Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Федеральний закон «Про неспроможність (банкрутство)». Текст із змінами і доповненнями на 2011 рік, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 142. Розрахунки з кредиторами в ході конкурсного виробництва

1. Конкурсний керуючий або особи, які мають відповідно до статей 113 і 125 цього Закону право на виконання зобов'язань боржника, проводять розрахунки з кредиторами відповідно до реєстру вимог кредиторів.
Встановлення розміру вимог кредиторів здійснюється в порядку, передбаченому статтею 100 цього Закону.
Реєстр вимог кредиторів підлягає закриттю після закінчення двох місяців з дати опублікування відомостей про визнання боржника банкрутом і про відкриття конкурсного виробництва.
2. Вимоги кредиторів кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів попередньої черги, за винятком випадків, передбачених цим Законом для задоволення забезпечених заставою майна боржника вимог кредиторів.
У разі неможливості перерахування грошових коштів на рахунок (вклад) кредитора належні йому грошові кошти вносяться конкурсним керуючим в депозит нотаріуса за місцем знаходження боржника, про що повідомляється кредитору.
У разі небажання кредитором коштів, внесених в депозит нотаріуса, протягом трьох років з дати їх внесення в депозит нотаріуса зазначені кошти перераховуються нотаріусом у федеральний бюджет.
3. При недостатності коштів боржника для задоволення вимог кредиторів однієї черги кошти розподіляються між кредиторами відповідної черги пропорційно сумам їх вимог, включених до реєстру вимог кредиторів, якщо інше не передбачено цим Законом.
4. Вимоги конкурсних кредиторів та (або) уповноважених органів, заявлені після закриття реєстру вимог кредиторів, задовольняються за рахунок залишилося після задоволення вимог кредиторів, включених до реєстру вимог кредиторів, майна боржника.
Розрахунки з кредиторами за такими вимогами виробляються конкурсним керуючим у порядку, встановленому цією статтею.
5. Вимоги кредиторів першої черги, заявлені до закінчення розрахунків з усіма кредиторами (у тому числі після закриття реєстру вимог кредиторів), але після завершення розрахунків з кредиторами першої черги, що заявили свої вимоги у встановлений термін, підлягають задоволенню до задоволення вимог кредиторів наступних черг. До повного задоволення зазначених вимог кредиторів першої черги задоволення вимог кредиторів наступних черг призупиняється.
У разі, якщо такі вимоги були заявлені до завершення розрахунків з кредиторами першої черги, вони підлягають задоволенню після завершення розрахунків з кредиторами першої черги, що заявили свої вимоги у встановлений термін, за наявності грошових коштів на їх задоволення .
Вимоги кредиторів другої черги, заявлені до закінчення розрахунків з усіма кредиторами (у тому числі після закриття реєстру вимог кредиторів), підлягають задоволенню в порядку, аналогічному порядку, встановленому абзацами першим і другим цього пункту.
6. У разі наявності розглянутих в арбітражному суді (суді) на момент початку розрахунків з кредиторами відповідної черги розбіжностей між конкурсним керуючим і кредитором за заявленим вимогу кредитора конкурсний керуючий зобов'язаний зарезервувати грошові кошти в розмірі, достатньому для пропорційного задоволення вимог відповідного кредитора.
Суми відсотків по винагороді конкурсного керуючого, що підлягають виплаті відповідно до статті 20.6 цього Закону, резервуються на рахунку боржника і виплачуються одночасно із закінченням розрахунків з кредиторами.
7. Вимоги кредиторів третьої черги, заявлені у встановлений термін, але встановлені арбітражним судом після початку погашення вимог кредиторів третьої черги, підлягають задоволенню в розмірі, передбаченому для погашення вимог кредиторів третьої черги.
8. Погашеними вимогами кредиторів вважаються задоволені вимоги, а також ті вимоги, у зв'язку з якими досягнуто згоди про відступне, або конкурсним керуючим заявлено про залік вимог, або є інші підстави для припинення зобов'язань.
Як відступного може бути надано тільки майно боржника, не обтяжене заставою.
Залік вимоги, а також погашення вимоги наданням відступного допускається тільки за умови дотримання черговості та пропорційності задоволення вимог кредиторів.
9. Погашення вимог кредиторів шляхом укладення угоди про відступне допускається в разі погодження даної угоди із зборами кредиторів (комітетом кредиторів).
Погашення вимог кредиторів шляхом укладення угоди про новації зобов'язання у конкурсному виробництві не допускається.
Вимоги кредиторів, не задоволені через недостатність майна боржника, вважаються погашеними. Погашеними вважаються також вимоги кредиторів, не визнані конкурсним керуючим, якщо кредитор не звертався до арбітражного суду або такі вимоги визнані арбітражним судом необгрунтованими.
10. Конкурсний керуючий вносить до реєстру вимог кредиторів відомості про погашення вимог кредиторів.
11. Кредитори, вимоги яких не були задоволені у повному обсязі в ході конкурсного виробництва, мають право вимагати звернення стягнення на майно боржника, незаконно отримане третіми особами, у розмірі вимог, залишилися не погашеними у справі про банкрутство. У разі відсутності вказаного майна або за заявою третьої особи суд вправі задовольнити вимоги даних кредиторів шляхом стягнення відповідної суми без звернення стягнення на майно боржника. Зазначена вимога може бути пред'явлено в строк, встановлений федеральним законом.
12. У разі, якщо вимоги конкурсних кредиторів та уповноваженого органу не були задоволені за рахунок конкурсної маси, конкурсний керуючий, конкурсні кредитори і уповноважений орган, вимоги яких не були задоволені, мають право до завершення конкурсного виробництва подати заяву про притягнення до субсидіарної відповідальності осіб, зазначених у статтях 9 і 10 цього Закону.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 142. Розрахунки з кредиторами в ході конкурсного виробництва "
 1. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  Система і функції арбітражних судів. У судову систему Російської Федерації входять згідно Закону «Про судову систему Російської Федерації» спеціалізовані судові установи - Федеральні арбітражні суди. [1] У п. 2 ст. 118 Конституції Російської Федерації не виділено як самостійного виду судового процесу арбітражне судочинство. Отже, з точки зору
 2. 3. Застава
  Поняття та правова природа Зовсім особливе місце серед усіх способів забезпечення виконання зобов'язань займає заставу майна. Це один з класичних цивільно - правових інститутів, що мають багатовікову історію, які беруть свій початок в римському праві. У перший період розвитку застави в римському праві переважали інтереси кредитора. Майно боржника (наприклад, закладається
 3. 4. Зміст і виконання договору банківського вкладу
  Загальні питання визначення змісту договору Як раніше вже неодноразово підкреслювалося, зобов'язання, що випливає з договору банківського вкладу , носить односторонній характер: на стороні банку є лише обов'язки, на стороні вкладника - кореспондуючі їм права вимоги. В силу того що договір банківського вкладу є реальним договором, дії вкладника по внесенню суми вкладу
 4. Стаття 195. Неправомірні дії при банкрутстві Коментар до статті 195
  Дана стаття передбачає кримінальну відповідальність за вчинення трьох діянь, які відрізняються один від одного об'єктивними і суб'єктивними ознаками. Об'єкт злочину, передбачений ч. 1 ст. 195 КК РФ, - встановлений порядок визнання боржника неспроможним (банкрутом), інтереси кредиторів. Боржник - громадянин, у тому числі індивідуальний підприємець, або юридична особа,
 5. Стаття 10. Відповідальність боржника та інших осіб у справі про банкрутство
  1. У разі порушення керівником боржника або засновником (учасником) боржника, власником майна боржника - унітарного підприємства, членами органів управління боржника, членами ліквідаційної комісії (ліквідатором), громадянином - боржником положень цього Закону зазначені особи зобов'язані відшкодувати збитки, заподіяні в результаті такого порушення. 2. Порушення
 6. Стаття 81. Наслідки введення фінансового оздоровлення
  1. З дати винесення арбітражним судом ухвали про введення фінансового оздоровлення наступають такі наслідки: вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями та про сплату обов'язкових платежів, за винятком поточних платежів, можуть бути пред'явлені до боржника тільки з дотриманням встановленого цим Законом порядку пред'явлення вимог до боржника; раніше прийняті
 7. Стаття 89 . Виконання зобов'язань особами, які надали забезпечення виконання боржником зобов'язань у відповідності з графіком погашення заборгованості
  1. У разі невиконання боржником графіка погашення заборгованості протягом більш ніж п'ять днів адміністративний керуючий зобов'язаний звернутися до осіб, що надали забезпечення виконання боржником зобов'язань у відповідності з графіком погашення заборгованості, з вимогою про виконання боржником зобов'язань у відповідності з графіком погашення заборгованості. 2. Грошові кошти,
 8. Стаття 95. Мораторій на задоволення вимог кредиторів
  1. Мораторій на задоволення вимог кредиторів поширюється на грошові зобов'язання і обов'язкові платежі, за винятком поточних платежів. 2. Протягом терміну дії мораторію на задоволення вимог кредиторів за грошовими зобов'язаннями та про сплату обов'язкових платежів, передбачених пунктом 1 цієї статті: призупиняється виконання виконавчих документів з
 9. Стаття 117. Звіт зовнішнього керуючого
  1. Зовнішній керуючий зобов'язаний представити на розгляд зборів кредиторів звіт зовнішнього керуючого: за результатами проведення зовнішнього управління; при наявності підстав для дострокового припинення зовнішнього управління; на вимогу осіб, які мають право на скликання зборів кредиторів; в разі накопичення грошових коштів, достатніх для задоволення всіх вимог кредиторів,
 10. Стаття 129.1. Погашення засновниками (учасниками) боржника, власником майна боржника - унітарного підприємства і (або) третьою особою заборгованості з обов'язкових платежів в ході конкурсного виробництва
  1. У ході конкурсного виробництва вимоги до боржника про сплату обов'язкових платежів, включені до реєстру вимог кредиторів, можуть бути погашені засновниками (учасниками) боржника, власником майна боржника - унітарного підприємства і (або) третьою особою або третіми особами в порядку, встановленому цією статтею. У разі погашення засновниками (учасниками) боржника,
© 2014-2022  yport.inf.ua