Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Ю. П. Орловський. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації (постатейний), 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 194. Зняття дисциплінарного стягнення

Коментар до статті 1. Дисциплінарне стягнення діє протягом одного року з дня його застосування. Після закінчення цього терміну вона знімається автоматично, тобто без видання будь-якого спеціального наказу, і працівник вважається не мав дисциплінарного стягнення. Однак, якщо протягом року з дня застосування стягнення працівника буде піддано новому стягненню, початкове зберігає силу і враховується нарівні з останнім, наприклад при звільненні за неодноразове невиконання працівником без поважних причин покладених на нього трудових обов'язків (див. коментар. До ст. 81) .
2. Встановлюючи річний термін дії дисциплінарного стягнення, законодавець разом з тим допускає можливість дострокового його зняття, якщо підданий стягненню не вчинив нового проступку і виявив себе як сумлінний працівник.
Дострокове зняття дисциплінарного стягнення можливо як з власної ініціативи роботодавця, що застосував стягнення, так і за клопотанням безпосереднього керівника (начальника) працівника, що піддався стягненню, або за клопотанням представницького органу працівників. Працівник має право сам звернутися з проханням про зняття дисциплінарного стягнення.
Кодекс не встановлює будь-якого мінімального терміну, після закінчення якого може ставитися питання про зняття дисциплінарного стягнення. У кожному випадку це визначається виходячи з конкретних обставин, поведінки працівника та ініціативи осіб, які мають право клопотати про зняття стягнення.
Про дострокове зняття дисциплінарного стягнення видається наказ (розпорядження) того посадової особи, який це стягнення наклав.
Працівник, з якого достроково знято дисциплінарне стягнення, вважається не підданим стягненню.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 194. Зняття дисциплінарного стягнення "
 1. Стаття 18. Накладення стягнення при вчиненні кількох дисциплінарних порушень
  дисциплінарне порушення. 2. Якщо Дисциплінарним комітетом в одному дисциплінарне провадження розглядається кілька дисциплінарних порушень, вчинених однією особою, то дисциплінарне стягнення застосовується за найбільш тяжкий дисциплінарне порушення. 3. При винесенні заходи дисциплінарного впливу у вигляді штрафу щодо особи, яка вчинила кілька дисциплінарних порушень,
 2. Стаття 19. Термін, протягом якого може бути накладено дисциплінарне стягнення
  дисциплінарного порушення за умови, що з дня, коли про даний дисциплінарному порушення (за винятком триваючих) стало відомо Дисциплінарним комітету або Раді директорів, минуло не більше двох
 3. Стаття 9. Види дисциплінарних стягнень
  стягненнями є: 1) зауваження; 2) попередження з публічним повідомленням громадськості; 3) штраф; 4) рекомендація про
 4. Стаття 58. Припинення виконання рішення про накладення дисциплінарного стягнення
  дисциплінарного стягнення у випадках: 1) внесення змін та доповнень до цього Кодексу, які скасовують дисциплінарну відповідальність за відповідне діяння, 2) ліквідації організації - члена Організації, залученого до дисциплінарної відповідальності ; 3) виключення члена Організації; 4) скасування рішення Дисциплінарного
 5. Стаття 6. Дисциплінарне порушення
  дисциплінарного
 6. Стаття 54. Обов'язковість рішення про накладення дисциплінарного стягнення
  дисциплінарного стягнення є обов'язковою для всіх членів Організації, органів, посадових осіб і співробітників
 7. Коментар до п. 3
  зняттям дисциплінарного
 8. Стаття 11. Зауваження
  дисциплінарне стягнення, що накладається Дисциплінарним комітетом за малозначні дисциплінарні
 9. Стаття 52. Скасування рішення Дисциплінарного комітету з нововиявленими обставинами
  дисциплінарного стягнення може бути скасовано Радою директорів з власної ініціативи або за заявою члена Організації, залученого до дисциплінарної відповідальності, якщо послужили підставою для винесення рішення Дисциплінарного комітету обставини згодом відпали, зокрема в результаті скасовано рішення суду, арбітражного суду, третейського
 10. Стаття 138. Посадові особи виховної колонії, які застосовують заходи заохочення і стягнення до засуджених
  зняття стягнення, раніше накладеного начальником загону. Вони мають право застосовувати такі заходи стягнення, як догана та позбавлення права перегляду кінофільмів протягом одного місяця. 3. Вихователі відділень мають право застосовувати такі заходи заохочення, як подяка і дострокове зняття оголошеного догани. Вихователі відділень мають право оголошувати
 11. Контрольні питання до § 7.6
  дисциплінарної відповідальності передбачає трудове право? 4. Що собою являє дисциплінарний проступок? 5. Які заходи дисциплінарного стягнення встановлені за порушення трудових обов'язків і який порядок застосування і зняття дисциплінарних стягнень? 6. Які заходи громадського впливу застосовуються до порушників трудової
 12. Стаття 12. Попередження з публічним повідомленням громадськості
  дисциплінарне стягнення, що накладається Дисциплінарним комітетом за малозначні дисциплінарні порушення, що можуть спричинити за собою більш серйозні порушення у здійсненні професійної діяльності членів саморегулівної
 13. Стаття 28. Учасники дисциплінарного провадження
  дисциплінарного провадження є Дисциплінарний комітет (включаючи секретаря Дисциплінарного комітету), рада директорів і інші учасники дисциплінарного провадження. 2. Іншими учасниками дисциплінарного провадження є: 1) член Організації, який притягається до дисциплінарної відповідальності, в особі свого представника (представників), 2) заявник. 3. До участі в дисциплінарному
 14. Стаття 45. Рішення у справі
  дисциплінарного стягнення; 2) про припинення провадження у
 15. Стаття 37. Збудження дисциплінарного провадження
  дисциплінарного порушення, що направляється на ім'я Голови Дисциплінарного комітету або до Правління Організації. 2. Рішення про порушення дисциплінарного провадження та призначення засідання Дисциплінарного комітету приймається Головою Дисциплінарного комітету. 3. Рішення Голови Дисциплінарного комітету про порушення дисциплінарного провадження приймається у вигляді розпорядження і
 16. Стаття 41. Термін розгляду справ про дисциплінарні порушення
  дисциплінарному порушення підлягає розгляду в строк не більше одного місяця з дня винесення Головою Дисциплінарного комітету рішення про порушення дисциплінарного провадження. 2. Дисциплінарний комітет має право призупинити дисциплінарне провадження для проведення експертизи та по інших вартих, на думку членів Дисциплінарного комітету, підстав не більше, ніж на два місяці.
 17. Стаття 136. Заходи стягнення, що застосовуються до засуджених до позбавлення волі у виховних колоніях
  дисциплінарний штраф. Крім того, у виховних колоніях можуть застосовуватися особливі заходи стягнення: а) позбавлення права перегляду кінофільмів протягом одного місяця. Відповідно до ч. 1 ст. 94 ДВК РФ засудженим не рідше одного разу на тиждень демонструються кінофільми, б) оселення в дисциплінарний ізолятор на строк до семи діб з виведенням на навчання. На відміну від виправних колоній
© 2014-2022  yport.inf.ua