Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е. Л. Забарчук. Коментар до Цивільного процесуального кодексу Російської Федерації, 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 245. Справи, що виникають з публічних правовідносин

Коментар до статті § 1.
1. Рішенням Красносільського районного суду Костромської області від 22 вересня 2004 р. Заява громадянина Е.Н. Горшкова про оскарження бездіяльності посадової особи - голови сільськогосподарського виробничого кооперативу "Червоний прибій" було залишено без руху з посиланням на те, що голова сільськогосподарського виробничого кооперативу не належить до тих органам і посадовим особам, дії і рішення яких можуть бути оскаржені до суду в порядку гл . 25 ЦПК Російської Федерації.
У своїй скарзі до Конституційного Суду Російської Федерації Є.М. Горшков оскаржує конституційність положення ст. 245 ЦПК Російської Федерації, згідно з яким суд розглядає справи, що виникають з публічних правовідносин, за заявами громадян, організацій, прокурора про оскарження рішень, дій (бездіяльності) органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових осіб, державних і муніципальних службовців. На думку заявника, дана норма, а також гол. 23 і 25 ЦПК Російської Федерації в цілому, як що не передбачають можливість оскарження до суду рішень, дій (бездіяльності) посадових осіб сільськогосподарських виробничих кооперативів, порушують його права, гарантовані ст. ст. 45 (ч. 2) і 46 (ч. 2) Конституції Російської Федерації.
Секретаріат Конституційного Суду Російської Федерації в порядку ч. 2 ст. 40 Федерального конституційного закону "Про Конституційний Суд Російської Федерації" раніше повідомляв заявника про те, що його скарга не відповідає вимогам названого Закону.
2. Конституційний Суд Російської Федерації, вивчивши подані Е.Н. Горшковим матеріали, не знаходить підстав для прийняття його скарги до розгляду.
З права кожного на судовий захист його прав і свобод, а також права захищати свої права і свободи всіма способами, не забороненими законом, гарантованих ст. ст. 45 і 46 Конституції Російської Федерації, не слід можливість вибору громадянином на свій розсуд тієї чи іншої процедури судового захисту, особливості яких стосовно окремих видів судочинства та категоріях справ визначаються, виходячи з Конституції Російської Федерації, федеральним законом, в даному випадку Цивільним процесуальним кодексом Російської Федерації.
Відсутність у ст. 245 ЦПК Російської Федерації, а також в інших статтях гол. 23 і 25 цього Кодексу вказівки на можливість розгляду судом справ про оскарження рішень і дій (бездіяльності) посадових осіб сільськогосподарських виробничих кооперативів не перешкоджає заявнику звернутися за захистом своїх прав і законних інтересів до суду з відповідною заявою за правилами позовного провадження з дотриманням загальних правил підсудності справ по спорах про захист суб'єктивного права. Таке роз'яснення міститься в Постанові Пленуму Верховного Суду Російської Федерації від 20 січня 2003 р. N 2 "Про деякі питання, що виникають у зв'язку з прийняттям і введенням в дію Цивільного процесуального кодексу Російської Федерації" (п. 8).
Отже, ні ст. 245 ЦПК Російської Федерації, ні інші положення гл. 23 і 25 ЦПК Російської Федерації не можуть розцінюватися як порушують конституційні права заявника, перераховані в скарзі. Крім того, як видно з поданих заявником матеріалів, можливість захисту його прав засобами цивільного судочинства не втрачена (Визначення КС РФ від 20 жовтня 2005 р. N 352-О).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 245. Справи, що виникають з публічних правовідносин "
 1. Стаття 246. Порядок розгляду та вирішення справ, що виникають з публічних правовідносин
  Стаття 246. Порядок розгляду та вирішення справ, що виникають з публічних
 2. Стаття 249. Розподіл обов'язків по доведенню у справах, що виникають з публічних правовідносин
  Стаття 249. Розподіл обов'язків по доказуванню у справах, що виникають з публічних
 3. Підрозділ III. Виробництво по справах, що виникають з публічних правовідносин
  Підрозділ III. Виробництво по справах, що виникають з публічних
 4. Стаття 246. Порядок розгляду та вирішення справ, що виникають з публічних правовідносин
  1. Згідно ст. 1 (ч. 2) і 22 ЦПК справи, що виникають із публічно-правових відносин та віднесені законом до ведення судів загальної юрисдикції, є одним з різновидів цивільних справ. За змістом ч. 1 ст. 246 виробництво по справах, що виникають із публічно-правових відносин, може бути охарактеризоване як цивільне судочинство, здійснюване з урахуванням окремих вилучень і доповнень,
 5. Стаття 247. Порядок звернення до суду
  1. Звернення зацікавлених осіб, на підставі яких суд порушує справи, що виникають із публічно-правових відносин, іменуються заявами, а не скаргами, як це було встановлено раніше діючим ЦПК РРФСР. Ці заяви оформляються за правилами, передбаченими ст. 131 і 132 ЦПК. Пред'явлення заяви до суду обкладається державним митом на загальних підставах. Виняток встановлено
 6. Контрольні питання
  1. Поняття правовідносини. 2. Назвіть елементи правовідносин. 3. Вкажіть підставу для виникнення правовідносини. 4. Види правовідносин. 5. Зміст правовідносин. 6. Суб'єкти правовідносин. 7. Правоздатність та дієздатність. 8. Юридичні факти і їх
 7. Стаття 250. Законна сила рішення суду
  1. Прийняття даної норми, що обмежує не тільки для учасників відбувся процесу, а й для будь-яких інших суб'єктів можливість вторинної судової перевірки актів і дій державних органів та інших осіб, обумовлене особливостями публічно-правових відносин та специфікою судочинства по даній категорії справ. Враховуючи особливу суспільну значимість судового контролю в
 8. 4.1. Підсудність
  З попередньої глави зрозуміло, що суперечки, пов'язані з веденням підприємницької діяльності, розглядає арбітражний суд. Однак є велика частина правовідносин, з підприємництвом що не пов'язана, наприклад сімейні, трудові, публічні (адміністративні) та інші. Якщо спір виникає в області цих правовідносин, звертатися за його дозволом
 9. 1.7. Спори, що виникають з публічних правовідносин
  Органи влади держави, здійснюючи свою діяльність, ні-ні та й випустять небудь керівний документ, який зачіпає права та законні інтереси господарюючих суб'єктів. Посадові особи держорганів і органів місцевого самоврядування також наділені повноваженнями приймати рішення і здійснювати
 10. Стаття 1223. Право, що підлягає застосуванню до зобов'язань, що виникають внаслідок безпідставного збагачення
  1. До зобов'язань, що виникають внаслідок безпідставного збагачення, застосовується право країни, де збагачення мало місце. Сторони можуть домовитися про застосування до таких зобов'язань права країни суду. 2. Якщо безпідставне збагачення виникло у зв'язку з існуючим або передбачуваним правовідносинами, за яким придбано або збережено майно, до зобов'язань, що виникають
 11. 4.3. Класифікація інформаційних правовідносин
  Класифікація інформаційних правовідносин може проводитися на основі аналізу поведінки суб'єктів в інформаційних процесах в інформаційній сфері. При цьому разом з моделлю інформаційної сфери зручно використовувати матрицю інформаційних правовідносин. Рядки матриці позначають інформаційні процеси, здійснювані у відповідних областях моделі інформаційної сфери, які об'єднані
 12. Стаття 245. Справи, що виникають з публічних правовідносин
  1. Згідно ч. 2 ст. 46 Конституції РФ рішення і дії (або бездіяльність) органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань і посадових осіб можуть бути оскаржені до суду. Відповідно до даної конституційною нормою, яка не містить будь-яких обмежень по предмету оскарження, ст. 245 відносить до компетенції суду загальної юрисдикції справи про оскарження
 13. 51. Цивільне процесуальне право
  Цивільне процесуальне право - це система правових норм, що регулюють цивільно-процесуальні дії та правовідносини, що складаються між судом та іншими учасниками процесу при здійсненні правосуддя по цивільних справах. Цивільний процес - це врегульована цивільним процесуальним правом сукупність процесуальних дій і цивільно-процесуальних правовідносин,
 14. Тема 3. Бюджетні правовідносини
  Бюджетні правовідносини. Особливості бюджетних правовідносин. Види бюджетних правовідносин: вертикальні бюджетні правовідносини і горизонтальні бюджетні правовідносини; майнові і немайнові правовідносини; віддільні і невіддільні правовідносини; регулятивні та охоронні правовідносини. Структура бюджетних правовідносин. Об'єкти бюджетних правовідносин. Суб'єкти бюджетних
 15. Глава 10. Публічні освіти як суб'єкти цивільних правовідносин
  Глава 10. Публічні освіти як суб'єкти цивільних
© 2014-2022  yport.inf.ua