Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
М. І. Мельник, М. І. Хавронюк. Науково-практичний коментар кримінального кодексу України, 2010 - перейти к содержанию учебника

Стаття 291. Порушення чинних на транспорті правил


Порушення чинних на транспорті правил, що убезпечують рух, а також правил виготовлення, переобладнання, ремонту транспортних засобів, якщо це спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки,-
карається штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до п'яти років.
(Стаття 291 зі змінами, внесеними згідно із Законом N2 586-\/І від
24.09.2008 р.)
1. Основний безпосередній об'єкт злочину - безпека руху та експлуатації всіх видів транспорту від неправомірних дій пасажирів та інших осіб. Додатковим обов'язковим його об'єктом є життя, здоров'я особи, власність, інші блага.
2. Об'єктивна сторона злочину включає в себе як обов'язкові ознаки діяння, наслідки та причиновий зв'язок між ними.
Діяння при вчиненні цього злочину полягає у порушенні:
1) чинних на транспорті правил - нормативно-правових актів, які регламентують дотримання пасажирами, пішоходами, іншими учасниками руху вимог безпеки руху транспорту. Таке порушення може вчинятися шляхом дії або бездіяльності і полягати в: порушенні правил дорожнього руху велосипедистами; переході вулиць в умовах, коли це заборонено правилами дорожнього руху (у невстановлених місцях чи при забороняючому сигналі світлофора або регулювальника); прогоні тварин через залізничну колію з порушенням правил безпеки; недотриманні правил безпеки при користуванні воднйми мотоциклами, маломірними суднами тощо;
2) правил виготовлення, переобладнання, ремонту транспортних засобів.
Наслідки цього злочину - загибель людей або інші тяжкі наслідки - мають
такий же зміст, як і в інших статтях цього розділу (див., зокрема, коментар до статей 276, 278).
Злочин вважається закінченим з моменту настання вказаних у ст. 291 наслідків.
Порушення правил дорожнього руху пішоходами, особами, що керують велосипедами, гужовим транспортом і погоничами тварин, тягне адміністративну відповідальність за ст. 127, а якщо це спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна, але таке пошкодження не можна віднести до тяжких наслідків - за ст. 124 КАП. Таке, що не спричинило тяжких наслідків, порушення правил, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності під час виготовлення та ремонту транспортних засобів і деталей до них, є адміністративним правопорушенням, передбаченим ст. 128-1 КАП.
3. Суб'єкт злочину загальний. Відповідальності за ст. 291 не підлягають особи, які є спеціальними суб'єктами інших злочинів, передбачених розділом XI Особливої частини КК, та вчинили діяння, вказані у відповідних статтях цього розділу.
4. Суб'єктивна сторона злочину визначається ставленням винного до наслідків і характеризується необережністю.
Правша поведінки громадян на залізничному транспорті. Затверджені постановою КМ № 903 від 10 листопада 1995 р.
Правша користування трамваєм і тролейбусом в містах України. Затверджені наказом ДКБ№ 22 від 18 листопада 1997р.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 291. Порушення чинних на транспорті правил"
 1. § 2, Підстави виникнення права державної та комунальної власності
  Державна власність виникає різними способами (за юридичними підставами), значення яких є неоднаковим. Так, вирішальною у створенні державної соціалістичної власності була націоналізація засобів виробництва. Надалі державна власність поповнювалася переважно внаслідок економічної діяльності. Велике значення мають також цивільно-правові угоди. 1. Націоналізація - це примусове безоплатне вилучення
 2. Стаття 276. Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту
  1. Порушення працівником залізничного, водного або повітряного транспорту правил безпеки руху або експлуатації транспорту, а також недоброякісний ремонт транспортних засобів, колій, засобів сигналізації та зв'язку, якщо це створило небезпеку для життя людей або настання інших тяжких наслідків,- караються виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до трьох років.
 3. Види складів адміністративних правопорушень
  Вивчення складів адміністративних правопорушень неможливе без класифікації, без виділення однопорядкових груп, які прийнято називати видами. Можна виділити наступні види адміністративних правопорушень: 1. Основні і кваліфікаційні склади. Поділяються в залежності від ступеня суспільної небезпеки. Визнаючи те або інше діяння адміністративним правопорушенням і встановлюючи за його вчинення
 4. Підрозділ 1. Особливості справляння податку на доходи фізичних осіб
  1. Податок на доходи фізичних осіб, нарахований, але не сплачений податковим агентом до бюджету всупереч порядку, що діяв до набрання чинності цим Кодексом, на дату набрання чинності цим Кодексом вважається податковим боргом за узгодженим податковим зобов'язанням та підлягає відображенню у податковому розрахунку за результатами першого звітного кварталу, протягом якого набирає чинності цей
 5. Підрозділ 4. Особливості справляння податку на прибуток підприємств
  Розділ ІІІ цього Кодексу застосовується під час розрахунків з бюджетом починаючи з доходів і витрат, що отримані і проведені з 1 квітня 2011 року, якщо інше не встановлено цим підрозділом. Методика бухгалтерського обліку тимчасових та постійних податкових різниць затверджується у порядку, передбаченому Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", публікується до
 6. § 2. Окремі способи забезпечення виконання зобов'язань
  У проекті ЦК України способи забезпечення виконання зобов'язань поділяються на дві великі групи: 1) зобов'язально-правові способи, до яких належать неустойка, завдаток, порука та гарантія; 2) речово-правові способи, що об'єднують заставу і утримання. Неустойка. Неустойка завжди вважалася одним з найбільш поширених і популярних способів забезпечення виконання зобов'язання. Відповідно до ст.
 7. § 2. Види особистих немайнових прав, не пов'язаних з майновими
  Особисті немайнові права належать усім без винятку фізичним особам незалежно від віку, дієздатності, інших особливостей, зокрема від того, де та у зв'язку з якими подіями життя вони перебувають. Положення про рівність прав усіх громадян закріплено у ст. 24 Конституції України і цілком стосується особистих немайнових прав. Крім того, ст. 52 Конституції України проголошує рівність прав усіх
 8. § 1. Здійснення суб'єктивних прав
  Зміст суб'єктивного цивільного права становлять можливі дії уповноваженої особи. Отже, суб'єкт правовідносин шляхом здійснення певної поведінки задовольняє свої потреби та інтереси. Наприклад, зміст права власності полягає в тому, що власник здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном. Частіше у юридичній літературі переважає визначення змісту суб'єктивного права як сполучення
 9. § 2. Види цивільно-правових строків (термінів)
  Розмаїття строків, що регулюються цивільним правом, зумовлює потребу їхньої класифікації. Строки у цивільному праві групуються за різними критеріями: 1. За підставами (джерелами) встановлення можна виділити строки (терміни), які визначаються: а) законом (наприклад, авторське право діє протягом усього життя автора і 50 років після його смерті, починаючи з 1 січня року, який настає за роком
 10. Стаття 241. Забруднення атмосферного повітря
  1. Забруднення або інша зміна природних властивостей атмосферного повітря шкідливими для життя, здоров'я людей або для довкілля речовинами, відходами або іншими матеріалами промислового чи іншого виробництва внаслідок порушення спеціальних правил, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи для ДОВКІЛЛЯ,- караються штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів
© 2014-2022  yport.inf.ua