Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Діамантів. Коментар до Кримінального кодексу РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 293. Халатність Коментар до статті 293

Основний об'єкт злочину - нормальна діяльність окремих структур публічного апарату влади і управління. Додатковий об'єкт - відносини власності, економічні інтереси, життя, здоров'я громадян.
Об'єктивна сторона злочину характеризується наступними ознаками: 1) вчинення діяння, яке може бути виражене або в бездіяльності (невиконання службовою особою своїх обов'язків), або в дії (неналежне виконання своїх обов'язків), 2) наступ зазначених у законі наслідків, 3) причинно-наслідковий зв'язок між діянням і наслідком.
Невиконання посадовою особою своїх обов'язків полягає у фактичному бездіяльності при наявності обов'язку діяти тим чи іншим чином. Неналежне виконання обов'язків - це виконання обов'язків з порушенням вимог, що пред'являються до діяльності посадової особи (порушення термінів, допущення помилок, неточностей тощо). І невиконання, і неналежне виконання обов'язків має бути наслідком несумлінного або недбалого ставлення службової особи до служби.
При визначенні об'єктивної сторони злочину обов'язковим є встановлення таких обставин:
- які конкретно обов'язки, невиконання або неналежне виконання яких ставиться в провину, були покладені на дану посадову особу. Для цього слід звернутися до відповідних документів, що описує коло таких обов'язків: закону, іншого нормативного правового акту, посадової інструкції, трудовим договором та ін Відповідні обов'язки повинні бути покладені на особу у встановленому законом порядку, з дотриманням необхідної процедури (ознайомлення посадової особи з наказом , посадовою інструкцією, умовами трудового договору, підписання необхідних документів і т.д.). Не утворює складу розглядуваного злочину невиконання службовою особою дій, які не входили в коло його службових обов'язків;
- які з покладених на посадову особу обов'язків їм не виконані або виконані неналежним чином. Для складу недбалості недостатньо просто загального, неконкретізірованний вказівки на неналежне виконання обов'язків (як то: не справляється з роботою, не відповідає займаній посаді і т.д.), обов'язковим є встановлення й опис кола конкретних, формально закріплених за особою обов'язків;
- Чи мало посадова особа реальну можливість (об'єктивну і суб'єктивну) для виконання (належного виконання) своїх обов'язків. Наявність реальної можливості означає, що особа могла виконати свої обов'язки при конкретних зовнішніх умовах, а також мало до цього суб'єктивну можливість, тобто мало необхідний рівень професійної підготовки, досвід, не знаходилося в стані хвороби, що перешкоджає виконанню службових функцій, і т.д. Якщо реальна можливість для виконання обов'язків відсутня, то відсутня і ознака недобросовісного або недбалого ставлення до служби, що виключає даний склад злочину. Так, якщо посадова особа не може виконати будь-яку дію по службі з причини, наприклад, неподання необхідних документів іншою посадовою особою, то у нього відсутня об'єктивна можливість для виконання своїх обов'язків. Якщо особа допускає помилки, прорахунки в роботі через низький рівень своїх професійних знань, наявності відсутність суб'єктивної можливості до належного виконання обов'язків. В останньому випадку мова може йти тільки про дисциплінарну відповідальність.
Вчинення зазначеного діяння (дії або бездіяльності) повинно спричинити настання наслідки у вигляді заподіяння великої шкоди або істотного порушення прав і законних інтересів громадян або організацій або охоронюваних законом інтересів суспільства чи держави.
Згідно з приміткою до ст. 293 КК РФ великим визнається збиток, сума якого перевищує сто тисяч рублів. Даний збиток може виражатися у заподіянні збитків у вигляді реального збитку або упущеної вигоди.
До істотного порушення прав і законних інтересів можна віднести: порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина, заподіяння йому легкого і середньої тяжкості шкоди здоров'ю, створення значних перешкод і збоїв у роботі державних і муніципальних структур, приховування тяжких злочинів і т.п. (Див. також коментар до ст. 285 КК РФ).
За своєю конструкцією склад злочину є матеріальним. Злочин закінчено з моменту настання вказаних у законі наслідків. При цьому між дією (бездіяльністю) особи і наслідками повинна мати місце пряма і безпосередня причинний зв'язок. Тому, наприклад, не утворює складу недбалості ослаблений контроль за діями слідчого, які заподіяли шкоду, з боку начальника слідчого відділу, що виконує функції контролю за виробництвом попереднього слідства у конкретних справах. Це обумовлено тим, що дії слідчого, а не дії (бездіяльність) начальника слідчого відділу з'явилися причиною настання шкоди.
Суб'єктивна сторона злочину характеризується необережною формою вини у вигляді легкодумства або недбалості. Винний передбачає можливість настання небезпечних наслідків діяння, вчиненого ним внаслідок несумлінного або недбалого ставлення до служби, але без достатніх до того підстав самовпевнено розраховує на їх запобігання (легковажність), або не передбачає можливості настання небезпечних наслідків, хоча за необхідної пильності і передбачливості мало й могла їх передбачити (недбалість). Винність особи, а значить, і склад халатності виключаються, якщо в скоєному діянні відсутня ознака недобросовісного або недбалого ставлення до служби.
Суб'єкт злочину спеціальний. Їм є посадова особа.
Частина 2 ст. 293 КК РФ передбачає кваліфікований вид недбалості, коли невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх обов'язків спричинило по необережності заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю або смерть людини. Поняття тяжкої шкоди здоров'ю міститься в ст. 111 КК РФ.
Особливо кваліфікований склад злочину (ч. 3 ст. 293 КК РФ) має місце у випадку, якщо діяння, передбачене ч. 1 ст. 293 КК РФ, спричинило по необережності смерть двох або більше осіб.
При розгляді справ про халатність слід звернути увагу на те, що недбалість відноситься до категорії посадових злочинів і полягає в невиконанні або неналежному виконанні посадовою особою своїх обов'язків, тобто обов'язків, пов'язаних з виконуваною посадою. Ця обставина відрізняє недбалість від невиконання або неналежного виконання професійних обов'язків, що не відносяться до посадових функцій. Заподіяння шкоди в останній ситуації має кваліфікуватися за іншими статтями КК РФ, але не за ст. 293 КК РФ. Наприклад, якщо в результаті недбалості медичної сестри хворому було введено інші ліки, в результаті чого настав шкоди здоров'ю, діяння слід кваліфікувати за нормами, що встановлює відповідальність за заподіяння шкоди здоров'ю.
При розмежуванні складу недбалості з іншими складами злочинів необхідно виходити і з того, що цей склад є загальним по відношенню до цілого ряду спеціальних норм (порушення різних правил (будівництва, виробництва робіт, несення служби та інших) .
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 293. Халатність Коментар до статті 293"
 1. Стаття 153. Підміна дитини Коментар до статті 153
  293 КК РФ) або до дисциплінарної
 2. Стаття 170. Реєстрація незаконних операцій із землею Коментар до статті 170
  стаття передбачає три самостійних складу злочину, які відрізняються один від одного об'єктивними ознаками. Об'єктом першого злочину є встановлений порядок державної реєстрації угод із землею. Права володіння, користування і розпорядження, а також інші речові права на землю виникають з підстав, встановлених цивільним та земельним законодавством, і
 3. Стаття 201. Зловживання повноваженнями Коментар до статті 201
  статтями про злочини проти інтересів служби в комерційних та інших організаціях. Розглядаючи питання про інтереси комерційних та інших організацій, слід звернути увагу на те, що в законі йдеться про законні інтереси. Тому діяння, вчинене хоча і всупереч інтересам, наприклад, комерційної організації, але інтересам незаконним, не може кваліфікуватися за ст. 201 КК РФ. Крім
 4. Стаття 225. Неналежне виконання обов'язків щодо охорони зброї, боєприпасів, вибухових речовин і вибухових пристроїв Коментар до статті 225
  недбалому ставленні до виконання покладених обов'язків (сон на посту, незачинені по забудькуватості двері і т.п.). Склад злочину матеріальний. Наслідком неналежного виконання обов'язків щодо охорони вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин і вибухових пристроїв є їх розкрадання, знищення або настання інших тяжких наслідків (наприклад, вчинення з їх
 5. Стаття 285. Зловживання посадовими повноваженнями Коментар до статті 285
  293 КК РФ). Дані норми містять спеціальні види посадових зловживань, тому згідно правилом, встановленим у ч. 3 ст. 17 КК РФ, кримінальна відповідальність настає тільки за спеціальною нормою, сукупність зі ст. 285 КК РФ відсутня. Дії особи кваліфікуються за сукупністю злочинів, тільки якщо зловживання посадовими повноваженнями утворює самостійний склад
 6. Стаття 286. Перевищення посадових повноважень Коментар до статті 286
  статтями КК РФ, але не за посадовий злочин. Так, наприклад, співробітник міліції, незаконно застосував ввірене йому зброю у конфлікті, який виник на грунті особистих неприязних відносин, поза будь-якого зв'язку з покладеними на нього службовими обов'язками несе кримінальну відповідальність як приватна особа. Перевищення повноважень може бути скоєно посадовою особою як при здійсненні
 7. Стаття 287. Відмова у наданні інформації Федеральним Зборам Російської Федерації чи Рахунковій палаті Російської Федерації Коментар до статті 287
  293 КК РФ). Суб'єкт злочину спеціальний - посадова особа, яка зобов'язана відповідно до закону або іншим нормативним правовим актом надавати інформацію Раді Федерації РФ, Державній Думі РФ чи Рахунковій палаті РФ за їх запитом або на іншій підставі. Частиною 2 ст. 287 КК РФ встановлено відповідальність за вчинення діяння при кваліфікуючих обставин. Кваліфікований
 8. Стаття 292.1. Незаконна видача паспорта громадянина Російської Федерації, а також внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, що спричинило незаконне придбання громадянства Російської Федерації Коментар до статті 292.1
  293 КК РФ). Про невиконанні чи неналежному виконанні посадовою особою або державним службовцем своїх обов'язків див. коментар до ст. 293 КК РФ. Питання про незаконну видачу паспорта громадянина Російської Федерації іноземному громадянину чи особі без громадянства та про незаконне придбання громадянства Російської Федерації були розглянуті вище. Суб'єктивна сторона злочину
 9. Стаття 301. Незаконні затримання, взяття під варту або утримання під вартою Коментар до статті 30
  293 "Халатність" УК РФ. Кримінальний кодекс РФ не вказує, хто може бути суб'єктом завідомо незаконного взяття під варту. Але очевидно, що таким суб'єктом може бути особа, яка має право провести взяття під варту. Проте відповідно до ст. 22 Конституції РФ арешт, взяття під варту і утримання під вартою допускаються тільки за судовим рішенням. Конкретизуючи положення
 10. Стаття 348. Втрата військового майна Коментар до статті 348
  293 КК РФ як халатність, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх обов'язків внаслідок несумлінного або недбалого ставлення до служби. Наявність складу посадового злочину в цьому випадку обумовлено тим, що, будучи начальником для солдатів і сержантів роти, командир взводу мав усіх рис посадової особи. При кваліфікації діянь за ст. 226
© 2014-2022  yport.inf.ua