Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
В.Л. Гейхман, Е.Н. Сидоренко. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 307. Припинення трудового договору

1. Коментована стаття не містить жодних обмежень для встановлення в трудовому договорі підстав його припинення крім тих, які передбачені ТК, хоча це може призвести до зловживання правом з боку роботодавця - фізичної особи. Очевидно, що працівник в економічному сенсі є найбільш вразливою стороною трудових відносин. В умовах безробіття він змушений погоджуватися на будь-які умови трудового договору, запропоновані роботодавцем, що і відбувається на практиці в багатьох випадках.
З іншого боку, індивідуальна підприємницька діяльність характеризується високим ступенем ризику, фінансовою нестабільністю, відчуває вплив різних несприятливих економічних факторів (високих темпів інфляції тощо). У цих умовах роботодавці не завжди можуть забезпечити стабільність трудових відносин і змушені звільняти працівників.
2. Виникає питання про критерії правомірності припинення трудового договору з підстав, включеним в трудовий договір. Видається, що універсальними критеріями служать загальправові та галузеві принципи трудового права, яким повинні відповідати всі умови трудового договору.
Перш за все слід виділити принцип заборони дискримінації. Якщо підстава припинення трудового договору є дискримінаційним, то воно суперечить не тільки ТК, а й Конституції, а також загальновизнаним нормам міжнародного права та міжнародних договорів РФ (див. ст. 2 ТК і коммент. До неї). Так, на практиці зустрічаються випадки, коли жінка зобов'язується не вагітніти і не народжувати дітей протягом певного терміну після укладання договору. Очевидно, що дана умова трудового договору є недійсним. Більш того, за необгрунтоване звільнення вагітної жінки передбачена кримінальна відповідальність за ст. 145 КК у вигляді штрафу в розмірі до 200 тис. руб. або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до 18 місяців або обов'язкових робіт на термін від 120 до 180 годин.
Під необгрунтованим звільненням вагітної жінки розуміється розірвання трудового договору з нею по будь-якої підстави, крім випадків повної ліквідації організації (див. ст. 261 ТК і коммент. До неї). Якщо роботодавцем є індивідуальний підприємець, то до ліквідації відноситься припинення діяльності з виключенням із державного реєстру. Для роботодавця - фізичної особи, яка використовує робітницю в домашньому господарстві, така причина звільнення, як "ліквідація", виключається.
Під необгрунтованим звільненням жінки, яка має дитину віком до трьох років, розуміється розірвання трудового договору з нею з ініціативи роботодавця за будь-якої підстави, крім випадків, вичерпно перерахованих в ТК (ліквідація організації або припинення діяльності індивідуальним підприємцем , невідповідність займаній посаді за станом здоров'я, грубе порушення трудових обов'язків, втрата довіри; вчинення аморального проступку, подання завідомо неправдивих відомостей при укладанні трудового договору та ін.)
Кримінальну відповідальність за необгрунтоване звільнення може нести осудна фізична особа, яка досягла 16-річного віку. Норма, передбачена ст. 145 КК, спрямована на додаткове забезпечення реалізації принципу рівноправності громадян. Поряд з цим відповідно до ст. 136 КК відповідальність за дискримінацію встановлюється, зокрема, за порушення прав, свобод і законних інтересів громадянина "залежно від його ... приналежності к. .. небудь соціальним групам". Одну з таких груп утворюють вагітні жінки та жінки, які мають дітей віком до трьох років, як потребують особливого соціального захисту.
Суб'єктивна сторона аналізованого злочину характеризується умислом і спеціальним мотивом дій. Повинно бути встановлено, що винному відомо про вагітність потерпілої (за зовнішніми ознаками або медичним документам) або про наявність у неї дитини віком до трьох років, і що саме ці обставини спонукають його звільнити жінку.
Особи, які вважають, що вони піддалися дискримінації у сфері праці, вправі звернутися до суду із заявою про відновлення порушених прав, відшкодування матеріальної шкоди і компенсації моральної шкоди (див. ст. 3 ТК і коммент. До ній).
3. У трудовому договорі можуть бути передбачені й підстави припинення трудового договору з боку працівника. З урахуванням принципу свободи праці працівник може розірвати трудовий договір, попередивши про це роботодавця письмово не пізніше, ніж за 2 тижні, якщо інше не встановлено трудовим законодавством. Перебіг зазначеного строку починається наступного дня після отримання працедавцем заяви працівника про звільнення.
За угодою між працівником і роботодавцем трудовий договір може бути розірваний і до закінчення строку попередження про звільнення.
Якщо заява працівника про звільнення за власним бажанням пов'язано з неможливістю продовження роботи з особистих мотивів, а також з встановленим порушенням роботодавцем трудового законодавства та інших нормативних правових актів, то трудовий договір підлягає розірванню в строк, зазначений у заяві працівника (див. ст. 80 ТК і коммент. до неї).
Положення ст. 80 ТК повною мірою поширюються на трудові відносини між працівником і роботодавцем - фізичною особою.
4. Терміни попередження про звільнення, а також випадки і розміри вихідної допомоги та інших компенсаційних виплат визначаються трудовим договором, укладеним між працівником і роботодавцем - фізичною особою.
Зокрема, сторони можуть самостійно подовжити або скоротити терміни попередження про звільнення. Припустимо збільшення розмірів вихідної допомоги та компенсаційних виплат порівняно з тими, які встановлені ТК, оскільки це поліпшує матеріальне становище працівника на період працевлаштування.
Якщо трудовий договір не передбачає виплату вихідної допомоги, то повинні застосовуватися норми ТК.
5. Роботодавець - фізична особа, яка не є індивідуальним підприємцем, зобов'язаний зареєструвати факт припинення трудового договору в органі місцевого самоврядування, в якому був зареєстрований цей трудовий договір. Хоча в коментованій статті йдеться, що така реєстрація носить повідомний характер, є підстави вважати, що вона здійснюється і з метою певного контролю за дотриманням трудового законодавства. Так, при виявленні грубих порушень, орган місцевого самоврядування може поставити до відома про це інспекцію праці або органи прокуратури.
Обов'язок з реєстрації покладено на роботодавця. Однак немає жодних перешкод для реєстрації припинення трудового договору з ініціативи самого працівника.
6. Працівник може самостійно звернутися за реєстрацією факту припинення трудового договору у разі смерті роботодавця - фізичної особи, яка не є індивідуальним підприємцем, або відсутності відомостей про місце його перебування протягом двох місяців, а також в інших випадках, що не дозволяють продовжувати трудові відносини. Коментована стаття встановлює термін для реєстрації - один місяць. Проте видається, що це може бути зроблено і після закінчення зазначеного терміну. Необхідність реєстрації в даному випадку, ймовірно, пов'язана з необхідністю інформування позабюджетних фондів - Пенсійного фонду РФ, ФСС Росії, ФОМС - про припинення трудового договору.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 307. Припинення трудового договору "
 1. Стаття 77. Загальні підстави припинення трудового договору
  Коментар до статті 1. Коментована стаття передбачає загальні підстави припинення трудового договору, тобто такі підстави, які можуть бути застосовані до всіх працівників, незалежно від їх категорії. 2. Припинення трудового договору тягне за собою припинення трудового відносини. Підстави припинення трудового договору, перераховані в ч. 1 коментованої статті, умовно можна
 2. Стаття 312. Розірвання трудового договору з надомниками
  Коментар до статті 1. Крім підстав припинення трудового договору, передбачених у ТК, трудовий договір з надомником може бути розірваний і з підстав, включеним в текст трудового договору (наприклад, виготовлення бракованої продукції, відсутність замовлень, сировини), але це не є обов'язковим. 2. Припинення трудового договору з підстави, що отримав закріплення в тексті
 3. 3. Трудова книжка
  Трудова книжка працівника, прийнятого за строковим трудовим договором, заповнюється за загальними правилами. Тобто ніяк не вказується те, що укладено строковий трудовий договір (Лист Роструда від 6 квітня 2010 р. N 937-6-1). При припиненні строкового трудового договору у трудовій книжці зробіть запис: "Звільнений у зв'язку із закінченням строку трудового договору, пункт 2 частини 1 статті 77 Трудового
 4. Стаття 78. Розірвання трудового договору за угодою сторін
  Коментар до статті Угода сторін як підстава припинення трудового договору застосовується у випадках, коли для припинення трудового договору бажання тільки працівника або тільки роботодавця недостатньо. Необхідно взаємне волевиявлення сторін на припинення трудового відносини. Як правило, за цим пунктом розривається строковий трудовий договір до закінчення його терміну. Хоча за
 5. Стаття 288. Додаткові підстави припинення трудового договору з особами, які працюють за сумісництвом
  Коментар до статті 1. Коментована стаття передбачає додаткове, крім передбачених ст. 77 ТК, підстава для звільнення працівників, що працюють за сумісництвом. Відповідно до коментарів статтею передбачене в ній додаткову підставу для припинення трудового договору може застосовуватися не до всіх працівників, які уклали трудовий договір про роботу за
 6. Стаття 292. Розірвання трудового договору
  Коментар до статті 1. Припинення трудового договору, укладеного на строк до 2 місяців, допускається тільки з загальних підставах, передбаченим ТК. Ніяких вилучень гл. 45 не встановлено. 2. Разом з тим ст. 292 передбачає особливий порядок припинення трудового договору, укладеного на строк до 2 місяців. Так, за загальним правилом працівник має право розірвати трудовий договір, попередивши
 7. Стаття 296. Розірвання трудового договору з працівниками, зайнятими на сезонних роботах
  Коментар до статті 1. Припинення трудового договору, укладеного на строк до 2 місяців, допускається тільки з загальних підставах, передбаченим ТК. Ніяких вилучень гл. 46 не встановлено. Разом з тим ст. 296 визначає порядок припинення трудового договору, укладеного на строк до 2 місяців. Так, за загальним правилом працівник має право розірвати трудовий договір, попередивши про це
 8. Контрольні питання до § 7.3
  1. Поняття трудового договору (контракту). 2. Порядок укладення трудового договору. 3. Правове значення випробувального терміну. 4. Переклад на іншу постійну роботу. 5. Переклад на іншу тимчасову роботу. 6. Відмінність перекладу від переміщення на роботу в тому самому підприємстві. 7. Припинення трудового договору з: а) ініціативи працівника; б) об'єктивним обставинам; в)
 9. Стаття 292. Розірвання трудового договору
  1. Коментована стаття встановлює стосовно працівників, які уклали трудовий договір на строк до двох місяців, три вилучення (виключення, особливості) із загальних правил при припиненні трудового договору. Вони стосуються порядку звільнення як з ініціативи працівника, так і роботодавця, а також виплати вихідної допомоги. У ч. 1 цієї статті закріплені форма і скорочений термін попередження
 10. 4.3. Припинення трудового договору з педагогом
  Спеціальні підстави для звільнення педагогів передбачені в ст. 336 Трудового кодексу РФ. Так, це можуть
 11. Стаття 294. Особливості укладення трудового договору про виконання сезонних робіт
  Коментар до статті Особи, прийняті на сезонні роботи, мають бути попереджені про це при укладенні трудового договору. Така умова має бути включено в укладається письмовий трудовий договір з працівниками. У наказі (розпорядженні) про прийом на роботу також має бути зазначено, що даний працівник приймається на сезонну роботу. Трудовий договір при прийманні на сезонні роботи може
 12. Глава 1. ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З ПРАЦІВНИКОМ
  Загальний порядок розірвання трудового договору з працівником включає: - підстави припинення трудових відносин. Вони можуть бути загальними (тобто для всіх категорій працівників) і спеціальними (додаткові підстави для певних категорій працівників). Загальні підстави перераховані в ст. 77 Трудового кодексу РФ і уточнені в ст. ст. 71 і 78 - 84 Трудового кодексу РФ. Спеціальні підстави для
 13. Стаття 347. Припинення трудового договору з працівником релігійної організації
  Коментар до статті 1. Закон надає право роботодавцю - релігійної організації включати в трудові договори зі своїми працівниками додаткові підстави його припинення. Встановлення подібних підстав пояснюється специфікою релігійної організації як роботодавця та особливостями виконання трудової функції працівником. Як і у всіх подібних випадках, додаткові підстави
 14. 43. Поняття трудового договору. Зміна та припинення трудового договору
    Трудовий договір - угода між роботодавцем та працівником, відповідно до якого роботодавець зобов'язується надати працівникові роботу за обумовленою трудової функції, забезпечити умови праці, своєчасно і в повному обсязі виплачувати працівникові заробітну плату, а працівник зобов'язується особисто виконувати визначену цією угодою трудову функцію, дотримуватися правил внутрішнього трудового
 15. Стаття 72. Зміна визначених сторонами умов трудового договору
    Коментар до статті Стаття, що містить загальні умови, за яких допускається зміна визначених сторонами умов трудового договору. Відповідно до неї умови трудового договору можуть бути змінені, як загальне правило, лише за згодою сторін, яке оформляється у письмовій формі. Виняток з цього правила становлять випадки, передбачені Трудовим кодексом (див.
 16.  Глава 13. Припинення трудового договору
    Глава 13. Припинення трудового
 17. Оформлення та виплати
    Оформити розірвання трудового договору у даному випадку слід допомогою наказу за уніфікованою формою N Т-8. У графі "підстава (документ, номер, дата)" слід вказати реквізити заяви працівника. В якості формулювання підстави звільнення в трудовій книжці, наказі про звільнення і особистій картці буде вказано, що трудовий договір припиняється з ініціативи працівника (звільнений за
 18. Стаття 79. Припинення строкового трудового договору
    Коментар до статті 1. Закінчення строку трудового договору, якщо строковий трудовий договір укладено правомірно, є підставою для його припинення (про умови укладення строкового трудового договору див. коментар. До ст. Ст. 58, 59). Ініціатива у припиненні трудових відносин у зв'язку із закінченням строку трудового договору може виходити як від роботодавця, так і від працівника. Роботодавець,
 19. Стаття 304. Термін трудового договору
    1. Коментована стаття встановлює, що трудовий договір між працівником і роботодавцем - фізичною особою, яка не є індивідуальним підприємцем, може укладатися як на невизначений термін, так і на певний термін за згодою сторін. З метою забезпечення стабільності трудових відносин трудовий договір зазвичай укладається на невизначений термін (див. ст. 58 і коммент. До неї).
© 2014-2022  yport.inf.ua