Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина перша, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 187. Передоручення


1. Особа, якій видана довіреність, повинна особисто вчиняти ті дії, на які вона уповноважена. Вона може передоручити їх вчинення іншій особі, якщо уповноважена на це довіреністю або примушена до цього обставинами для охорони інтересів видала доручення.
2. Який передав повноваження іншій особі повинен сповістити про це видав довіреність, і подати йому необхідні відомості про особу, якій передані повноваження. Невиконання цього обов'язку покладає на передав повноваження відповідальність за дії особи, якій він передав повноваження, як за свої власні.
3. Довіреність, що видається в порядку передоручення, повинна бути нотаріально посвідчена, за винятком випадків, передбачених пунктом 4 статті 185 цього Кодексу.
4. Термін дії довіреності, виданої в порядку передоручення, не може перевищувати строку дії довіреності, на підставі якої вона видана.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 187. Передоручення "
 1. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  Загальні положення. Для того щоб угода призвела до тих правових наслідків, яких бажають досягти її учасники, необхідний ряд умов, яким вона повинна відповідати. По-перше, здійснювати угоди можуть лише особи, що володіють такою складовою частиною дієздатності, як сделкоспособность. По-друге, потрібно, щоб особа дійсно бажало здійснити операцію і правильно висловило зовні волю на її
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 3. 1. Поняття договору доручення
  Представництво, довіреність, доручення. З'ясування змісту і значення договору доручення передбачає в якості відправної точки послідовне розгляд трьох понять, складових тріаду: представництво - доручення - довіреність. --- Саме так назвав одну зі своїх робіт І.В. Шерешевський. Мається на увазі: Представництво. Доручення та довіреність.
 4. 5. Сторони у договорі
  У договорі доручення сторонами виступають повірений і довіритель - той, на кому лежить обов'язок вчинити відповідні юридичні дії, і той, від імені та за рахунок якого ці дії здійснюються. У ролі кожної зі сторін може виступати як громадянин, так і юридична особа. Стосовно до юридичних осіб певна проблема виникає, зокрема, у зв'язку з встановленням
 5. 6. Повноваження
  В.А. Рясенцев, автор ряду значних робіт з проблем представництва, звернув увагу на те, що "навряд чи є ще інститут цивільного права, який породив би таку плутану термінологію, як інститут представництва. Одні й ті ж терміни мають різне значення, причому поняття, яким вони відповідають, в науці точно ще не встановлені. Особливо неясним є термін "повноваження".
 6. 8. Права та обов'язки сторін у договорі
  Норми ГК, присвячені змісту договору доручення , приділяють особливу увагу обов'язкам повіреного, оскільки даний договір може бути і одностороннім, коли є тільки один боржник - повірений. В останньому випадку, як уже зазначалося, йдеться про те, що обов'язки довірителя носять кредиторський характер. В обов'язки повіреного - активної сторони в договорі - входить вчинення
 7. 7. Права та обов'язки сторін
  Вирішальне значення для визначення кола прав і обов'язків принципала і агента має проведене в п. 1 ст. 1005 ЦК розмежування ситуацій, що складаються при прямому і при непрямому представництві. З цього, зокрема, випливає, що між третьою особою, з яким була укладена агентом угода, і принципалом може виникнути зобов'язання в разі виступу агента від імені принципала, тобто
 8. 3. Зміст і виконання договору
  Права та обов'язки морського агента регулюються ст. 237 КТМ з відповідною назвою. Зазначена стаття складається з двох пунктів, які, за задумом розробників, встановлюють відповідно права (п. 1) та обов'язки (п. 2) морського агента. Проте п. 1 ст. 237 КТМ швидше нагадує перелік функцій морського агента, ніж суб'єктивних прав останнього. Там говориться про те, що морський агент
 9. § 4. Особливості тактики огляду трупа, документа і предмета
  Стаття 178. Огляд трупа. Ексгумація 1. Слідчий проводить огляд трупа на місці його виявлення за участю понятих, судово-медичного експерта, а при неможливості його участі - лікаря. При необхідності для огляду трупа можуть залучатися інші фахівці. 2. Непізнані трупи підлягають обов'язковому фотографуванню і дактилоскопіруванню. кремацію невпізнаних трупів не Стаття 53. Оформлення повноважень представника
 10. 1. За загальним правилом, встановленим ч. 1 коментованої статті, повноваження представника на ведення справ у суді загальної юрисдикції повинні бути виражені в довіреності, виданої акредитуючою особою, бере участі у справі, або організацією. Водночас згідно ч . 6 даної статті особа, яка бере участь у справі, може заявити в суді особисто про наділення свого представника повноваженнями з ведення справи.
  1. По общему правилу, установленному ч. 1 комментируемой статьи, полномочия представителя на ведение дел в суде общей юрисдикции должны быть выражены в доверенности, выданной представляемым лицом, участвующим в деле, или организацией. В то же время согласно ч. 6 данной статьи лицо, участвующее в деле, может заявить в суде лично о наделении своего представителя полномочиями по ведению дела.
© 2014-2022  yport.inf.ua