Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Ю. П. Орловський. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації (постатейний), 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 298. Обмеження на роботи вахтовим методом

Коментар до статті 1. Встановлення обмежень на роботи вахтовим методом зумовлено підвищеною напруженістю режиму роботи на вахті, переробкою робочого часу в межах графіка, неповноцінністю междусменного відпочинку, здійсненням трудової діяльності, як правило, в несприятливих кліматичних умовах у важкодоступних і необжитих районах і місцевостях.
2. Заборона виконання робіт вахтовим методом працівникам до 18 років є одним з проявів особливої турботи держави про осіб, які потребують підвищеного соціального і правового захисту, і забезпечує збереження фізичного і морального здоров'я неповнолітніх.
3. До робіт, виконуваних вахтовим методом, не можуть бути притягнуті вагітні жінки. У разі настання вагітності після початку роботи вахтовим методом працівниця відповідно до ст. 254 ТК повинна бути переведена на іншу роботу, що виключає вплив несприятливих виробничих факторів, із збереженням середнього заробітку за попередньою роботою.
4. Заборонено залучати до робіт, виконуваних вахтовим методом, жінок, які мають дітей віком до 3 років. Зазначене обмеження відповідно до ст. 264 ТК поширюється і на батьків, які виховують дітей зазначеного віку без матері, а також на опікунів дітей, які не досягли 3-річного віку.
5. Не можуть залучатися до роботи вахтовим методом особи, що мають медичні протипоказання до виконання таких робіт.
Порядок проведення попередніх і періодичних медичних оглядів (обстежень) працівників, зайнятих на шкідливих роботах і на роботах із шкідливими і (або) небезпечними виробничими чинниками, затверджений Наказом Міністерства охорони здоров'я Росії від 16 серпня 2004 р. N 83 (БНА РФ. 2004. N 38). Частота проведення періодичних медичних оглядів (обстежень) згідно з п. 3.3 зазначеного Порядку визначається територіальними органами Федеральної служби з нагляду в сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини спільно з роботодавцем виходячи з конкретної санітарно-гігієнічної та епідеміологічної ситуації, але періодичні медичні огляди (обстеження) повинні проводитися не рідше ніж один раз на два роки.
6. Попередні та періодичні медичні огляди (обстеження) працівників, які виконують роботи вахтовим методом, проводяться медичними організаціями, що мають ліцензію на зазначений вид діяльності.
7. Попередні при вступі на роботу медичні огляди осіб, які направляються на роботу вахтовим методом, можуть бути проведені в лікувально-профілактичному закладі за місцем проживання з обов'язковою видачею висновку на руки обстежуваному.
8. Роботодавці, у яких роботи (або частину робіт) здійснюються вахтовим методом, вирішують з органами охорони здоров'я за місцем розташування організації питання про прикріплення працівників до лікувально-профілактичним закладам для їх медичного забезпечення (медико-санітарним частинам або територіальним поліклінікам) і для проведення медичних оглядів, забезпечують і несуть відповідальність за своєчасну і організовану явку працівників на огляди та обстеження.
9. За 2 - 4 дні до направлення в вахтовий селище або на об'єкт (ділянку) працівники повинні бути оглянуті терапевтом цехової дільниці або в поліклініці за місцем проживання, контроль за проходженням цих оглядів здійснює роботодавець.
10. Для внесення висновків попередніх при влаштуванні на роботу або періодичних медичних оглядів, оглядів терапевта перед безпосереднім напрямом у вахтовий селище, даних про проведені щеплення на працівників заводяться санітарні книжки довільного зразка.
11. Відповідно до ст. 185 та ст. 219 ТК за працівниками, направленими на медичний огляд (обстеження), в т.ч. позачергової (позачергове), середня заробітна плата зберігається на весь час звільнення від роботи.
12. Про обов'язок роботодавця усунути від роботи (не допускати до роботи) працівника, який не пройшов у встановленому порядку обов'язковий медичний огляд (обстеження), та у разі виявлення відповідно до медичного висновку протипоказань для виконання працівником роботи, обумовленої трудовим договором, а також про оплату часу відсторонення від роботи, коли працівник не пройшов обов'язковий попередній або періодичний огляд не зі своєї вини, див. ст. 76 ТК і коммент. до неї.
13. У разі прийняття працівника на роботу, виконувану вахтовим методом, за наявності медичних протипоказань, трудовий договір підлягає припиненню відповідно до ст. 84 ТК.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 298. Обмеження на роботи вахтовим методом "
 1. Стаття 297. Загальні положення про роботу вахтовим методом
  робіт, засновану на використанні трудових ресурсів поза місцем їх постійного проживання за умови, коли не може бути забезпечене щоденне повернення працівників до місця постійного проживання. Робота організується за спеціальним режимом праці, як правило, при підсумованому обліку робочого часу, а межвахтового відпочинок надається в місцях постійного проживання. Вахтовий метод застосовується
 2. Контрольні питання
  методології. 2. Що розуміється під методом наукового пізнання і чим він відрізняється від технічного прийому? 3. Класифікація методів наукового пізнання: загальнонаукові та частнонаучние методи. 4. Дати визначення формально-юридичного, порівняльно-правового, історичного, конкретно-історичного методу і
 3. 4.7.2. Метод оподаткування
  методом оподаткування. Метод оподаткування - це порядок зміни ставки податку залежно від зростання податкової бази. Виділяють чотири основні методи оподаткування: рівне, пропорційне, прогресивне і
 4. Тема 2. Методологія порівняльного правознавства
  методу у вивченні державно-правових явищ. Порівняльний метод як один з приватних методів юридичної науки, використовується в поєднанні з іншими приватними методами наукового пізнання. Використання порівняльного методу галузевих юридичних наук. Використання порівняльного методу для вирішення конкретних науково-практичних правових проблем національного права. Завдання і об'єкти
 5. Стаття 266. Методи визначення мітної вартості товарів, Які імпортуються в Україну
  методів: за ціною догоди Щодо товарів, Які імпортуються (метод 1); за ціною догоди Щодо ідентічніх товарів (метод 2); за ціною догоди Щодо подібніх (аналогічніх) товарів (метод 3); на Основі віднімання вартості (метод 4); на Основі додавання вартості (метод 5); резервного (метод 6). Основним методом визначення мітної вартості товарів є метод за ціною догоди Щодо товарів, Які
 6. запитаня для самоконтролю
  методи застосовуються в юрідічній психології? 6. Чі віконують методи Юридичної психології пізнавальну функцію? 7. Яке практичне Значення має метод тестування? 8. Які методи психологічного впліву Допустимі в крімінальному судочінстві? 9. Які основні етапи розвитку Юридичної психології? 10. Чі існують Особливості современного розвітку Юридичної
 7. 2. Методи регулювання в аграрному праві.
  Методи правового регулювання являють собою встановлені чи санкціоновані д-вою способи, засоби прав впливу, за допомогою котрих визначається правоздатність суб'єктів права - учасників аграрних відносин; це способи з'ясування, визначення характеру виникнення, зміни та припинення відносин між суб'єктами АПК. Юр інструментом впливу на агр підприємців з боку д-ва,
 8. 3.3. Метод науки «адміністративне право»: поняття і види
  обмеженому масштабі з метою визначення їх ефективності та подальшого використання в більш широких масштабах; - правове прогнозування - вивчення перспектив розвитку конкретних державно-управлінських явищ у майбутньому. Методика - сукупність прийомів, засобів, способів дослідження певного об'єкта державного управління. Досягнення поставлених пізнавальних
 9. § 1. Пізнавальна функція методів Юридичної психології
  методів ДОСЛІДЖЕНЬ, Які нерідко відзначаліся вузькістю и суб'єктівністю. Застосування методу діалектики в псіхологічніх дослідженнях дало змогу пояснити Процеси и Явища людської псіхікі з позіцій Теорії Пізнання. Використання методу Пізнання передбачає наявність методів, властівіх Кожній науці, в якіх віявляється загальний метод. Тут співвідношення загально и окрем віявляється в тому, что
 10. Стаття 53. Обмеження свободи Коментар до статті 53
  обмеження волі відповідно до Федеральним законом від 13 грудня 2001 р. N 4-ФЗ було відкладено до 2005 р. Проте до теперішнього часу розглядається покарання не застосовується судами Російської Федерації, так як федерального закону, що вводить в дію обмеження волі, не прийнято. 2. Покарання у вигляді обмеження волі може призначатися лише як основного покарання. Воно
© 2014-2022  yport.inf.ua