Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 306. Зміна визначених сторонами ус-ловий трудового договору роботодавцем

(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Про зміну визначених сторонами умов трудового договору роботодавець - фізична особа в письмовій формі передбачається-преждает працівника не менш ніж за 14 календарних днів. При цьому роботодавець - фізична особа, є індивідуальним підприемців, має право змінювати визначені сторонами умови трудового договору тільки у разі, коли ці умови не можуть бути збережені з причин, пов'язаних зі зміною організаційних або технологічних умов праці (частина перша статті 74 на- стоїть Кодексу).
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 306. Зміна визначених сторонами ус-ловий трудового договору роботодавцем"
 1. Стаття 306. Зміна визначених сторонами умов трудового договору роботодавцем
  стаття недостатньо чітко визначає, чи вправі роботодавець - фізична особа змінювати умову про трудової функції працівника. Вважаємо, що відповідь на це питання має бути негативним. За змістом ст. 74 ТК зміна визначених сторонами умов трудового договору передбачає зміну будь-яких умов трудового договору, за винятком умови про трудової функції. Умовою про трудової функції в
 2. Стаття 72. Зміна визначених сторонами умов трудового договору
  змінені тільки за згодою сторін і в письмовій формі. Відповідно забороняється вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором (див. ст. 60 ТК і коммент. До неї). Зміна визначених сторонами умов трудового договору - це зміна одного або декількох обов'язкових або додаткових умов трудового договору. Зміна змісту (умов) трудового
 3. Стаття 56. Поняття трудового договору. Сторони тру-дового договору
  визначену цією угодою трудову функцію, дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, що діють у даного роботодавця. (Частина перша в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Сторонами трудового договору є роботодавець і
 4. 43. Поняття трудового договору. Зміна та припинення трудового договору
  зміна трудової функції працівника та (або) структурного підрозділу, в якому працює працівник, при продовженні роботи у того ж роботодавця, а також переведення на роботу в іншу місцевість разом з роботодавцем. Якщо з причин, пов'язаних зі зміною організаційних або технологічних умов праці, умови трудового договору не можуть бути збережені, допускається їх зміна по
 5. Стаття 306. Зміна визначених сторонами умов трудового договору роботодавцем
  стаття скорочує термін попередження до 14 календарних днів (див. ст. 74 ТК і коммент. До неї). Відмова працівника від продовження роботи тягне за собою його звільнення за п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК (див. ст. 77 і коммент. До неї). 2. Що стосується роботодавців - фізичних осіб, які є індивідуальними підприємцями, то вони не пов'язані організаційними або технологічними умовами праці і можуть
 6. Глава 3. ОСОБЛИВОСТІ ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ з інших підстав
  зміни певних умов трудового договору; - у зв'язку з відмовою від переведення на іншу роботу за медичними показаннями, а також в іншу місцевість разом з
 7. Стаття 78. Розірвання трудового договору за угодою сторін
  визначений сторонами. Анулювання такої домовленості може мати місце лише при взаємній згоді працівника і
 8. Стаття 78. Розірвання трудового договору за угодою сторін
  стаття не передбачає будь-яких причин, що обмежують можливість припинення трудового договору за угодою сторін. При досягненні домовленості між працівником і роботодавцем трудовий договір, укладений на невизначений строк, або строковий трудовий договір може бути розірваний у будь-який час у строк, визначений сторонами. Анулювання домовленості щодо терміну і підстави
 9. Стаття 72. Зміна визначених сторонами умов трудового договору
  стаття містить загальні умови, за яких допускається зміна визначених сторонами умов трудового договору. Відповідно до неї умови трудового договору можуть бути змінені, як загальне правило, лише за згодою сторін, яке оформляється у письмовій формі. Виняток з цього правила становлять випадки, передбачені Трудовим кодексом (див. коментар. До ст. Ст. 72.2, 74). К
 10. Стаття 72. Зміна визначених сторонами умов трудового договору
  зміні оп-ределенних сторонами умов трудового договору полягає в письмовій
 11. Стаття 60. Заборона вимагати виконання роботи, не обумовленої трудовим договором
  стаття містить одну з основних гарантій стабільності трудового договору. ТК гарантує працівникові дотримання тих умов договору, які були обумовлені при укладенні трудового договору. 2. Зміна визначених сторонами умов трудового договору, в тому числі переклад на іншу роботу, допускається лише за згодою сторін трудового договору, за винятком випадків, передбачених ТК.
 12. Стаття 67. Форма трудового договору
  сторона-ми. Один примірник трудового договору передається працівнику, інший зберігається в роботодавця. Отримання працівником примірника тру-дового договору має підтверджуватися підписом працівника на примірнику трудового договору, що зберігається у роботодавця. (В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Трудовий договір, не оформлений у письмовій формі, вважається укладеним, якщо працівник
 13. Стаття 348.4. Тимчасове переведення спортсмена до іншого роботодавця
  стаття, на відміну від загального порядку (див. ст. 72.2 ТК), передбачає тимчасове переведення спортсмена до іншого роботодавця у випадках, коли роботодавець не має можливості забезпечити участь спортсмена в спортивних змаганнях. Такий переклад допускається за погодженням між роботодавцями з письмової згоди спортсмена на термін, що не перевищує одного року. За місцем тимчасової роботи зі
© 2014-2022  yport.inf.ua