Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Т.К. Андрєєва. Арбітражний процесуальний кодекс російської федерації з постатейними матеріалами судової практики і коментарями, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 126. Документи, що додаються до позовної заявлений-нию

Коментар до статті Стаття 126 АПК РФ містить перелік документів, які необхідно додати до позовної заяви при зверненні до арбітражного суду. Частина з них є обов'язковими для всіх видів звернень, інші (наприклад, п. п. 6 - 8) рас-лічені на спеціальні випадки звернення до суду. Ситуації, що викликали питання в судовій практиці з точки зору представлення належним чином оформлених документів, стали предметом роз'яснень ВАС РФ.
1. При зверненні з позовною заявою до арбітражного суду позивач відповідно до ч. 3 ст. 125 Кодексу зобов'язаний направити іншим особам, які беруть участь у справі, копії позовної заяви та доданих до неї документів рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Згідно п. 1 ст. 126 Кодексу до позовної заяви повинні бути додані повідомлення про вручення або інші документи, підтвер-ждающего таке спрямування.
При відсутності повідомлення про вручення напрямок позовної заяви та доданих до неї документів підтверджується дру-шими документами відповідно до п. 1 ст. 126 Кодексу. Це може бути поштова квитанція, яка свідчить про направлення копії позовної заяви з повідомленням про вручення, а якщо копії позовної заяви та доданих до неї документів доставлені або брешу-чени відповідачу та іншим особам, бере участі у справі, безпосередньо позивачем або нарочним, - розписка відповідної особи в напів-чении спрямованих (вручених) йому документів, а також інші документи, що підтверджують напрям позовної заяви та прило-дені до нього документів.
Див: п. 14 Постанови Пленуму ВАС РФ від 09.12.2002 N 11 "Про деякі питання, пов'язані з введенням в дію арбітражних процесуального кодексу Російської Федерації".
2. За змістом п. 2 ч. 1 ст. 126 та ч. 1 ст. 128 АПК РФ сплата державного мита є умовою звернення до арбітражного суду.
Див: інформаційний лист Президії ВАС РФ від 29.05.2007 N 118 "Про сплату державного мита російськими та іно-дивними особами через представників".
3. Іншим документом в сенсі п. 9 ч. 1 ст. 126 АПК РФ може бути в тому числі:
1) роздрукована на паперовому носії і завірена підписом позивача або його представника копія сторінки офіційного сайту реєструючого органу в мережі Інтернет, яка містить відомості про місце знаходження юридичної особи та дату їх оновлення;
2) роздруковані на паперовому носії відомості, що надаються в електронному вигляді за допомогою доступу до федеральної бази даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, за умови що факт отримання цих відомостей засвідчується підписом особи, яка має доступ до зазначеної інформації в порядку, встановленому уповноваженим федеральним органом виконавчої влади.
Вимога, передбачене п. 9 ч. 1 ст. 126 АПК РФ, вважається дотриманим і тоді, коли позивачем представлений документ, що підтверджує відсутність відомостей про його місце перебування чи місце знаходження відповідача в Єдиному державному реєстрі юриди-чеських осіб. Підтвердження цієї обставини одним із зазначених вище способів допускається в разі, якщо цей спосіб дозволяє визначити умови і дату надання відповідної інформації.
Відомості, зазначені у п. 9 ч. 1 ст. 126 АПК РФ, можуть підтверджуватися також випискою з Єдиного державного реєстру юри-дических осіб або Єдиного державного реєстру індивідуальних підприємців, що надається реєструючим органом в електронному вигляді із застосуванням сертифікованих засобів криптографічного захисту інформації. Така виписка представляється до арбітражного суду також в електронному вигляді.
При подачі до арбітражного суду заяви у справі, що виникає з адміністративних та інших публічних правовідносин, для підтвердження відомостей про місце знаходження зацікавленої особи - органу, що здійснює публічні повноваження, заявником може бути також представлена роздрукована на паперовому носії копія офіційної сторінки сайту цього органу, що містить інформацію про місце його знаходження, завірена підписом заявника або його представника.
Положення п. 9 ч. 1 ст. 126 АПК РФ не застосовується у разі, коли позивачем або відповідачем є іноземна особа, при цьому суд виходить з правил, передбачених ч. 3 ст. 254 Кодексу.
Якщо в якості позивача або відповідача виступає фізична особа, яка не є індивідуальним підприємцем, уявлення виписки на підставі п. 9 ч. 1 ст. 126 АПК РФ не потрібно.
Див: п. 3 Постанови Пленуму ВАС РФ від 17.02.2011 N 12 "Про деякі питання застосування Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації в редакції Федерального закону від 27.07.2010 N 228-ФЗ" Про внесення змін до Арбітражного процес-суального кодекс Російської Федерації ".
При цьому за наявності в арбітражному суді доступу до електронної бази даних реєструючого органу суд має право перевірити, зі-відповідає чи інформація про місце знаходження юридичної особи, що міститься у виписці з Єдиного державного реєстру юри-дических осіб або іншому документі, представленому позивачем відповідно до вимог п. 9 ч. 1 ст. 126 Кодексу, відомостям, утримуючи-щимся у зазначеній базі даних.
Див: п. 6 Постанови Пленуму ВАС РФ від 17.02.2011 N 12 "Про деякі питання застосування Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації в редакції Федерального закону від 27.07.2010 N 228-ФЗ" Про внесення змін до Арбітражного процес-суального кодекс Російської Федерації ".
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 126. Документи, що додаються до позовної заявлений-нию "
 1. Стаття 199. Застосування позовної давності
  1. Вимога про захист порушеного права приймається до розгляду судом незалежно від закінчення строку позовної давності. 2. Позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення судом рішення. Закінчення строку позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою до винесення судом рішення про відмову в
 2. Стаття 40. Документи, що додаються до заяви кредитора
  1. Крім документів, передбачених Арбітражним процесуальним кодексом Російської Федерації, до заяви кредитора додаються документи, що підтверджують: зобов'язання боржника перед конкурсним кредитором, а також наявність і розмір заборгованості по зазначених зобов'язаннями; докази підстав виникнення заборгованості (рахунки фактури, товарно транспортні накладні та інші документи);
 3. Контрольні питання до § 5.6
  1. Поняття і значення позовної давності. 2. Види строків позовної давності. 3. Початок перебігу строку позовної давності. 4. Призупинення, перерву, відновлення позовної давності. 5. Вимоги, до яких позовна давність не
 4. Стаття 127. Прийняття позовної заяви і порушення провадження у справі
  Коментар до статті 1. Незалежно від того, в якому складі (одноосібно або колегіально) арбітражний суд розглядатиме справу, питання про прийняття позовної заяви до провадження вирішується суддею одноосібно. АПК 2002 чітко встановлює термін, протягом якого має бути прийняте рішення про прийняття заяви, - п'ять днів з дня надходження позовної заяви до арбітражного суду.
 5. Стаття 131. Відгук на позовну заяву
  Коментар до статті 1. Розвиток арбітражного процесу йде шляхом посилення змагальності. Сторони відповідно до ст. 41 АПК РФ наділяються рівними правами, зокрема, представляти докази і ознайомлюватися з доказами, представленими іншою стороною, до початку судового розгляду, наводити свої доводи, давати пояснення, заперечувати проти доводів інших осіб, що беруть участь
 6. Стаття 298. Дії суду після надходження заяви держателя документа
  1. Частина 1 коментованої статті визначає процесуально-правові наслідки надходження заяви держателя документа, оскільки його заява про права на документ, подане в порядку ст. 297 ЦПК до суду, який розглядає справу в порядку викличного виробництва, призводить до виникнення спору про право. Відповідно заяву, що стала підставою для порушення даної справи, залишається без
 7. Стаття 38. Документи, що додаються до заяви боржника
  1. Поряд з документами, передбаченими Арбітражним процесуальним кодексом Російської Федерації, до заяви боржника додаються документи, що підтверджують: наявність заборгованості, а також нездатність боржника задовольнити вимоги кредиторів у повному обсязі; підстава виникнення заборгованості; інші обставини, на яких грунтується заява боржника. 2. До заяви
 8. § 366. Колізія позовів
  Окремі цивільно-правові відносини були захищені кількома позовами. У цьому випадку наступала колізія позовів, і позивач вибирав той позов, який найбільше був йому зручний, при цьому виключалася можливість пред'явлення інших позовів для захисту цього ж права. Як виняток допускалося, щоб позивач проти цього ж боржника, з приводу цієї ж речі пред'являв кілька позовів - кумуляція
 9. Стаття 198. Недійсність угоди про зміну строків позовної давності
  Строки позовної давності та порядок їх обчислення не можуть бути змінені угодою сторін. Підстави припинення і перерви перебігу строків позовної давності встановлюються цим Кодексом та іншими
 10. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
  Грибанов В.П. Здійснення і захист цивільних прав. М., 2000. Кирилова М.Я. Початок перебігу строку позовної давності. Співвідношення строків позовної давності з іншими строками в радянському цивільному праві / / Антологія уральської цивілістики. 1925 - 1989. Збірник статей. М., 2001. Крашенинников Є.А. Поняття і предмет позовної давності. Ярославль, 1997. Новицький І.Б. Угоди. Позовна давність. М.,
 11. Стаття 207. Застосування позовної давності до додаткових вимог
  Із закінченням строку позовної давності по головній вимозі минає термін позовної давності і з додатковим вимогам (неустойка, застава, порука тощо). Про конституційно-правовому сенсі положень статті 208 см. Визначення Конституційного суду від 03.11.2006 N
 12. Стаття 183.22. Документи, що додаються до заяв тимчасової адміністрації та контрольного органу про визнання фінансової організації банкрутом
  1. Поряд з документами, передбаченими Арбітражним процесуальним кодексом Російської Федерації, до заяви тимчасової адміністрації про визнання фінансової організації банкрутом додаються копії наступних документів: 1) установчі документи фінансової організації, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи; 2) бухгалтерський баланс фінансової організації на останню
 13. Стаття 228. Судовий розгляд у справах спрощеного виробництва
  Коментар до статті 1. Справи спрощеного провадження розглядаються арбітражним судом з дотриманням всіх загальних правил позовного провадження з урахуванням вилучень, встановлених коментованій главою. Викладене, зокрема, означає, що звернення до суду має бути оформлене у вигляді позовної заяви, за формою і змістом відповідає вимогам ст. 125, 126 АПК РФ, в тому числі і оплаченого
© 2014-2022  yport.inf.ua