Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
М. І. Мельник, М. І. Хавронюк. Науково-практичний коментар кримінального кодексу України, 2010 - перейти к содержанию учебника

Стаття 227. Випуск або реалізація недоброякісної продукції


Випуск на товарний ринок або інша реалізація споживачам недоброякісної, тобто такої, що не відповідає встановленим стандартам, нормам, правилам і технічним умовам, або некомплектної продукції та товарів, якщо такі дії вчинені у великих розмірах,-
караються штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Примітка. Під випуском або реалізацією недоброякісної продукції, вчиненими у великих розмірах, слід вважати розміри, що перевищують триста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
1. Основним безпосереднім об'єктом злочину є встановлений порядок випуску на товарний ринок та реалізації продукції і товарів, а також інтереси споживачів у частині забезпечення належної якості та безпечності продукції і товарів. Його додатковим факультативним об'єктом може бути здоров'я особи.
2. Предметом злочину виступають недоброякісна або некомплектна продукція чи товари, що випускаються на товарний ринок або реалізуються безпосередньо споживачеві.
Продукцією є будь-який виріб, процес чи послуга, що виготовляється, здійснюється чи надається для задоволення суспільних потреб. Про поняття товару див. коментар до ст. 201. Під якістю продукції слід розуміти сукупність властивостей, які відображають безпеку, новизну, довговічність, надійність, економічність, ергономічність, естетичність, екологічність продукції тощо, які надають їй здатність задовольняти споживача відповідно до її призначення.
Недоброякісними на практиці визнаються продукція чи товари, які через свої недоліки не можуть бути використані за призначенням взагалі або без істотної переробки. При цьому недоброякісна продукція за своїми властивостями чи якістю має відхилення від національних стандартів України, міжнародних чи регіональних стандартів, які у встановленому законом порядку запроваджені в Україні як національні стандарти, а також від норм і правил, закріплених в інших прийнятих належним чином нормативних документах з питань стандартизації (технічних умовах та технічних регламентах), дотримання яких згідно із законодавством України є обов'язковим, незалежно від того, чи може така продукція бути використана за призначенням. Не мають значення причини, з яких продукція чи товари стали недоброякісними,- це можуть бути, зокрема, недоліки виготовлення, природні особливості, внаслідок яких продукція чи товари втрачають свої характерні властивості чи якість (наприклад, закінчення строків реалізації даного товару).
Стандартом є документ, розроблений на основі консенсусу та затверджений уповноваженим органом, що встановлює призначені для загального і багаторазового використання правила, інструкції або характеристики, які стосуються діяльності чи її результатів, включаючи продукцію, процеси або послуги, дотримання яких є необов'язковим. Стандарт може містити вимоги до термінології, позначок, пакування, маркування чи етикетування, які застосовуються до певної продукції, процесу чи послуги. Технічні умови - це документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинні відповідати продукція, процеси чи послуги, і може бути стандартом, частиною стандарту або окремим документом. Технічний регламент - закон України або нормативно-правовий акт, прийнятий КМ, в якому визначено характеристики продукції або пов'язані з нею процеси чи способи виробництва, а також вимоги до послуг, включаючи відповідні положення, дотримання яких обов'язкове. Технічний регламент може також містити вимоги до термінології, позначок, пакування, маркування чи етикетування, які застосовуються до певної продукції, процесу чи способу виробництва.
За загальним правилом стандарти застосовуються на добровільних засадах. Однак застосування, а отже, і дотримання стандартів чи їх окремих положень стає обов'язковим для всіх суб'єктів господарювання, якщо це передбачено в технічних регламентах чи інших нормативно-правових актах.
Некомплектною є продукція (товар), в якій відсутні обов'язкові окремі деталі, вузли, інші частини чи додатки до неї, без яких продукція не може бути використана за призначенням взагалі або не може бути використана в повному обсязі, або в її використанні виникають труднощі, яких звичайно не існує при використанні аналогічної продукції у повному комплекті.
3. Об'єктивна сторона злочину полягає у:
1) випуску зазначених вище предметів на товарний ринок;
2) іншій їх реалізації споживачам.
Випуск на товарний ринок слід розуміти як дії, внаслідок яких на товарному ринку з'являється певна кількість недоброякісної або некомплектної продукції чи товарів. Отже, під «випуском» слід розуміти передачу предметів злочину для реалізації (продажу), їх передачу в будь-якій формі безпосередньо від виробника покупцеві або ж ввезення такої продукції іноземного виробництва в Україну з метою її подальшої реалізації. Випуск здійснюється безпосередньо виробником (виготовлювачем) або суб'єктом, якого виробник уповноважив збувати свою продукцію. Випуск шляхом ввезення предметів злочину із-за кордону може здійснюватись як юридичними особами (наприклад, організаціями-імпортерами), так і окремими громадянами, у т. ч. індивідуальними підприємцями.
Іншою реалиацією слід вважати будь-яку оплатну передачу предметів злочину споживачеві (найчастіше у формі продажу) не виробником, а продавцем, який отримав їх від виробника чи від іншого продавця-посередника.
Під споживачем у ст. 227 слід розуміти фізичну особу, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника.
Реалізація продавцем недоброякісної чи некомплектної продукції (товару) не споживачеві, а іншому покупцеві не підпадає під дію ст. 227. Але якщо один продавець знаходить для іншого продавця недоброякісну продукцію чи товари і продає їх з наміром посприяти їх кінцевому збуту споживачеві, такі дії продавців за наявності підстав можуть визнаватися співвиконавством у вчиненні злочину, передбаченого ст. 227.
Обов'язковою ознакою об'єктивної сторони складу злочину є великі розміри випуску або іншої реалізації недоброякісної чи некомплектної продукції (товару). Про поняття таких розмірів див. примітку до ст. 227. Питання про наявність чи відсутність великих розмірів має вирішуватись виходячи із загальної вартості випущеної чи реалізованої споживачам недоброякісної чи некомплектної продукції (товарів). При цьому випуск на товарний ринок чи інша реалізація споживачеві предметів злочину можуть бути здійснені як в один, так і у декілька прийомів. В останньому випадку для визначення розміру випуску або реалізації за основу має братись сумарна вартість усіх випущених чи реалізованих споживачам у кілька прийомів предметів злочину.
Виникнення внаслідок реалізації недоброякісної продукції чи товарів шкоди для здоров'я споживача або заподіяння йому смерті слід кваліфікувати за сукупністю злочинів, передбачених ст. 227 та відповідною іншою статтею КК.
Злочин є закінченим з моменту, коли недоброякісна чи некомплектна продукція (товар) у передбаченому законом розмірі реально вийшла на товарний ринок, тобто опинилась у продавця (продавців), споживача (споживачів) чи іншого покупця (покупців). У випадках випуску недоброякісної чи некомплектної продукції (товарів) шляхом їх ввезення в Україну із-за кордону злочин е закінченим з моменту, коли зазначена продукція чи товари опинились на території України і у суб'єкта, який здійснив їх ввезення, з'явилась можливість їх реалізовувати.
4. Суб'єктом злочину може бути керівник підприємства, установи, організації, що виробляють чи імпортують продукцію чи товари, а також працівник, який відповідає за дотримання (перевірку) якості, комплектності або відповідності стандартам продукції, що випускається підприємством на товарний ринок, або ж за її реалізацію. Суб'єктами даного злочину можуть бути і працівники (у т. ч. службові особи) торговельних організацій, котрі здійснюють реалізацію недоброякісної продукції чи товарів, а також індивідуальні підприємці, які виробляють чи реалізують певну продукцію чи товари.
5. Суб'єктивна сторона злочину може мати форму як умисної, так і необережної вини.
Конституція України (ст. 41).
Закон України «Про захист прав споживачів» в редакції від 1 грудня 2005 р.
Декрет КМ «Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення» № 30-93 від 8 квітня 1993 р.
Закон України «Про стандартизацію» від 17 травня 2001 р.
Закон України «Про підтвердження відповідності» від 17 травня 2001 р.
Закон України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» від 1 грудня 2005 р.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 227. Випуск або реалізація недоброякісної продукції"
 1. Стаття 113. Диверсія
  випуск або реалізація недоброякісної продукції, зараження венеричною хворобою, екоцид тощо. Вказана мета означає наявність прагнення знизити економічний, науково-технічний, військовий потенціал держави тощо. При цьому не вимагається, щоб винний намагався суттєво ослабити державу (повалити, підірвати її), достатньо його бажання хоча б певним чином вплинути на ту чи іншу складову її потенціалу.
 2. Стаття 204. Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів
  статтею,- карається штрафом від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення. 3. Незаконне виготовлення товарів, вказаних у частині першій або другій цієї статті, з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і
 3. Стаття 22. Об'єкт оподаткування
  випуску (емісії) та погашення. Фактично, йдеться про запозичення цивільно-правової конструкції регулювання цього явища, якому не надано ніяких специфічних ознак. Одним з основних видів об'єктів оподаткування є доходи. Доходи розмежовуються як від джерел у державі, так і від джерел за межами держави. Важливо мати на увазі, що подібна диференціація здійснюється як на рівні родових норм, так і на
 4. Стаття 137. Порядок визнання доходів
  статтею, незалежно від фактичного надходження коштів (метод нарахувань), визначений з урахуванням норм цього пункту та статті 159 цього Кодексу. 137.5. У разі продажу товарів за договором комісії (агентським договором) платником податку - комітентом датою отримання доходу від такого продажу вважається дата продажу товарів, що належать комітенту, яка зазначена у звіті комісіонера (агента).
 5. Стаття 170. Особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів
  статті 176 цього розділу щодо подання податковим органам інформації про виплачені доходи в установленому цим розділом порядку. Запровадження обов'язку податкового агента для професійного торговця цінними паперами, включаючи банк, не звільняє платника податку від обов'язку декларування результатів усіх операцій з купівлі та продажу інвестиційних активів, здійснених протягом звітного
 6. Стаття 225. Особливості оподаткування алкогольних напоїв
  статтею податковий вексель не погашається у визначений строк, векселедержатель вчиняє протест такого векселя у неплатежі згідно із законодавством та звертається протягом одного робочого дня з дати вчинення протесту до банку, який здійснив аваль цього векселя, з опротестованим векселем. Банк-аваліст зобов'язаний не пізніше операційного дня, що настає за датою звернення векселедержателя з
 7. § 2, Підстави виникнення права державної та комунальної власності
  статтях, які встановлюють санкції у вигляді безоплатного стягнення майна у доход держави за допущене правопорушення, не застосовується термін ; "конфіскація". Проте, на наш погляд, можливість стягнення -майна у доход держави при визнанні угоди, укладеної з метою, що суперечить інтересам держави і суспільства, за правилами ст. 49 ЦК України необхідно розглядати як цивільно-правову конфіскацію.
 8. Стаття 171. Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів
  статтями 121, 122, 125-127, 129, 194-196, 369. Умисне вбивство журналіста з метою перешкодити його законній професійній діяльності, а так само з мотиву помсти за таку діяльність потребує кваліфікації лише за п. 8 ч. 2 ст. 115. Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, вчинене у ході передвиборної кампанії з метою вплинути на результати виборів, якщо воно призвело до
 9. Стаття 202. Порушення порядку зайняття господарською діяльністю та діяльністю з надання фінансових послуг
  статтею потрібно керуватись вимогами відповідних законодавчих актів, присвячених питанням ліцензування. Фізичні особи - підприємці і службові особи юридичних осіб, зокрема суб'єктів підприємництва, які здійснюють господарську діяльність взагалі без ліцензії, якщо її отримання передбачене чинним законодавством, або після направлення відповідних документів в орган ліцензування, але до отримання
 10. АЛФАВІТНО-ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК
  227 цінних паперів - 223 Виробництво зброї масового знищення - 440 Вирок: 9 Виручка в іноземній валюті: 207 Виток інформації: 361 Відбитки маркувальних машин: 215 Відібрання майна - 433 Відкріпні посвідчення: 158 Відмова (див. також: Добровільна відмова, Незаконна відмова): від виконання наказу начальника - 402 від давання показань - 385 від несення обов'язків військової служби - 409
© 2014-2022  yport.inf.ua