Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Ю. П. Орловський. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації (постатейний), 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 164. Поняття гарантій і компенсацій

Коментар до статті 1. Основні права та обов'язки працівника в області соціально-трудових відносин визначені у ст. 21 ТК.
2. Гарантії, встановлені законодавством і забезпечують реалізацію наданих працівникам прав, можуть носити як нематеріальний (наприклад, збереження місця роботи, посади, надання іншої роботи), так і матеріальний (збереження середнього заробітку на період навчальної відпустки, щорічної відпустки, службового відрядження) характер.
Надання працівникові вакантної посади при проведенні заходів щодо скорочення чисельності або штату працівників і в інших випадках є засобом, що забезпечує внутрішнє працевлаштування працівника.
Гарантії, встановлені при укладенні трудового договору, зокрема можливість оскаржити до суду відмову в укладанні трудового договору, є способом захисту прав працівника.
Здійснення працівником наданого права на відпочинок забезпечується за умови збереження за ним місця роботи (посади) і середнього заробітку.
3. Мета компенсаційних виплат - відшкодування витрат, понесених працівником у зв'язку з виконанням трудової функції. Витрати, зроблені працівником при виконанні трудових обов'язків, мають бути відшкодовані йому у вигляді грошових виплат. Законодавством в ряді випадків передбачено надання працівнику одночасно гарантій і компенсацій, наприклад у випадку здачі крові та її компонентів.
Крім відшкодування витрат, понесених працівником, законодавством передбачена грошова компенсація моральної шкоди, заподіяної працівникові (ст. 237 ТК).
4. Федеральними законами передбачено виконання громадянами державних, громадських обов'язків, наприклад, згідно зі ст. 25.6 КоАП свідок зобов'язаний з'явитися за викликом судді, органу, посадової особи, у провадженні яких перебуває справа про адміністративне правопорушення, або на підставі ч. 6 ст. 56 КПК свідок не має права ухилятися від явки за викликами дізнавача, слідчого або в суд. Про гарантії і компенсації працівникам, які залучаються до виконання ними державних, громадських обов'язків, див. ст. 170 ТК.
5. Колективним договором, угодами, локальними нормативними актами, трудовим договором можуть бути передбачені інші випадки отримання працівником гарантійних, компенсаційних виплат порівняно з законодавством, а також встановлюватися вищі розміри таких виплат.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 164. Поняття гарантій і компенсацій "
 1. Стаття 377. Межі зобов'язання гаранта
  1. Передбачене банківською гарантією зобов'язання гаранта перед бенефіціаром обмежується сплатою суми, на яку видана гарантія. 2. Відповідальність гаранта перед бенефіціаром за невиконання або неналежне виконання гарантом зобов'язання по гарантії не обмежується сумою, на яку видано гарантію, якщо в гарантії не передбачено
 2. Стаття 378. Припинення банківської гарантії
  1. Зобов'язання гаранта перед бенефіціаром за гарантією припиняється: 1) сплатою бенефіціару суми, на яку видана гарантія; 2) закінченням визначеного в гарантії строку, на який вона видана; 3) внаслідок відмови бенефіціара від своїх прав по гарантії і повернення її гаранту; 4) внаслідок відмови бенефіціара від своїх прав за гарантією шляхом письмової заяви про звільнення
 3. Стаття 368. Поняття банківської гарантії
  У силу банківської гарантії банк, інша кредитна установа або страхова організація (гарант) дають на прохання іншої особи (принципала) письмове зобов'язання сплатити кредитору принципала (бенефіціару) відповідно до умов дається гарантом зобов'язання грошову суму при представленні бенефіціаром письмової вимоги про її
 4. Стаття 379. Регресні вимоги гаранта до принципала
  1. Право гаранта зажадати від принципала в порядку регресу відшкодування сум, сплачених бенефіціару по банківській гарантії, визначається угодою гаранта з принципалом, на виконання якого була видана гарантія. 2. Гарант не має права вимагати від принципала відшкодування сум, сплачених бенефіціару не відповідно до умов гарантії або за порушення зобов'язання гаранта перед
 5. Стаття 372. Непередаваність прав по банківській гарантії
  Що належить бенефіціару за банківською гарантією право вимоги до гаранта не може бути передано іншій особі, якщо в гарантії не передбачено
 6. Стаття 376. Відмова гаранта задовольнити вимогу бенефіціара
  1. Гарант відмовляє бенефіціару у задоволенні його вимоги, якщо це вимога або додані до нього документи не відповідають умовам гарантії або представлені гарантові після закінчення визначеного в гарантії строку. Гарант повинен негайно повідомити бенефіціара про відмову задовольнити його вимогу. 2. Якщо гаранту до задоволення вимоги бенефіціара стало відомо, що
 7. Стаття 371. Безвідкличної банківської гарантії
  Банківська гарантія не може бути відкликана гарантом, якщо в ній не передбачено
 8. Стаття 374. Подання вимоги по банківській гарантії
  1. Вимога бенефіціара про сплату грошової суми по банківській гарантії повинно бути представлено гаранту в письмовій формі з додатком зазначених в гарантії документів. У вимозі або в додатку до нього бенефіціар повинен вказати, у чому полягає порушення принципалом основного зобов'язання, на забезпечення якого видана гарантія. 2. Вимога бенефіціара має бути представлено гаранту
 9. Стаття 370. Незалежність банківської гарантії від основного зобов'язання
  Передбачене банківською гарантією зобов'язання гаранта перед бенефіціаром не залежить у відносинах між ними від того основного зобов'язання, в забезпечення виконання якого вона видана, навіть якщо в гарантії міститься посилання на це
 10. Стаття 369. Забезпечення банківською гарантією зобов'язання принципала
  1. Банківська гарантія забезпечує належне виконання принципалом його зобов'язання перед бенефіціаром (основного зобов'язання). 2. За видачу банківської гарантії принципал сплачує гаранту
 11. Стаття 1099. Загальні положення
  1. Підстави і розмір компенсації громадянину моральної шкоди визначаються правилами, передбаченими цією главою та статтею 151 цього Кодексу. 2. Моральна шкода, завдана діями (бездіяльністю), що порушують майнові права громадянина, підлягає компенсації у випадках, передбачених законом. 3. Компенсація моральної шкоди здійснюється незалежно від підлягає
 12. Стаття 1101. Спосіб і розмір компенсації моральної шкоди
  1. Компенсація моральної шкоди здійснюється в грошовій формі. 2. Розмір компенсації моральної шкоди визначається судом залежно від характеру заподіяних потерпілому фізичних і моральних страждань, а також ступеня вини заподіювача шкоди у випадках, коли вина є підставою відшкодування шкоди. При визначенні розміру компенсації шкоди повинні враховуватися вимоги розумності і
 13. Стаття 373. Вступ банківської гарантії в силу
  Банківська гарантія набирає чинності з дня її видачі, якщо в гарантії не передбачено
© 2014-2022  yport.inf.ua