Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
В.Л. Гейхман, Е.Н. Сидоренко. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 102. Робота в режимі гнучкого робочого часу

1. Коментована стаття не містить визначення поняття "гнучкий робочий час". У ній тільки вказується, що при роботі в такому режимі початок, закінчення або загальна тривалість робочого дня (зміни) визначається за згодою сторін.
2. Визначення гнучкого робочого часу міститься в постанові Держкомпраці СРСР N 162 та Секретаріату ВЦРПС N 12-55 від 30.05.1985 "Про затвердження рекомендацій щодо застосування режимів гнучкого робочого часу на підприємствах, в установах і організаціях галузей народного господарства" * (146).
Режим гнучкого робочого часу - це форма організації робочого часу, при якій для окремих працівників або колективів підрозділів підприємства допускається (у певних межах) саморегулювання початку, закінчення і загальної тривалості робочого дня. При цьому потрібно повне відпрацювання встановленого законом сумарної кількості робочих годин протягом прийнятого облікового періоду (робочого дня, тижня, місяця та ін.)
Режими гнучкого робочого часу можуть застосовуватися як при п'ятиденному і шестиденному робочих тижнях, так і при інших режимах роботи. Застосування таких режимів не вносить змін в умови нормування та оплати праці працівників, в порядок нарахування і величину доплат, не відбивається на наданні пільг та інших трудових правах.
3. Режим гнучкого робочого часу може встановлюватись як при прийнятті на роботу, так і надалі. Зазвичай ініціатива виходить від працівника і, як правило, викликана його особистими обставинами (наявністю дітей, необхідністю догляду за хворим членом сім'ї тощо). Якщо для цього немає організаційних або технологічних перешкод, то роботодавець дає згоду.
Але необхідність запровадження гнучкого робочого часу може бути обумовлена і потребами виробництва (наприклад, неприпустимістю простою обладнання і т.п.). Застосування таких режимів повинно сприяти найбільш доцільною організації виробництва і праці, підвищенню його ефективності та забезпечувати найкраще поєднання економічних, соціальних та особистих інтересів працівників з інтересами виробництва.
4. Переходу на режим гнучкого робочого часу повинна передувати ретельна підготовча робота з обгрунтування можливості його застосування в конкретному структурному підрозділі або на робочому місці, організації обліку робочого часу, внесенню необхідних змін до форми і методи організації праці і т.д.
Працівники, переказуються на такий режим, повинні бути завчасно проінформовані про дату перекладу, ознайомлені з умовами та специфікою роботи з даного режиму. Якщо це веде до зміни узгоджених сторонами умов трудового договору, то роботодавець зобов'язаний сповістити їх за 2 місяці (див. ст. 74 ТК і коммент. До неї).
5. Не рекомендується застосовувати режими гнучкого робочого часу в безперервних виробництвах, в умовах тризмінної роботи в перериваних виробництвах, при двозмінній роботі, якщо відсутні вільні робочі місця на стиках змін, а також у ряді випадків, визначених специфікою виробництва.
6. Однією з форм гнучкого робочого часу є змінний графік робіт. При такому графіку встановлюється фіксований час, тобто період, коли працівники повинні знаходитися на робочих місцях, і змінне (гнучке) час на початку і в кінці робочого дня (зміни), в межах якого працівникам дозволено починати і закінчувати роботу на свій розсуд.
7. У разі застосування режимів гнучкого робочого часу в умовах неповного робочого часу норма робочого часу працівників повинна бути скоригована з урахуванням фактично встановленої тижневої або місячної його норми.
8. На тих роботах, де це необхідно внаслідок особливого характеру праці, а також де інтенсивність праці неоднакова, застосовується режим гнучкого робочого часу. Початок, закінчення або загальна тривалість робочого дня визначається за згодою сторін.
Роботодавець забезпечує відпрацьовування працівником сумарної кількості робочих годин протягом відповідних облікових періодів (див.: наказ Мінзв'язку Росії від 08.09.2003 N 112 "Про затвердження Положення про особливості режиму робочого часу і часу відпочинку працівників зв'язку, мають особливий характер роботи "* (147)). У Додатку N 2 до наказу міститься Перелік категорій працівників зв'язку, для яких може встановлюватися режим гнучкого робочого часу. До них відносяться працівники, які виконують роботи з усунення аварій та пошкоджень засобів зв'язку, працівники радіоцентрів, радіостанцій, телевізійних центрів, центрів управління системами і мережами супутникового зв'язку і мовлення, центрів космічного зв'язку, земних станцій супутникового зв'язку, оператори зв'язку, зайняті на виробничих операціях по прийому-відправки, навантаженні-розвантаженні, перевезенні пошти, сортування письмової кореспонденції, експедирування періодичних видань, виїмці листів з поштових скриньок та ін
9. Щоб створити сприятливі умови для поєднання функцій материнства з професійною діяльністю, для жінок, які мають дітей, може вводитися ковзний (гнучкий) графік роботи. Він повинен забезпечувати працівницям встановлену законодавством тривалість основної та щотижневого відпочинку. При цьому максимальна сумарна тривалість робочого часу на добу повинна бути не більше 10 годин, а час знаходження на роботі з моменту початку і до закінчення зміни, включаючи неоплачувані перерви в ній, не більше 12 годин (постанова Держкомпраці СРСР, ВЦРПС від 06.06.1984 N 170/10-101 "Про затвердження Положення про порядок і умови застосування ковзаючого (гнучкого) графіка роботи для жінок, що мають дітей" * (148)).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 102. Робота в режимі гнучкого робочого часу "
 1. Стаття 102. Робота в режимі гнучкого робочого часу
  працівників або колективів структурних підрозділів організації допускається (у певних межах) саморегулювання початку, закінчення і загальної тривалості робочого дня. При цьому потрібно повне відпрацювання встановленого законом сумарної кількості робочих годин протягом прийнятого облікового періоду - робочого дня, тижня, місяця й ін Основним елементом режиму гнучкого робочого часу
 2. Стаття 305. Режими праці і відпочинку
  роботи, тобто тривалість щоденної роботи, перерв для відпочинку та харчування, поділ робочого дня на частини, вихідні дні та інші питання регулюються угодою сторін. Але тривалість робочого тижня не може бути більше, а щорічної оплачуваної відпустки менше, ніж встановлено ТК (див. ст. 91 і 115 ТК і коммент. До них). При використанні особливого режиму робочого часу
 3. Стаття 345. Режим робочого часу осіб, які працюють у релігійних організаціях
  працівників релігійних організацій поширюються загальні норми Трудового кодексу про встановлення нормальної тривалості робочого часу. Іншими словами, релігійні організації повинні дотримуватися нормальну тривалість робочого часу, що не перевищує 40 годин на тиждень (ст. 91 ТК). Уповноважені особи релігійної організації зобов'язані вести облік часу, опрацьованого кожним
 4. Стаття 345. Режим робочого часу осіб, які працюють у релігійних організаціях
  працюють у релігійних організаціях, визначається в трудовому договорі виходячи з необхідності участі у здійсненні обрядів і церемоній, а також часу проведення богослужінь. При цьому повинна бути дотримана встановлена законом норма робочого часу. 2. Згідно із загальними нормами ТК нормальна тривалість робочого часу не повинна перевищувати 40 годин на тиждень (див. коментар. До ст.
 5. Стаття 97. Робота за межами встановленої тривалості робочого часу
  робота понад нормальну тривалість робочого часу, встановленої законодавством, колективним договором, угодами, локальними нормативними актами, трудовим договором, може стати неминучою. Із змісту статті випливає, що ініціатива залучення до роботи за межами тривалості робочого часу виходить від роботодавця. Щоб не допустити зловживання правом з боку
 6. Стаття 203. Час учнівства
  працівників відповідних віку, стану здоров'я, професій і виробництв. Навчальний розклад слід складати таким чином, щоб тривалість занять не перевищувала межі робочого часу, встановлені ст. 92 ТК для працівників: у віці до 16 років; віком від 16 до 18 років; є інвалідами I або II групи; зайнятих на роботах із шкідливими і (або) небезпечними умовами
 7. Стаття 108. Перерви для відпочинку і харчування
  працівникам для відпочинку і харчування. Тривалість перерв не може перевищувати двох годин і не повинна бути менше 30 хвилин. Час надання перерви і її конкретна тривалість визначаються правилами внутрішнього трудового розпорядку або за угодою між працівником і роботодавцем. 2. Режим праці та відпочинку вказується в трудовому договорі згідно зі ст. 57 ТК, якщо він щодо
 8. Стаття 97. Робота за межами встановленої тривалості робочого часу
  роботодавцю залучати працівника до праці за межами тривалості робочого часу, встановленої для даного працівника відповідно до Трудового кодексу, іншими федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, колективним договором, угодами, локальними нормативними актами, трудовим договором для виконання понаднормової роботи та роботи, виконуваної
 9. Контрольні питання до § 7.4
  робіт? 6. Дайте поняття часу відпочинку як правової категорії. 7. Які види часу відпочинку передбачені чинним трудовим законодавством? 8. Які види відпустки передбачає трудове законодавство? 9. Що являє собою щорічну основну відпустку, та який порядок його надання? 10. Хто має право на додаткові відпустки, який порядок їх надання? 11.
 10. Стаття 291. Оплачувані відпустки
  роботі, так само як і інші працівники, користуються правом на щорічну відпустку. Проте загальні правила надання відпусток на дану категорію працівників не поширюються. Так, за загальним правилом тривалість щорічної та основної та додаткових відпусток працівників обчислюється в календарних днях і максимальною межею не обмежується. Працівники, які уклали трудовий договір на строк
 11. Стаття 104. Підсумований облік робочого часу
  102)). 6. Підсумований облік робочого часу може вводитися для працівників метрополітену (наказ МПС Росії від 08.06.2005 N 63), Росгідромету (наказ Росгідромету від 30.12.2003 N 272), для водіїв автомобілів (наказ Мінтрансу Росії від 20.08.2004 N 15 * (152)) та ін (див. коментар. до ст. 103). 7. Вахтовий метод організації роботи представляє собою різновид режиму праці з підсумованим
 12. Стаття 284. Тривалість робочого часу при роботі за сумісництвом
  статтями).
 13. Стаття 110. Тривалість щотижневого безперервного відпочинку
  стаття відтворює норму, яка була закріплена у раніше діяв законодавстві (див. ст. 59 КЗпП). Тривалість щотижневого безперервного відпочинку обчислюється від моменту закінчення робочого дня (зміни) перед вихідним днем і до моменту початку робочого дня (зміни) після вихідного дня. Так само як і колись, вона не може бути менше 42 годин. Тривалість щотижневого безперервного
 14. Стаття 95. Тривалість роботи напередодні неробочих святкових і вихідних днів
  працівник не заперечує, допускається компенсація переробки шляхом підвищеної оплати. У цьому випадку застосовуються норми оплати понаднормової роботи. 4. Якщо святкового дня передує вихідний день, то тривалість робочого дня (зміни) не скорочується. 5. Тривалість робочого часу для творчих працівників повинна відповідати нормам, встановленим у ст. 91 і 92
 15. Стаття 93. Неповний робочий час
  працюють у нормальних умовах праці, нормою робочого часу є 40 годин на тиждень. Для осіб, які працюють в небезпечних чи шкідливих умовах праці, для неповнолітніх, інвалідів I і II груп та деяких інших категорій працівників нормою є тривалість скороченого робочого часу, закріплена ТК, федеральним законом, галузевою угодою, колективним договором, локальним
 16. Стаття 103. Змінна робота
  102 ТК. Графіки змінності повинні відображати вимога ст. 110 ТК про надання працівникам щотижневого безперервного відпочинку тривалістю не менше 42 годин. Щоденний (Міжзмінний) відпочинок повинен бути не менше подвійної тривалості часу роботи в попередній відпочинку зміні (разом з часом обідньої перерви). При цьому мінімальна тривалість щоденного відпочинку повинна
© 2014-2022  yport.inf.ua