Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Ю. П. Орловський. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації (постатейний), 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 155. Оплата праці при невиконанні норм праці, невиконанні трудових (посадових) обов'язків

Коментар до статті 1. Обов'язок виконувати норми праці встановлена ст. 21 ТК і відноситься до основних обов'язків працівника. Норми праці (норми часу, виробітку, обслуговування) встановлюються в локальних нормативних актах. Вони обов'язкові для виконання. Невиконання норм праці є дисциплінарним проступком (див. коментар. До ст. 192).
Факт невиконання норм праці повинен бути зафіксований у письмовій формі. Працівнику надається можливість дати письмове пояснення з цього приводу.
2. Оплата праці при невиконанні норм праці залежить від наявності (відсутності) вини працівника і роботодавця. При наявності вини працівника оплачується лише фактично виконана робота. Якщо винен роботодавець, працівнику зберігається середній заробіток (див. коментар. До ст. 139). У тому випадку, коли невиконання норм праці відбулося з об'єктивних причин, не залежних від працівника та роботодавця, провадиться гарантійна виплата в розмірі 2/3 тарифної ставки (окладу).
Роботодавець може бути винен у невиконанні своїх обов'язків щодо забезпечення працівника сировиною, матеріалами, обладнанням, електроенергією, спецодягом, засобами захисту тощо
До об'єктивних причин, що спричинило невиконання працівником норм праці, можна віднести виробничу аварію, катастрофу, стихійне лихо тощо
Законодавець не встановлює правил оплати невиконання норм праці при змішаній вини працівника і роботодавця. Очевидно, в таких випадках оплата повинна здійснюватися за згодою сторін з урахуванням ступеня вини кожної з них.
3. Невиконання трудових обов'язків може спричинити застосування коментованої статті лише в тих випадках, коли працівник не виконав встановлену норму робочого часу (здійснив прогул, був відсторонений від роботи у зв'язку з появою на роботі в нетверезому стані, запізнився до початку робочого дня, був відсутній на робочому місці і т.п.). В інших випадках невиконання трудових обов'язків (наприклад, порушення технології або інструкції з техніки безпеки) працівник може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 155. Оплата праці при невиконанні норм праці, невиконанні трудових (посадових) обов'язків "
 1. Стаття 19.25. Невиконання військово-транспортних мобілізаційних обов'язків
  оплати праці; на посадових осіб - від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати
 2. Стаття 20.6. Невиконання вимог норм і правил з попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій
  оплати праці; на юридичних осіб - від чотирьохсот до п'ятисот мінімальних розмірів оплати праці. 2. Невжиття заходів щодо забезпечення готовності сил і засобів, призначених для ліквідації надзвичайних ситуацій, а одно несвоєчасне направлення у зону надзвичайної ситуації сил і засобів, передбачених затвердженими в установленому порядку планом ліквідації надзвичайних ситуацій, - тягне
 3. Стаття 19.5 . Невиконання в термін законного припису (постанови, подання) органу (посадової особи), який здійснює державний нагляд (контроль)
  оплати праці; на посадових осіб - від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від п'ятдесяти до ста мінімальних розмірів оплати праці. 2. Невиконання у встановлений термін законного припису федерального антимонопольного органу, його територіального органу - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від сорока до п'ятдесяти
 4. Стаття 8.7. Невиконання обов'язків щодо приведення земель у стан, придатний для використання за цільовим призначенням
  оплати праці; на посадових осіб - від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від двохсот до трьохсот мінімальних розмірів оплати
 5. Стаття 10.11. Порушення норм і правил ведення племінного тваринництва
  оплати праці; на посадових осіб - від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від двохсот до трьохсот мінімальних розмірів оплати праці. 2. Порушення правил державної реєстрації племінних тварин і племінних стад - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від
 6. Стаття 8.31. Порушення вимог до охорони лісів
  оплати праці; на посадових осіб - від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від п'ятдесяти до ста мінімальних розмірів оплати праці. 2. Забруднення лісів стічними водами, хімічними, радіоактивними чи іншими шкідливими речовинами або промисловими або побутовими відходами або викидами - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від десяти до
 7. Стаття 8.13. Порушення правил охорони водних об'єктів
  оплати праці; на посадових осіб - від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати праці. 2. Невиконання або несвоєчасне виконання обов'язків щодо приведення водних об'єктів, їх водоохоронних зон і прибережних смуг у стан, придатний для користування, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у
 8. Стаття 20.27. Невиконання в зоні проведення контртерористичної операції законного розпорядження особи, що проводить зазначену операцію
  оплати праці; на посадових осіб - від п'ятнадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від п'ятдесяти до ста мінімальних розмірів оплати
 9. Стаття 8.4. Порушення законодавства про екологічну експертизу
  оплати праці; на посадових осіб - від тридцяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від чотирьохсот до п'ятисот мінімальних розмірів оплати праці. 2. Здійснення діяльності, не відповідної документації, яка отримала позитивний висновок державної екологічної експертизи, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від
 10. Стаття 5.3. Невиконання рішення виборчої комісії, комісії референдуму
  оплати праці; на юридичних осіб - від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати
 11. Стаття 8.25. Порушення правил лісокористування
  оплати праці; на посадових осіб - від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від тридцяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці. 2. Здійснення лісокористування не у відповідності з передбаченими в лісорубного квитка (ордері) або лісовому квитку, в договорі оренди, безоплатного користування чи концесії лісового фонду цілями або вимогами - тягне
© 2014-2022  yport.inf.ua