Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Федеральний закон «Про неспроможність (банкрутство)». Текст із змінами і доповненнями на 2011 рік, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 115. Заміщення активів боржника

1. Заміщення активів боржника проводиться шляхом створення на базі майна боржника одного відкритого акціонерного товариства або декількох відкритих акціонерних товариств. У разі створення одного відкритого акціонерного товариства до його статутного капіталу вноситься майно (в тому числі майнові права), що входить до складу підприємства і призначене для здійснення підприємницької діяльності. Склад підприємства визначається відповідно до пунктів 1 і 2 статті 110 цього Закону.
2. Заміщення активів боржника шляхом створення на базі майна боржника одного відкритого акціонерного товариства або декількох відкритих акціонерних товариств може бути включено в план зовнішнього управління на підставі рішення органу управління боржника, уповноваженого відповідно до установчими документами приймати рішення про укладення відповідних угод боржника.
Можливість заміщення активів боржника може бути включена в план зовнішнього управління за умови, що за прийняття такого рішення проголосували всі кредитори, зобов'язання яких забезпечені заставою майна боржника.
3. Планом зовнішнього управління може бути передбачено створення декількох відкритих акціонерних товариств з оплатою їх статутних капіталів майном боржника, призначеним для здійснення окремих видів діяльності. Склад майна боржника, внесеного в оплату статутних капіталів створюваних відкритих акціонерних товариств, визначається планом зовнішнього управління.
Абзац втратив чинність. - Федеральний закон від 30.12.2008 N 296 ФЗ.
3.1. При заміщенні активів боржника єдиним засновником відкритого акціонерного товариства або декількох відкритих акціонерних товариств є боржник. Участь інших засновників у створенні відкритого акціонерного товариства або декількох відкритих акціонерних товариств не допускається.
3.2. Величина статутних капіталів створюваних відкриті акціонерні товариств визначається в порядку, встановленому цим Законом, рішенням зборів кредиторів чи комітету кредиторів, на підставі визначеної відповідно до звіту про оцінку ринкової вартості майна, внесеного в оплату статутних капіталів створюваних відкриті акціонерні товариств.
4. При заміщенні активів боржника всі трудові договори, що діють на дату прийняття рішення про заміщення активів боржника, зберігають силу, при цьому права та обов'язки роботодавця переходять до новостворюваного відкритому акціонерному товариству (відкритим акціонерним товариствам).
Документ, що підтверджує наявність ліцензії на здійснення окремих видів діяльності, підлягає переоформленню на документ, що підтверджує наявність відповідної ліцензії у відкритого акціонерного товариства або відкритих акціонерних товариств, у порядку, встановленому федеральним законом.
5. Акції створених на базі майна боржника відкритого акціонерного товариства або відкритих акціонерних товариств включаються до складу майна боржника і можуть бути продані на відкритих торгах, якщо інше не встановлено цією статтею.
Продаж акцій створеного на базі майна боржника відкритого акціонерного товариства або відкритих акціонерних товариств повинна забезпечити накопичення грошових коштів для відновлення платоспроможності боржника.
6. Продаж на відкритих торгах акцій створеного на базі майна боржника відкритого акціонерного товариства або відкритих акціонерних товариств здійснюється в порядку, передбаченому статтею 110 цього Закону.
Планом зовнішнього управління може бути передбачено продаж акцій створеного на базі майна боржника відкритого акціонерного товариства або відкритих акціонерних товариств на організованому ринку цінних паперів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 115. Заміщення активів боржника "
 1. § 2. Форми опосередкованої участі населення у здійсненні муніципальної влади
  Відмінності органів місцевого самоврядування від органів влади державної чітко простежуються в Конституції Російської Федерації. В якості таких виступають: по-перше, суб'єкт, який дані органи представляють і від імені якого здійснюють будь-які юридичні дії, по-друге, територіальні межі юрисдикції владних органів, по-третє, виняткові, їм одним притаманні особливості.
 2. 2. Договір зберігання в Цивільному кодексі РФ
  Визначення договору зберігання, наведене у ст. 886 ГК, відтворює те, що містилося у ст. 422 Цивільного кодексу 1964 Перш за все слід підкреслити, що це визначення виражає реальний характер договору. Основна ознака договору виражається у вказівці на те, що складова його істота обов'язок "зберігати річ" поширюється на "передану річ". Як і у всіх інших
 3. 1. Загальні положення
  В основі подання про конкурс як особливої правової конструкції лежить ідея змагальності. Змагальності немає там, де все розставлено по місцях. З повною підставою тому конкурсом було протиставлено конкурсне виробництво, в якому "цей процес ретельно врегульовано Законом про банкрутство саме тому, щоб усунути саму можливість" змагання "." Конкурс і "конкурсне
 4. Стаття 94. Наслідки запровадження зовнішнього управління
  1. З дати введення зовнішнього управління: припиняються повноваження керівника боржника, управління справами боржника покладається на зовнішнього керуючого; зовнішній керуючий має право видати наказ про звільнення керівника боржника або запропонувати керівникові боржника перейти на іншу роботу в порядку і на умовах, які встановлені трудовим законодавством; припиняються повноваження
 5. Стаття 109. Заходи щодо відновлення платоспроможності боржника
  Планом зовнішнього управління можуть бути передбачені такі заходи з відновлення платоспроможності боржника : перепрофілювання виробництва; закриття нерентабельних виробництв; стягнення дебіторської заборгованості; продаж частини майна боржника; поступка прав вимоги боржника; виконання зобов'язань боржника власником майна боржника - унітарного підприємства,
 6. Стаття 141. Заміщення активів боржника в ході конкурсного виробництва
  1. На підставі рішення зборів кредиторів у ході конкурсного виробництва може бути проведено заміщення активів боржника за умови, що за прийняття такого рішення проголосували всі кредитори, зобов'язання яких забезпечені заставою майна боржника. 2. Рішенням зборів кредиторів може бути передбачено створення одного відкритого акціонерного товариства або декількох відкритих
 7. Глава 14. ПЕРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ ТА ПЕРЕДАЧІ ВЕ
  ЩИ Дотримуючись відомої істини екзистенціалізму, будь-яке явище виявляє вища напруга у своєму бутті в прикордонних, крайніх станах, які одночасно, звичайно, і переходи в іншу якість. Відповідаючи цій логіці, і власність, і володіння демонструють найістотніші свої риси в моменти переходу. Звичайно, не випадково процедура переходу речі з одного царства цього світу (а
 8. § 3. Основні інститути цивільного права зарубіжних держав
  Особи. У романо-германської правової системи особи є суб'єктами права. Серед всіх живучих до осіб відносяться тільки люди , які на відміну від тварин мають волею. Крім того, до осіб належать об'єднання людей і групи людей, відомі як юридичні особи. Всі особи володіють юридичним статусом, тобто право-і дієздатністю. индивидуализирующую особи за наступними критеріями: народження,
 9. § 4. Товариство з обмеженою відповідальністю
  Загальні положення. Товариство з обмеженою відповідальністю * (264) - засноване одним або кількома особами товариство, статутний капітал якого розділений на частки визначених установчими документами розмірів; учасники такого суспільства не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з його діяльністю, у межах вартості внесених вкладів (абз. 1 п. 1 ст. 87 ЦК). Діяльність
 10. § 6. Похідні підстави набуття права власності
  Передача речі за договором про її відчуження. Одним з найтиповіших похідних підстав набуття права власності є передача речі за договором про її відчуження (традиція). Суб'єктом, в особі якого виникає право власності у вказаний момент, є сторона договору. ЦК прямо не визначає коло відповідних договорів. Однак він встановлює, що мова йде про такі
© 2014-2022  yport.inf.ua