Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
М. І. Мельник, М. І. Хавронюк. Науково-практичний коментар кримінального кодексу України, 2010 - перейти к содержанию учебника

Стаття 54. Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу


Засуджена за тяжкий чи особливо тяжкий злочин особа, яка має військове, спеціальне звання, ранг, чин або кваліфікаційний клас, може бути позбавлена за вироком суду цього звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.
1. Позбавленням військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу є додатковим покаранням, яке спрямоване не лише на здійснення морального впливу на засуджену особу, а й на позбавлення її тих переваг, які надають відповідні звання, ранг, чин, кваліфікаційний клас.
Відповідно до ст. 54 суд вправі застосувати це покарання лише при засудженні особи за особливо тяжкий чи тяжкий злочин (про поняття таких злочинів див. ст. 12).
Як вид покарання позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу не вказується у санкціях норм Особливої частини КК. Його застосування залежить від угляду суду. Судова практика свідчить, що суди, застосовуючи таке покарання, враховують, зокрема, такі обставини: використання винним свого звання, рангу, чину чи кваліфікаційного класу для вчинення злочину або для одержання не передбачених законом пільг або переваг для себе чи для інших осіб; його ставлення до виконання службових обов'язків; наявність дисциплінарних стягнень; поведінку винного в колективі і в побуті.
Військове звання присвоюється, зокрема, особам, які проходять службу в ЗС, ДПС, СБ, інших військових формуваннях, а також військовозобов'язаним. Військові звання поділяються на армійські і корабельні, а також на звання рядового складу, сержантського і старшинського складу, молодшого офіцерського складу, старшого офіцерського складу і вищого офіцерського складу. Спеціальними є звання, що присвоюються, зокрема, працівникам міліції, державної податкової адміністрації, податкової міліції, митної служби. Ранги встановлені, зокрема, для державних службовців, дипломатів, класні чини - для працівників прокуратури, а кваліфікаційні класи - для суддів, лікарів - судово-пси- хіатричних експертів, судових експертів.
2. Стаття 54 не передбачає позбавлення судом засудженого почесних та вчених звань, державних нагород, наукових ступенів.
3. Згідно зі ст. 98 покарання, передбачене ст. 54, не застосовується до неповнолітніх.
Конституція України (пункти 5 і 6 ч. 2 ст. 92, пункти 24 і 25 ст. 106).
КВК (ст. 29).
МК (ст. 410).
Закон України «Про статус суддів» від 15 грудня 1992 р. (ст. 40).
Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р. (ст. 26).
Закон України «Про державну податкову службу в Україні» в редакції від 24 грудня 1993 р. (ст. 15).
Закон України «Про військовий обов 'язок і військову службу» в редакції від 4 квітня 2006 р.
Закон України «Про державні нагороди України» від 16 березня 2000 р.
Закон України «Про дипломатичні ранги України» від 28 листопада 2002 р. (ст. 1).
Положення про класні чини працівників органів прокуратури України. Затверджене постановою ВР N9 1795-ХІІ від 6 листопада 1991 р.
Постанова ВР «Про спеціальні звання, формений одяг та знаки розрізнення в органах внутрішніх справ України» № 3135-Х1І від 22 квітня 1993 р.
Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника. Затверджений постановою КМ№ 423 від 7 березня 2007 р.
Порядок присвоєння вчених звань професора і доцента. Затверджений постановою КМ від 31 грудня 2004 р.
Положення про спеціальні звання посадових осіб органів державної податкової служби. Затверджене постановою КМ№ 1791 від 22 вересня 2004 р.
Положення про кваліфікаційні класи лікарів - судово-психіатричних експертів та психологів - судових експертів. Затверджені наказом МОЗ N9 199 від 31 жовтня 1995 р.
Положення про кваліфікаційні класи судових експертів з числа працівників науково- дослідних інститутів судових експертиз Міністерства юстиції України. Затверджене наказом МЮ N9 360/6 від ЗО листопада 1995 р.
Постанова ПВС N9 7 від 24 жовтня 2003 р. «Про практику призначення судами кримінального покарання» (п. 15).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 54. Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу"
 1. Відмінність адміністративного правопорушення від злочину
  З урахуванням суспільної небезпеки правопорушення прийнято поділяти на двох груп: злочини й інших правопорушення (проступки, делікти) - адміністративні, дисциплінарні, цивільно-правові. У зв'язку з цим поділом встає проблема розмежування кримінальних злочинів і адміністративних проступків, оскільки провести границю між ними дуже і дуже не просто. Ця проблема здобуває найбільшу
 2. Стаття 12. Класифікація злочинів
  1. Залежно від ступеня тяжкості злочини поділяються на злочини невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі. 2. Злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років або інше, більш м'яке покарання. 3. Злочином середньої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не
 3. Стаття 50. Поняття покарання та його мета
  1. Покарання є заходом примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визнаної винною у вчиненні злочину, і полягає в передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого. 2. Покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами. 3. Покарання не має на меті завдати
 4. Стаття 51. Види покарань
  1. До осіб, визнаних винними у вчиненні злочину, судом можуть бути застосовані лише такі види покарань: 1) штраф; 2) позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу; 3) позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю; 4) громадські роботи; 5) виправні роботи; 6) службові обмеження для військовослужбовців; 7) конфіскація
 5. Стаття 52. Основні та додаткові покарання
  1. Основними покараннями є громадські роботи, виправні роботи, службові обмеження для військовослужбовців, арешт, обмеження волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, позбавлення волі на певний строк, довічне позбавлення волі. 2. Додатковими покараннями є позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу та конфіскація майна. 3. Штраф
 6. Стаття 65. Загальні засади призначення покарання
  1. Суд призначає покарання: 1) у межах, установлених у санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, що передбачає відповідальність за вчинений злочин; 2) відповідно до положень Загальної частини цього Кодексу; 3) враховуючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання. 2. Особі, яка вчинила злочин, має
 7. Стаття 69. Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом
  1. За наявності кількох обставин, що пом'якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, з урахуванням особи винного суд, умотивувавши своє рішення, може призначити основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, або перейти до іншого, більш м'якого виду основного покарання, не
 8. Стаття 77. Застосування додаткових покарань у разі звільнення від відбування основного покарання з випробуванням
  У разі звільнення від відбування покарання з випробуванням можуть бути призначені додаткові покарання у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу. 1. Відповідно до ст. 77 у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням суд може призначити засудженому
 9. Стаття 98. Види покарань
  1. До неповнолітніх, визнаних винними у вчиненні злочину, судом можуть бути застосовані такі основні види покарань: 1) штраф; 2) громадські роботи; 3) виправні роботи; 4) арешт; 5) позбавлення волі на певний строк. 2. До неповнолітніх можуть бути застосовані додаткові покарання у виді штрафу та позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. 1. З усіх видів
 10. АЛФАВІТНО-ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК
  А Аварія: тяжка технологічна - 253 поїзда, судна - 277 на трубопровідному транспорті - 292 Автоматизована система документообігу суду: 376-1 Автоматизовані системи: 361 Агенти біологічні: 326 Агресивна війна або агресивні воєнні дії: 437 Адміністративні стягнення: 78 Адміністрація установи виконання покарань: 391, 392 Активне сприяння розкриттю злочину: 45 Аліменти: 164
© 2014-2022  yport.inf.ua