Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Діамантів. Коментар до Кримінального кодексу РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 100. Амбулаторне примусове спостереження і лікування у психіатра Коментар до статті 100

У коментованій статті регламентуються питання призначення однієї зі специфічних примусових заходів медичного характеру - амбулаторного примусового спостереження та лікування у психіатра.
Амбулаторне примусове спостереження і лікування у психіатра може бути застосоване лише щодо особи, яка за своїм психічним станом не потребує в приміщенні в психіатричний стаціонар. Назване психічний стан має бути зазначено у висновку судово-психіатричної експертизи.
Такий висновок експертів-психіатрів носить рекомендаційний характер і має бути оцінений судом з урахуванням викладеного в ньому медичного критерію, а також виходячи з суспільної небезпеки скоєного, включаючи тяжкість діяння, спосіб його вчинення та тяжкість наслідків. При вирішенні питання про застосування такого виду примусового заходу медичного характеру слід мати на увазі, що особа в силу зазначених вище обставин не вимагає постійного спостереження за ним в умовах стаціонару.
Спільними підставами для застосування примусових заходів медичного характеру є підстави, зазначені у ст. 97 КК РФ. У цій же і наступних статтях КК РФ розглядаються підстави, які дозволяють вибрати одну з існуючих примусових заходів з урахуванням тих параметрів, які вказані в законі.
У ст. 100 КК РФ зазначений, з нашої точки зору, не дуже певний критерій призначення амбулаторного примусового спостереження - відсутність нужденності за психічним станом особи в приміщенні в психіатричний стаціонар.
При вирішенні даного питання на практиці, природно, виникає проблема, пов'язана з визначенням цього стану. Коли особа не потребує в приміщенні в психіатричний стаціонар? Які параметри повинні прийматися до уваги при вирішенні даного питання? Поставлена задача ускладнюється ще й тією обставиною, що у вирішенні проблеми беруть участь і представники психіатрії, і представники права, у яких підходи до проблеми, природно, різняться. Тому дуже важливо знайти ті точки дотику, які дозволили б вирішити дане питання об'єктивно. І, очевидно, найскладніше тут - це знайти золоту середину, що забезпечувало б, з одного боку, необхідність і достатність обраної заходів для запобігання вчинення нових суспільно небезпечних діянь, а з іншого боку, забезпечувало б ефективне застосування лікувально-реабілітаційних заходів. Останнє пов'язано і з поведінкою особи, яка страждає психічним розладом, яке, перебуваючи не в умовах, які обмежують його свободу, може не відвідувати психіатра, не приймати призначені ліки, відмовлятися від лікування і т.п.
У цьому зв'язку амбулаторне примусове спостереження слід призначати людині, що не представляє великої суспільної небезпеки, який усвідомлює необхідність лікування, котрий володіє певною дисципліною і здатному пройти необхідний курс в амбулаторних умовах.
Амбулаторна психіатрична допомога особі, яка страждає психічним розладом, залежно від медичних показань виявляється у вигляді консультативно-лікувальної допомоги або диспансерного спостереження.
Консультативно-лікувальна допомога надається лікарем-психіатром при самостійному зверненні особи, яка страждає психічним розладом. Тому амбулаторне примусове спостереження і лікування у психіатра здійснюється тільки у вигляді диспансерного спостереження і передбачає спостереження за станом психічного здоров'я особи шляхом регулярних оглядів лікарем-психіатром і надання йому необхідної медичної та соціальної допомоги.
Активному диспансерному спостереженню в психоневрологічних диспансерах (диспансерних відділеннях, кабінетах) підлягають особи, які страждають хронічними і затяжними психічними розладами з важкими стійкими або часто загострюється хворобливими проявами, схильні до суспільно небезпечних дій, а також особи, спрямовані судом на амбулаторне примусове спостереження і лікування у психіатра.
Вирішення питання про необхідність встановлення диспансерного спостереження та про його припинення приймається комісією лікарів-психіатрів, що призначається адміністрацією психіатричного закладу, який надає амбулаторну психіатричну допомогу, або комісією лікарів-психіатрів, що призначається органом управління охороною здоров'я суб'єкта Російської Федерації.
На зазначену комісію спрямовуються, зокрема, особи:
- вчинили в минулому суспільно небезпечні діяння, передбачені кримінальним законодавством, із звільненням від кримінальної відповідальності або покарання і застосуванням до них примусових заходів медичного характеру;
- страждають прикордонними формами психічних розладів, які вчинили в минулому суспільно небезпечні діяння, щодо яких вони зізнавалися неосудними у зв'язку з розвинувся на цьому грунті психозом.
Мотивоване рішення комісії лікарів-психіатрів оформляється записом в медичній документації. Рішення про встановлення або припинення диспансерного спостереження може бути оскаржене в порядку, встановленому законом.
Встановлене раніше диспансерне спостереження припиняється при одужанні або значному і стійкому поліпшенні психічного стану особи.
Після припинення диспансерного спостереження амбулаторна психіатрична допомога на прохання або за згодою особи або на прохання або за згодою її законного представника виявляється в консультативно-лікувальному вигляді. При зміні психічного стану особа, яка страждає психічним розладом, може бути оглянуте без його згоди або без згоди її законного представника на підставах та в порядку, які передбачені Законом "Про психіатричну допомогу й гарантії прав громадян при її наданні". Диспансерне спостереження може бути відновлено в таких випадках за рішенням комісії лікарів-психіатрів.
Рішення про включення в групу осіб з психічними розладами, схильних до суспільно небезпечних дій, а також про виведення з неї в кожному конкретному випадку приймається комісією лікарів-психіатрів на підставі медичної документації психіатричних стаціонарів, а також даних , отриманих лікарями психоневрологічних диспансерів.
Особи з психічними розладами, включені до групи активного диспансерного спостереження, а також які знаходяться на амбулаторному примусовому спостереженні та лікуванні у психіатра, обстежуються лікарем-психіатром психоневрологічного диспансеру не рідше одного разу на місяць.
Припинення застосування примусового заходу медичного характеру, з'єднаної з виконанням покарання, провадиться судом за поданням органу, що виконує покарання, на підставі висновку комісії лікарів-психіатрів.
Так, Постановою Верховного суду Республіки Хакасія від 23 травня 2005 примусові заходи медичного характеру у вигляді примусового лікування в психіатричному стаціонарі спеціалізованого типу відносно К. були змінені на амбулаторне примусове спостереження і лікування у психіатра.
Згідно з висновками стаціонарної судово-психіатричної експертизи К. страждає хронічним психічним розладом у формі органічного захворювання головного мозку складного генезу (раннього періоду розвитку, травматичного, інтоксикаційного) з вираженими змінами психіки і епілептиформним синдромом.
Дійсно, з акту психіатричного огляду К. Хакасским республіканським психоневрологічним диспансером випливає, що К. перебував на амбулаторному примусовому спостереженні та лікуванні у психіатра, регулярно, один раз на місяць, відвідував лікаря-психіатра, порушень режиму не допускав, психічний стан його стабільно.
За період спостереження та лікування у психіатра К. адаптувався до нормального способу життя, працював як трудінструктора, характеризувався позитивно, постійно підтримував зв'язок з дітьми, надавав їм матеріальну допомогу. З урахуванням цих даних і стабільного психічного стану К. комісія клопотала про зняття примусового заходу медичного характеру у вигляді амбулаторного примусового спостереження та лікування у психіатра відносно хворого К., який надалі буде перебувати під диспансерним наглядом.
Однак, як обгрунтовано вказав суд, зазначений акт психіатричного обстеження К. "є по суті клопотанням і не містить будь-якого конкретного висновку комісії лікарів".
Тим часом дійсно відповідно до ст. 445 КПК РФ клопотання про зміну або скасування примусового заходу медичного характеру має бути підтверджено медичним висновком, у зв'язку з чим доводи скарги про незгоду з висновками суду про необхідність наявності медичного висновку про психічний стан К. не можна визнати обгрунтованими.
Наведені у скарзі дані про поліпшення психічного стану К. були предметом дослідження в судовому засіданні, однак як не підтверджені медичним висновком не можуть бути визнані підставою для скасування примусового заходу медичного характеру (1).
---
(1) Касаційне визначення Судової колегії з кримінальних справ Верховного Суду РФ від 31 січня 2007 р. N 55-О06-18.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 100. Амбулаторне примусове спостереження і лікування у психіатра Коментар до статті 100 "
 1. Стаття 99. Види примусових заходів медичного характеру Коментар до статті 99
  амбулаторним наглядом та лікуванням у психіатра, а також з приміщенням особи в психіатричний стаціонар. Різноманітність примусових заходів медичного характеру дозволяє забезпечити більш диференційований підхід до осіб, що страждають психічними захворюваннями, як у медичному, так і в правовому аспекті, так як кожна міра передбачає не тільки відповідне лікування, а й відповідний
 2. Стаття 101. Примусове лікування в психіатричному стаціонарі Коментар до статті 101
  амбулаторне спостереження, хоча критерії поділу осіб, які страждають психічними розладами, однакові. Ступінь тяжкості захворювання, його характер, ступінь можливої агресії, рівень ймовірності скоєння антигромадського діяння - саме з урахуванням цих показників у кінцевому підсумку вирішується питання про вид примусового заходу медичного характеру. Загальними показниками приміщення в
 3. Стаття 102. Продовження, зміна і припинення застосування примусових заходів медичного характеру Коментар до статті 102
  амбулаторне примусове спостереження і лікування у психіатра за місцем проживання, яке потім продовжувалася. Перевіривши кримінальну справу, матеріали про зміну виду примусового заходу медичного характеру та про продовження примусового заходу медичного характеру, обговоривши доводи наглядового подання, Судова колегія у кримінальних справах Верховного Суду РФ прийшла до наступних висновків.
 4. Стаття 103. Залік часу застосування примусових заходів медичного характеру Коментар до статті 103
  амбулаторного спостереження і лікування у психіатра не підлягає заліку в термін покарання, оскільки правові обмеження, пов'язані з цією примусовою мірою медичного характеру, незначні і підстав для зазначеного заліку немає. Тим більше не підлягає заліку в строк покарання час амбулаторного примусового спостереження, якщо воно здійснювалося в період відбування позбавлення волі,
 5. Стаття 104. Примусові заходи медичного характеру, з'єднані з виконанням покарання Коментар до статті 104
  амбулаторне примусове спостереження і лікування у психіатра. При цьому кримінальний закон не обмежує види покарань, виконання яких може супроводжувати амбулаторне примусове спостереження і лікування у психіатра. Тому цей вид примусового заходу примусового характеру може бути призначений поряд з такими видами покарання, як позбавлення волі, обмеження волі, арешт. Зазвичай
 6. Стаття 128. Незаконне приміщення в психіатричний стаціонар Коментар до статті 128
  статтями закону (наприклад, ст. Ст. 124, 140, 285, 286 та ін КК РФ). --- Відомості СНР РФ і ЗС РФ. 1992. N 33. Ст. 1913. Госпіталізація в психіатричний стаціонар може здійснюватися в добровільному і в примусовому порядку. Добровільна госпіталізація здійснюється: - за наявності усвідомленого, добровільного, інформованої згоди пацієнта, що досяг
 7. Стаття 12. Обов'язки поліції
  стаття 141 КПК РФ називається "Заява про злочин". Порядку прийняття заяви про явку з повинною присвячена наступна стаття, яка так і називається "Явка з повинною". У ній законодавець посилається на ч. 3 ст. 141 КПК РФ. Однак нічого не говорить про те, що на порядок прийняття явки з повинною поширюється і ч. 4 ст. 141 КПК РФ. Тому видається, що ч. 4 ст. 141 КПК РФ не має
 8. Стаття 18. Застосування до засуджених заходів медичного характеру
  амбулаторного примусового спостереження та лікування у психіатра. У цих випадках при призначенні покарання у вигляді позбавлення волі примусові заходи медичного характеру виконуються за місцем відбування покарання. Цей же порядок передбачений і стосовно до засуджених до арешту, проте цей вид покарання ще не введений в дію. 2. Примусові заходи медичного характеру можуть бути
 9. Стаття 97. Підстави застосування примусових заходів медичного характеру Коментар до статті 97
    статтями Особливої частини КК РФ, у стані неосудності. Саме несамовиті складають переважну більшість, якими призначаються примусові заходи медичного характеру. Частиною 1 ст. 21 КК РФ встановлено положення про ненастання кримінальної відповідальності у тому випадку, якщо особа під час вчинення суспільно небезпечного діяння перебувала в стані неосудності, тобто не могло
 10. Стаття 302. Подача заяви про примусову госпіталізацію громадянина в психіатричний стаціонар або про продовження терміну примусової госпіталізації громадянина, який страждає психічним розладом
    стаття зазначає відомості, які повинні бути зазначені в заяві додатково, а саме - підстави для примусової госпіталізації громадянина, який страждає психічним розладом (див. ст. 29 Закону РФ "Про психіатричну допомогу й гарантії прав громадян при її наданні"). Крім того, заява про продовження терміну примусової госпіталізації повинно містити вказівку на дату приміщення
© 2014-2022  yport.inf.ua