Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Т.К. Андрєєва. Арбітражний процесуальний кодекс російської федерації з постатейними матеріалами судової практики і коментарями, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 268. Межі розгляду справи арбітражним судом апеляційної інстанції

Коментар до статті 1. Оскільки суд апеляційної інстанції на підставі ст. 268 АПК РФ повторно розглядає справу за наявними в матеріалах справи і додатково представленим доказам, то при вирішенні питання про можливість прийняття нових доказів, в тому числі доданих до апеляційної скарги або відкликання на апеляційну скаргу, він визначає, чи була у особи, який представив докази, можливість їх подання до суду першої інстанції або заявник не представив їх з не залежних від нього поважних причин.
До числа поважних причин, зокрема, відносяться: необгрунтоване відхилення судом першої інстанції клопотань осіб, навчаючи-ствующих у справі, про витребування додаткових доказів, про призначення експертизи; прийняття судом рішення про відмову в удовле- творінні позову (заяви) через відсутність права на позов, пропуску строку позовної давності або строку, встановленого ч. 4 ст. 198 АПК РФ, без розгляду по суті заявлених вимог; наявність в матеріалах справи протоколу судового засідання, оспорюваного особою, бере участі у справі, в частині відсутності в ньому відомостей про клопотаннях чи інших заявах, що стосуються оцінки доказів.
Визнання докази відношуваним і допустимим саме по собі не є підставою для його прийняття судом апеляційної інстанції.
Також відсутні підстави для розгляду в суді апеляційної інстанції заяв про фальсифікацію доказів, перед-ставлених до суду першої інстанції, оскільки це порушує вимоги ч. 3 ст. 65 АПК РФ про розкриття доказів до початку розгляду спору, за винятком випадку, коли в силу об'єктивних причин особі, яка подала таку заяву, раніше не були відомі певні факти. При цьому до заяви про фальсифікацію мають бути додані докази, що обгрунтовують неможливість подання такої заяви до суду першої інстанції.
Див: п. 26 Постанови Пленуму ВАС РФ від 28.05.2009 N 36 "Про застосування АПК РФ при розгляді справи в арбітражному суді апеляційної інстанції" (в ред. Постанов Пленуму ВАС РФ від 23.07. 2009 N 61, від 24.03.2011 N 30); п. 6 Постанови Пленуму ВАС РФ від 20.12.2006 N 66 "Про деякі питання практики застосування арбітражними судами законодавства про експертизу"; Посту новления Президії ВАС РФ від 20.01.2009 N 9392 / 08, від 16.01.2007 N 11986/06.
Див також: п. 2.2 Визначення КС РФ від 16.03.2006 N 71-О.
2. З буквального тлумачення положень статті 268 АПК РФ випливає, що в основу судового акта суду апеляційної (а значить, касаційної) інстанції можуть бути покладені докази, що засвідчують факти, які мали місце (існували) до винесення рішення першої інстанції.
Див: Постанова ВАС РФ від 19.05.2009 N 17426/08.
Прийняття додаткових доказів судом апеляційної інстанції не може служити підставою для скасування постанови суду апеляційної інстанції; водночас неприйняття судом апеляційної інстанції нових доказів при наявності до того підстав, передбачених у ч. 2 ст. 268 АПК РФ, може в силу ч. 3 ст. 288 АПК РФ бути підставою для скасування постанови суду апеляційної інстанції, якщо це призвело або могло призвести до винесення неправильного постанови.
Про прийняття нових доказів суд апеляційної інстанції виносить ухвалу (протокольне або у вигляді окремого доку-мента), в якому зазначаються мотиви для цього.
Див: п. 26 Постанови Пленуму ВАС РФ від 28.05.2009 N 36 "Про застосування АПК РФ при розгляді справи в арбітражному суді апеляційної інстанції" (в ред. Постанов Пленуму ВАС РФ від 23.07. 2009 N 61, від 24.03.2011 N 30).
Див також: Постанова Президії ВАС РФ від 06.02.2007 N 9821/06.
У разі, коли суд апеляційної інстанції при оцінці докази, яке не було предметом дослідження суду першої інстанції, встановив обставини, які підтверджують обгрунтованість позову, однак відмовив у задоволенні позову за формальною основи - неконкретності заявлених вимог і неможливості їх уточнення в суді апеляційної інстанції, має місце порушення норм процесуального права.
Див: Постанова Президії ВАС РФ від 09.12.2010 N 5441/10.
Якщо в постанові є посилання на доказ, який не було прийнято судом першої інстанції в якості такого, суд апеляційної інстанції відповідно до п. 13 ч. 2 ст. 271 АПК РФ зобов'язаний вказати мотиви, з яких він обгрунтував винесену постанову, і мотиви в спростування висновків суду першої інстанції.
Див: Постанова Президії ВАС РФ від 06.02.2007 N 9821/06.
3. Положення ч. 5 ст. 268 і п. 2 ст. 269 АПК РФ, що закріплюють право кожної зі сторін у справі заявляти в арбітражному суді апе-ляційними інстанції вимоги про перевірку рішення арбітражного суду першої інстанції як в цілому, так і в окремій його частині, на-мовані на захист прав і законних інтересів всіх осіб, беруть участь у справі, а тому не можуть розглядатися як порушують кон-ституційні права і свободи. Якби одна зі сторін була позбавлена права представити суду свої заперечення по предмету оскарження, не було б забезпечено конституційна вимога рівності всіх перед законом і судом, а також не були б дотримані основоположні принципи судочинства при розгляді справ арбітражними судами - рівності сторін у процесі та змагальності судо-виробництва.
Див: п. 4 Ухвали Конституційного Суду РФ від 04.06.2007 N 518-О-П.
При застосуванні ч. 5 ст. 268 АПК РФ необхідно мати на увазі наступне: якщо заявником подано скаргу на частину судового акта, суд апеляційної інстанції в судовому засіданні з'ясовує думку присутніх у засіданні осіб щодо того, чи є у них заперечення з перевірки тільки частини судового акта, про що робиться відмітка в протоколі судового засідання.
Відсутність в даному судовому засіданні осіб, повідомлених належним чином про його проведення, не перешкоджає суду апелля-ційної інстанції у здійсненні перевірки судового акта в оскаржуваної частини.
При неподанні особами, що у справі, зазначених заперечень до початку судового розгляду суд апеляційної інстанції починає перевірку судового акта в оспорюваної частини і з власної ініціативи не має права виходити за межі апеляційної скарги, за винятком перевірки дотримання судом норм процесуального права, наведених у ч. 4 ст. 270 АПК РФ.
Разом з тим слід брати до уваги, що за наявності в поясненнях до скарги або в запереченнях на неї доводів, касаю-трудящих оскарження судового акта в іншої частини, ніж та, яка вказана в апеляційній скарзі, суд апеляційної інстанції осуще ствляется перевірку судового акта в межах, визначених апеляційною скаргою і доводами, що містяться в поясненнях і запереченн-пах на скаргу.
При цьому суд апеляційної інстанції оцінює дані доводи поряд з доводами, наведеними в апеляційній скарзі раніше, дотримуючись процесуальні гарантії осіб, що у справі, для чого надає особам, бере участі у справі, необхідний час для підготовки заперечень на нові доводи, а при наявності клопотання вправі оголосити перерву або відкласти розгляд апеляційної скарги на необхідний час.
Див: п. 25 Постанови Пленуму ВАС РФ від 28.05.2009 N 36 "Про застосування АПК РФ при розгляді справи в арбітражному суді апеляційної інстанції" (в ред. Постанов Пленуму ВАС РФ від 23.07. 2009 N 61, від 24.03.2011 N 30).
За результатами розгляду апеляційної скарги, поданої на частину рішення суду першої інстанції, суд апеляційної ін-станції виносить судовий акт, в резолютивній частині якого вказує висновки щодо оскарженої частини судового акта. Ви-води, що стосуються Неоскаржені частини судового акта, у резолютивній частині судового акту не вказуються.
Див: п. 25 Постанови Пленуму ВАС РФ від 28.05.2009 N 36 "Про застосування АПК РФ при розгляді справи в арбітражному суді апеляційної інстанції" (в ред. Постанов Пленуму ВАС РФ від 23.07. 2009 N 61, від 24.03.2011 N 30).
Суд має права виходити за межі апеляційної скарги, поданої на частину судового акта для перевірки дотримання нижчестоящим судом норм процесуального права, наведених у ч. 4 ст. 270 АПК РФ.
Див: п. 25 Постанови Пленуму ВАС РФ від 28.05.2009 N 36 "Про застосування АПК РФ при розгляді справи в арбітражному суді апеляційної інстанції" (в ред. Постанов Пленуму ВАС РФ від 23.07. 2009 N 61, від 24.03.2011 N 30).
4. Про перехід до розгляду справи за правилами, встановленими АПК РФ для розгляду справи в суді першої інстанції, на ос-новании ч. 6.1 ст. 268 АПК РФ суд апеляційної інстанції виносить ухвалу. Заперечення щодо даного визначення в силу ч. ч. 1, 2 ст. 188 АПК РФ можуть бути заявлені тільки при оскарженні судового акта, яким завершується розгляд справи в суді апеляційної інстанції.
За результатами розгляду справи суд апеляційної інстанції згідно п. 2 ст. 269 АПК РФ виносить постанову, якою скасовує судовий акт першої інстанції із зазначенням обставин, що стали підставами для скасування судового акта (ч. 4 ст. 270 АПК РФ), і приймає новий судовий акт. Зміст постанови має відповідати вимогам, визначеним ст. 170 АПК РФ.
Слід враховувати, що при скасуванні судового акта суду першої інстанції на підставі п. 4 ч. 4 ст. 270 АПК РФ суд апеляційної інстанції повинен відзначити, який висновок суду першої інстанції, викладений у мотивувальній та (або) резолютивної частини рішення, стосується прав або обов'язків не залучених до участі у справі осіб, а також мотивувати необхідність їх залучення.
Див: п. 29 Постанови Пленуму ВАС РФ від 28.05.2009 N 36 "Про застосування АПК РФ при розгляді справи в арбітражному суді апеляційної інстанції" (в ред. Постанов Пленуму ВАС РФ від 23.07. 2009 N 61, від 24.03.2011 N 30).
У визначенні про перехід до розгляду справи за правилами, встановленими АПК РФ для розгляду справи в суді першої ін-станції, суд апеляційної інстанції вирішує питання про готовність справи до судового розгляду з урахуванням обставин спору та повноти наявних у справі доказів.
Якщо справа визнано підготовленим і в судовому засіданні присутні всі беруть участь у справі особи, які не заперечують проти продовження його розгляду у цьому засіданні, суд апеляційної інстанції переходить до розгляду справи за правилами, установлених АПК РФ для розгляду справи в суді першої інстанції.
При необхідності здійснення окремих підготовчих дій суд апеляційної інстанції має право вказати на це у визначенні про перехід до розгляду справи за правилами, передбаченими АПК РФ для розгляду справи в суді першої інстанції, і визначити дату судового розгляду.
У випадку, коли потрібна підготовка справи до судового розгляду згідно з правилами гл. 14 АПК РФ, про її проведення, переліку процесуальних дій, що належить вчинити особам, бере участі у справі, вказується судом апеляційної інстанції у визначенні про перехід до розгляду справи за правилами, встановленими АПК РФ для розгляду справи в суді першої інстанції.
На підставі ч. 6.1 ст. 268 АПК РФ термін розгляду справи і прийняття постанови має становити не більше трьох місяців з дня надходження апеляційної скарги разом із справою до суду апеляційної інстанції, включаючи випадки, для яких при розгляді справи в суді першої інстанції встановлено інші строки розгляду.
Див: п. 30 Постанови Пленуму ВАС РФ від 28.05.2009 N 36 "Про застосування АПК РФ при розгляді справи в арбітражному суді апеляційної інстанції" (в ред. Постанов Пленуму ВАС РФ від 23.07. 2009 N 61, від 24.03.2011 N 30).
Див також: п. 43 інформаційного листа Президії ВАС РФ від 13.08.2004 N 82 "Про деякі питання застосування АПК РФ".
Якщо при розгляді апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції, в якому містяться висновки щодо частини вимог, розглянутих по суті, а інші вимоги залишені без розгляду або по них припинено виробництво, суд апеляційної інстанції встановить, що є підстави для скасування судового акту в частині залишення заяви без розгляду (припинення виробництва), то він переходить до розгляду справи в цій частині за правилами, встановленими АПК РФ для розгляду справи в суді першої інстанції, відповідно до ч. 6.1 ст. 268 АПК РФ.
Див: п. 28 Постанови Пленуму ВАС РФ від 28.05.2009 N 36 "Про застосування АПК РФ при розгляді справи в арбітражному суді апеляційної інстанції" (в ред. Постанов Пленуму ВАС РФ від 23.07. 2009 N 61, від 24.03.2011 N 30).
Правило ч. 3 ст. 266 АПК РФ про неприпустимість з'єднання і роз'єднання кількох вимог, зміни предмета або ос-нови позову, розміру позовних вимог, пред'явлення зустрічного позову, заміни неналежного відповідача та інші правила, встановлені АПК РФ тільки для розгляду справи в суді першої інстанції, не поширюються на випадки , коли суд апеляційної інстанції в силу ч. 6.1 ст. 268 АПК РФ розглядає справу за правилами, встановленими АПК РФ для розгляду справи в суді першої інстанції.
Див: п. 27 Постанови Пленуму ВАС РФ від 28.05.2009 N 36 "Про застосування АПК РФ при розгляді справи в арбітражному суді апеляційної інстанції" (в ред. Постанов Пленуму ВАС РФ від 23.07. 2009 N 61, від 24.03.2011 N 30).
  Аналогічне роз'яснення, що стосується права на зміну предмета або підстави позову, міститься у п. 44 інформаційного листа Президії ВАС РФ від 13.08.2004 N 82 "Про деякі питання застосування АПК РФ".
  Якщо рішення арбітражного суду першої інстанції скасовано арбітражним судом апеляційної інстанції у зв'язку з порушеннями, перерахованими в ч. 4 ст. 270 АПК РФ, то позивач має право змінити предмет або підставу позову при розгляді справи арбітражним судом апеляційної інстанції за правилами, встановленими для розгляду справи арбітражним судом першої інстанції (ч. 1 ст. 49 АПК РФ).
  Див: п. 44 інформаційного листа Президії ВАС РФ від 13.08.2004 N 82 "Про деякі питання застосування АПК РФ".
  Якщо рішення арбітражного суду першої інстанції скасовано арбітражним судом апеляційної інстанції у зв'язку з порушеннями, перерахованими в ч. 4 ст. 270 АПК РФ, відповідач при розгляді справи арбітражним судом апеляційної інстанції за правилами, встановленими для розгляду справи арбітражним судом першої інстанції, має право заявити про пропуск позивачем строку позовної давності і в тому випадку, коли в засіданні арбітражного суду першої інстанції він таку заяву не зробив (п. 2 ст. 199 ГК РФ).
  Див: п. 45 інформаційного листа Президії ВАС РФ від 13.08.2004 N 82 "Про деякі питання застосування АПК РФ".
  Якщо судом апеляційної інстанції при розгляді апеляційної скарги в порядку апеляційного провадження буде ус-тановлено, що при розгляді справи в суді першої інстанції особа заявляло клопотання у відповідності зі ст. 49 АПК РФ про зміну предмета або підстави позову, збільшення або зменшення позовних вимог і суд неправомірно відмовив у задоволенні такого клопотання або розглянув заяву без урахування заявлених змін або по якомусь іншому вимогу особи, що у справі, не прийняв рішення і втрачена можливість прийняття додаткового рішення, то суд апеляційної інстанції, виходячи з положень ч. 1 ст. 268 АПК РФ про повторний розгляд справи, в силу ч. 6.1 ст. 268 АПК РФ переходить до розгляду справи за правилами, встановленими АПК РФ для розгляду справи в суді першої інстанції, в рамках якого розглядає не розглянуті раніше вимоги, приймає змінені предмет або підставу позову, збільшені (зменшені) вимоги.
  Див: п. 27 Постанови Пленуму ВАС РФ від 28.05.2009 N 36 "Про застосування АПК РФ при розгляді справи в арбітражному суді апеляційної інстанції" (в ред. Постанов Пленуму ВАС РФ від 23.07.2009 N 61, від 24.03.2011 N 30).
  5. Оскільки згідно з ч. 7 ст. 268 АПК РФ нові вимоги, які не були предметом розгляду в суді першої інстанції, не приймаються і не розглядаються судом апеляційної інстанції, не можуть бути прийняті і розглянуті, зокрема, вимоги про зниження розміру пені, неустойки, штрафу, що не були заявлені в суді першої інстанції.
  Див: п. 25 Постанови Пленуму ВАС РФ від 28.05.2009 N 36 "Про застосування АПК РФ при розгляді справи в арбітражному суді апеляційної інстанції" (в ред. Постанов Пленуму ВАС РФ від 23.07.2009 N 61, від 24.03.2011 N 30).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Стаття 268. Межі розгляду справи арбітражним судом апеляційної інстанції"
 1. Стаття 265. Припинення виробництва за апеляційною скаргою
    Коментар до статті 1. На практиці багато питань викликає співвідношення ст. 150 (припинення провадження у справі) і ст. 265 (припинення виробництва за апеляційною скаргою) АПК РФ. ВАС РФ знайшов наступне рішення: за наявності підстав для припинення провадження у справі, передбачених ст. 150 АПК РФ, суд апеляційної інстанції з посиланням на п. 3 ст. 269 АПК РФ припиняє провадження у
 2. Стаття 266. Порядок розгляду справи арбітражним судом апеляційної інстанції
    Коментар до статті 1. Апеляційне провадження, будучи видом перегляду судових актів, що не вступили в законну силу, передбачає розгляд справ за правилами суду першої інстанції. Разом з тим це не просто перевірка законності та обгрунтованості судових актів за матеріалами справи, а повторний розгляд справи за наявними у справі і додатково поданими доказами (ч. 1 - 3 ст.
 3. Стаття 290. Касаційні скарги на визначення арбітражного суду першої і апеляційної інстанцій
    Коментар до статті Стаття, що встановлює правила перевірки законності визначень арбітражного суду першої та апеляційної інстанцій, поширюючи на них той же порядок, який встановлений для розгляду касаційних скарг на рішення та постанови судів першої та апеляційної інстанцій. З положень ст. 290 АПК РФ виходять суди касаційної інстанції і при визначенні терміну
 4. Стаття 180. Набрання законної сили рішенням
    Коментар до статті У разі якщо до моменту подачі інспекцією касаційної скарги судом апеляційної інстанції вже порушено апеляційне провадження за скаргою на рішення суду першої інстанції, дана обставина виключає набрання законної сили рішення суду першої інстанції до розгляду справи судом апеляційної інстанції та прийняття ним постанови та, отже, можливість
 5. Стаття 274. Арбітражний суд касаційної інстанції
    Коментар до статті 1. Відповідно до Федеральним конституційним законом "Про арбітражних судах Російській Федерації" федеральні арбітражні суди округів є судами касаційної інстанції, перевіряючими законність судових актів арбітражних судів, що входять в округ. В даний час діє 10 таких арбітражних судів. Склад судових округів визначено зазначеним Законом. У кожен
 6. Стаття 265. Припинення виробництва за апеляційною скаргою
    Коментар до статті 1. АПК РФ передбачає підстави для припинення провадження за апеляційною скаргою. Припинення виробництва за апеляційною скаргою (ст. 265 АПК РФ) відрізняється від припинення провадження у справі (ст. 150 АПК РФ). При припинення провадження у справі спочатку відсутні передумови права на позов або на подачу заяви, до яких відносяться: наявність справи, яка
 7. Стаття 112. Дозвіл питань про судові витрати
    Коментар до статті 1. Норми ст. 112 АПК РФ про порядок вирішення питань про судові витрати застосовуються при виробництві в арбітражному суді будь-якої інстанції і при розгляді будь-яких справ, по всіх видах виробництва в арбітражному процесі. За загальним правилом питання про судові витрати дозволяється арбітражним судом відповідної інстанції, в судовому акті, яким закінчується розгляд справи
 8. Стаття 61. Провадження з перегляду визначень арбітражного суду, винесених за підсумками розгляду розбіжностей у справі про банкрутство
    1. Визначення арбітражного суду, винесені за результатами розгляду арбітражним судом заяв, клопотань та скарг в порядку, встановленому статтями 50, 71 і 100 цього Закону, можуть бути оскаржені в порядку, встановленому Арбітражним процесуальним кодексом Російської Федерації, з особливостями, передбаченими цією статтею. 2. Визначення, що встановлюють розмір
 9. Стаття 176. Оголошення рішення
    Коментар до статті Правила ч. 2 ст. 176 АПК РФ застосовуються також і при розгляді справи судами апеляційної та каса-ційної інстанцій; в разі якщо виготовлення прийнятого судового акту в повному обсязі відкладено судом, резолютивна частина цього судового акту повинна бути оголошена в судовому засіданні, в якому закінчено розгляд справи, підписана всіма суддями, беру участь-вавшейся у прийнятті
 10. Стаття 118. Продовження процесуальних строків
    Коментар до статті Проблема продовження строку розгляду справи аналізується з урахуванням ч. 2 ст. 152 АПК РФ, в якій зазна-чається, що термін розгляду справи може бути продовжений на підставі мотивованої заяви судді, який розглядає справу, перед-вою арбітражного суду до шести місяців у зв'язку з особливою складністю справи, зі значним числом учасників арбітражного процесу. У
 11. Стаття 317. Судові акти, прийняті арбітражним судом за результатами розгляду заяви про перегляд судового акта за нововиявленими обставинами
    Коментар до статті 1. Арбітражний суд, який розглянув заяву, подання про перегляд судового акта, що вступив в законну силу, за нововиявленими обставинами виносить ухвалу, якою або задовольняє заяву про перегляд за нововиявленими обставинами, і одночасно скасовує рішення, або відмовляє у перегляді. У цьому випадку набрали законної сили судові
 12. Стаття 261. Прийняття апеляційної скарги до провадження арбітражного суду
    Коментар до статті 1. Стадія порушення апеляційного провадження має багато спільного з аналогічною стадією в суді першої інстанції. Після подачі апеляційної скарги та її реєстрації в суді суддя, який отримав її, перевіряє відповідність апеляційної скарги вимогам закону, що пред'являються до форми і змісту (ст. 260 АПК РФ). Якщо апеляційна скарга подана з дотриманням вимог,
 13. Контрольні питання до розділу 9
    1. Система побудови арбітражного суду. 2. Підвідомчість і підсудність арбітражних спорів. 3. Порядок пред'явлення позову в арбітражному суді. 4. Оплата судових витрат. 5. Порядок розгляду спору в арбітражному суді першої інстанції. 6. Перевірка законності та обгрунтованості спору арбітражного суду в апеляційній інстанції. 7. Перегляд рішення арбітражного суду в касаційній
 14. Стаття 310. Арбітражні суди, що переглядають су-Дебні акти з новим або нововиявленими обставинами
    Коментар до статті 1. Згідно ч. 1 ст. 310 АПК РФ набрали законної сили рішення, визначення, прийняті арбітражним судом першої інстанції, переглядаються за новим або нововиявленими обставинами судом, який прийняв ці рішення, визначення. Тому заява про перегляд рішення за нововиявленими обставинами не може бути направлено на розгляд до іншого територіальний
 15. Стаття 151. Порядок і наслідки припинення провадження у справі
    Коментар до статті 1. Припинення провадження у справі оформляється визначенням арбітражного суду, в якому викладаються підстави припинення справи з посиланням на конкретні пункт і частина ст. 150 АПК РФ. Визначення має бути винесено у письмовій формі у вигляді окремого судового акта, має бути мотивованим, як і будь-який інший судовий акт арбітражного суду. Копії ухвали обов'язково
 16. Стаття 178. Додаткове рішення
    Коментар до статті У порядку, передбаченому ст. 178 АПК РФ, суд апеляційної інстанції має право протягом двох місяців з дня набрання законної сили прийнятого ним постанови прийняти додаткову постанову за заявою особи, що бере участь у справі, або за своєю ініціативою незалежно від того, послідувало чи у зв'язку з цим звернення осіб, що беруть участь у справі, до суду касаційної інстанції.
 17. Стаття 258. Арбітражний суд апеляційної інстанції
    Коментар до статті Довгі роки арбітражні суди суб'єктів РФ розглядали справи і по першій, і по апеляційної інстанцій. У 2003 р. ситуація змінилася, були внесені зміни у Федеральний конституційний закон "Про арбітражних судах Російській Федерації", відповідно до яких створені самостійні арбітражні апеляційні суди. Відповідно до зазначеного Закону передбачено
© 2014-2022  yport.inf.ua