Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
М. І. Мельник, М. І. Хавронюк. Науково-практичний коментар кримінального кодексу України, 2010 - перейти к содержанию учебника

Стаття 258-4. Сприяння вчиненню терористичного акту


1. Вербування, фінансування, матеріальне забезпечення, озброєння, навчання особи з метою вчинення терористичного акту, а так само використання особи з цією метою -
караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
2. Ті самі дії, вчинені щодо кількох осіб або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням свого службового становища,-
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.
(Кодекс доповнено статтею 258-4 згідно із Законом № 170А/ від 21 вересня 2006 р.)
1. За своєю суттю посягання, передбачене ст. 258-4, є собою пособництвом у злочині, передбаченому ст. 258, яке виділене у спеціальній статті Особливої частини КК.
2. Об'єктивна сторона злочину включає в себе дії, спрямовані на допомогу (сприяння) у вчиненні терористичного акту, що полягають у:
1) вербуванні;
2) фінансуванні;
3) матеріальному забезпеченні;
4) озброєнні;
5) навчанні особи;
6) використанні особи. Вербування особи означає залучення її до вчинення терористичного акту за винагороду (на відміну від втягнення (ст. 258-1), яке здійснюється шляхом використання інших засобів впливу на свідомість особи). Воно охоплює собою пошук осіб, які схильні до участі в терористичному акті з метою отримання за це оплати, перемовини з ними про умови виконання певних завдань терористичного характеру, оплату винагороди тощо.
Фінансування означає надання грошових коштів, а матеріальне забезпечення - інших матеріальних засобів (приміщень, транспорту, зв'язку), для використання в ході підготовки, проведення, убезпечення учасників терористичного акту.
Озброєння передбачає надання вогнепальної чи холодної зброї, вибухових речовин, вибухових пристроїв тощо з метою вчинення терористичного акту.
Навчання полягає у передачі знань, навичок, необхідних для використання при вчиненні терористичного акту. Воно охоплює проведення занять, підготовку посібників, інструкцій чи інших методичних матеріалів з особами, які будуть вчиняти терористичний акт (виконувати його об'єктивну сторону, допомагати у проведенні, укривати учасників після вчинення посягання тощо).
Використання особи - надання сприяння у вчиненні терористичного акту шляхом залучення іншої особи до виконання його об'єктивної сторони, або ж до вербування, фінансування, матеріального забезпечення, озброєння, навчання учасників терористичного акту. При цьому можливо, що особа, яку використовують, і не поінформована щодо призначення своїх дій - того, що її поведінка об'єктивно сприяє вчиненню терористичного акту.
3. Суб'єктивна сторона злочину характеризується умислом. Винний знає, що його дії полягають у наданні допомоги, необхідної для вчинення терористичного акту, а отже усвідомлює суспільно небезпечний характер своїх діянь. Він передбачає, що такі його діяння призводять до того, що стане можливим вчинення терористичного акту іншими особами, а тим самим і заподіюється шкода громадській безпеці. Усвідомлюючи неминучість таких наслідків, винний бажає їх або ж байдуже ставиться до них.
4. Кваліфікуючі ознаки цього злочину такі самі, як і передбачені ч. 2 ст. 258-1 (див. коментар до цієї статті).
Конвенція РЄ про запобігання тероризму від 16 травня 2005 р. Ратифікована Україною 31 липня 2006 р.
Протокол, що доповнює Європейську конвенцію про боротьбу з тероризмом, від 15 травня 2003 р. Ратифікований Україною 20 вересня 2006 р.
Міжнародна конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризму від 9 грудня 1999 р. Ратифікована Україною 12 вересня 2002 р.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 258-4. Сприяння вчиненню терористичного акту"
 1. Стаття 258-3. Створення терористичної групи чи терористичної орга- нізації
  статті, особа, крім організатора і керівника терористичної групи чи терористичної організації, яка добровільно повідомила правоохоронний орган про відповідну терористичну діяльність, сприяла її припиненню або розкриттю злочинів, вчинених у зв'язку із створенням або діяльністю такої групи чи організації, якщо в її діях немає складу іншого злочину. (Кодекс доповнено статтею 258-3 згідно із
 2. ДОДАТОК
  статті 209: в абзаці першому частини першої слова «чи укладення угоди» замінити словами «чи правочину»; пункт 1 примітки викласти в такій редакції: «1. Суспільно небезпечним протиправним діянням, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, відповідно до цієї статті є діяння, за яке Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі (за винятком діянь,
 3. Стаття 111. Державна зрада
  статтями КК, наприклад, диверсії, посягання на життя державного діяча тощо, потребує кваліфікації за сукупністю злочинів, передбачених ст. 111 і, відповідно, статтями 113,112. Специфікою цієї форми державної зради є те, що вона може бути вчинена лише в умовах воєнного стану або, хоча й у мирний час, але в період збройного конфлікту. Воєнний стан - це особливий правовий режим
 4. Стаття 113. Диверсія
  вчинення з тією самою метою дій, спрямованих на радіоактивне забруднення, масове отруєння, поширення епідемій, епізоотій чи епіфітотій,- карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років. 1. Основний безпосередній об'єкт диверсії - національна безпека в економічній, екологічній і воєнній сферах відповідно до спрямованості конкретного акту диверсії. Крім того, для цього
 5. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ'Я ОСОБИ
  статтями 116-118 цього Кодексу; 14) з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості,- карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна у випадку, передбаченому пунктом 6 частини другої цієї статті. (Стаття 115 зі змінами, внесеними згідно із законами № 270-\/І від 15.04.2008 р. і N9 1 707-VI від 05.11.2009
 6. Стаття 255. Створення злочинної організації
  статті, якщо вона добровільно заявила про створення злочинної організації або участь у ній та активно сприяла її розкриттю. 1. Безпосереднім об'єктом злочину є безпека особи, суспільства і держави від діяльності злочинних організацій. 2. У статті 255 вид злочинної організації не конкретизовано, це може бути будь-яка організація, яка підпадає під ознаки загального поняття злочинної
 7. Стаття 258. Терористичний акт
  статті, що призвели до загибелі людини,- караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі. (Стаття 258 зі змінами, внесеними згідно з Законом № 170Л/ від 21 вересня 2006 р.) 1. Під тероризмом звичайно розуміють залякування населення і органів влади з метою досягнення злочинних намірів. Він полягає у погрозі насильством, підтриманні стану
 8. Стаття 258-1. Втягнення у вчинення терористичного акту
  статті, вчинені щодо кількох осіб або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища,- караються позбавленням волі на строк від чотирьох до семи років. (Кодекс доповнено статтею 258-1 згідно із Законом № 170-У від 21 вересня 2006 р.) 1. За юридичною природою аналізований злочин являє собою підбурювання до вчинення посягання,
 9. Стаття 258-2. Публічні заклики до вчинення терористичного акту
  статтею 258-2 згідно із Законом № 170А/ від 21 вересня 2006 р.) 1. Публічні заклики до вчинення терористичного акту відрізняються від утягнення у вчинення терористичного акту (ст. 258-1) тим, що відповідний вплив спрямований не на конкретну особу, а стосується невизначеного кола осіб. Винний своїми діями намагається справити відповідний вплив і добитися вчинення принаймні одного терористичного
 10. Стаття 259. Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності
  вчинене повторно,- карається позбавленням волі на строк від двох до семи років. (Стаття 259 зі змінами, внесеними згідно з Законом № 3075-111 від 7 березня 2002 р.) 1. Об'єкт цього злочину - громадська безпека в частині надання населенню достовірної інформації про загрозу злочинних посягань. Поширення неправдивих відомостей створює обстановку загального страху і невпевненості, викликає
© 2014-2022  yport.inf.ua