доручення. Функції довіреності можуть виконуватися і деякими іншими письмовими документами, наприклад службовим посвідченням директора філії, страхового агента, подорожнім листом, що видаються водієві, і т.п. У випадках, прямо вказаних у законі, до форми довіреності пред'являються підвищені вимоги. Найчастіше вони виражаються в тому, що довіреність має
 6. § 3. Управління багатоквартирними будинками
  реквізити. Товариство власників житла має право (ст. 137 ЖК): 1) укладати договір управління багатоквартирним будинком, а також договори про зміст і ремонті спільного майна в багатоквартирному будинку, договори про надання комунальних послуг та інші договори в інтересах членів товариства; 2) визначати кошторис доходів і витрат на рік, у тому числі необхідні витрати на утримання і ремонт
 7. § 7. Розрахункові зобов'язання
  реквізитами видаткового касового ордера. При отриманні готівки від організації одержувач або його представник по довіреності розписується у платіжному документі (в останньому випадку довіреність залишається в організації). Розрахунки готівкою здійснюються на підставі основного договору і є частиною зобов'язання по виконанню основного договору. При здійсненні безготівкових
 8. § 3. Форма заповіту
  реквізити, що пред'являються зазвичай до його змісту. Досконале власноруч заповіт в надзвичайних обставинах припиняє свою дію після закінчення місяця з моменту їх припинення. Якщо заповідач залишився в живих, то він може протягом місяця з моменту припинення надзвичайних обставин зробити заповіт у будь іншій формі, передбаченої статтями 1124-1128 ЦК.
 9. § 2. Оформлення спадкових прав і розділ спадщини
  реквізити цього документа. Подача заяви про вступ у спадщину може бути здійснена не тільки в період встановленого строку для прийняття спадщини, але і в будь-який час після закінчення названого терміну. Коли заява про видачу свідоцтва подано спадкоємцем, що прийняв спадщину після закінчення терміну в позасудовому порядку, а інші спадкоємці вже отримали свідоцтво про право на
 10. Ф
  реквізити письмовій Ф. с. II, 12, § 5 (3) - с. 465 - 467 - усна Ф. с. II, 12, § 5 (1) - с. 462 Форс-мажор, см. Непереборна сила Функції - Ф. цивільного права I, 2, § 3 (2) - с. 48 - 49 - Ф. грошей II, 11, § 2 (6) - с. 417 - 418 Функціональний судовий імунітет держави, см. Обмежений судовий імунітет
© 2014-2022  yport.inf.ua