Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
В.Л. Гейхман, Е.Н. Сидоренко. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 255. Відпустки по вагітності та пологах

1. Коментована стаття встановлює, що жінкам за їх заявою та на підставі листка непрацездатності надаються відпустки по вагітності та пологах зазначеної у статті тривалості: 70 (у разі багатоплідної вагітності - 84) календарних днів до пологів і 70 (у разі ускладнених пологів - 86, при народженні двох або більше дітей - 110) календарних днів після пологів.
У деяких випадках відпустка по вагітності та пологах надається більшої тривалості, ніж та, яка вказана в ч. 1 коментарів статті. Більш тривалі відпустки надаються жінкам на підставі ст. 18 Закону РФ "Про соціальний захист громадян, які зазнали впливу радіації внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС".
Так, згідно з цим Законом жінкам, які зазнали впливу радіації внаслідок чорнобильської катастрофи, які постійно проживають (працюючим) на території зони відселення до їх переселення в інші райони, допологової відпустка надається тривалістю 90 календарних днів з проведенням оздоровчих заходів за межами території забруднення. Допологової відпустку такої ж тривалості надається жінкам, які постійно проживають в населених пунктах, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії в 1957 році на виробничому об'єднанні "Маяк" і скидань радіоактивних відходів у річку Теча, де середньорічна ефективна еквівалентна доза опромінення становить нині понад 1 мЗв (0,1 бер) (додатково над рівнем природного радіаційного фону для даної місцевості). Відповідні положення про це закріплені у Федеральному законі від 26.11.1998 N 175-ФЗ "Про соціальний захист громадян Російської Федерації, які зазнали впливу радіації внаслідок аварії в 1957 році на виробничому об'єднанні" Маяк "і скидань радіоактивних відходів у річку Теча" (в ред. від 28.12.2010) * (389).
2. Підставою для надання відпустки по вагітності та пологах є лікарняний листок, виданий жінці відповідним медичним закладом. Ніякого спеціального медичного висновку (а саме про медичному висновку йшлося у попередній редакції коментованої норми) представляти в даному випадку не потрібно.
Порядок видачі медичними організаціями листків непрацездатності затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я Росії від 01.08.2007 N 514 (в ред. Від 18.12.2008) * (390).
Листок непрацездатності по вагітності та пологах видається лікарем-акушером, гінекологом, а при його відсутності - лікарем, що веде загальний прийом. Видача листка непрацездатності виробляється з 30 тижнів вагітності одноразово тривалістю на 140 календарних днів (70 календарних днів до пологів і 70 календарних днів після пологів). При багатоплідній вагітності листок непрацездатності видається в 28 тижнів вагітності одноразово тривалістю 194 календарних дня (84 календарних дні до пологів і 110 календарних днів після пологів).
Якщо жінка при зверненні в медичну організацію у встановлений термін відмовляється від отримання листка непрацездатності по вагітності та пологах на період відпустки по вагітності та пологах, її відмова фіксується у медичній документації. При повторному зверненні жінки до пологів за листком непрацездатності по вагітності та пологах для оформлення відпустки по вагітності та пологах листок непрацездатності видається на 140 календарних днів (на 194 календарних дні - при багатоплідній вагітності) з дати первинного звернення за вказаним документом, але не раніше загальновстановленого терміну (з 30 або 28 тижнів вагітності).
Якщо діагноз багатоплідної вагітності встановлений в пологах, листок непрацездатності по вагітності та пологах видається додатково на 40 календарних днів медичною організацією, де відбулися пологи.
При ускладнених пологах листок непрацездатності видається додатково на 16 календарних днів медичною організацією, де відбулися пологи. При пологах, що наступили в період від 28 до 30 тижнів вагітності, листок непрацездатності видається медичною організацією, де відбулися пологи, строком на 156 календарних днів.
При перериванні вагітності при терміні до 27 повних тижнів вагітності, народження мертвого плоду або живого плода, не пережив перші 6 повних діб (168 годин), жінці видається листок непрацездатності як при захворюванні на весь період непрацездатності (але не менше ніж на 3 дні). Однак якщо новонароджений пережив перші 6 повних діб (168 годин), то жінці видається листок непрацездатності по вагітності та пологах терміном на 156 календарних днів.
Листок непрацездатності по вагітності та пологах видається також жінці, яка усиновила дитину віком до 3-х місяців, у тому числі від сурогатної матері. У цьому випадку листок непрацездатності видається з дня усиновлення на період до 70 календарних днів (при одночасному усиновлення двох або більше дітей - на 110 календарних днів) з дня народження дитини.
При проведенні процедури екстракорпорального запліднення (ЕКЗ) листок непрацездатності видає жінці медична організація, що має ліцензію на медичну діяльність, включаючи роботи (послуги) з акушерства та гінекології та експертизи тимчасової непрацездатності. Листок непрацездатності видається на весь період лікування (стимуляції суперовуляції, пункції яєчника і перенесення ембріона) до визначення результату процедури та проїзду до місця медичної організації і назад. У випадках, коли медична організація, що проводила процедури ЕКО, не має ліцензії на виконання роботи (послуги) з експертизи тимчасової непрацездатності, листок непрацездатності видає жінці медична організація за її місцем реєстрації за місцем проживання (за місцем перебування, тимчасового проживання) на підставі виписки (довідки) з амбулаторної картки, виданої медичної організацією, що проводила зазначені процедури.
Тим жінкам, хто проживає (працює) в населених пунктах, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (у зоні проживання з правом на відселення), а також жінкам, які проживають в населених пунктах, що зазнали радіаційного забруднення внаслідок аварії на виробничому об'єднанні "Маяк" і скидань радіоактивних відходів у річку Теча, листок непрацездатності по вагітності та пологах на дородовий відпустку видається тривалістю 90 календарних днів.
При операції переривання вагітності листок непрацездатності видається на весь період непрацездатності, але на строк не менше трьох днів, в тому числі і при перериванні вагітності малого терміну.
При настанні відпустки по вагітності та пологах у період перебування жінки у щорічній основній чи додатковій оплачуваній відпустці, відпустці по догляду за дитиною до досягнення віку трьох років листок непрацездатності по вагітності та пологах видається на загальних підставах.
3. Як зазначено у коментованій статті, відпустка по вагітності та пологах є правом жінки, тому він надається за її заявою. Однак закон прямо не встановлює письмової форми заяви про надання відпустки по вагітності та пологах. Тому видається, що бажання (заяву) жінки скористатися правом на цю відпустку може бути виражене шляхом надання роботодавцю листка тимчасової непрацездатності, де вказано час початку і передбачуваного закінчення (за відсутності ускладнень при пологах) відпустки по вагітності та пологах.
4. Відпустка по вагітності та пологах обчислюється сумарно і надається жінкам повністю незалежно від кількості днів, фактично використаних до пологів.
Таким чином, незалежно від того, в які терміни вагітності жінці видано листок непрацездатності і скільки днів відпустки вона фактично використала, тривалість відпустки не може перевищувати або бути менше сумарної тривалості до-і післяпологовий частин відпустки.
5. Жінкам, що знаходяться у відпустці по вагітності та пологах, виплачується допомога по вагітності та пологах.
Згідно ст. 6 Федерального закону від 19.05.1995 N 81-ФЗ "Про державну допомогу громадянам, які мають дітей" (в ред. Від 07.03.2011) * (391) право на допомогу по вагітності та пологах мають:
- жінки, що підлягають обов'язковому соціальному страхуванню на випадок тимчасової непрацездатності та у зв'язку з материнством, у тому числі жінки з числа цивільного персоналу військових формувань РФ, що знаходяться на територіях іноземних держав у випадках, передбачених міжнародними договорами РФ, а також жінки, звільнені у зв'язку з ліквідацією організацій, припиненням фізичними особами діяльності в якості індивідуальних підприємців, припиненням повноважень нотаріусами, що займаються приватною практикою, і припиненням статусу адвоката, а також у зв'язку з припиненням діяльності іншими фізичними особами, чия професійна діяльність відповідно до федеральних законів підлягає державній реєстрації та (або) ліцензуванню, протягом 12 місяців, що передували дню визнання їх у встановленому порядку безробітними;
- жінки, які навчаються за очною формою навчання в освітніх установах початкового професійного, середнього професійної та вищої професійної освіти та установах післявузівської професійної освіти;
- жінки, які проходять військову службу за контрактом, службу в якості осіб рядового і начальницького складу в органах внутрішніх справ, в Державній протипожежній службі, в установах і органах кримінально-виконавчої системи, в органах з контролю за обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, в митних органах;
- жінки, категорії яких встановлені зазначеним Федеральним законом, при усиновлення ними дитини (дітей).
6. Статтею 8 Федерального закону "Про державну допомогу громадянам, які мають дітей" допомога по вагітності та пологах встановлено в розмірі:
- середнього заробітку, на який нараховуються страхові внески на обов'язкове соціальне страхування на випадок тимчасової непрацездатності та у зв'язку з материнством, та з урахуванням інших умов, встановлених Федеральним законом "Про обов'язкове соціальне страхування на випадок тимчасової непрацездатності та у зв'язку з материнством", - жінкам, що підлягають обов'язковому соціальному страхуванню на випадок тимчасової непрацездатності та у зв'язку з материнством, в тому числі жінкам з числа цивільного персоналу військових формувань РФ, що знаходяться на територіях іноземних держав у випадках, передбачених міжнародними договорами РФ;
- 300 руб. - Жінкам, звільненим у зв'язку з ліквідацією організацій, припиненням фізичними особами діяльності в якості індивідуальних підприємців, припиненням повноважень нотаріусами, що займаються приватною практикою, і припиненням статусу адвоката, а також у зв'язку з припиненням діяльності іншими фізичними особами, чия професійна діяльність відповідно до федеральних законів підлягає державній реєстрації та (або) ліцензуванню, протягом 12 місяців, що передували дню визнання їх у встановленому порядку безробітними;
- стипендії - жінкам, які навчаються з відривом від виробництва в освітніх установах початкового професійного, середнього професійної та вищої професійної освіти та установах післявузівської професійної освіти;
- грошового забезпечення - жінкам, які проходять військову службу за контрактом, службу в якості осіб рядового і начальницького складу в органах внутрішніх справ, в Державній протипожежній службі, в установах і органах кримінально-виконавчої системи, в органах з контролю за обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, в митних органах.
Тим жінкам, яким розмір допомоги встановлено у сумі 300 руб., Він індексується щорічно на коефіцієнт прогнозного рівня інфляції, визначений федеральним законом про федеральний бюджет на відповідний фінансовий рік (ст. 4.2 зазначеного Закону). Згідно з Федеральним законом від 02.12.2009 N 308-ФЗ "Про федеральний бюджет на 2010 рік і на плановий період 2011 і 2012 років" (в ред. Від 03.11.2010) * (392) громадянам, які мають дітей, встановлено розмір індексації державних допомог , передбачених ст. 4.2 Федерального закону "Про державну допомогу громадянам, які мають дітей", з 1 січня 2010 1,10.
Згідно з Федеральним законом від 13.12.2010 N 357-ФЗ "Про федеральний бюджет на 2011 рік і на плановий період 2012 і 2013 років" * (393) громадянам, які мають дітей, встановлено розмір індексації державних допомог , передбачених ст. 4.2 Федерального закону "Про державну допомогу громадянам, які мають дітей", з 1 січня 2011 1,065.
7. Порядок обчислення допомоги по вагітності та пологах жінкам, що підлягають обов'язковому соціальному страхуванню, регулюється Федеральним законом від 29.12.2006 N 255-ФЗ "Про обов'язкове соціальне страхування на випадок тимчасової непрацездатності та у зв'язку з материнством" (в ред. Від 08.12.2010) і Положенням про особливості порядку обчислення допомоги з тимчасової непрацездатності, по вагітності та пологах, щомісячної допомоги по догляду за дитиною громадянам, що підлягають обов'язковому соціальному страхуванню на випадок тимчасової непрацездатності та у зв'язку з материнством, затвердженим постановою Уряду РФ від 15.06.2007 N 375 (в ред . від 01.03.2011) згідно із зазначеним Законом.
Як вже було зазначено, допомога по вагітності та пологах встановлено застрахованій жінці в розмірі 100% середнього заробітку. Проте з цього правила є виняток: жінці, яка має страховий стаж менше 6 місяців, допомога виплачується у розмірі, що не перевищує за повний календарний місяць мінімального розміру оплати праці, встановленого федеральним законом, а в районах і місцевостях, де встановлені районні коефіцієнти до заробітної плати, у розмірі, що не перевищує мінімального розміру оплати праці з урахуванням цих коефіцієнтів.
  8. Федеральним законом від 08.12.2010 N 343-ФЗ * (394) з 2011 р. істотно змінено порядок розрахунку середнього заробітку для обчислення допомоги по вагітності та пологах. Це призвело до того, що розмір допомог у переважній більшості випадків став менше, ніж у 2010 р. Щоб уникнути зниження розміру допомог, згідно з Федеральним законом від 25.02.2011 N 21-ФЗ * (395) в 2011-2012 рр.., Якщо відпустка по вагітності та пологах настав у період з 1 січня 2011 р. по 31 грудня 2012, жінка має право вибрати, за правилами якого року їй розрахувати допомогу - 2010 р. або 2011 р. Для цього вона повинна подати заяву роботодавцю.
  9. За правилами 2011 розрахунковий період для розрахунку середнього заробітку при обчисленні допомоги по вагітності та пологах становить 2 календарні роки, що передують року настання відпустки по вагітності та пологах. При цьому періодів, які з нього виключаються, немає. Для розрахунку середньоденного заробітку суму виплат за цей період завжди потрібно ділити на 730.
  Якщо працівниця протягом розрахункового періоду працювала у інших роботодавців, то при розрахунку допомоги потрібно враховувати заробіток жінки у інших роботодавців, якщо вона представить довідки про зарплату від попередніх роботодавців.
  Проте середній заробіток за кожний місяць розрахункового періоду не може бути менше МРОТ, чинного на момент настання відпустки по вагітності та пологах.
  Якщо на момент настання відпустки по вагітності та пологах працівниця зайнята неповний робочий час, то мінімальний заробіток враховується пропорційно відпрацьованому часу.
  У місцевостях, де встановлені районні коефіцієнти, допомога, обчислена виходячи з МРОТ за кожний місяць розрахункового періоду, потрібно збільшити на ці коефіцієнти.
  Календарний рік розрахункового періоду (або навіть обидва роки) може бути замінений попереднім календарним роком (роками), якщо на розрахунковий період потрапляє відпустку по вагітності та пологах або відпустку по догляду за дитиною. Така заміна можлива за заявою працівника, тільки якщо це призведе до збільшення розміру допомоги. Максимальний розмір заробітку, що враховується при розрахунку посібників, у разі заміни розрахункового періоду на інші роки до 2010 р. не може перевищувати 415 000 руб. за кожен рік.
  10. За правилами 2010 діє інший порядок: середній денний заробіток, з якого обчислюється допомога по вагітності та пологах, не може перевищувати середній денний заробіток, що визначається шляхом ділення граничної величини бази для нарахування страхових внесків до Фонду соціального страхування РФ, встановленої Федеральним законом "Про страхових внесках до Пенсійного фонду Російської Федерації, Фонд соціального страхування Російської Федерації, Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування і територіальні фонди обов'язкового медичного страхування "на день настання страхового випадку, на 365 (ч. 3.1 ст. 14 Федерального закону від 29.12.2006 N 255 - ФЗ (в ред. від 24.07.2009)).
  Середній заробіток для визначення розміру допомоги по вагітності та пологах жінкам, що підлягають обов'язковому соціальному страхуванню, розраховується за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю настання відпустки по вагітності та пологах.
  Згідно з Положенням про особливості порядку обчислення допомоги з тимчасової непрацездатності, по вагітності та пологах, щомісячної допомоги по догляду за дитиною громадянам, що підлягають обов'язковому соціальному страхуванню на випадок тимчасової непрацездатності та у зв'язку з материнством затвердженим постановою Уряду РФ від 15.06.2007 N 375 (в ред . від 19.10.2009), в середній заробіток, виходячи з якого обчислюються допомоги, включаються всі види виплат і інших винагород на користь працівника, які включаються до бази для нарахування страхових внесків до Фонду соціального страхування РФ відповідно до Федерального закону "Про страхові внески до Пенсійного фонду Російської Федерації, Фонд соціального страхування Російської Федерації, Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування і територіальні фонди обов'язкового медичного страхування ".
  Застрахованим особам, добровільно вступили в правовідносини з обов'язкового соціального страхування на випадок тимчасової непрацездатності та у зв'язку з материнством (адвокати, індивідуальні підприємці, члени селянських (фермерських) господарств, фізичні особи, які не визнані індивідуальними підприємцями (нотаріуси, які займаються приватною практикою, інші особи, займаються у встановленому законодавством РФ порядку приватною практикою), члени сімейних (родових) громад корінних нечисленних народів Півночі), середній заробіток, виходячи з якого обчислюються допомоги, приймається рівним мінімального розміру оплати праці, встановленому федеральним законом на день настання страхового випадку.
  При цьому особи, добровільно вступили у правовідносини з обов'язкового соціального страхування на випадок тимчасової непрацездатності та у зв'язку з материнством, набувають право на отримання страхового забезпечення за умови сплати ними страхових внесків до Фонду соціального страхування РФ у розмірі вартості страхового року, яка визначається відповідно до ч . 3 ст. 4.5 Федерального закону "Про обов'язкове соціальне страхування на випадок тимчасової непрацездатності та у зв'язку з материнством", за календарний рік, що передує календарному року, в якому настали тимчасова непрацездатність, відпустка по вагітності та пологах або відпустку по догляду за дитиною.
  Зарплата (доходи), що отримується в негрошовій формі у вигляді товарів (робіт, послуг), враховується у складі заробітку як вартість цих товарів (робіт, послуг) на день її виплати, обчислена виходячи з ринкових цін (тарифів) у встановленому порядку, а при державне регулювання цін (тарифів) - виходячи з державних регульованих роздрібних цін.
  Доходи, одержувані в іноземній валюті, враховуються в рублях за курсом ЦБ РФ, що діє на день нарахування допомоги.
  Допомога обчислюється виходячи із середнього заробітку застрахованої особи, розрахованого за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю настання відпустки по вагітності та пологах (далі - розрахунковий період).
  При визначенні середнього заробітку застрахованої особи для обчислення допомоги з розрахункового періоду виключаються наступні періоди, а також нараховані за ці періоди суми:
  а) період збереження за працівником середнього заробітку відповідно до законодавства РФ (крім періоду, за який згідно з трудовим законодавством РФ за жінкою зберігається середній заробіток за попереднім місцем роботи під час виконання нею легшої роботи);
  б) період тимчасової непрацездатності, відпустки по вагітності та пологах, відпустки по догляду за дитиною;
  в) період простою з вини роботодавця або з причин, не залежних від роботодавця і працівника;
  г) період, протягом якого працівник участі у страйку, але у зв'язку з нею не мав можливості виконувати свою роботу;
  д) додаткові оплачувані вихідні дні для догляду за дітьми-інвалідами;
  е) інші періоди, коли працівник звільнявся від роботи з повним або частковим збереженням заробітної плати або без оплати відповідно до законодавства РФ;
  ж) період, протягом якого працівнику надавалися дні відпочинку (відгулів) у зв'язку з роботою понад нормальну тривалість робочого часу при вахтовому методі організації робіт і в інших випадках відповідно до законодавства РФ.
  У разі якщо жінка в розрахунковому періоді не мала заробітку або цей період складався з періодів, що виключаються з розрахункового періоду, середній заробіток визначається виходячи із суми заробітку, отриманого у місяці настання відпустки по вагітності та пологах. А якщо жінка в розрахунковому періоді і до настання відпустки по вагітності та пологах не мала заробітку, то середній заробіток визначається виходячи з тарифної ставки встановленого їй розряду, посадового окладу, грошового утримання (винагороди).
  Жінкам, яким не встановлені тарифна ставка, посадовий оклад або грошове утримання (винагороду), середній заробіток визначається виходячи з мінімального розміру оплати праці, встановленого федеральним законом.
  У разі якщо жінка не мала періоду роботи (служби, іншої діяльності) безпосередньо перед настанням відпустки по вагітності та пологах, допомога обчислюється виходячи з її середнього заробітку, розрахованого за останні 12 календарних місяців роботи (служби, іншої діяльності) у даного страхувальника, що передують місяцю настання попереднього страхового випадку.
  У разі якщо жінка у розрахунковому періоді було переведена на іншу роботу або відбулося підвищення розміру зарплати, такі зміни враховуються при визначенні середнього заробітку з дня переведення, з дати підвищення зарплати.
  Згадане Положення також встановлює особливості включення до середнього заробітку премій і винагород, передбачених системою оплати праці.
  11. Якщо застрахованій жінці допомогу по вагітності та пологах призначається декількома роботодавцями, то середній денний заробіток, з якого обчислюється допомога, не може перевищувати середній денний заробіток, що визначається виходячи з вищезгаданої граничної величини, при обчисленні допомоги кожним з цих страхувальників.
  12. Порядок призначення і виплати допомоги по вагітності та пологах врегульовано Федеральним законом від 29.12.2006 N 255-ФЗ і наказом Міністерства охорони здоров'я Росії від 23.12.2009 N 1012н, якою затверджено Порядок та умови призначення і виплати державних допомог громадянам, які мають дітей * (396) (далі - Порядок призначення і виплати державних допомог громадянам, які мають дітей).
  Згідно ст. 15 Федерального закону від 29.12.2006 N 255-ФЗ роботодавець (тобто страхувальник) призначає допомогу протягом 10 календарних днів з дня звернення застрахованої особи за його отриманням з необхідними документами. Виплата допомоги здійснюється страховиком у найближчий після призначення допомоги день, установлений для виплати заробітної плати.
  Територіальний орган Фонду соціального страхування РФ у передбачених законом випадках призначає і виплачує допомогу протягом 10 календарних днів з дня подання застрахованою особою відповідної заяви та необхідних документів.
  Призначене, але не одержане застрахованою особою своєчасно посібник, виплачується за все минуле час, але не більше ніж за три роки, що передують зверненню за ним. Посібник, що не отримане застрахованою особою повністю або частково з вини страхувальника або територіального органу страховика, виплачується за все минуле час без обмеження будь-яким строком.
  13. Згідно з Порядком призначення і виплати державних допомог громадянам, які мають дітей, працюючим (які проходять службу, навчаються за очною формою навчання) жінкам допомогу по вагітності та пологах призначається і виплачується за місцем роботи (служби, навчання). Зазначена допомога призначається і виплачується за останнім місцем роботи (служби) також у випадках, коли відпустка по вагітності та пологах настав протягом місячного терміну після звільнення з роботи (служби) у разі:
  - Чоловіка перевели на роботу в іншу місцевість, переїзду до місця проживання чоловіка;
  - Хвороби, що перешкоджає продовженню роботи або проживанню в даній місцевості (відповідно до медичного висновку, виданими в установленому порядку);
  - Необхідності догляду за хворими членами сім'ї (за наявності медичного висновку) або інвалідами I групи.
  Жінкам, звільненим у зв'язку з ліквідацією організацій протягом 12 місяців, що передували дню визнання їх у встановленому порядку безробітними, допомога призначається і виплачується органами соціального захисту населення за місцем проживання.
  У разі припинення діяльності страхувальником на день звернення застрахованої особи за допомогою по вагітності та пологах або у випадку неможливості його виплати страхувальником у зв'язку з недостатністю грошових коштів на його рахунку в кредитній організації та застосуванням черговості списання грошових коштів з рахунку, передбаченої ГК, призначення і виплата посібники здійснюються територіальним органом страховика (ч. 4 ст. 13 Федерального закону від 29.12.2006 N 255-ФЗ).
  Для призначення і виплати допомоги по вагітності та пологах видається:
  - Жінками, такими, що підлягають державному соціальному страхуванню, - листок непрацездатності;
  - Жінками, звільненими у зв'язку з ліквідацією організацій протягом 12 місяців, що передували дню визнання їх у встановленому порядку безробітними, а також у зв'язку з припиненням фізичними особами діяльності в якості індивідуальних підприємців, припиненням повноважень приватними нотаріусами і припиненням статусу адвоката, а також у зв'язку з припиненням діяльності іншими фізичними особами, чия професійна діяльність відповідно до федеральних законів підлягає державній реєстрації та (або) ліцензуванню, - заява про призначення допомоги по вагітності та пологах, листок непрацездатності, завірена виписка з трудової книжки про останнє місце роботи та довідка з органів державної служби зайнятості населення про визнання їх безробітними; рішення територіальних органів федеральної податкової служби про державну реєстрацію припинення фізичними особами діяльності в якості індивідуальних підприємців, припинення повноважень приватними нотаріусами, припинення статусу адвоката та припинення діяльності іншими фізичними особами, професійна діяльність яких відповідно до федеральних законів підлягає державній реєстрації та (або) ліцензуванню;
  - Всіма іншими жінками - медична довідка встановленої форми.
  Для призначення і виплати допомоги територіальним органом Фонду соціального страхування РФ крім листка непрацездатності застрахована особа також подає відомості про середній заробіток, з якого має бути перелічені посібник, і документи, що підтверджують страховий стаж.
  Страхувальник здійснює виплату допомоги застрахованій особі в порядку, встановленому для виплати застрахованим особам заробітної плати (інших виплат, винагород). В інших випадках допомога по вагітності та пологах виплачується не пізніше 10 днів з дня подання всіх необхідних документів.
  14. Слід також враховувати, що Федеральним законом від 25.10.2007 N 233-ФЗ "Про внесення змін до Федерального закону" Про державну допомогу громадянам, які мають дітей "" * (397) з 1 січня 2008 р. введено новий вид допомоги вагітним жінкам - одноразова допомога вагітній дружині військовослужбовця, що проходить військову службу за призовом.
  Право на цю допомогу має дружина військовослужбовця, що проходить військову службу за призовом, термін вагітності якої становить не менше 180 днів. Дана допомога виплачується такій жінці незалежно від наявності права на інші види державних допомог громадянам, які мають дітей. Розмір допомоги становить 14 тис. руб.
  Розглянуте допомога не надається дружині курсанта військового освітнього закладу професійної освіти.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Стаття 255. Відпустки по вагітності та пологах"
 1. Стаття 260. Гарантії жінкам у зв'язку з вагітністю та пологами при встановленні черговості надання щорічних оплачуваних відпусток
    відпустки перед відпусткою по вагітності та пологах або безпосередньо після нього або після закінчення відпустки по догляду за дитиною здійснюється роботодавцем лише за заявою жінки. При відсутності такої заяви роботодавець не має права приурочувати щорічну відпустку жінки до її відпустки по вагітності та пологах або відпустки по догляду за дитиною. Навіть за відсутності 6-місячного стажу роботи
 2. Стаття 257. Відпустки працівникам, які усиновили дитину
    відпусток працівникам, які усиновили дитину, затверджений Постановою Уряду РФ від 11 жовтня 2001 р. N 719 (СЗ РФ. 2001. N 43. Ст. 4101). Відповідно до встановленого порядку для отримання відпустки по догляду за дитиною працівник, який усиновив дитину (дітей), повинен подати за місцем роботи заяву із зазначенням у ньому виду відпустки та її тривалості і представити документ, що підтверджує
 3. Стаття 122. Порядок надання щорічних оплачуваних відпусток
    відпустка надається працівникам за кожен їх робочий рік. Робочий рік становить 12 місяців і на відміну від календарного року обчислюється не з 1 січня, а з дати надходження на роботу. Так, якщо працівник поступив на працевлаштування 1 лютого 2008 р., то його перший робочий рік минає 31 cічня 2009 р., другий робочий рік - це період з 1 лютого 2009 до 1 лютого 2010 р. і т.д. Якщо будь-які
 4. Стаття 255. Відпустки по вагітності та пологах
    відпустки по вагітності та пологах для окремих категорій жінок збільшена. Так, жінкам, які зазнали впливу радіації внаслідок чорнобильської катастрофи, які постійно проживають (працюючим) на території зони проживання з правом на відселення, а також жінкам, які постійно проживають (працюючим) у зоні відселення до їх переселення в інші райони, допологової відпустка надається
 5. Стаття 120. Обчислення тривалості щорічних оплачуваних відпусток
    відпусток працівників. Всі щорічні оплачувані відпустки (і основний, і додаткові) обчислюються в календарних днях і яким-небудь максимальною межею не обмежуються. У число календарних днів відпустки, що надається працівникові, не включаються тільки припадають на період відпустки неробочі святкові дні, передбачені ст. 112 ТК (див. коментар. До неї). 2. Відповідно до ч. 2
 6. Стаття 26. Умови виконання та відбування покарання у вигляді обов'язкових робіт
    відпустки за основним місцем роботи або канікул не зупиняє виконання покарання. 3. Якщо в період відбування покарання у засудженого настало психічний розлад або він захворів на іншу тяжку хворобу, що перешкоджає відбуванню покарання, засуджений (його законний представник) може звернутися до суду з клопотанням про звільнення його від подальшого відбування покарання. Хвороба
 7. Стаття 286. Відпустка при роботі за сумісництвом
    стаття спрямована на те, щоб надати працівникові можливість використовувати в натурі щорічна оплачувана відпустка на роботі за сумісництвом одночасно з відпусткою на основній роботі. Це дуже важлива новела, що знайшла законодавче закріплення. Передбачена також можливість надання відпустки авансом - до закінчення 6 місяців роботи. Отже, надання відпустки та оплата
 8. Стаття 126. Заміна щорічної оплачуваної відпустки грошовою компенсацією
    відпустки і, перш за все, тривалого, а також з урахуванням потреб сучасної практики в ТК включена норма, що дозволяє замінювати частину щорічної відпустки грошовою компенсацією. Відповідно до ч. 1 ст. 126 грошовою компенсацією може бути замінена тільки та частина відпустки, яка перевищує 28 календарних днів, і тільки у випадку, якщо про таку заміну просить сам працівник, а роботодавець не
 9. 11.9. Атестація державних службовців та переміщення по службі
    відпустці по вагітності та пологах або у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років, проходить атестацію не раніше ніж через один рік після виходу з відпустки. За результатами атестації цивільного службовця атестаційною комісією приймається одне з таких рішень: 1) чи відповідає цивільний службовець замещаемой посади цивільної служби; 2)
 10. Стаття 267. Щорічна основна оплачувана відпустка працівникам віком до вісімнадцяти років
    відпустка надається всім неповнолітнім працівникам, в т.ч. зайнятим неповний робочий час. У тексті трудового договору, що укладається з неповнолітнім, у колективному договорі організації може бути передбачено надання працівнику більш тривалої відпустки. При щорічному складанні графіка відпусток і визначенні черговості надання щорічних оплачуваних відпусток
© 2014-2022  yport.inf.ua