Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Ю. П. Орловський. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації (постатейний), 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 230.1. Порядок реєстрації та обліку нещасних випадків на виробництві

Коментар до статті 230.Форми документів, необхідних для розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві, затверджені Постановою Мінпраці Росії від 24 жовтня 2002 р. N 73. До них відносяться:
Форма 1 - Повідомлення про груповий нещасний випадок (важкий нещасний випадок, нещасний випадок із смертельним результатом);
Форма 2 - Акт про нещасний випадок (форма Н-1);
Форма 3 - Акт про нещасний випадок на виробництві (форма Н-1) ПС (акт цієї форми складається при нещасному випадку з професійним спортсменом під час тренувального процесу або спортивного змагання) ;
Форма 4 - Акт про розслідування групового нещасного випадку (важкого нещасного випадку, нещасного випадку із смертельним результатом);
Форма 5 - Висновок державного інспектора праці;
Форма 6 - Протокол опитування потерпілого при нещасному випадку (очевидця нещасного випадку, посадової особи);
Форма 7 - Протокол огляду місця нещасного випадку;
Форма 8 - Повідомлення про наслідки нещасного випадку на виробництві та вжиті заходи;
Форма 9 - журнал реєстрації нещасних випадків на виробництві.
Кожен оформлений в установленому порядку нещасний випадок на виробництві, включаючи нещасні випадки з особами, що уклали трудовий договір на строк до 2 місяців, або зайнятими на сезонних роботах, або з зайнятими на дому, реєструються роботодавцем (юридичною або фізичною особою) в журналі реєстрації нещасних випадків на виробництві за формою 9.
Всі зареєстровані нещасні випадки на виробництві включаються до річної форму федерального державного статистичного спостереження за травматизмом на виробництві, що затверджується Росстатом Росії та спрямовується до органів статистики в установленому порядку (п. 33 Положення про особливості розслідування нещасних випадків на виробництві в окремих галузях і організаціях).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 230.1. Порядок реєстрації та обліку нещасних випадків на виробництві "
 1. Стаття 228.1. Порядок сповіщення про нещасні випадки
  Коментар до статті 228.В коментованій статті передбачено єдиний порядок повідомлення за встановленою формою при груповому нещасному випадку (2 особи і більше), важкий нещасний випадок або нещасний випадок зі смертельним результатом як для роботодавців - юридичних осіб, так і фізичних осіб, що вступили в трудові відносини з працівниками, єдиний порядок повідомлення про нещасні випадки на
 2. Стаття 230. Порядок оформлення матеріалів розслідування нещасних випадків
  Коментар до статті Стаття, що передбачає умови, за наявності яких складається акт про нещасний випадок, встановлює вимоги до змісту такого акта і порядок його видачі потерпілому, а при нещасному випадку зі смертельним результатом - особам, які перебували на утриманні загиблого, або особам, які перебували з ним у близькій спорідненості, а також термін, протягом якого роботодавець
 3. Стаття 228. Обов'язки роботодавця при нещасному випадку
  Коментар до статті Встановлюючи обов'язки роботодавця при нещасному випадку, коментована стаття визначає також рівень нормативних актів, якими можуть передбачатися органи та організації, що підлягають інформуванню про нещасний випадок, що сталося у роботодавця, і уточнює, що родичів потерпілого необхідно негайно інформувати немає про всякому, а тільки про важкому
 4. Стаття 229.2. Порядок проведення розслідування нещасних випадків
  Коментар до статті 229.Устанавлівая порядок розслідування нещасних випадків, коментована стаття передбачає, проведення яких дій покладається на комісію з розслідування нещасного випадку (державного інспектора праці), а також приблизний перелік матеріалів , які можуть бути використані в ході розслідування, в т.ч. матеріалів, що підлягають підготовці роботодавцем.
 5. Стаття 229.3. Проведення розслідування нещасних випадків державними інспекторами праці
  Коментар до статті 229.Незавісімо від терміну давності нещасного випадку коментована стаття наділяє державного інспектора праці правом проводити додаткове розслідування нещасного випадку при виявленні прихованого нещасного випадку, надходженні скарги, заяви, іншого звернення потерпілого (його законного представника або іншої довіреної особи), особи, яка була на утриманні
 6. Стаття 229.1. Терміни розслідування нещасних випадків
  Коментар до статті 229.Срокі розслідування нещасних випадків диференційовані залежно від тяжкості нещасних випадків і від обставин, здатних вплинути на хід розслідування (від часу, коли роботодавцю стало відомо про нещасний випадок або часу настання непрацездатності у потерпілого та інших обставин). При отриманні постраждалим (постраждалими) легких
 7. 4. Зобов'язання по страхуванню від нещасних випадків і хвороб
  Страхування від нещасних випадків і хвороб - сукупність видів особистого страхування, які передбачають обов'язки страховика по страхових виплатах у фіксованій сумі або у розмірі часткової або повної компенсації додаткових витрат застрахованої, викликаних настанням страхового випадку (при цьому можлива комбінація обох видів виплат). Страхове забезпечення при заподіянні шкоди
 8. 4. Зобов'язання по страхуванню від нещасних випадків і хвороб
  Страхування від нещасних випадків і хвороб - сукупність видів особистого страхування, які передбачають обов'язки страховика по страхових виплатах у фіксованій сумі або у розмірі часткової або повної компенсації додаткових витрат застрахованої, викликаних настанням страхового випадку (при цьому можлива комбінація обох видів виплат). Страхове забезпечення при заподіянні шкоди
 9. Стаття 227. Нещасні випадки, що підлягають розслідуванню та обліку
  Коментар до статті 1. Розслідування нещасних випадків на виробництві є одним з основних напрямів державної політики в галузі охорони праці. Результати розслідування, оформлені відповідно до вимог законодавства, є підставою для захисту законних інтересів працівників, що постраждали від нещасних випадків на виробництві, а також членів їх сімей на основі
 10. Стаття 44. Порядок виробництва утримань із заробітної плати засуджених до виправних робіт
  Коментар до статті 44 1. Кримінально-виконавчі інспекції здійснюють контроль за правильністю та своєчасністю утримань із заробітної плати засуджених та перерахуванням адміністрацією організації утриманих сум до відповідного бюджету. Для здійснення такого контролю кримінально-виконавчі інспекції при необхідності має право залучати фінансові та податкові органи. При отриманні
 11. Коментар до статті 5.44
  1. За змістом Закону РФ від 27 листопада 1992 р. N 4015-1 "Про організацію страхової справи в Російській Федерації" обов'язковим є страхування, здійснюване в силу федерального закону, яким і визначаються вид, умови і порядок його проведення. Відповідно до Федерального закону від 16 липня 1999 р. N 165-ФЗ "Про основи обов'язкового соціального страхування" обов'язкове соціальне
 12. Стаття 15.34. Приховування страхового випадку
  (введена Федеральним законом від 24.07.2009 N 213-ФЗ) Приховування страхувальником настання страхового випадку при обов'язковому соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьохсот до п'ятисот рублів, на посадових осіб у розмірі від п'ятисот до однієї тисячі рублів, на юридичних осіб в
 13. Стаття 551. Державна реєстрація переходу права власності на нерухомість
  1. Перехід права власності на нерухомість за договором продажу нерухомості до покупця підлягає державній реєстрації. 2. Виконання договору продажу нерухомості сторонами до державної реєстрації переходу права власності не є підставою для зміни їх відносин з третіми особами. 3. У разі, коли одна із сторін ухиляється від державної реєстрації
 14. Стаття 182. Гарантії при переведенні працівника на іншу менш оплачувану роботу
  Коментар до статті 1. Про переведення на іншу роботу у зв'язку з медичним висновком див. ст. ст. 73, 224 ТК. Якщо роботодавець має можливість перевести працівника і той згоден на переклад, проте роботодавець його затримує, що виник у працівника простий підлягає оплаті відповідно до ст. 157 ТК. Про гарантії при переведенні на іншу роботу вагітних жінок і жінок, які мають дітей у
 15. Стаття 5.44. Приховування страхового випадку
  Приховування страхувальником настання страхового випадку при обов'язковому соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від п'ятдесяти до ста
 16. Стаття 14.19. Порушення встановленого порядку обліку етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції
  Порушення встановленого порядку обліку етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції при їх виробництві або обороті - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від трьох тисяч до чотирьох тисяч рублів; на юридичних осіб - від сімдесяти тисяч до вісімдесяти тисяч рублів. (В ред. Федерального закону від 22.06.2007 N
 17. Коментар до п. 3
  39. Згідно п. 7 Положення про військовий облік порядок організації військового обліку громадян, мають військові звання офіцерів і перебувають в запасі Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації і запасі Федеральної служби безпеки Російської Федерації, визначається керівниками цих федеральних органів виконавчої влади. 40. Органи внутрішніх справ при реєстрації або зняття з
 18. Стаття 131 . Державна реєстрація нерухомості
  Надалі до прийняття відповідних федеральних законів, заснованих на положеннях пункту 1 статті 131 Цивільного кодексу РФ, застосовується діючий порядок реєстрації прав на повітряні та морські судна, судна внутрішнього плавання, космічні об'єкти (пункт 1 статті 33 Федерального закону від 21.07.1997 N 122-ФЗ). 1. Право власності та інші речові права на нерухомі речі, обмеження цих
© 2014-2022  yport.inf.ua