Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Т.К. Андрєєва. Арбітражний процесуальний кодекс російської федерації з постатейними матеріалами судової практики і коментарями, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 231. Вимоги до заяви про скасування рішення третейського суду

Коментар до статті 1. Питання подання відзиву на позовну заяву та інших документів до арбітражного суду в електронному вигляді врегульовані Тимчасовим порядком подачі документів до арбітражних судів Російської Федерації в електронному вигляді, твердженню Наказом ВАС РФ від 12.01.2011 N 1 (в ред. Змін, внесених Наказом ВАС РФ від 26.04.2011 N 42).
Вирішуючи питання про прийняття відповідного звернення до виробництва, суд встановлює, чи відповідає воно формальним тре-ги, які пред'являє Кодексом до його форми і змісту (ст. ст. 125, 126 АПК РФ). У зв'язку з цим суддя здійснює попередньо котельної перевірку відомостей, що містяться у зверненні, в тому числі перевіряє, чи підписане дане звернення і чи належить підпис уповноваженій особі. У разі недотримання встановлених вимог підлягають застосуванню положення ч. 2 ст. 127, ч. 1 ст. 128 АПК РФ.
У ході розгляду справи суд встановлює, чи дійсно заяву, що надійшла до суду в електронному вигляді, подано особою, його підписали. Суд при підготовці справи до судового розгляду може запропонувати цій особі з метою підтвердження зазначеної обставини з'явитися в попереднє судове засідання, судове засідання або подати до суду оригінал поданого ним документа у строк, встановлений судом. Факт підписання документа, що надійшов до суду в електронному вигляді, які подали його особою може бути також встановлений судом на підставі інших документів, представлених цією особою. Якщо дана обставина в результаті зроблених судом заходів не підтверджується, суд залишає відповідне звернення без розгляду на підставі п. 7 ч. 1 ст. 148 АПК РФ.
При цьому, як випливає з ч. 3 ст. 75 АПК РФ, суд може вимагати подання оригіналів письмових доказів, якщо копії таких доказів були представлені в електронному вигляді.
Див: п. 2 Постанови Пленуму ВАС РФ від 17.02.2011 N 12 "Про деякі питання застосування Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації в редакції Федерального закону від 27.07.2010 N 228-ФЗ" Про внесення змін до Арбітражного процес-суального кодекс Російської Федерації ".
Див також: коментар до п. 2 ч. 4 ст. 242 АПК РФ.
2. Згідно п. 2 ч. 3 ст. 231 АПК РФ і п. 2 ч. 3 ст. 237 АПК РФ до заяви про скасування рішення третейського суду та заяви про ви-дачі виконавчого листа на примусове виконання цього рішення має бути докладено справжнє угоду про третейський розгляд або його належним чином завірена копія.
Незважаючи на те що третейська угода містилося в договорі оренди, справжній екземпляр якого знаходився в матеріалах іншої справи в арбітражному суді, заявник повинен був представити його оригінал або належним чином завірену копію у своїй справі, оскільки доказом укладення третейської угоди є тільки його оригінал або його належним чином завірена копія.
Див: Постанова Президії ВАС РФ від 15.06.2010 N 693/10.
Відповідно до ст. 7 Федерального закону "Про третейські суди в Російській Федерації" і ст. 7 Закону РФ "Про міжнародний комерційний арбітраж" третейська угода (арбітражна угода) має бути укладена у письмовій формі. Дане со-ошення може бути укладено не тільки шляхом підписання сторонами одного документа, а й шляхом обміну листами, телеграмами, повідомленнями по телетайпу, телеграфу, а також з використанням інших засобів електронного чи іншого зв'язку, що забезпечує фіксацію такої угоди.
У зв'язку з цим до заяви про скасування рішення третейського суду та заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду не завжди може бути прикладений підписаний обома сторонами документ, що свідчить про укладення третейської угоди. Підтвердженням наявності третейської угоди між сторонами може служити, зокрема , листування сторін, протоколи судових засідань третейського суду, пред'явлений у третейському суді зустрічний позов, заяву про включення до складу учасників торгів біржі.
Претензійна листування сторін після виникнення спору, а також подальше активну участь відповідача у третейському розбив-рательстве за відсутності у нього заперечень щодо компетенції третейського суду розглядати спір, підтверджують наявність волі у сторін на розгляд спору їх в третейському суді. При цьому підході оспорювання відповідачем компетенції третейського суду, який виніс проти нього рішення, свідчить про зловживання їм своїми правами.
Див: Постанови Президії ВАС РФ від 01.11.2011 N 7605/11, від 25.10.2011 N 18613/10.
Представник відповідача брав участь у розгляді третейського суду, представив відгук на позовну заяву, висловлював віз-ражения по суті спору. Ніяких заяв щодо відсутності у третейського суду компетенції на розгляд спору товариством та його представником зроблено не було. Тим самим обидві сторони третейського розгляду підтвердили своїми діями догово ренность передачу спору на розгляд третейського суду.
Див: Постанова Президії ВАС РФ від 02.02.2010 N 13211/09.
Арбітражні суди не врахували, що сторонами третейського розгляду було укладено угоду про призначення одноосібно третейського судді (арбітра), відповідач брав участь у третейському розгляді і не заявляв заперечень проти дійсності тре-Тейское угоди та компетенції третейського суду.
Див: Постанови Президії ВАС РФ від 19.04.2006 N 15973 / 05, від 26.07.2011 N 26083/11.
Подача заяв на здійснення діяльності на біржі забезпечує не тільки придбання статусу учасника торгів, але й дотримання встановленої ст. 7 Федерального закону "Про третейські суди в Російській Федерації "письмової форми третейської угоди, умови якого визначені наявними у сторін письмовими біржовими правилами.
Див: Постанова Президії ВАС РФ від 01.06.2010 N 17799/09.
На відміну від ст. 7 Федерального закону "Про третейські суди в Російській Федерації" в ст. 7 Закону РФ "Про міжнародний ком-комерційному арбітражі" додатково міститься вказівки про те, що письмова форма арбітражної угоди вважається дотриманою, якщо вона укладена шляхом обміну позовною заявою та відкликанням на позов, в яких одна із сторін стверджує наявність угоди, а інша проти цього не заперечує. Незважаючи на відсутність у ст. 7 Федерального закону "Про третейські суди в Російській Федерації" даного положення про обмін позовною заявою та відкликанням на позов, воно застосовується арбітражними судами щодо третейських судів.
Пред'явлення відповідачем зустрічних вимог поряд з відсутністю заперечень проти компетенції третейського суду свідчить про укладення третейської угоди конклюдентні діями.
Див: Постанова Президії ВАС РФ від 10.11.2009 N 10264/09.
Відповідно до п. 2. ст. 17 Федерального закону "Про третейські суди в Російській Федерації" заяву про відсутність у третин-ського суду компетенції розглядати переданий на його вирішення спір має бути зроблено стороною не пізніше подання за-явища по суті спору. Аналогічна норма закріплена в п. 2 ст. 16 Закону РФ "Про міжнародний комерційний арбітраж", де уточнюється, що заява про відсутність у третейського суду компетенції може бути зроблена не пізніше подання заперечень щодо позову.
Якщо сторона брала активну участь у третейському розгляді, висувала заперечення по справі, обмінювалася змагальними документами і не заявляла про відсутність компетенції у третейського суду в час третейського розгляду, але заявила про відсутність компетенції у третейського суду, який виніс проти нього рішення, тільки на стадії оскарження рішення або на стадії розгляду заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду, то подібна заява свідчить про зловживання правами
Див: Постанови Президії ВАС РФ від 01.11.2011 N 7605/11, від 25.10.2011 N 18613/10.
Крім того, в силу ст. 4 Закону РФ " Про міжнародний комерційний арбітраж "сторона третейського розгляду, яка своєчасно не заявляє заперечень проти компетенції міжнародного комерційного арбітражу, вважається відмовилась від свого права заперечувати проти його компетенції пізніше. На стадії оскарження рішення міжнародного комерційного арбітражу або на стадії розгляду заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання його рішення сторона вже втрачає право заявляти про відсутність у нього компетенції, а також на інші процедурні порушення.
Так, після порушення справи в Морської арбітражної комісії при ТПП РФ сторона не представила заперечень з приводу того, що даний міжнародний комерційний арбітраж не вправі розглядати спір. У зв'язку з цим вона у відповідності зі ст. 4 Закону РФ "Про міжнародний комерційний арбітраж" відмовилася від свого права на заперечення проти його компетенції. Крім того, згідно зі ст. 16 Закону РФ "Про міжнародний комерційний арбітраж "заяву про відсутність у третейського суду компетенції може бути зроблена до моменту подання заперечень по суті.
Див: Постанови Президії ВР РФ від 24.11.1999 N 165пв99, Президії ВАС РФ від 11.05.2005 N 207/04.
Якщо сторона третейського розгляду послідовно заперечує компетенцію третейського суду і не підтверджує своїми діями волі на розгляд спору в цьому суді за відсутності укладеного в письмовій формі третейської угоди, угода про передачу спору до третейського суд між сторонами відсутній. Відсутність належним чином укладеного арбітражного угоди між сторонами підтверджено в іноземних судових рішеннях.
Так, постановою Суду кантону Женева Швейцарської Республіки встановлено, що представлена компанією листування по-засобом факсимільних повідомлень, яка, на її думку, є арбітражною угодою, не дозволяє встановити намір сторін передавати виникаючі суперечки до третейського суду. Речові докази, представлені стороною, яка оспорює компетенції третейського суду, (довідка компанії "Текофакс", виписка телефонних розмов і відсутність яких би то не було відміток в даних факсах, що доводять їх відправку), не свідчать про наявність листування та укладанні арбітражної угоди за допомогою факсимільних та електронних повідомлень.
Див: Постанова Президії ВАС РФ від 16.09.2008 N 4525/08.
Відповідно до змін, що вносяться в ст. 7 Закону РФ "Про міжнародний комерційний арбітраж", арбітражна угода вважається укладеною у письмовій формі, якщо вона укладена в будь-якій формі, що дозволяє забезпечити фіксацію в ньому інформації або доступність для її подальшого використання (п. 3 ст. 7). При цьому арбітражна угода вважається укладеною у письмовій формі у вигляді електронного повідомлення, якщо у ньому інформація є доступною для її подальшого використання і якщо вона укладена відповідно до вимог закону, передбаченими для договору, що укладається шляхом обміну документами за допомогою електронного зв'язку (п. 4 ст. 7). Передбачається також змінити ст. 34 Закону РФ "Про міжнародний комерційний арбітраж", згідно з якою для визнання і приведення до виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу досить представити в арбітражний суд тільки справжнє рішення третейського суду або його належним чином завірену копію і немає необхідності представляти третейська угода (арбітражна угода) (1).
--- ---
(1) Проект федерального закону N 583004-5 "Про внесення змін до Закону Російської Федерації" Про міжнародний комерцій- ському арбітраж ".
У разі звернення із заявою про скасування рішення третейського суду третьої особи, не брав участь у третейському разбира-будівництві, воно має докласти до даної заяви докази того, що даним рішенням порушені його права та законні інтереси, а також викласти обставини, що свідчать про це (див. коментар до ч. 2 ст. 230 АПК РФ).
Див: Постанови Президії ВАС РФ від 20.03.2007 N 15435/06, від 29.09.2010 N 17990/09.
3. Ухвали про повернення заяви про скасування рішення третейського суду оскаржуються до арбітражного суду касаційної ін-станції.
Див: п. 3 Постанови Пленуму ВАС РФ від 28.05.2009 N 36 "Про застосування АПК РФ при розгляді справ в арбітражному суді апеляційної інстанції".
Необхідні арбітражним судом документи щодо третейського суду не надійшли до арбітражного суду до моменту закінчення встановленого терміну, оскільки заявник помилково вважав, що для виконання вимог суду достатньо спрямування цих доку-ментів до суду поштою, без урахування часу доставки кореспонденції. Тим часом у разі залишення арбітражним судом заяви без руху та встановлення строку для усунення обставин, що стали підставою для залишення цієї заяви без руху, заявник повинен вжити всіх залежних від нього заходів до того, щоб необхідні документи були отримані судом або про них стало відомо арбітражному суду до закінчення встановленого ним терміну у визначенні про залишення заяви без руху.
Див: Постанова Президії ВАС РФ від 12.12.2005 N 10758/05.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Стаття 231. Вимоги до заяви про скасування рішення третейського суду"
 1. Стаття 424. Форма і зміст заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду
    Змістом заяви є реквізити, в яких виражаються його заснування і предмет, прохання заявника, а також вказуються інші відомості, необхідні для прийняття та розгляду заяви судом. Вимоги до форми і змісту заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду подібні з вимогами, що пред'являються ст. 419 ЦПК до заяви про скасування
 2. Стаття 232. Порядок розгляду заяви про скасування рішення третейського суду
    Коментар до статті 1. Після прийняття заяви про оскарження рішення третейського суду до виробництва арбітражний суд виносить ухвалу про підготовку справи до судового розгляду. На підготовку справи може бути зазначено в ухвалі про прийняття заяви до провадження. 2. Розгляд заяви про оскарження рішення третейського суду проводиться в судовому засіданні з викликом сторін, а
 3. Стаття 234. Визначення арбітражного суду у справі про оскарження рішення третейського суду
    Коментар до статті 1. Відповідно до ч. ч. 1 і 2 ст. 234 АПК РФ арбітражний суд за результатами розгляду заяви про скасування рішення третейського суду повинен винести мотивовану ухвалу про скасування рішення третейського суду повністю або в частині. Див: Постанова Президії ВАС РФ від 28.02.2006 N 11779/05. 2. Ухвали про скасування рішення третейського суду або відмову в задоволенні
 4. Стаття 73. Невиконання рішення Третейського суду Організації
    1. Зацікавлені особи мають право звернутися до Дисциплінарного комітету із заявою про притягнення члена Організації до дисциплінарної відповідальності за невиконання рішення Третейського суду Організації не раніше ніж після закінчення одного місяця з дня закінчення строку, встановленого для добровільного виконання рішення Третейського суду, якщо жодна зі сторін третейського спорі не звернулася в
 5. Стаття 420. Порядок розгляду заяви про скасування рішення третейського суду
    1. З положення ч. 1 коментованої статті у взаємозв'язку зі ст. 22, 418 цього Кодексу випливає, що заяву про скасування рішення третейського суду розглядається за правилами виробництва в суді першої інстанції. Це, зокрема, означає, що при його розгляді застосовуються положення про підготовку справи до судового засідання, про судовий розгляд, про порядок винесення рішення та ін (див.
 6.  Стаття 420. Порядок розгляду заяви про скасування рішення третейського суду
    Стаття 420. Порядок розгляду заяви про скасування рішення третейського
 7.  Стаття 419. Форма і зміст заяви про скасування рішення третейського суду
    Стаття 419. Форма і зміст заяви про скасування рішення третейського
 8. Стаття 425. Порядок розгляду заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду
    1. Порядок розгляду заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду аналогічний порядку розгляду заяви про скасування рішення третейського суду, передбаченому ст. 420 ЦПК (див. коментар до даної статті). 2. Стаття 418 (ч. 2) ЦПК розгляд заяви про скасування рішення третейського суду відносить до підсудності районного суду, на території
 9. Стаття 52. Скасування рішення Дисциплінарного комітету з нововиявленими обставинами
    Рішення Дисциплінарного комітету про накладення дисциплінарного стягнення може бути скасовано Радою директорів з власної ініціативи або за заявою члена Організації, залученого до дисциплінарної відповідальності, якщо послужили підставою для винесення рішення Дисциплінарного комітету обставини згодом відпали, зокрема в результаті скасовано рішення суду, арбітражного суду,
 10. Стаття 72. Невиконання проміжного рішення Третейського суду Організації
    Невиконання проміжного рішення Третейського суду Організації тягне за собою накладення штрафу в розмірі до 50 відсотків від ціни позову, визначеного у відповідному позовній заяві у справі, розглянутому Третейським
 11. Стаття 235. Розгляд заяви з питання компетенції третейського суду
    Коментар до статті 1. У коментованій статті визначаються правила розгляду заяв про скасування постанов третейських судів (міжнародних комерційних арбітражів), винесених в рамках реалізації принципу "компетенції-компетенції". У відповідності з даним принципом (ч. 1 ст. 17 Федерального закону "Про третейські суди в Російській Федерації"; ч. 1 і 3 ст. 16 Закону РФ "Про міжнародний
 12. Стаття 237. Вимоги до заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду
    Коментар до статті 1. Стаття 237 АПК РФ визначає вимоги, що пред'являються до заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду, а також наслідки їх недотримання. Наявні відмінності в переліку документів, які додаються до заяви, порівняно з ст. 45 Федерального закону "Про третейські суди в Російській Федерації" і ст. 35 Закону РФ "Про
 13. Стаття 422. Ухвала суду у справі про оскарження рішення третейського суду
    1. Підсумковим процесуальним документом, що виносяться судом за результатами розгляду заяви про скасування рішення третейського суду, є визначення, яке приймається в порядку, передбаченому гл. 20 ЦПК (див. коментар до цієї главі). На визначення відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 371 ЦПК може бути подана скарга в строк, встановлений ст. 372 даного Кодексу (див. коментар до
 14. Стаття 234. Визначення арбітражного суду у справі про оскарження рішення третейського суду
    Коментар до статті 1. За підсумками розгляду заяви про скасування рішення третейського суду арбітражний суд виносить постанову у формі ухвали про скасування рішення третейського суду повністю або в частині або про відмову в задоволенні вимоги заявника повністю або в частині за правилами, встановленими для прийняття рішення. Так, в ухвалі повинні бути зазначені фактичні та інші
 15. Стаття 31. Підвідомчість справ про оскарження рі-шень третейських судів та про видачу виконавчих листів на примусове виконання рішень третейських судів
    Коментар до статті Арбітражний суд компетентний розглядати заяви про скасування, визнання і примусове виконання рішень третейських судів і міжнародних комерційних арбітражів, винесених з економічних спорів та інших справах, пов'язаних із здійсненням економічної діяльності, і в тих випадках, коли такі рішення прийняті про права та обов'язки фізичних осіб. Стаття 31 АПК РФ не
 16. Стаття 427. Ухвала суду про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду
    Підсумковим процесуальним документом, що приймається судом за результатами розгляду заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду, є визначення. Порядок винесення даного визначення, вимоги, пропоновані до нього, правові наслідки його прийняття, порядок оскарження ухвали й інші положення, передбачені статтею коментарів, в
© 2014-2022  yport.inf.ua