Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Федеральний закон «Про неспроможність (банкрутство)». Текст із змінами і доповненнями на 2011 рік, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 132. Майно боржника, що не включається в конкурсну масу

1. При наявності у складі майна боржника майна, вилученого з обороту, конкурсний керуючий повідомляє про це власника вилученого з обороту майна.
2. Власник майна, вилученого з обороту, приймає від конкурсного керуючого це майно або закріплює його за іншими особами не пізніше ніж через шість місяців з дати отримання повідомлення від конкурсного керуючого.
3. У разі невиконання власником майна, вилученого з обороту, обов'язки, передбаченої пунктом 2 цієї статті, після закінчення шести місяців з дати отримання повідомлення від конкурсного керуючого всі витрати на утримання майна, вилученого з обороту, покладаються на власника зазначеного майна, якщо інше не встановлено цією статтею.
4. Соціально значимі об'єкти, об'єкти культурної спадщини (пам'ятки історії та культури) народів Російської Федерації, а також інші об'єкти, продаж яких відповідно до законодавства Російської Федерації повинна здійснюватися шляхом проведення торгів у формі конкурсу, продаються в порядку, встановленому статтею 110 цього Закону. Оцінка зазначених об'єктів здійснюється у порядку, встановленому статтею 130 цього Закону. Початкова ціна продажу зазначених об'єктів встановлюється на підставі визначеної відповідно до звітом про оцінку їх ринкової вартості у порядку, встановленому цим Законом.
Обов'язковими умовами конкурсу з продажу зазначених об'єктів є зобов'язання покупців забезпечувати належне утримання та використання зазначених об'єктів відповідно до їх цільового призначення, а також виконання інших встановлюються згідно з законодавством Російської Федерації зобов'язань.
Продаж об'єкта культурної спадщини (пам'ятки історії та культури) народів Російської Федерації здійснюється з дотриманням вимог, встановлених пунктом 4 статті 110 цього Закону.
Договір купівлі продажу об'єкта культурної спадщини (пам'ятки історії та культури) народів Російської Федерації повинен відповідати вимогам до договору купівлі продажу об'єктів культурної спадщини (пам'яток історії та культури) народів Російської Федерації, встановленим законодавством Російської Федерації про приватизацію державного та муніципального майна.
У разі продажу об'єктів комунальної інфраструктури до обов'язкових умов конкурсу відносяться також зобов'язання покупців надавати громадянам, організаціям, що здійснюють експлуатацію житлового фонду соціального використання, а також організаціям, фінансованим за рахунок коштів бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, товари (роботи, послуги) за регульованими цінами (тарифами) відповідно до встановлених надбавками до цін (тарифів) та надавати зазначеним споживачам встановлені федеральними законами, законами суб'єктів Російської Федерації, нормативними правовими актами органів місцевого самоврядування пільги, в тому числі пільги з оплати товарів (робіт, послуг).
Після проведення конкурсу орган місцевого самоврядування укладає з покупцем соціально значущих об'єктів угоду про виконання умов конкурсу.
У разі істотного порушення або невиконання покупцем соціально значущих об'єктів угоди про виконання умов конкурсу зазначені угоду і договір купівлі продажу соціально значимих об'єктів підлягають розірванню судом на підставі заяви органу місцевого самоврядування.
У разі розірвання судом зазначених угоди та договору купівлі продажу соціально значимих об'єктів такі об'єкти підлягають передачі у власність муніципального освіти, а грошові кошти, виплачені за договором купівлі продажу соціально значимих об'єктів, відшкодовуються покупцю за рахунок місцевого бюджету .
5. Соціально значимі об'єкти, не продані в порядку, встановленому пунктом 4 цієї статті, підлягають передачі в муніципальну власність відповідного муніципального освіти в особі органів місцевого самоврядування, про що конкурсний керуючий повідомляє зазначені органи.
Житловий фонд соціального використання підлягає передачі власнику такого житлового фонду.
6. Передача соціально значущих об'єктів, зазначених у пункті 5 цієї статті, та житлового фонду соціального використання відповідно в муніципальну власність і власнику житлового фонду соціального використання здійснюється без будь-яких додаткових умов на підставі визначення арбітражного суду у строки, передбачені таким визначенням.
7. Посадові особи органів державної влади та посадові особи органів місцевого самоврядування, які не виконують положень пунктів 5 і 6 цієї статті, несуть відповідальність, передбачену федеральним законом.
8 - 11. Втратили чинність. - Федеральний закон від 22.08.2004 N 122 ФЗ.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 132. Майно боржника, що не включається в конкурсну масу "
 1. 3. Застава
  132 ЦК). Характерна особливість правового режиму нерухомості полягає в тому, що права на нерухомість, а також операції з нерухомістю підлягають державній реєстрації. Загальним правилом, який регламентує порядок звернення стягнення на заставлене нерухоме майно, є положення, згідно з яким вимоги заставодержателя задовольняються з вартості такого майна за
 2. 5. Права та обов'язки сторін
  стаття, іменована "Іпотека споруджуваних житлових будинків", називає в числі предметів забезпечення цього виду застави нерухомості, поряд з належать заставодавцю матеріалами та обладнанням, заготовленими для будівництва, також і "незавершене будівництво ". При цьому важливо відзначити, що стадія, про яку йдеться, має на увазі відносини, що складаються також у період дії підрядного
 3. 7. Права та обов'язки сторін
  стаття одночасно встановила, що відповідальність, про яку йде мова, в двох позначених у п. 1 ст. 993 ГК випадках комісіонер все ж повинен нести. Перш за все це буває тоді, коли виявляється, що він не проявив необхідної обачності у виборі третьої особи. Найчастіше це виражається в тому, що комісіонер тим самим надав довіру тому, хто його не заслужив. Хоча редакція
 4. 1. Поняття договору зберігання
  стаття містять суттєві відмінності від норм гл. 47 ГК головним чином відносно прав, обов'язків, відповідальності зберігача - заставодержателя або заставодавця у першому випадку і відповідно покупця (отримувача) або постачальника - у другому. --- Так, в силу ст. 343 ГК на заставодавця або заставодержателя (залежно від того, у кого з них буде
 5. 2. Договір зберігання в Цивільному кодексі РФ
  стаття одночасно встановлює межі дії наведеної презумпції : вона не застосовується, якщо це випливає із закону, інших правових актів, змісту або суті договору. Зокрема, стосовно до зберігання це стосується насамперед до тих норм гл. 47 ГК, які прямо встановлюють безплатність аналізованого договору стосовно окремих видів зберігання; при цьому не має
 6. Стаття 195. Неправомірні дії при банкрутстві Коментар до статті 195
  стаття передбачає кримінальну відповідальність за вчинення трьох діянь, які відрізняються один від одного об'єктивними і суб'єктивними ознаками. Об'єкт злочину, передбачений ч. 1 ст. 195 КК РФ, - встановлений порядок визнання боржника неспроможним (банкрутом), інтереси кредиторів. Боржник - громадянин, у тому числі індивідуальний підприємець, або юридична особа,
 7. Стаття 10. Відповідальність боржника та інших осіб у справі про банкрутство
  майна боржника - унітарного підприємства, членами органів управління боржника, членами ліквідаційної комісії (ліквідатором), громадянином - боржником положень цього Закону зазначені особи зобов'язані відшкодувати збитки, заподіяні в результаті такого порушення. 2. Порушення обов'язки по подачі заяви боржника до арбітражного суду у випадках і в термін, які встановлені
 8. Стаття 138. Вимоги кредиторів за зобов'язаннями, забезпеченими заставою майна боржника
  майна боржника, але не більше ніж основна сума заборгованості за забезпеченим заставою зобов'язанням і належних відсотків. Грошові кошти, що залишилися від суми, вирученої від реалізації предмета застави, вносяться на спеціальний банківський рахунок боржника в наступному порядку: двадцять відсотків від суми, вирученої від реалізації предмета застави, - для погашення вимог кредиторів
 9. Стаття 209. Виконання рішення арбітражного суду
  майно громадянина направляються судовому приставу - виконавцю для здійснення продажу майна боржника. Продажу підлягає все майно громадянина, за винятком майна, що не включається в конкурсну масу відповідно до цього Федеральним законом. 2. При необхідності постійного управління нерухомим майном або цінним рухомим майном громадянина арбітражний суд
 10. Глава 20. РЕСТИТУЦІЯ, віндикація І кондікція
  стаття 1107 Кодексу) можуть бути застосовані до відносин сторін лише за наявності доказів, що підтверджують, що отримана однією із сторін грошова сума явно перевищує вартість переданого іншій стороні ". - --- Вісник ВАС РФ. 1998. N 11. С. 13 - 14. На думку Л. Новосьолової , нееквівалентність виконання, виробленого за недійсним правочином, має
© 2014-2022  yport.inf.ua