Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 133.1. Встановлення розміру мінімальної заробіт-ної плати в суб'єкті Російської Федерації

(введена Федеральним законом від 20.04.2007 N 54-ФЗ)
У суб'єкті Російської Федерації регіональною угодою про мінімальну заробітній платі може встановлюватися розмір мінімальної заробітної плати в суб'єкті Російської Федерації.
Розмір мінімальної заробітної плати в суб'єкті Російської Федерації може встановлюватися для працівників, які працюють на території відповідного суб'єкта Російської Федерації, за винятком працівників організацій, що фінансуються з федерально-го бюджету.
Розмір мінімальної заробітної плати в суб'єкті Російської Федерації встановлюється з урахуванням соціально-економічних ус-ловий і величини прожиткового мінімуму працездатного населення у відповідному суб'єкті Російської Федерації.
Розмір мінімальної заробітної плати в суб'єкті Російської Федерації не може бути нижче мінімального розміру оплати тру-так, встановленого федеральним законом.
Розмір мінімальної заробітної плати в суб'єкті Російської Федерації забезпечується:
організаціями, що фінансуються з бюджетів суб'єктів Російської Федерації, - за рахунок коштів бюджетів суб'єктів Росій-ської Федерації, позабюджетних коштів , а також коштів, отриманих від підприємницької й інший що приносить дохід діяльно-сти;
організаціями, що фінансуються з місцевих бюджетів, - за рахунок коштів місцевих бюджетів, позабюджетних коштів, а також коштів, отриманих від підприємницької та інший що приносить дохід діяльності;
іншими роботодавцями - за рахунок власних коштів.
Розробка проекту регіональної угоди про мінімальну заробітну плату і висновок зазначеної угоди здійснюва-ляють тристоронньої комісією з регулювання соціально-трудових відносин відповідного суб'єкта Російської Федерації в порядку, встановленому статтею 47 цього Кодексу.
Після укладення регіональної угоди про мінімальну заробітну плату керівник уповноваженого органу виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації пропонує роботодавцям, які здійснюють діяльність на території цього суб'єкта Російської Федерації і не брали участь в укладанні даної угоди, приєднатися до нього. Зазначена пропозиція підлягає офіційному опублікуванню разом з текстом даної угоди. Керівник уповноваженого органу виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації повідомляє про публікацію зазначених пропозиції та угоди федеральний орган виконавчої влади, який здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері праці.
Якщо роботодавці, що здійснюють діяльність на території відповідного суб'єкта Російської Федерації, протягом 30 календарних днів з дня офіційного опублікування пропозиції про приєднання до регіональної угоди про мінімальну заро-бітної плати не представили до уповноваженого органу виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації мотивовану пись-менний відмову приєднатися до нього, то вказана угода вважається поширеним на цих роботодавців з дня офіційного опублікування цієї пропозиції і підлягає обов'язковому виконанню ними. До вказаного відмови повинні бути додані протокол консультацій роботодавця з виборним органом первинної профспілкової організації, що об'єднує працівників даного роботодавця, і пропозиції щодо термінів підвищення мінімальної заробітної плати працівників до розміру, передбаченого зазначеною угодою-ем.
У разі відмови роботодавця приєднатися до регіональної угоди про мінімальну заробітну плату керівник уповноваженими органу виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації має право запросити представників цього роботодавця і представників виборного органу первинної профспілкової організації, що об'єднує працівників даного роботодавця, для прове-дення консультацій за участю представників сторін тристоронньої комісії з регулювання соціально-трудових відносин соот-відповідне суб'єкта Російської Федерації. Представники роботодавця, представники виборного органу первинної профспілкової організації та представники зазначеної тристоронньої комісії зобов'язані брати участь у цих консультаціях.
Копії письмових відмов роботодавців від приєднання до регіональної угоди про мінімальну заробітну плату на-направляються уповноваженим органом виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації до відповідного територіального ор-ган федерального органу виконавчої влади, уповноваженого на здійснення федерального державного нагляду за додержанням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права.
(В ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 242-ФЗ)
Місячна заробітна плата працівника, який працює на території відповідного суб'єкта Російської Федерації і перебуваючи-ного в трудових відносинах з роботодавцем, стосовно якого регіональну угоду про мінімальну заробітну плату дію-яття відповідно до частин третьої та четвертої статті 48 цього Кодексу або на якого вказана угода поширене в порядку, встановленому частинами шостою - восьмою цієї статті, не може бути нижче розміру мінімальної заробітної плати в цьому суб'єкті Російської Федерації за умови, що зазначеним працівником повністю відпрацьована за цей період норма робочого часу і виконані норми праці (трудові обов'язки).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 133.1. Встановлення розміру мінімальної заробіт-ної плати в суб'єкті Російської Федерації "
 1. Стаття 60.10. Утримання із заробітної плати осуж-денних до примусових робіт
  встановленому вироком су-так, а також утримання для відшкодування витрат за їх змісту відповідно до статті 60.5 цього Кодексу. 2. Відшкодування засудженими до примусових робіт витрат за їх змісту виробляється після задоволення всіх вимог стягувачів у порядку, встановленому Федеральним законом від 2 жовтня 2007 року N 229-ФЗ "Про виконавче виробництві". 3. В
 2. Стаття 15.16. Порушення строків перерахування плати за користування бюджетними коштами
  встановлений термін плати за користування бюджетними коштами, наданими на оплатній основі, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від сорока до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від чотирьохсот до п'ятисот мінімальних розмірів оплати
 3. Стаття 421. Порядок і терміни введення мінімального розміру оплати праці, передбаченого частиною першою статті 133 цього Кодексу
  133 ТК МРОТ не може бути нижче величини прожиткового мінімуму працездатного населення (див. коментар. До ст. 133). Дане положення, як випливає з коментарів статті, застосовується з урахуванням того, що федеральним законом встановлюється порядок і строки поетапного підвищення мінімального розміру оплати праці до передбаченої ч. 1 ст. 133 ТК величини прожиткового мінімуму, але не нижче цього.
 4. Стаття 17.10. Незаконні дії по відношенню до державних символів Російської Федерації
  встановлених правил - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати
 5. Стаття 16.4. Неповідомлення при ввезенні товарів і (або) транспортних засобів про перетин митного кордону Російської Федерації
  встановлених митним законодавством вимог про повідомлення митного органу про перетин митного кордону Російської Федерації при ввезенні товарів і (або) транспортних засобів на митну територію Російської Федерації - тягне попередження або накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від одного до трьох мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від
 6. Стаття 18.13. Незаконна діяльність з працевлаштування громадян Російської Федерації за кордоном
  розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати
 7. Стаття 18.1. Порушення режиму Державного кордону Російської Федерації
  встановленого порядку ведення на Державному кордоні Російської Федерації або поблизу неї господарської, промисловій чи іншої діяльності - (в ред. Федерального закону від 30.06.2003 N 86-ФЗ) тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати
 8. Стаття 16.7. Недотримання правил переміщення транспортних засобів через митний кордон Російської Федерації
  встановлених вимог про зупинку наступного через митний кордон Російської Федерації транспортного засобу у визначеному митним органом місці або відправлення (вибуття) перебуває під митним контролем транспортного засобу з місця стоянки без дозволу митного органу, так само ті ж дії, здійснювані з транспортними засобами, що переміщуються через митний
 9. Стаття 19.25. Невиконання військово-транспортних мобілізаційних обов'язків
  встановлених законодавством Російської Федерації військово-транспортних мобілізаційних обов'язків - тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати
 10. Стаття 18.6. Порушення порядку проходження встановлених контрольних пунктів (точок)
  встановлених контрольних пунктів (точок) при перетині зовнішнього кордону виняткової економічної зони Російської Федерації - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від двадцяти до двадцяти п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від сорока до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від чотирьохсот до п'ятисот мінімальних
 11. Стаття 16.3. Переміщення товарів і (або) транспортних засобів з недотриманням заходів щодо захисту економічних інтересів Російської Федерації та інших заборон і обмежень
  встановлених відповідно до федеральними законами та міжнародними договорами Російської Федерації, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'ятнадцяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією предметів адміністративного правопорушення чи без такої; на посадових осіб - від тридцяти до сорока мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією
 12. Стаття 133.1. Встановлення розміру мінімальної заробітної плати в суб'єкті Російської Федерації
  стаття передбачає право соціальних партнерів, що діють на регіональному рівні, встановлювати мінімальний розмір оплати праці в суб'єкті РФ і визначає порядок укладання відповідної угоди, приєднання до нього та поширення угоди на роботодавців, які не брали участі в його укладанні. 2. Регіональна угода про мінімальну заробітну плату в суб'єкті РФ
© 2014-2022  yport.inf.ua