Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
В.Л. Гейхман, Е.Н. Сидоренко. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 153. Оплата праці у вихідні та неробочі святкові дні

1. Розмір оплати за роботу у вихідний і неробочий святковий день (за час з 0 до 24 годин) не може бути нижче встановленого в ч. 1 коментарів статті.
Оплата роботи у вихідний і неробочий святковий день працівникам, яким встановлено оклад, має певну специфіку. Таким працівникам оплата за роботу у святкові або вихідні дні провадиться:
- не менш ніж у розмірі одинарної годинної або денної ставки на додаток до окладу, якщо робота в такий день включається в норму робочого часу цього місяця;
- не менш ніж у розмірі подвійної денної або годинної ставки на додаток до окладу, якщо робота в такий день провадилася понад місячної норми робочого часу.
Для того щоб визначити, в одинарному або подвійному розмірі оплачувати роботу у вихідний і неробочий святковий день працівникам, яким встановлено оклад, необхідно з'ясувати, здійснювалася робота у святковий день в межах або понад місячну норму робочого часу. Це залежить від специфіки діяльності організації і при цьому не має значення норма робочих днів і годин, встановлена виробничим календарем.
Згідно п. 1 Роз'яснення Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 08.08.1966 N 13/П-21, яке згідно ст. 423 ТК продовжує діяти, робота у святкові дні:
1) виконується в межах місячної норми робочого часу і оплачується в одинарному розмірі:
- в безперервно діючих організаціях;
- організаціях, які використовують підсумований облік робочого часу. Нагадаємо, що підсумований облік робочого часу, зокрема, може застосовуватися при змінній роботі, в організаціях, що використовують вахтовий метод організації робіт, а також на громадському транспорті;
2) виконується понад місячну норму робочого часу і оплачується у подвійному розмірі у всіх інших організаціях, незалежно від того, повністю чи ні відпрацьовані робочі дні в конкретному місяці.
Робота у вихідний і неробочий святковий день не розглядається як понаднормова, якщо вона не перевищує встановлену правилами внутрішнього трудового розпорядку тривалість щоденної роботи для даної категорії працівників. Години, відпрацьовані понад цю тривалості, розглядаються як понаднормові. Однак робота в такі години оплачується в тому ж розмірі, що й робота у святковий день, тобто не менш ніж у подвійному розмірі за кожну годину понаднормової роботи.
2. Конкретні розміри оплати за роботу у вихідні, святкові та неробочі дні відповідно до ч. 2 коментованої статті встановлюються роботодавцем не самостійно, а колективним договором, локальним нормативним актом, що приймається з урахуванням думки представницького органу працівників або трудовим договором, що відповідає основним принципам трудового права про поєднанні державного і договірного регулювання трудових відносин та інших безпосередньо пов'язаних з ними
відносин, соціальне партнерство, що включає право на участь працівників, роботодавців, їх об'єднань у договірному регулюванні трудових відносин та інших безпосередньо пов'язаних з ними відносин.
3. За згодою працівника, відпрацьованого вихідний або неробочий святковий день, йому може бути наданий інший день відпочинку. При цьому робота у святковий день оплачується в одинарному розмірі, а день відпочинку оплаті не підлягає.
4. Частина 4 коментованої статті передбачає можливість оплати за роботу у вихідні, святкові та неробочі дні для низки категорій творчих працівників на підставі трудового договору, колективного договору або локального нормативного акта організації. Перелік професій і посад творчих працівників засобів масової інформації, організацій кінематографії, теле-і відеос'емочних колективів, театрів, театральних і концертних організацій, цирків та інших осіб, що беруть участь у створенні і (або) виконанні (експонуванні) творів, особливості трудової діяльності яких встановлені Трудовим кодексом Російської Федерації, затверджений постановою Уряду РФ від 28.04.2007 N 252 * (253).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 153. Оплата праці у вихідні, святкові та неробочі дні "
 1. Стаття 290. Залучення до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні
  153 ТК (див. також коммент. До неї), ч. 3 якої в якості компенсації дозволяє та надання працівнику іншого дня відпочинку з певними правилами оплати. В силу ч. 2 коментованої статті на працівників, які уклали трудовий договір на строк до двох місяців, останнє правило не поширюється (тобто ч. 3 ст. 153 ТК). Робота у вихідні, святкові та неробочі дні їм компенсується тільки
 2. Стаття 153. Оплата праці у вихідні та неробочі святкові дні
  стаття передбачає, що конкретні розміри оплати праці за роботу у вихідні, святкові та неробочі дні встановлюються в колективному договорі, локальному нормативному акті, трудовому договорі. Це положення підкреслює, що розміри, встановлені ст. 153 ТК, є мінімальними. Вони можуть бути підвищені за угодою сторін соціального партнерства або сторін трудового договору. Це можна
 3. Стаття 290. Залучення до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні
  153 ТК робота у вихідний і неробочий святковий день оплачується не менш ніж у подвійному розмірі: відрядникам - не менше ніж за подвійними відрядними розцінками; працівникам, праця яких оплачується за денним і годинних тарифних ставок, - у розмірі не менше подвійної денної або годинної тарифної ставки; працівникам, які отримують оклад (посадовий оклад), - у розмірі не менше одинарної денної або
 4. Стаття 95. Тривалість роботи напередодні неробочих святкових і вихідних днів
  оплата за нормами, встановленими для понаднормової роботи. Перелік таких виробництв доцільно вказувати в колективному договорі. 3. Граничну тривалість робочого часу напередодні вихідних днів закон визначає тільки стосовно до 6-денного робочого тижня; при ній тривалість роботи не може перевищувати 5 годин. При цьому мова йде не про скорочення тривалості роботи, як
 5. Стаття 112. Неробочі святкові дні
  оплату праці в повному розмірі. Таким чином, законодавець не тільки встановив виплату винагороди за неробочі святкові дні, в які працівники не залучалися до роботи, а й передбачив додаткову гарантію такої виплати, визначивши джерело фінансування. 3. Додаткова гарантія передбачена і для працівників, які отримують оклад (посадовий оклад). Відповідно до ч. 4 ст. 112
 6. Стаття 95. Тривалість роботи напередодні неробочих святкових і вихідних днів
  оплати. У цьому випадку застосовуються норми оплати понаднормової роботи. 4. Якщо святкового дня передує вихідний день, то тривалість робочого дня (зміни) не скорочується. 5. Тривалість робочого часу для творчих працівників повинна відповідати нормам, встановленим у ст. 91 і 92
 7. Глава 18. Перерви в роботі, вихідні та неробочі святкові дні
  вихідні та неробочі святкові
 8. Стаття 113. Заборона роботи у вихідні, святкові та неробочі дні. Виняткові випадки залучення працівників до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні
  153 ТК. За бажанням працівника, який працював у вказаний день, йому може бути наданий інший день відпочинку, а робота в цьому випадку оплачується в одинарному розмірі. Оплата праці працівників творчої праці за роботу у вихідні, святкові та неробочі дні може визначатися на підставі трудового договору, колективного договору або локального нормативного акта
 9. Стаття 112. Неробочі святкові дні
  оплату у вигляді окладу працівників зазначені питання мають бути врегульовані колективним договором або безпосереднім угодою працівника і роботодавця. 5. Частина 5 коментованої статті передбачає право Уряду РФ переносити вихідні та неробочі святкові дні. Нормативний правовий акт Уряду РФ про перенесення вихідних днів на інші дні у черговому календарному році підлягає
 10. Стаття 113. Заборона роботи у вихідні, святкові та неробочі дні. Виняткові випадки залучення працівників до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні
  стаття передбачає винятки з цього загального правила, але тільки у випадках і в порядку, визначених цією статтею. Так, згідно з ч. 6 коментованої статті в неробочі дні допускається проведення робіт, припинення яких неможливе з виробничо-технічних умов (безперервно діючі організації), робіт, викликаних необхідністю обслуговування населення, а також
 11. Стаття 348.1 . Загальні положення
  стаття не тільки передбачає суб'єктів трудового відносини, на яких поширюються спеціальні норми, а й визначає форми вираження цих норм. По суті, ця стаття відтворює джерела трудового права, що містяться в ст. 5 цього Кодексу. Особливості стосуються лише локальних нормативних актів, які повинні враховувати норми, затверджені відповідними спортивними
 12. Стаття 268. Заборона направлення в службові відрядження, залучення до понаднормової роботи, роботи в нічний час, у вихідні та неробочі святкові дні працівників у віці до вісімнадцяти років
  праці неповнолітніх в надурочний час, нічний час, вихідні, святкові та неробочі дні означає, що такі працівники не можуть залучатися до чергувань, проведеним у цей час (постанова Секретаріату ВЦРПС від 02.04.1954 "Про чергування на підприємствах і в установах"). 2. Зазначені в коментованій статті заборони не поширюються на творчих працівників закладів культури,
 13. Стаття 259. Гарантії вагітним жінкам і особам із сімейними обов'язками при направленні у службові відрядження, притягнення до понаднормової роботи, роботи в нічний час, вихідні та неробочі святкові дні
  стаття закріплює гарантії, що поширюються відповідно на: вагітних жінок; жінок , які мають дітей віком до 3 років; працівників, що мають дітей-інвалідів до досягнення ними віку 18 років, а також працівників, які здійснюють догляд за хворими членами своєї сім'ї відповідно до медичного висновку. 2. Заборона направляти вагітних жінок у службові відрядження, залучати до
 14. Стаття 149. Оплата праці в інших випадках виконання робіт в умовах, що відхиляються від нормальних
  оплату праці. Працівникам, які виконують роботи різної кваліфікації, які суміщають професії (посади), що залучаються до понаднормової роботи, роботи в нічний час, вихідні, святкові та неробочі дні, виробляються доплати. Право на ці доплати (і відповідно - обов'язок роботодавця їх виробляти) закріплено в трудовому законодавстві (ст. ст. 150 - 154 ТК), а їх розмір (з урахуванням
 15. Стаття 259. Гарантії вагітним жінкам і особам із сімейними обов'язками при направленні у службові відрядження, притягнення до понаднормової роботи, роботи в нічний час, вихідні та неробочі святкові дні
  стаття закріплює гарантії, що поширюються на вагітних жінок; жінок, які мають дітей віком до трьох років; матерів і батьків, які виховують без чоловіка (дружини) дітей у віці до п'яти років; працівників, що мають дітей-інвалідів та працівників, які здійснюють догляд за хворими членами їх сімей відповідно до медичного висновку. Безумовний заборону на залучення до надурочних робіт, до
 16. Стаття 14. Обчислення строків
  стаття містить правило, що передбачає випадки, коли останній день строку припадає на неробочий день. У цих випадках днем закінчення строку вважається найближчий наступний за ним робочий день. Неробочими є вихідні дні. Загальний вихідний день - неділю. Другий вихідний день при 5-денному робочому тижні встановлюється колективним договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку
© 2014-2022  yport.inf.ua