Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Т.К. Андрєєва. Арбітражний процесуальний кодекс російської федерації з постатейними матеріалами судової практики і коментарями, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 280. Залишення касаційної скарги без дви-вання

Коментар до статті Згідно ст. 280 АПК РФ в певних випадках (ст. 277 Кодексу) касаційна скарга може бути залишати-лена без руху. В ухвалі про залишення заяви або скарги без руху суд зазначає термін, протягом якого заявник повинен усунути обставини, що послужили підставою для залишення заяви без руху. При визначенні тривалості цього терміну має враховуватися час, необхідний для усунення згаданих обставин, а також час на доставку поштової кореспонденції. Після надходження до арбітражного суду відомостей про усунення всіх обставин, що стали підставою для ос тавленія заяви без руху, заява або скарга приймаються до виробництва арбітражного суду і вважаються поданими в день первісного звернення.
Час, протягом якого скарга залишалася без руху, не враховується при визначенні строку вчинення судом процессу-альних дій, пов'язаних з розглядом касаційної скарги (ст. 285 Кодексу). Протягом такого строку починається з дня винесення ухвали про прийняття скарги до провадження арбітражного суду.
Див: п. 15 Постанови Пленуму ВАС РФ від 09.12.2002 N 11 "Про деякі питання, пов'язані з введенням в дію АПК РФ".
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 280. Залишення касаційної скарги без дви-вання "
 1. Стаття 342. Повернення касаційної скарги, подання
  залишення скарги, подання без руху; - заявником пропущено строк касаційного оскарження, принесення подання, і він не просить про відновлення цього строку або в його відновленні відмовлено; - є прохання про це особи, яка подала скаргу, або відкликання подання прокурором, якщо справа не направлена до суду касаційної інстанції. У визначенні про повернення касаційних скарги,
 2. Стаття 343. Дії суду першої інстанції після одержання касаційних скарги, подання
  залишення без зміни ухвали про поновлення зазначеного строку суд касаційної інстанції розглядає справу за касаційним скарзі, поданням (п. 10 Постанови Пленуму ВС РФ від 24 червня 2008 р . N 12 "Про застосування судами норм Цивільного процесуального кодексу Російської Федерації, що регулюють провадження у суді касаційної
 3. Стаття 339. Зміст касаційних скарги, подання
  залишення касаційних скарги, подання без руху можуть бути подані приватна скарга, подання прокурора (ч. 3 ст. 341 ЦПК РФ) (п. 4 Постанови Пленуму ВС РФ від 24 червня 2008 р. N 12 "Про застосування судами норм Цивільного процесуального кодексу Російської Федерації, що регулюють провадження у суді касаційної
 4. Стаття 341. Залишення касаційних скарги, подання без руху
  касаційних скарги, подання без
 5. Стаття 375. Законна сила визначення суду касаційної інстанції, винесеного за приватною скаргою, поданням прокурора
  касаційної інстанції, винесених за приватною скаргою або поданням прокурора, у порівнянні з порядком набрання законної сили визначень касаційної інстанції, винесених за касаційною скаргою або касаційним поданням прокурора і вступають в законну силу з моменту їх винесення судом (див. коментар до ст. 367 ЦПК). За загальним правилом набрали законної сили визначення
 6. Стаття 342. Повернення касаційних скарги, подання
  стаття містить вичерпний перелік випадків, коли касаційні скарга, подання повертаються особі, яка подала їх, внаслідок чого не тягнуть розгляд справи в суді касаційної інстанції. Перші два випадки пов'язані з недотриманням встановленого процесуального порядку подачі скарги, подання. Скарга, уявлення повертаються, якщо вони не відповідають встановленим
 7. Стаття 282. Припинення провадження за касаційною скаргою
  касаційній скарзі повторне об-рощення того ж особи з тих самих підстав до арбітражного суду з касаційною скаргою не допускається. У зв'язку з цим припинення провадження за касаційною скаргою за заявою особи, що не володіє належними повноваженнями на вчинення таких дій, позбавляє зацікавлену особу, яка звернулася з касаційною скаргою, права на захист його прав та інтересів у суді
 8. Стаття 290. Касаційні скарги на визначення арбітражного суду першої та апеляційної інстанцій
  стаття встановлює правила перевірки законності визначень арбітражного суду першої та апеляційної інстанцій, поширюючи на них той же порядок, який встановлений для розгляду касаційних скарг на рішення та постанови судів першої та апеляційної інстанцій. З положень ст. 290 АПК РФ виходять суди касаційної інстанції і при визначенні терміну подачі скарги на ухвалу, і при
 9. Стаття 280. Залишення касаційної скарги без руху
  280 АПК РФ, є, по суті, складовою частиною єдиного інституту залишення без руху. Введення даного інституту в арбітражний процес продиктовано інтересами ефективності правосуддя і створює додаткові гарантії захисту прав осіб, що у справі. 2. Підстави для залишення касаційної скарги без руху вичерпним чином сформульовані в коментованій статті і тісно
 10. Стаття 373. Порядок подання та розгляду приватної скарги, подання прокурора
  стаття поширює правила касаційного оскарження не вступили в законну силу рішень судів першої інстанції на порядок подання та розгляду приватних скарг та подань прокурорів на визначення цих судів, які не встановлюючи при цьому будь-яких спеціальних приписів. Тому, подаючи приватну скаргу або подання, що у справі особи повинні дотримуватися крім іншого приписи
 11. Стаття 365. Скасування рішення суду першої інстанції із закриттям провадження у справі або залишенням заяви без розгляду
  залишення заяви без розгляду суд касаційної інстанції має право встановити на підставі відомостей про відповідних процесуальних фактах, наявних у матеріалах справи або додатково представлених що у справі особами. Скасування судом касаційної інстанції рішення із закриттям провадження у справі перешкоджає повторному зверненню до суду з тотожним вимогою (див.
 12. Стаття 279 . Відгук на касаційну скаргу
  касаційної скарги у відгуку на скаргу. Форма і зміст відгуку не визначені в АПК РФ, що допускає можливість його довільного оформлення. До відзиву слід додати документи, що підтверджують заперечення щодо скарги, якщо вони є. 2. Відгук в обов'язковому порядку направляється арбітражному суду та особам, які беруть участь у справі. При цьому термін, протягом якого спрямовується відгук, повинен
 13. Стаття 310. Арбітражні суди, що переглядають судові акти по знову виявленими обставинами
  залишеного без зміни або залишеного в силі оспорюваного судового акта здійснюється судом, який прийняв цей акт. Якщо арбітражний суд апеляційної чи касаційної інстанції або Президія ВАС РФ ухвалив судовий акт про скасування оспорюваного судового акта та припинення провадження у справі або залишення позову без розгляду, то перегляд такого судового акта за нововиявленими
 14. Стаття 275. Порядок подання касаційної скарги
  стаття передбачає триденний термін, протягом якого касаційна скарга разом із справою повинна бути спрямована до арбітражного суду касаційної інстанції. Арбітражний суд, який прийняв рішення, зобов'язаний у зазначений термін направити касаційну скаргу разом зі справою до відповідного суду касаційної інстанції. Винятком є випадки, коли до подання касаційної скарги на судовий акт або
 15. Стаття 241. Повноваження суду
  залишення заяви про скасування заочного рішення без задоволення може бути оскаржено до суду другої інстанції, як що виключає можливість подальшого руху справи в даній процедурі (п. 2 ч. 1 ст. 331, п. 2 ч. 1 ст. 371 ЦПК). За змістом ч. 2 ст. 237 ЦПК подача приватної скарги не зупиняє протягом десятиденного строку на апеляційне або касаційне оскарження заочного рішення.
 16. Стаття 345. Відмова від касаційної скарги, відкликання касаційного подання
  касаційної скарги, відкликання касаційного
 17. Стаття 278. Прийняття касаційної скарги до провадження арбітражного суду
  касаційної скарги до провадження суду касаційної інстанції суддя насамперед перевіряє дотримання вимог, що пред'являються до форми і змісту касаційної скарги, а також наявність документів, передбачених ст. 277 АПК РФ, які повинні бути додані до касаційної скарги. Суддя повинен переконатися, що особа, яка подає касаційну скаргу, має право на її подачу (див. коментарі до ст.
© 2014-2022  yport.inf.ua