Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Т.К. Андрєєва. Арбітражний процесуальний кодекс російської федерації з постатейними матеріалами судової практики і коментарями, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 133. Завдання підготовки справи до судового разбира-будівництві

Коментар до статті 1. До завданням підготовки справи до судового розгляду відносяться визначення суддею характеру спірного правовідносини і визначення підлягає застосуванню законодавства.
У зв'язку з цим з метою однакового тлумачення і застосування норм матеріального права і норм процесуального права судді необхідно в кожному випадку при підготовці справи до судового розгляду проаналізувати судову практику застосування законо-давства, що регулює спірні правовідносини.
Див: п. 7 Постанови Пленуму ВАС РФ від 20.12.2006 N 65 "Про підготовку справи до судового розгляду".
Якщо на стадії прийняття позову суд прийде до висновку про те, що обраний спосіб захисту права власності чи іншого речового права не може забезпечити його відновлення, дана обставина не є підставою для відмови у прийнятті позовної заяви, його повернення або залишення без руху.
Відповідно до ст. 148 ЦПК РФ або ст. 133 АПК РФ на стадії підготовки справи до судового розгляду суд повинен визна-ділити, з якого правовідносини виник спір і які норми права підлягають застосуванню при вирішенні справи.
Див: п. 3 Постанови Пленуму ЗС РФ від 29.04.2010 N 10 та N 22 "Про деякі питання, що виникають у судовій практиці при вирішенні спорів, пов'язаних із захистом права власності та інших речових прав ".
2. Підготовка справи до судового розгляду є самостійною і обов'язковою стадією арбітражного процесу, прово-диться суддею одноосібно по кожній справі, що знаходиться у виробництві арбітражного суду першої інстанції, незалежно від ступеня його складності, терміну розгляду та інших обставин і являє собою сукупність організаційних заходів і процесуальних дій судді, спрямованих на забезпечення правильного та своєчасного розгляду справи.
Див: п. 1 Постанови Пленуму ВАС РФ від 20.12.2006 N 65 "Про підготовку справи до судового розгляду".
Виходячи з положень ч. 1 ст. 266, ч. 1 ст. 284, ст. ст. 292, 293, 299, 316 АПК РФ підготовка справи до судового розгляду в ар-арбітражного судах апеляційної, касаційної, наглядової інстанцій, у тому числі по справах, направлених до суду на новий розгляд судом вищої інстанції, здійснюється за загальними правилами, що містяться в гл . 14 АПК РФ, з урахуванням особливостей, передбачених Кодексом для розгляду справ у кожній із судових інстанцій.
При цьому арбітражний суд, повторно розглядає справу, визначає обсяг конкретних дій з підготовки справи до доль-ному розгляду, у тому числі необхідність проведення попереднього судового засідання, з урахуванням обставин даної справи та повноти наявних у справі доказів. У разі необхідності витребування додаткових доказів, проведення експертизи та вчинення інших процесуальних дій арбітражний суд виносить відповідну ухвалу.
Див: п. 4 Постанови Пленуму ВАС РФ від 20.12.2006 N 65 "Про підготовку справи до судового розгляду".
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 133. Завдання підготовки справи до судового разбира-будівництві "
 1. Стаття 153. Призначення справи до судового розгляду
  Визначення про призначення справи до судового розгляду має виноситися суддею лише при визнанні його підготовленим, що передбачає виконання передбачених ст. 148 ЦПК завдань стадії підготовки та вчинення всіх необхідних підготовчих дій. У визначенні про призначення справи до судового розгляду вказується про повідомлення сторін та інших осіб, що у справі, про час і
 2. Стаття 50. Підготовка справи про банкрутство до судового розгляду
  1. Підготовка справи про банкрутство до судового розгляду проводиться суддею арбітражного суду в порядку, передбаченому Арбітражним процесуальним кодексом Російської Федерації, з особливостями, встановленими цим Законом. 2. При підготовці справи до судового розгляду арбітражний суд розглядає заяви, скарги і клопотання осіб, що у справі про банкрутство,
 3. Стаття 144. Право арбітражного суду зупинити провадження у справі
  Коментар до статті Якщо при підготовці справи до судового розгляду арбітражний суд встановить наявність обставин, передбачених ст. ст. 143, 144, 148, 150 АПК РФ, то в попередньому судовому засіданні провадження у справі може бути пріос-тановлено, заяву залишено без розгляду або провадження у справі припинено, про що виноситься ухвала, за винятком випадків, коли
 4. Стаття 131. Відгук на позовну заяву
  Коментар до статті Стаття 131 АПК РФ містить детальні вимоги до відкликання на позовну заяву: подання відкликання необхідно для якісної підготовки справи до судового розгляду, в тому числі з урахуванням зазначеного в п. 3 ч. 5 ст. 131 АПК РФ правила подати заперечення по всіх доводам позовної заяви та відповідні докази. У рамках підготовки справи до судового
 5. Стаття 149. Дії сторін при підготовці справи до судового розгляду
  Стаття 149. Дії сторін при підготовці справи до судового
 6. Стаття 147. Ухвала суду про підготовку справи до судового розгляду
  1. Стадія підготовки безпосередньо випливає за прийняттям заяви, тобто порушенням справи, і є обов'язковою по кожному цивільній справі, яким би простим воно не здавалося. Цілі даного етапу судочинства полягають у забезпеченні правильного і своєчасного вирішення справи, і на досягнення цього результату повинні бути спрямовані всі дії суб'єктів процесуальних підготовчих
 7. Стаття 316. Розгляд заяви про перегляд судового акта за нововиявленими обставинами
  Коментар до статті 1. За межами правового регулювання АПК 2002 залишилися стадія підготовки справи до перегляду за нововиявленими обставинами, а також порядок розгляду справи. Підготовка справи здійснюється за загальними правилами, що містяться в гл. 14 АПК РФ, з урахуванням певних особливостей, роз'яснення яких дано в Постанові Пленуму ВАС РФ від 20 грудня 2006 р. N 65 "Про
 8. Підготовка розгляду справи
  Голова складу арбітражу перевіряє стан підготовки справи до розгляду і, якщо визнає це за необхідне, вживає додаткових заходів по підготовці справи, зокрема дає вказівки про витребування від сторін письмових пояснень, доказів та інших додаткових документів. Якщо вживаються додаткові заходи з підготовки справи, то встановлюються
 9. Стаття 153. Призначення справи до судового розгляду
  Коментар до статті § 1. Відповідно до ст. 153 ЦПК РФ суддя, визнавши справу підготовленим, виносить ухвалу про призначення його до розгляду у судовому засіданні. При цьому суддя зобов'язаний сповістити боку, інших осіб, що беруть участь у справі, про час і місце розгляду справи, а також викликати інших учасників процесу відповідно до вимог ст. ст. 113 і 114 ЦПК РФ (п. 36
 10. Стаття 368. Окрема ухвала суду касаційної інстанції
  Коментар до статті § 1. Якщо при розгляді справи суд касаційної інстанції встановить, що судом першої інстанції не проводилася підготовка справи до судового розгляду або така підготовка була проведена не в повному обсязі, що призвело до неправильного розгляду справи або до порушення термінів його розгляду, суду касаційної інстанції необхідно реагувати на допущені порушення
 11. Стаття 138. Примирення сторін
  Коментар до статті 1. Відповідно до ст. 133 АПК РФ одним із завдань підготовки справи до судового розгляду є примирення сторін. Однак заходи щодо примирення сторін приймає не тільки суд першої інстанції, це завдання всіх судів єдиної системи арбітражних судів в Російській Федерації. Арбітражні суди повинні сприяти закінчення справи шляхом укладення мирової угоди.
 12. Глава 14. Підготовка справи до судового розгляду
  Глава 14. Підготовка справи до судового
 13. Стаття 169. Відкладення розгляду справи
  1. Розгляд справи може бути відкладено не тільки внаслідок неявки будь-кого з учасників процесу, а й у всіх інших випадках, коли це передбачено ЦПК або випливає з його положень. Наприклад, пред'явлення зустрічного позову в судовому засіданні (ст. 137 ЦПК), як правило, призводить до відкладання розгляду справи для підготовки іншого боку до захисту проти заявленої вимоги.
© 2014-2022  yport.inf.ua