Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Т.К. Андрєєва. Арбітражний процесуальний кодекс російської федерації з постатейними матеріалами судової практики і коментарями, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 278. Прийняття касаційної скарги до виробниц-ству арбітражного суду

Коментар до статті 1. У разі якщо арбітражний суд апеляційної інстанції прийняв до провадження апеляційну скаргу, арбітражний суд касаційної інстанції не може прийняти до провадження касаційну скаргу та розглянути справу в порядку каса-ційного виробництва. Інше призвело б до позбавлення права на оскарження судового акта в арбітражний суд апеляційної інстанції ції.
Див: Постанови Президії ВАС РФ від 16.01.2007 N 12884/05, від 28.06.2005 N 730/05.
2. Згідно ч. 3 ст. 278 АПК РФ копії ухвали про прийняття касаційної скарги направляються особам, бере участі у справі, не пізніше наступного дня після дня його винесення.
За наявності в матеріалах справи повідомлення про вручення особі, яка бере участь у справі, чи іншому учаснику арбітражного процесу копії першого судового акта по даній справі або відомостей, зазначених у ч. 4 ст. 123 АПК РФ, така особа вважається належно повідомленим при розгляді справи судом касаційної інстанції, якщо судом, що розглядає справу, виконуються обов'язки з розміщення інформації про час і місце судових засідань, вчиненні окремих процесуальних дій на офіційному сайті арбітражного суду в мережі Інтернет відповідно до вимог абз. 2 ч. 1 ст. 121 АПК РФ.
При цьому відсутність в матеріалах справи доказів, що підтверджують отримання особами, що у справі, названих докумен-тів, не може розцінюватися як недотримання арбітражним судом правил Кодексу про належному повідомленні, за винятком випадків чаїв, коли касаційна скарга подається після закінчення строків, встановлених ч. 2 ст. 276 АПК РФ, разом з клопотанням про відновлення пропущеного строку її подання особою, бере участі у справі, але не брали участь у судовому засіданні внаслідок неизвещения належним чином про його час і місце, або особою, зазначеною в ст. 42 АПК РФ.
У цих випадках беруть участь у справі вважаються повідомлених належним чином, якщо арбітражний суд до початку судового за-сідання, вчинення окремої процесуальної дії має відомості про отримання цими особами копії ухвали про при прийнятті до провадження касаційної скарги або відомостями, зазначеними в ч. 4 ст. 123 АПК РФ.
При цьому, якщо після направлення позивачу або відповідачу відповідного судового акта до суду від організації поштового зв'язку по-ступила інформація, зазначена в п. 2 або п. 3 ч. 4 ст. 123 АПК РФ, суд перевіряє, чи відповідає адреса, за якою юридичній особі спрямований один з названих вище судових актів, відомостями про його місце знаходження, розміщеним на офіційному сайті регист-рірующего органу в мережі Інтернет, або звертається до реєструючого органу із запитом щодо місця проживання індивідуального підприємця.
Див: п. 5 Постанови Пленуму ВАС РФ від 17.02.2011 N 12 "Про деякі питання застосування Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації в редакції Федерального закону від 27.07.2010 N 228-ФЗ" Про внесення змін до Арбітражного процес-суального кодекс Російської Федерації ".
Чи не направлення копії визначення про проведення судового засідання з розгляду скарги особам, які беруть участь у справі, у тому числі третім особам, які згідно ст. 51 АПК РФ є особами, що у справі, а також відсутність розміщеної на офі-них сайті арбітражного суду в мережі Інтернет інформації про час і місце судового засідання, вчинення окремої процес-суального дії є безумовною підставою для скасування судового акта.
Див: Постанови Президії ВАС РФ від 19.06.2006 N 9274/04, від 19.04.2006 N 14205/05.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 278. Прийняття касаційної скарги до виробниц-ству арбітражного суду "
 1. Стаття 275. Порядок подання касаційної скарги
  Коментар до статті 1. З метою забезпечення можливості особам, бере участі у справі, знайомитися з матеріалами справи в межах строку на оскарження, а також уникнення помилки у визначенні повноважного арбітражного суду касаційної інстанції з розгляду відповідної касаційної скарги, виключення необгрунтованої затримки у судовому розгляді АПК РФ передбачає подачу касаційної
 2. Стаття 278. Прийняття касаційної скарги до провадження арбітражного суду
  Коментар до статті 1. При вирішенні питання про прийняття касаційної скарги до провадження суду касаційної інстанції суддя насамперед перевіряє дотримання вимог, що пред'являються до форми і змісту касаційної скарги, а також наявність документів, передбачених ст. 277 АПК РФ, які повинні бути додані до касаційної скарги. Суддя повинен переконатися, що особа, яка подає касаційну
 3. Стаття 290. Касаційні скарги на визначення арбітражного суду першої та апеляційної інстанцій
  Коментар до статті Стаття, що встановлює правила перевірки законності визначень арбітражного суду першої та апеляційної інстанцій, поширюючи на них той же порядок, який встановлений для розгляду касаційних скарг на рішення та постанови судів першої та апеляційної інстанцій. З положень ст. 290 АПК РФ виходять суди касаційної інстанції і при визначенні терміну
 4. Стаття 291. Скарги на визначення арбітражного суду касаційної інстанції
  Коментар до статті 1. З метою забезпечення належної судового захисту, принципу рівноправності сторін у ст. 291 АПК РФ встановлено правило, що гарантує особам, бере участі у справі, можливість оскарження ухвал, винесених арбітражним судом касаційної інстанції. До прийняття АПК РФ 2002 особи, що у справі, могли реалізувати своє право на перевірку ухвал суду касаційної
 5. Стаття 279. Відгук на касаційну скаргу
  Коментар до статті 1. Особи, які беруть участь у справі, можуть викласти свої заперечення щодо касаційної скарги у відгуку на скаргу. Форма і зміст відгуку не визначені в АПК РФ, що допускає можливість його довільного оформлення. До відзиву слід додати документи, що підтверджують заперечення щодо скарги, якщо вони є. 2. Відгук в обов'язковому порядку направляється арбітражному суду і
 6. Стаття 282. Припинення провадження за касаційною скаргою
  Коментар до статті 1. Дана стаття передбачає єдину підставу для припинення провадження за касаційною скаргою - це відмова від неї. Задоволення клопотання і прийняття відмови від касаційної скарги арбітражним судом касаційної інстанції залежать від наявності або відсутності умов, передбачених ст. 49 АПК РФ. У зв'язку з цим арбітражний суд касаційної інстанції зобов'язаний
 7. Стаття 310. Арбітражні суди, що переглядають судові акти за нововиявленими обставинами
  Коментар до статті 1. Перегляд за нововиявленими обставинами судового акта проводить той арбітражний суд, який його прийняв, якщо про перегляд даного акту подано заяву. У випадках, коли арбітражний суд апеляційної чи касаційної інстанції або Президія Вищого Арбітражного Суду РФ залишив оспорюваний судовий акт без зміни або залишив в силі один з раніше прийнятих за
 8. Стаття 281. Повернення касаційної скарги
  Коментар до статті 1. Арбітражний суд касаційної інстанції повертає касаційну скаргу, якщо при розгляді питання про прийняття касаційної скарги до провадження встановить, що касаційна скарга подана на судовий акт, який відповідно до цього Кодексу не оскаржуються в порядку касаційного провадження (п. 1 ч. 1 ст. 281 АПК РФ) . У зв'язку з цим у разі, якщо арбітражний суд
 9. Стаття 275. Порядок подання касаційної скарги
  Коментар до статті 1. При порушенні порядку подання касаційної скарги, встановленого ст . 275 АПК РФ, касаційна жа-лоба підлягає поверненню, у зв'язку з чим виноситься відповідна ухвала. Див: Визначення ВАС РФ від 01.10.2009 N ВАС-9961/09. 2. За змістом ч. 1 ст. 188 АПК РФ і з урахуванням положень ч. 2 ст. 257 та ч. 2 ст. 275 Кодексу арбітражний суд, який прийняв оскаржуване визначення,
 10. Стаття 285. Строк розгляду касаційної скарги
  Коментар до статті 1. З метою забезпечення принципу правової визначеності, належної організації процесу в ст. 285 АПК РФ встановлено місячний термін для розгляду справи в касаційній інстанції. Цей строк обчислюється з дня надходження до суду касаційної інстанції скарги разом із справою, у зв'язку з розглядом якого оскаржуються судові акти. Тобто протягом місячного терміну починається не з
 11. Стаття 343. Дії суду першої інстанції після одержання касаційних скарги, подання
  Коментар до статті § 1. Визначення суду про відновлення або про відмову у відновленні строку подання касаційної скарги, принесення подання відповідно до ч. 5 ст. 112 ЦПК РФ може бути оскаржене до суду касаційної інстанції. Згідно з пунктом 2 частини 1 статті 343 ЦПК України суд першої інстанції повинен одночасно сповістити беруть участь у справі осіб про час і місце розгляду приватної
 12. Стаття 181. Оскарження рішення арбітражного суду
  Коментар до статті 1. Оскарження рішення суду є однією з гарантій права на судовий захист . Чи не набрало законної сили рішення арбітражного суду може бути оскаржене до арбітражного суду апеляційної інстанції. Апеляційною інстанцією є арбітражні апеляційні суди, які перевіряють законність і обгрунтованість судових актів арбітражних судів суб'єктів РФ, прийнятих ними в
 13. Стаття 337. Порядок подачі касаційних скарги, подання
  1. Не які вступили в законну силу рішення суду першої інстанції оскаржуються в касаційному порядку, за загальним правилом, до вищестоящого суду. Лише рішення, винесені Судової колегією у цивільних справах або Військовою колегією Верховного Суду РФ, оскаржуються в Касаційну колегію цього ж суду. В силу ст. 62.1 Закону РРФСР "Про судоустрій РРФСР" * (298) (у редакції Федерального закону від 4 січня
 14. Стаття 375 . Законна сила ухвали суду касаційної інстанції, винесеного за приватною скаргою, поданням прокурора
  У коментованій статті не встановлені будь-які спеціальні правила вступу в законну силу визначень касаційної інстанції, винесених за приватною скаргою або поданням прокурора, в порівнянні з порядком набрання законної сили визначень касаційної інстанції, винесених за касаційною скаргою або касаційним поданням прокурора і вступають в законну силу з моменту їх
 15. Стаття 276. Строк подання касаційної скарги
  Коментар до статті 1. Касаційна скарга може бути подана у строк, що не перевищує двох місяців з дня набрання за-кінну силу оскаржуваних рішення, постанови арбітражного суду, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Див: Постанова Президії ВАС РФ від 26.06.2007 N 2687/07. Проте слід враховувати ч. 5 ст. 188 АПК РФ, в якій встановлено інший строк для подання касаційної
 16. Стаття 282. Припинення провадження за касаційною скаргою
  Коментар до статті 1. Згідно ч. 3 ст. 282 АПК РФ у разі припинення провадження за касаційною скаргою повторне об-рощення того ж особи з тих самих підстав до арбітражного суду з касаційною скаргою не допускається. У зв'язку з цим припинення провадження за касаційною скаргою за заявою особи, що не володіє належними повноваженнями на вчинення таких дій, позбавляє зацікавлену
 17. Стаття 317. Судові акти, прийняті арбітражним судом за результатами розгляду заяви про перегляд судового акта за нововиявленими обставинами
  Коментар до статті 1. Арбітражний суд, який розглянув заяву, подання про перегляд судового акта, що вступив в законну силу, за нововиявленими обставинами виносить ухвалу, якою або задовольняє заяву про перегляд за нововиявленими обставинами, і одночасно скасовує рішення, або відмовляє у перегляді. У цьому випадку набрали законної сили судові
 18. Стаття 342. Повернення касаційної скарги, подання
  Коментар до статті Коментар до частини 1. § 1. Повернення касаційних скарги, подання відповідно до ч. ч. 1 і 2 ст. 342 ЦПК РФ допустимо у випадку, коли: - особа, яка подала скаргу чи принесло уявлення, не виконало у встановлений термін вказівки судді, що містяться в ухвалі про залишення скарги, подання без руху; - заявником пропущено строк касаційного
 19. Стаття 265. Припинення виробництва за апеляційною скаргою
  Коментар до статті 1. АПК РФ передбачає підстави для припинення провадження за апеляційною скаргою. Припинення виробництва за апеляційною скаргою (ст. 265 АПК РФ) відрізняється від припинення провадження у справі (ст. 150 АПК РФ). При припинення провадження у справі спочатку відсутні передумови права на позов або на подачу заяви, до яких відносяться: наявність справи, яка
© 2014-2022  yport.inf.ua