Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
Загальні закономірності ВИНИКНЕННЯ держави та права, 2011 - перейти до змісту підручника

2. Шляхи Формування держави та права різніх народів

В попередня розділі роботи Вже зазначалось на Особливості Функціонування первіснообщінного ладу в різніх народів и процесів его стратіфікації та Формування додержавніх и дерло державних інстітутів. Розглянемо більш детально ЦІ Особливості.
Розвиток первісного Суспільства у всех регіонах світу спочатку проходив пріблізно однаково. Однак на стадії переходу до держави шляхи різніх первісніх суспільств розійшліся.
Розрізняють два основних шляхи ВИНИКНЕННЯ держави:
- європейський (Афіни, Рим, стародавніх-германські держави);
- східний, Азіатський (Єгипет, Вавилон, Китай, Індія й ін.).
На стародавніх Сході, в Азії й Афріці (східний, Азіатський шлях ВИНИКНЕННЯ держави) Перші держави вініклі в зонах поливного землеробства ще в ЕПОХА бронзи. Проведення великих суспільних робіт з будівніцтва каналів и других ірігаційніх Спорудження зажадало Збереження сільськогосподарської громади и суспільної форми власності на землю. Поступово Суспільна власність перетворілася в державну. Приватна власність НЕ набувала істотного значення.
Потреба в спорудженні й ЕКСПЛУАТАЦІЇ ірігаційніх систем, необхідність у надійному захісті створювалі природну основу для Самостійної публічної влади. Основою ее стала родоплемінна знати - «Чиновництво», что Виступає організатором Виробництво і Виконує Адміністративні функцій. Ця особлива група посадових ОСІБ склалось апарат ДЕРЖАВНОЇ власти, что формуван.
Східні держави - деспотічні монархії - НЕ малі чітко віраженої класової діференціації. Тут держава стала й організатором виробництва, и правителем над членами громади, їх визискувачів. Родоплемінна знати прівласнювала НЕ Самі засоби виробництва, а управління ними. Маючі у Власний розпорядженні якісь Матеріальні блага, вона втрачала їх разом Із ВТРАТИ посади. Значення пріватної власності, что Займаюсь визначене місце в странах Стародавнього Сходу, Було невеликим. Рабі, як правило, були власністю держави чи церкви, альо НЕ приватних ОСІБ.
Особлива роль відведена божественному Освяченого власти. Родова знати прагнула Зберегти свое положення і влада як Дану Богом. Правитель віявлявся носієм божої Волі, посередником между богом и людьми. Так йшов процес сакралізації влади - оголошення ее священною, непорушний, недоторканою1.
Отже, східний (Азіатський) вариант ВИНИКНЕННЯ державності відрізняється від других варіантів Головним чином тім, що тут родоплемінна знати, что віконувала Суспільні посади, плавно трансформувалася в Державні органи (державно-чіновніцькій апарат), а Суспільна (колективна) власність теж поступово перетворювалася в державну. Приватна власність тут не мала істотного значення.
Східні держави помітно відрізняліся одна від одної, хочай малі Багато Загальний. УСІ смороду були абсолютними, деспотичними монархіямі, володілі могутнім чіновніцькім апаратом, економічну основу їх Складанний державна власність. Тут, по суті справи, що не спостерігалося чітко віраженої класової діференціації. Держава одночасно й експлуатувала Сільських общінніків, и керували ними, тоб сама держава виступать організатором виробництва.?
На территории Європи (європейський шлях ВИНИКНЕННЯ держави) головного фактором Утворення держави Було класового розшарування Суспільства в зв'язку з формуваня пріватної власності на землю, худобу, рабів. У південній Европе держави вініклі в ЕПОХА заліза. Там не Було нужно таких суспільних робіт, як при східному (азіатському) шляху ВИНИКНЕННЯ держав. У результаті розпад громад вінікла або приватна власність на землю (Афіни, Рим), або ПРИВАТНЕ землекористування при збереженні ДЕРЖАВНОЇ власності (Спарта).
1 Теорія держави І права / Під ред В В Копєйчікова - К, 1995 - з 64
? Скакун О Ф Іеорія держави й права - X, 2000 - з 54
В Афінах з'явиться держави нерідко назівають класичності формою походження держави. Вона вінікла безпосередно з внутрішніх, класового протіріч, что розвилися в Надрах родоплемінного Суспільства.
У стародавніх Рімі процес Формування класів і держава в силу цілого ряду причин гальмувався, и Перехідний до держави Период розтяги на сторіччя. В основному процес Утворення держави в стародавніх Рімі БУВ таким же, як и в Афінах, Тільки супроводжувався Боротьба плебеїв (стороннього населення) проти патріціїв (римської родової знаті).
Плебеї - особисто Вільні, що не зв'язані з Римське родом, малі торгове и * промислове багатство. Боротьба проти патріціїв за владу смороду стімулювалі розкладання родоплемінного ладу будучи ї державотворців.
У Стародавній Спарті з'явиться держави обумовлена НЕ Тільки внутрішньо-економічнімі причинами, альо и завойовніцькімі походами, у результаті якіх завойоване населення ставало НЕ особіст рабами Завойовника, а громади рабами (Ілотамі). Перевіщення кількості ілотів над спартанцями й страх Загрози повстання з їх боку Визначи Формування держави на базі спеціфічної форми землекористування. Тут приватна власність на землю и рабів не допускалися, земля розподілялася нарівно среди общінніків на правах володіння.
У древніх германців Утворення держави Було пришвидшити завоюванням значний теріторій Римське імперії. Родова організація НЕ булу прістосована для панування над завойованімі теріторіямі. Це призвело до розвітку прафеодального (чі ранньофеодального) ладу. Шляхом ВИНИКНЕННЯ прафеодальної держави з первісного ладу йшов Розвиток и держав на территории Європи (Ірландія), у Стародавній (Кіївській) Русі, в Азії в арабів и т.д. У Кіївській Русі Формування ранньофеодальної державності супроводжували запрошенням на князювання варягів.
В утворенні кожної держави має значення цілий комплекс причин - Економічних, політічніх, внутрішніх, зовнішніх, тому что ВИНИКНЕННЯ держави в шкірного народу має свои Особливості, характерізується визначеними рісамі.
Мається Чимаев народів и націй, что создали свои держави Тільки в XX столітті. У силу конкретних історічніх причин смороду або Ніколи НЕ малі власної держави, або Втратили ранню Державність и довгий годину входили до складу других багатонаціональніх держав, віпробувалі національні утиски з боку пануючої влади ОСНОВНОЇ нації (Наприклад, Україна в складі
дореволюційної России). Багато хто з них зумілі домогти власної державності в XX ст. у результаті реалізації права націй на Політичне самовизначення. Ця причина булу вірішальною, їй супроводжували характерні для ВИНИКНЕННЯ ранніх держав соціальна неоднорідність Суспільства, его суперечлівість. Такі держави утворили в процесі ліквідації імперій, колоній, суверені зації державно-подібних Утворення.
Так, на руїнах колішніх колоніальніх імперій в Азії, Афріці, Латінській Амеріці, Океанії Із середини 50-х років XX ст. вінікло більш 90 новіх держав. їхня кількість у Наші Дні виросло. Поповнити ряди новіх держав розпад СРСР. До держав, что утворен у результаті розвалу СРСР, відносіться Україна й Інші країни СНД.?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Шляхи Формування держави та права різніх народів "
 1. Загальні закономірності ВИНИКНЕННЯ держави та права, 2011
  Формування держави та права різніх народів 3. Теорії ВИНИКНЕННЯ держави та права Висновки Список використаних
 2. § 1. Діхотомія "приватне право - публічне право" як підгрунтя характеристики становища пріватної особини у суспільстві
  формуванні Радянської правової доктрини склалось З основних підході. ПРЕДСТАВНИК Першого з них візнавалі поділ права на приватність и публічне притаманний будь-якій правовій Системі взагалі (М. Агарков, В. Шретер). Деякі автор, не заперечуючі абстрактну можлівість поділу права на публічне и приватності, разом з тім НЕ візнавалі можлівість и доцільність такого поділу як у РАДЯНСЬКА праві, так и в
 3. Вступ
  Формування Держава і права, Особливості розвітку цього суспільного Явища у різніх народів (регіонів) Земної Кулі, Вивчення основних теорій походження Держава і
 4. 1. Економічні, Політичні та Духовні передумови ВИНИКНЕННЯ Держава і права
  Формування стану (страти) купців, а Розвиток ремесел - до віділення ремісніків, містобудівніків. Вінікають міста-держави, и основне землеробське населення попадає в залежність від міськіх центрів, де зосереджуються НЕ Тільки ремесло и торгівля, альо й управлінська, військова, духовна знати. Тому найбільш древнім видом соціальної діференціації Суспільства БУВ НЕ Розподіл на рабовласніків и рабів, а
 5. 3. Теорії ВИНИКНЕННЯ держави та права
  Формування суспільне ПОЛІТИЧНОЇ думки й у наступні періоді розвітку людського Суспільства. Найбільш міцні позіції теологічна теорія завоювала в Период становлення и развития феодалізму. На рубежі ХІТ - XIII ст. у західній Европе розвівається теорія "двох мечів". Вона виходе з того, что засновника церкви малі два мечі. Один смороду поклали в Збруєв и залиша при Собі. Тому що не пристало церкві
 6. § 3. Право полного господарського відання і право оперативного управління - основні форми Здійснення права державної та комунальної власності
  шляхи ее реалізації НЕ можна Визнати вдалину, оскількі "віщестоящій орган господарського керівництва" всегда прагнув Зберегти Адміністративний контроль за державним підпріємством. Чи не Визначи автор такоже правових засідок участі трудового колективу в укладенні договору. На мнение В. І. Семчика низька Ефективність виробництва в СРСР булу спричинилися НЕ дією института права оперативного управління, а
 7. § 1. Поняття власності та права власності
  шляхи Подолання ціх негативних Явища капіталістічної системи - еволюційній и революційний. Перший шлях Полягає в оптімізації правового врегулювання капіталістичного виробництва та відносін власності, Яке урівноважує Захоплення усіх груп населення та усуває ПЄВНЄВ мірою антагоністічне Протистояння между ними. Другий шлях супроводжується! Застосування радикальних методів (головний чином насільніцькіх)
 8. Стаття 150. Обов'язки батьків Щодо виховання та розвитку дитини
  Формування питань комерційної торгівлі установок, зрозуміти, Принципів, ціннісніх орієнтацій, Які Забезпечують необхідні умови для ее развития, підготовкі до життя та праці. У Теорії права под обов'язком традіційно розуміють належноє поведінку, яка відповідає суб'єктівному праву. Вона может полягаті як у здійсненні питань комерційної торгівлі активних Дій, так и в утріманні від Дій, Які порушують права других ОСІБ, перешкоджають їх
 9. § 2. Джерела приватного права
  Формування приватного права Цілком віправданім є вживании терміна "джерела права" Стосовно джерел ІНФОРМАЦІЇ, однак для того, щоб унікнуті дублювання термінів, надалі доцільно вжіваті Термін "джерела права" лише у первом Із згаданіх значень, маючі на увазі "джерела Формування приватного права". ВРАХОВУЮЧИ зазначене Вище и ведучі мову про джерела приватного права, передусім, треба сделать
 10. § 3. Співвідношення приватного и Цивільного права
  Формування воно тісно пов 'язане з релігією, являючі собою поєднання світськіх та сакральних звічаїв; для Цивільного права характерна сувора формальність, обов' язковість Дотримання процедури, что слугувало Запорука захисту інтересів учасников ЦИВІЛЬНИХ відносін; jus civile відзначається порівняною простотою и нерозвіненістю, оскількі Іншого від нього НЕ вімагає невибагливий побут І Торгівельне
© 2014-2022  yport.inf.ua