Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 244. Письмові договори про повну матері-альної відповідальності працівників

Письмові договори про повну індивідуальну або колективну (бригадну) матеріальну відповідальність (пункт 2 частини першої статті 243 цього Кодексу), тобто про відшкодування роботодавцю заподіяної шкоди в повному розмірі за недостачу ввіреного працівникам майна, можуть укладатися з працівниками, що досягли віку вісімнадцяти років і безпосередньо обслуговують або використовують грошові, товарні цінності або інше майно.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Переліки робіт і категорій працівників, з якими можуть укладатися зазначені договори, а також типові форми цих догово-рів затверджуються в порядку, що встановлюється Урядом Російської Федерації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 244. Письмові договори про повну матері-альної відповідальності працівників "
 1. Стаття 232. Обов'язок сторони трудового договору відшкодувати збиток, заподіяний нею іншій стороні цього до-говору
  письмовій формі угодами, доданими до нього, може конкретизуватися матеріальна відповідальність сторін цього договору. При цьому договірна відповідальність роботодавця перед працівником не може бути нижчою, а працівника перед роботодавцем - вищою, ніж це передбачено цим Кодексом або іншими федеральними закону-ми. Розірвання трудового договору після заподіяння шкоди не тягне за
 2. Стаття 244. Письмові договори про повну матеріальну відповідальність працівників
  стаття передбачає не обов'язок, а можливість для роботодавця укласти договір про повну матеріальну відповідальність з працівником при дотриманні ряду умов: - по-перше, працівник повинен бути старше 18 років; - по-друге, працівник повинен виконувати роботи, пов'язані безпосередньо із зберіганням, обробкою, продажем, перевезенням цінностей; - по-третє, договір може бути укладений, якщо
 3. Стаття 346. Матеріальна відповідальність працівників релігійних організацій
  договір про повну матеріальну відповідальність. З працівниками, при прийомі їх для виконання включених до цього переліку робіт, полягають додаткові угоди про повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження матеріальних цінностей, переданих їм для зберігання, користування, продажу, перевезення і тому подібних
 4. Стаття 346. Матеріальна відповідальність працівників релігійних організацій
  стаття на додаток до загальних норм ТК надає право релігійної організації укладати з працівниками договори про повну матеріальну відповідальність згідно з переліком, визначеним внутрішніми встановленнями релігійної організації. Іншими словами, якщо працівник включений в перелік осіб, з якими укладається договір про повну матеріальну відповідальність, він не має права відмовитися від
 5. Стаття 263. Додаткові відпустки без збереження заробітної плати особам, які здійснюють догляд за дітьми
  письмовою заявою працівника може бути приєднаний до щорічної оплачуваної відпустки або використаний окремо повністю або частинами. Перене-сеніе цієї відпустки на наступний робочий рік не допускається. (В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N
 6. Стаття 242. Повна матеріальна відповідальність працівника
  стаття дає визначення повну матеріальну відповідальність. Чинне законодавство передбачає повну матеріальну відповідальність працівника лише у випадках, передбачених ТК та іншими федеральними законами. При цьому відповідно до п. 8 постанови Пленуму ВС РФ від 16.11.2006 N 52 для відшкодування збитку в повному розмірі роботодавець зобов'язаний представити докази,
 7. Стаття 242. Повна матеріальна відповідальність працівника
  стаття передбачає гарантії для працівників, які не досягли 18 років. Зазначених працівників можна залучити до повної матеріальної відповідальності тільки у встановлених випадках: за умисне заподіяння шкоди (п. 3 ст. 243 ТК); за шкоду, заподіяну в стані алкогольного, наркотичного або іншого токсичного сп'яніння (п. 4 ст. 243 ТК); за шкоду, заподіяну в результаті вчинення злочину
 8. Стаття 346. Матеріальна відповідальність ра- цівників релігійних організацій
  договір про повну матеріальну відповідальність згідно з переліком, визначеним внутрішніми встановленнями релігійної
 9. Стаття 67. Форма трудового договору
  письмовій формі, складається у двох примірниках, кожен з яких підписується сторона-ми. Один примірник трудового договору передається працівнику, інший зберігається в роботодавця. Отримання працівником примірника тру-дового договору має підтверджуватися підписом працівника на примірнику трудового договору, що зберігається у роботодавця. (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Трудовий
 10. Стаття 78. Розірвання трудового договору за угодою сторін
  письмової форми угоди про розірвання договору, видається, що така угода має бути письмовим, оскільки трудовий договір укладений у письмовій формі, а отже, і його розірвання за взаємною згодою повинно бути також у письмовій формі. При досягненні домовленості між працівником і роботодавцем про припинення трудового договору за коментованій статті договір
 11. Стаття 247. Обов'язок роботодавця встановлювати розмір заподіяної йому шкоди і причину його виникнення
  письмове пояснення. Відмова працівника дати пояснення з приводу заподіяної роботодавцю шкоди не звільняє його від можливого залучення до матеріальної відповідальності. Факт відмови або ухилення працівника від надання пояснення повинен бути відображений у відповідному акті. 3. Результати перевірки обставин заподіяння шкоди підлягають документальному оформленню: нестача цінностей
© 2014-2022  yport.inf.ua