Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-виконавчий кодекс Російської федерації зі змінами від 07.06.2013, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 132. Виховні колонії

(в ред. Федерального закону від 09.03.2001 N 25-ФЗ)
1. У виховних колоніях встановлюються звичайні, полегшені, пільгові та суворі умови відбування покарання.
(В ред. Федерального закону від 09.03.2001 N 25-ФЗ)
2. У звичайних умовах у виховних колоніях відбувають покарання неповнолітні засуджені, які надійшли в воспи-тательной колонію, крім раніше відбували позбавлення волі та засуджених за умисні злочини, вчинені в період від-биванія покарання, а також неповнолітні засуджені, переведені з полегшених, пільгових чи суворих умов відбування покарання.
Якщо засуджений в період перебування у слідчому ізоляторі не допустив порушень встановленого порядку утримання під вартою, за які до нього застосовувалася захід стягнення у вигляді поміщення в карцер, термін його перебування у звичайних умовах обчислюють ється з дня укладення його під варту.
(В ред. Федерального закону від 11.06.2003 N 75-ФЗ)
(частина друга в ред. Федерального закону від 09.03.2001 N 25-ФЗ)
3. Засуджені за умисні злочини, вчинені в період відбування позбавлення волі і раніше відбували позбавлення волі, відбувають покарання в суворих умовах. У строгих умовах також відбувають покарання засуджені, визнані злісними порушниками встановленого порядку відбування покарання та переведені із звичайних і полегшених умов відбування покарання. Після закінчення шести місяців при відсутності стягнень за порушення встановленого порядку відбування покарання і при добросовісний-ном відношенні до праці та навчання вони переводяться у звичайні умови відбування покарання.
(В ред. Федерального закону від 09.03.2001 N 25-ФЗ)
В термін перебування неповнолітнього засудженого в суворих умовах зараховуються термін перебування у карантинному відділі-ванні, а також термін утримання під вартою, якщо до неповнолітнього засудженому застосовувалася відповідна запобіжний захід і він не допустив порушень встановленого порядку утримання під вартою, за які до нього застосовувалася захід стягнення у вигляді во-дворенія в карцер.
(Абзац запроваджено Федеральним законом від 08.12.2003 N 161-ФЗ)
4. При відсутності стягнень за порушення встановленого порядку відбування покарання і сумлінному ставленні до праці та навчання засуджені можуть бути переведені із звичайних умов відбування покарання в полегшені:
(в ред. Федерального закону від 09.03.2001 N 25 - ФЗ)
а) засуджені чоловіки, вперше відбувають позбавлення волі, а також всі категорії засуджених жінок - по від'їзді трьох місяців строку покарання у звичайних умовах;
б) засуджені чоловіки, які раніше відбували позбавлення волі, - після відбуття шести місяців у звичайних умовах.
5. Для підготовки до звільнення засуджені, які відбувають покарання в полегшених умовах, переводяться в пільгові умови відбування покарання.
(В ред. Федерального закону від 08.12.2003 N 161-ФЗ)
6. Засуджені, які відбувають покарання у звичайних умовах, визнані злісними порушниками встановленого порядку отби-вання покарання, переводяться в суворі умови відбування покарання.
7. Засуджені, визнані злісними порушниками встановленого порядку відбування покарання, переводяться з полегшених умов відбування покарання у звичайні або суворі.
8. Засуджені, які відбувають покарання у пільгових умовах, визнані злісними порушниками встановленого порядку отби-вання покарання, переводяться у звичайні умови відбування покарання. Повторний переклад в пільгові умови проводиться не раніше ніж через шість місяців після повернення в полегшені умови відбування покарання.
9. Переведення засуджених з одних умов відбування покарання в інші провадиться начальником виховної колонії за поданням навчально-виховного ради даної колонії, крім перекладу зі звичайних умов відбування покарання в полегшені, який проводиться за поданням ради вихователів загону.
10. У разі незгоди засудженого з перекладом в суворі умови відбування покарання він має право оскаржити рішення про перево-де в установленому законом порядку.
(Частина десята введена Федеральним законом від 11.06.2003 N 75-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 132. Виховні колонії"
 1. Стаття 140. Переведення засуджених до позбавлення волі з виховних колоній у виправні колонії
  виховної колонії в ізольовану ділянку виховної колонії, що функціонує як виправна колонія загального режиму. До негативно характеризується засудженим відносяться не тільки злісні порушники, до них можна віднести всіх тих засуджених, які не можуть бути залишені у виховній колонії з підстав, зазначених у ч. 1 ст. 139 ДВК РФ. У даній нормі компромісно поєднуються
 2. Стаття 136. Заходи стягнення, що застосовуються до засуджених до позбавлення волі у виховних колоніях
  виховних колоніях з переліку стягнень, передбачених ч. 1 ст. 115 ДВК РФ, до засуджених можуть застосовуватися тільки догану і дисциплінарний штраф. Крім того, у виховних колоніях можуть застосовуватися особливі заходи стягнення: а) позбавлення права перегляду кінофільмів протягом одного місяця. Відповідно до ч. 1 ст. 94 ДВК РФ засудженим не рідше одного разу на тиждень демонструються
 3. Стаття 134. Заходи заохочення, що застосовуються до засуджених до позбавлення волі у виховних колоніях
  виховних заходах. У виховних колоніях до засуджених можуть застосовуватися всі заходи заохочення, передбачені ч. 1 ст. 113 ДВК РФ (природно, крім збільшення часу прогулянки). Крім того, у виховних колоніях можуть застосовуватися особливі заходи заохочення, дві з яких спрямовані на розширення контактів засудженого із зовнішнім світом, а одна - на пом'якшення умов відбування покарання
 4. Стаття 139. Залишення у виховних колоніях засуджених до позбавлення волі, які досягли повноліття
  виховній колонії до закінчення строку покарання, але не більше ніж до досягнення ними віку 19 років. У цьому положенні реалізується принцип відбування засудженим покарання в одному виправному закладі. Цей принцип має важливе педагогічне значення, він покликаний забезпечити стабільність і безперервність карально-виховного процесу. Для вивчення особистості засудженого, ефективного
 5. Стаття 142. Участь громадських об'єднань у роботі виховних колоній
  виховних колоній - це піклувальні ради та батьківські комітети. Опікунська рада при виховній колонії створюється з представників державних підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань і громадян, які виявили бажання працювати в опікунській раді. Опікунська рада покликана надавати допомогу адміністрації виховної колонії в організації
 6. Стаття 96. Застосування положень цієї глави до осіб у віці від вісімнадцяти до двадцяти років Коментар до статті 96
  виховний заклад закритого типу органу управління освітою або виховну колонію). До таких випадків, наприклад, можна віднести необхідність завершити освіту, важке збіг особистих і сімейних обставин, особливості психологічного розвитку особистості, недоцільність для виправлення особи відмови від примусових заходів виховного впливу та ін Перелік таких
 7. Стаття 96 . Застосування положень цієї глави до осіб у віці від вісімнадцяти до двадцяти років Коментар до статті 96
  виховний заклад закритого типу органу управління освітою або виховну
 8. Стаття 138. Посадові особи виховної колонії, які застосовують заходи заохочення і стягнення до засуджених
  виховної колонії або особа, яка його заміщає. 2. Начальники загонів мають право застосовувати такі заходи заохочення, як подяка, дозвіл додатково витрачати гроші на купівлю продуктів харчування і предметів першої необхідності і дострокове зняття стягнення, раніше накладеного начальником загону. Вони мають право застосовувати такі заходи стягнення, як догана та позбавлення права перегляду
 9. Стаття 135. Особливості застосування заходів заохочення до засуджених до позбавлення волі у виховних колоніях
  виховної колонії в супроводі співробітників колонії або право виходу за межі колонії в супроводі батьків, осіб, які їх замінюють, або інших близьких родичів, видається довідка, яка після повернення засудженого долучається до його особової справи. Перед її видачею засудженому під розписку оголошуються правила поведінки і проводиться інструктаж. Розписка додається до особової справи
 10. Стаття 109. Виховна робота із засудженими до позбавлення волі
  виховна робота із засудженими до позбавлення волі спрямована на їх виправлення, формування у засуджених шанобливого ставлення до людини, суспільства, праці, нормам, правилам і традиціям людського гуртожитку, але також має і додаткові завдання - підвищення освітнього і культурного рівня засуджених. Виховна робота здійснюється на основі загальних педагогічних принципів
 11. Стаття 110. Основні форми і методи виховної роботи із засудженими до позбавлення волі
  виховної роботи із засудженими. Організація, зміст і методи виховної роботи не можуть бути однаковими для всіх засуджених, необхідно враховувати умови, в яких виховна робота здійснюється, і характерологічні особливості об'єкта виховання. У ч. 2 коментованої статті встановлюються лише загальні вимоги до диференціації організації виховної роботи -
 12. Стаття 109. Виховна робота із засудженими до позбавлення волі
  виховних заходах враховується при визначенні ступеня їх виправлення, а так-же при застосуванні до них заходів заохочення і стягнення. 3. Розпорядком дня виправної установи можуть бути передбачені виховні заходи, участь у яких обов'яз-ково для засуджених. 4. Виховна робота із засудженими проводиться з урахуванням індивідуальних особливостей особи і характеру
© 2014-2022  yport.inf.ua