Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоСімейне право → 
« Попередня Наступна »
Е.М. Багач, Ю.В. Білоусов. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар, 2010 - перейти к содержанию учебника

Стаття 190. Припинення права на аліменти на дитину у зв'язку з набуттям права власності на нерухоме майно


1. Той із батьків, з ким проживає дитина, і той із батьків, хто проживає окремо від неї, з дозволу органу опіки та піклування можуть укласти договір про припинення права на аліменти для дитини у зв'язку з передачею права власності на нерухоме майно (житловий будинок, квартиру, земельну ділянку тощо).
Такий договір нотаріально посвідчується і підлягає державній реєстрації. Якщо дитина досягла чотирнадцяти років, вона бере участь в укладенні цього договору.
2. Набувачем права власності на нерухоме майно є сама дитина або дитина і той із батьків, з ким вона проживає, на праві спільної часткової власності на це майно.
У разі укладення такого договору той із батьків, з ким проживає дитина, зобов'язується самостійно утримувати її.
3. Укладення договору не звільняє того з батьків, хто проживає окремо, від обов'язку брати участь у додаткових витратах на дитину.
4. На майно, одержане за договором відповідно до частини першої цієї статті, не може бути звернене стягнення.
5. Майно, одержане дитиною за цим договором, може бути відчужене до досягнення нею повноліття лише з дозволу органу опіки та піклування.
6. Договір, укладений відповідно до частини першої цієї статті, визнається судом недійсним за вимогою відчужувача нерухомого майна у разі виключення його імені як батька з актового запису про народження дитини.
У разі визнання договору недійсним у відчужувача відновлюється право власності на нерухоме майно.
7. За позовом відчужувача нерухомого майна договір, укладений відповідно до частини першої цієї статті, може бути розірваний у разі невиконання тим із батьків, з ким проживає дитина, обов'язку по її утриманню.
1. В СК України вперше передбачена можливість припинення права на утримання шляхом укладення сторонами відповідного договору. Раніше аліментні права припинялися виключно на підставах, встановлених законом. В коментованій нормі закріплено спеціальний вид договору, за яким може бути припинене право на утримання щодо дитини. Батьки можуть укласти договір про припинення права на аліменти на дитину у зв'язку з набуттям права власності на нерухоме майно. Цей вид договору пов'язаний із заміною права на утримання дитини на певне нерухоме майно.
2. Питання щодо суб'єктного складу договору про припинення права на аліменти на дитину є досить непростим. В ч. 1 коментованої статті вказано, що договір укладають той із батьків, з ким проживає дитина, і той із батьків, хто проживає окремо від неї. Таким чином, суб'єктами цього договору однозначно можуть бути батьки. Разом з тим можна припустити, що обов'язковою умовою її застосування є визначення місця проживання дитини з одним з батьків.
В ч. 1 коментованої статті вказано, якщо дитина досягла чотирнадцяти років, вона бере участь в укладенні цього договору. У зв'язку з участю дитини в укладенні такого договору виникає питання щодо його видової приналежності. В юридичній літературі зазначається, що у такому випадку договір про припинення права на аліменти на дитину у зв'язку з набуттям права власності на нерухоме майно є тристороннім договором1. Втім, в науці цивільного права залежно від концентрації права та обов'язків договори поділяють на односторонні та двосторонні (взаємні). Якщо кожна із сторін має як права, так і обов'язки, договір є двостороннім. Якщо ж одна сторона має тільки права, а друга - обов'язки, договір є одностороннім'.
Визначити природу цього договору вкрай важко. Коріння проблеми, очевидно, полягає у новій концепції права власності на аліменти, які сплачуються на дитину. Згідно із ст. 179 СК України власником одержаних сум виступає не дитина, а її батьки. Саме це і призводить до виникнення відповідних складнощів. Якщо саме батьки є власниками аліментів, то, відповідно, вони і укладають між собою договір про заміну права на аліменти на нерухоме майно. Неповнолітня ж дитина лише «бере участь в укладенні цього договору». Якби конструкція права власності була іншою, то вирішення питання було б зрозумілим. Щодо майна малолітньої дитини від імені дитини договір укладали б між собою її батьки. Щодо майна неповнолітньої дитини договір укладався б самою дитиною (з дозволу батьків і органу опіки та піклування) і тим із батьків, який є платником аліментів.
3. Предметом договору може бути виключно нерухоме майно: житловий будинок, квартира, земельна ділянка тощо. В статті не встановлено його вичерпного переліку, тому можна зробити висновок, що за договором може передаватися будь-яке нерухоме майно. Предметом договору визначено нерухоме майно, тому що забезпечення дитини житлом є першочерговою потребою і завжди пов'язане із чималими витратами. У випадку набуття права власності на квартиру, той з батьків, з яким проживає дитина, позбувається необхідності витрачати значну частину бюджету на ці потреби. Відповідно вивільняються певні кошти, які можуть бути спрямовані ним на утримання дитини. Нерухоме майно є неспоживним і має високу вартість. Якщо дитина забезпечена житлом, нерухоме майно може бути передане в оренду, що надаватиме кошти для забезпечення інших потреб дитини. Крім того, управління нерухомим майном не вимагає спеціальних знань.
4. Право на аліменти на дитину припиняється внаслідок набуття за договором права власності на нерухоме майно. Відповідно до ч. 2 коментованої статті набувачем права власності на нерухоме майно є сама дитина або дитина і той із батьків, з ким вона проживає, на праві спільної часткової власності на це майно. У зв'язку з цим виникає питання, в яких випадках дитина стає одноособовим власником, а в яких - співвласником. Другого з батьків визначено набувачем майна за. таким договором не випадково. По-перше, в разі укладення договору на нього - покладається обов'язок самостійно утримувати дитину. Набуття за таким договором права власності на нерухоме майно забезпечує його майнові інтереси. Вибір з двох запропонованих варіантів щодо суб'єктів набуття права власності залежатиме від намірів того з батьків, з ким проживатиме дитина, щодо захисту своїх майнових інтересів. По-друге, закон передбачає можливість укладення договору про припинення права на утримання подружжям або колишнім подружжям (див. ст. 89 СК України та коментар до неї). Певне нерухоме майно може передаватися тим з батьків, який проживатиме окремо від дитини, для припинення в нього обов'язків щодо утримання дитини та іншого з подружжя одночасно. В такому разі дитина і другий з подружжя набуватимуть нерухоме майно, що передається за договором, на праві спільної часткової власності.
5. Власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд і має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, що не суперечать закону (ст. 319 ЦК України). Той з батьків, з ким залишається проживати дитина, вирішуючи питання щодо можливості укладення договору про припинення права на утримання взамін набуття права власності на нерухоме майно, має враховувати наступне. По-перше, у разі укладення такого договору він зобов'язується самостійно утримувати дитину. По-друге, на дитину або їх обох покладатиметься тягар утримання майна (ст. 322 ЦК України). Тобто фактично він буде змушений самостійно утримувати таке майно. Неналежне виконання обов'язку щодо управління майном дитини є підставою для покладення на нього обов'язку відшкодувати завдану їй матеріальні шкоду та повернути доходи, одержані від управління її майном (ч. 7 ст. 177 СК України). Проблема нездатності утримувати таке майно не може бути вирішена шляхом його відчуження до повноліття дитини без згоди органу опіки та піклування. По-третє, власник несе ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження (псування) майна (ст. 323 ЦК України). Це означає, що той з батьків, з ким проживатиме дитина, у разі знищення або пошкодження такого майна, зобов'язаний за власний рахунок забезпечити житлові та інші потреби дитини, оскільки обов'язок другого з батьків щодо утримання дитини у разі знищення нерухомого майна не може бути поновлено.
6. Договір укладається з дозволу органу опіки та піклування. В законі таку вимогу закріплено з метою забезпечення інтересів дитини. Оскільки внаслідок укладення договору обов'язок одного з батьків щодо її утримання припиняється, необхідно повністю виключити ризик завдання внаслідок цього шкоди інтересам дитини. Вирішуючи питання про надання згоди на укладення договору, орган опіки та піклування визначає доцільність укладення договору. Укладення договору є доцільним, якщо припинення права на аліменти взамін набуття права власності на нерухоме майно більшою мірою відповідатиме потребам і інтересам дитини. Орган опіки та піклування враховує можливість того з батьків, який проживатиме з дитиною, самостійно її утримувати. Умови договору не можуть порушувати права дитини, які встановлені Сімейним кодексом України (п. 182 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004 p.). Відмова органу опіки та піклування у дозволі на укладення договору може бути оскаржена до суду.
7. Договір про припинення права на аліменти на дитину взамін набуття права власності на житловий будинок, квартиру, земельну ділянку чи інше нерухоме майно є договором відчуження, який підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню та державній реєстрації в порядку, установленому чинним законодавством. Договір, який підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації, є укладеним з моменту державної реєстрації (ч. 3 ст. 640 ЦК України).
Право власності на нерухоме майно виникає у набувача з моменту такої реєстрації договору (ч. 4 ст. 334 ЦК України). Якщо договір не був посвідчений нотаріально, право власності виникає у набувача з моменту набуття чинності рішенням суду про визнання договору дійсним (ч. 2 ст. 220 ЦК України).
Нотаріус перевіряє наявність дозволу органу опіки та піклування на укладення договору (п. 182 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004 p.). Якщо договір про припинення права на аліменти на дитину укладено без дозволу органа опіки та піклування або не дотримано вимогу щодо його нотаріального посвідчення, він є нікчемним (ст. ст. 220, 224 ЦК України).
8. Майно, що передається за договором взамін припинення права на аліменти, має особливий правовий режим. По-перше, на таке майно не може бути звернене стягнення. По-друге, до досягнення дитиною повноліття зазначене майно може відчужуватися тільки з дозволу органу опіки та піклування.
Відповідно до ч. 4 коментованої статті на майно, одержане за договором, не може бути звернене стягнення. Це правило спрямоване на забезпечення інтересів дитини. Втім, така заборона не може тривати необмежний час. Вона припиняється у разі переходу права власності на одержане за цим договором майно до іншої особи (за договором купівлі-продажу, міни тощо), а також досягнення дитиною повноліття. Можна припустити, що, якщо взамін передачі майна припинилося право на утримання повнолітніх дочки, сина, які продовжують навчання (ст. 201 СК України), на майно, одержане за договором, не може бути звернене стягнення до досягнення ними двадцяти трьох років.
Відповідно до ч. 5 коментованої статті до досягнення дитиною повноліття зазначене майно може відчужуватися тільки з дозволу органу опіки та піклування. На вчинення неповнолітньою особою (14 років) правочину щодо нерухомого майна повинна бути письмова нотаріально посвідчена згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника і дозвіл органу опіки та піклування (ч. 2 ст. 32 ЦК України). Орган опіки та піклування з'ясовує відповідність правочину потребам і інтересам дитини. Дитина може самостійно розпоряджатися таким майном тільки після досягнення нею вісімнадцяти років.
В юридичній літературі зазначається, що імперативність вказаного положення унеможливлює проведення повноцінного виконавчого провадження. Інтереси кредитора не можуть бути задоволені за рахунок усього майна, яке належить боржнику. Однак закон виходить з принципу пріоритету інтересів дитини при регулюванні сімейних відносин.
9. В ч. 3 коментованої статті вказано, що укладення договору не звільняє того з батьків, хто проживає окремо, від обов'язку брати участь у додаткових витратах на дитину. Це пояснюється тим, що в результаті укладення договору встановлене законом зобов'язання щодо утримання дитини не припиняється. В договорі батьки можуть передбачити порядок покриття додаткових витрат (див. ст. 185 СК України та коментар до неї).
10. Відповідно до ч. 6 коментованої статті договір про припинення права на аліменти на дитину у зв'язку з набуттям права власності на нерухоме майно може бути визнаний судом недійсним на вимогу відчужувача нерухомого майна у разі виключення його імені як батька з актового запису про народження дитини (див. ст. ст. 129, 136 СК України та коментар до них). Правовим наслідком визнання такого договору недійсним є відновлення права власності відчужувача на нерухоме майно.
11. Сторони можуть домовитися про те, що платник контролюватиме цільове використання нерухомого майна й утримання дитини. У договорі може бути передбачений порядок здійснення такого контролю. Відповідно до ч. 7 коментованої статті за позовом відчужувача нерухомого майна договір про припинення права на аліменти на дитину у зв'язку з набуттям права власності на нерухоме майно може бути розірваний у разі невиконання тим із батьків, з ким проживає дитина, обов'язку по її утриманню. В Постанові Пленуму Верховного Суду України № 3 «Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів» від 15.05.2006 р. вказано, що такий договір може бути розірвано за рішенням суду на вимогу однієї зі сторін у разі його істотного порушення другою стороною (ч. 2 ст. 651 ЦК).
Відповідно до ч. 1 ст. 18 СК України кожен учасник сімейних відносин, який досяг чотирнадцяти років, має право на безпосереднє звернення до суду за захистом свого права або інтересу. Згідно із ч. 2 ст. 29 ЦПК України неповнолітні особи у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років можуть особисто здійснювати цивільні процесуальні права та виконувати свої обов'язки в суді у справах, що виникають з відносин, у яких вони особисто беруть участь. Тому можна припустити, що з позовом про розірвання договору про припинення права на аліменти на дитину у зв'язку з набуттям права власності на нерухоме майно може звернутися сама дитина, яка досягла чотирнадцяти років, у разі невиконання тим із батьків, з ким проживає дитина, обов'язку по її утриманню.
Правові наслідки розірвання договору визначаються відповідно до цивільного законодавства (ст. 8 СК України). Сторони не мають права вимагати повернення того, що було виконане ними за зобов'язанням до моменту розірвання договору, якщо інше не встановлено договором або законом (ч. 4 ст. 653 ЦК України). Тому в інтересах відчужувача наполягати на включенні до договору умови про обов'язок повернення нерухомого майна в разі розірвання договору. Відповідно до ч. 5 ст. 653 ЦК України, якщо договір розірваний у зв'язку з його істотним порушенням однією із сторін, друга сторона може вимагати відшкодування збитків, завданих розірванням договору.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 190. Припинення права на аліменти на дитину у зв'язку з набуттям права власності на нерухоме майно"
 1. Стаття 78. Договір подружжя про надання утримання
  статті випливає, що подружжя може укласти договір про надання утримання навіть за відсутності вказаних в законі підстав для надання утримання. Подружжя може визначити в договорі про надання утримання (шлюбному договорі) умови виникнення права на утримання. При цьому сторони можуть відійти від положень сімейного законодавства і на власний розсуд визначити свої права і обов'язки, наприклад,
 2. Стаття 99. Визначення у шлюбному договорі права на утримання
  статті вперше закріплено правило, згідно з яким шлюбним договором може бути встановлена можливість припинення права на утримання одного з подружжя у зв'язку з одержанням ним майнової (грошової) компенсації. Необхідність в реалізації цієї норми може виникнути за умов, коли один з подружжя не має можливості надавати постійну матеріальну допомогу другому з подружжя, хоча йому на праві приватної
 3. Стаття 201. Застосування норм цього Кодексу до відносин щодо обов'язку батьків утримувати повнолітніх дочку, сина
  стаття містить відсильну норму. Вона не закріплює самостійних правил, а відсилає до окремих статей гл. 15 СК України, що регулюють відносини по утриманню батьками своїх дітей. Так, до відносин по утриманню батьками повнолітніх дочки, сина застосовуються норми про: а) відрахування аліментів за ініціативою платника (ст. 187 СК України); б) договір про сплату аліментів (ст. 189 СК України); в)
 4. Стаття 165. Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу
  статті170 цього розділу: а) творчими спілками їх членам у випадках, передбачених законом; б) Товариством Червоного Хреста України на користь отримувачів благодійної допомоги відповідно до закону; в) іншими неприбутковими організаціями (крім кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ) та благодійними фондами України, статус яких визначається відповідно до закону, на
 5. Стаття 9. Регулювання сімейних відносин за домовленістю (договором) сторін
  статті учасники сімейних відносин можуть врегулювати свої відносини за домовленістю (договором). Як вже підкреслювалося, договірне регулювання сімейних відносин визначається в якості однієї з основних засад сучасного сімейного права (ч. 2 ст. 7 СК України). Визначаючи сімейне право як підгалузь цивільного права, сімейно-правові договори можна розглядати як окрему групу цивільно-правових
 6. Стаття 64. Право подружжя на укладення договорів між собою
  статті визначається загальний порядок укладення подружжям «внутрішніх» договорів, тобто договорів між собою. Ціла низка таких договорів передбачена в новому СК України. Крім того, дружина та чоловік, як і будь-які інші фізичні особи, можуть укладати договори, які не передбачені законодавством, але відповідають загальним засадам цивільного законодавства (ч. 1 ст. 6 ЦК України, ст. 7 СК України).
 7. Стаття 180. Обов'язок батьків утримувати дитину
  статтями 122 та 125 цього Кодексу. Однак у сімейному праві відсутня єдина точка зору щодо підстав виникнення прав й обов'язків з утримання між батьками й дітьми. Одні вчені вважають підставою виникнення прав й обов'язків батьків і дітей фактичний склад, що включає в себе споріднення (походження дитини) і факт його засвідчення у встановленому законом порядку. На їхню думку, саме така позиція
 8. Стаття 189. Договір між батьками про сплату аліментів на дитину
  статті суб'єктами договору про сплату аліментів на дитину є її батьки. Право на укладення договору передбачено в нормі тільки для батьків. В юридичній літературі пропонується визнати суб'єктом такого договору неповнолітню дитину, яка досягла 14 років. Така пропозиція обґрунтовується тим, що в СК України кожному учаснику сімейних відносин, який досяг чотирнадцяти років, надане право на
 9. Стаття 199. Обов'язок батьків утримувати повнолітніх дочку, сина, які продовжують навчання
  статті. 2. Обов'язок по утриманню повнолітніх дочки, сина, які продовжують навчання, не є продовженням обов'язку по утриманню дитини до вісімнадцяти років. Це два самостійні обов'язки, які закріплені в різних главах СК України. Вони мають власні підстави виникнення і припинення. Розмежування між ними, дійсно, є не досить явним, якщо дитина вирішила продовжити навчання відразу по закінченні
 10. Стаття 205. Підстави закриття провадження у справі
  190 СК України, згідно з якою той із батьків, з ким проживає дитина, і той із батьків, хто проживає окремо від неї, з дозволу органу опіки та піклування можуть укласти договір про припинення права на аліменти для дитини у зв'язку з передачею права власності на нерухоме майно. За наявності такого договору вимога про стягнення аліментів стає неправовою; - якщо є таке, що набрало законної сили,
© 2014-2022  yport.inf.ua