Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Т.К. Андрєєва. Арбітражний процесуальний кодекс російської федерації з постатейними матеріалами судової практики і коментарями, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 311. Підстави перегляду судових актів з но-вим або нововиявленими обставинами

Коментар до статті 1. При вирішенні питання про перегляд судового акта за новим або нововиявленими обставинами су-дам слід виходити з наявності підстав, передбачених ст. 311 АПК РФ, і дотримання заявником умов, що містяться в ст. ст. 312 і 313 АПК РФ.
Судовий акт не може бути переглянутий за новим або нововиявленими обставинами у випадках, якщо обставини, оп-ределенние ст. 311 АПК РФ, відсутні, а є підстави для перегляду судового акта в порядку касаційного провадження або в порядку нагляду, або якщо обставини, встановлені ст. 311 АПК РФ, були відомі або могли бути відомі заявнику при розгляді даної справи.
Див: п. 3 Постанови Пленуму ВАС РФ від 30.06.2011 N 52 "Про застосування положень АПК РФ при перегляді судових актів з новим або нововиявленими обставинами"; Постанови Президії ВАС РФ від 20.06. 2006 N 1661/06, від 12.01.2010 N 11287/09.
Порушення норм процесуального права, в тому числі в частині перевірки повноважень представника, який підписав мирову злагоди-шення, що призвело до прийняття неправильного визначення про затвердження названої угоди, є підставою для оскарження ухвали про його затвердження, а не для перегляду за новим або нововиявленими обставинами.
Див: Постанова Президії ВАС РФ від 13.03.2007 N 8392/05.
2. Обставини, які згідно з п. 1 ст. 311 АПК РФ є підставами для перегляду судового акта, повинні бути су-громадської, тобто здатними вплинути на висновки суду при ухваленні судового акта.
При розгляді заяви про перегляд судового акта за новим або нововиявленими обставинами суд повинен установити, чи свідчать факти, наведені заявником, про наявність істотних для справи обставин, що не були предметом судового розгляду з даного справі.
Судовий акт не може бути переглянутий за нововиявленими обставинами, якщо істотні для справи обставини виникли після прийняття цього акту, оскільки за змістом п. 1 ч. 2 ст. 311 АПК РФ підставою для такого перегляду є відкриття обставин, які хоча об'єктивно й існували, але не могли бути враховані, так як не були і не могли бути відомі заявите-лю.
У зв'язку з цим суду слід перевірити, чи не свідчать факти, на які посилається заявник, про представлення нових до-казательств, що мають відношення до вже досліджені раніше судом обставинам. Представлення нових доказів не може служити підставою для перегляду судового акта за нововиявленими обставинами за правилами гл. 37 АПК РФ. У такому випадку заява про перегляд судового акта за нововиявленими обставинами задоволенню не підлягає.
Обставини, що виникли після прийняття судового акта, можуть бути підставою для пред'явлення самостійного ис-ка.
Див: п. 4 Постанови Пленуму ВАС РФ від 30.06.2011 N 52 "Про застосування положень АПК РФ при перегляді судових актів з новим або нововиявленими обставинами"; Постанови Президії ВАС РФ від 22.03. 2006 N 12442/05, від 11.03.2008 N 9261/04, від 09.12.2008 N 9922/08, від 01.04.2008 N 16034/07.
Механізм перегляду судового акта за новим або нововиявленими обставинами може бути задіяний лише в винятково випадках, у тому числі з метою виправлення очевидної судової помилки, що сталася через відсутність відомостей про обставинах, мають істотне значення для прийняття правильного рішення по суті спору. Інше розуміння інституту перегляду судових актів за нововиявленими обставинами призвело б до порушення принципу правової визначеності, який перед-вважає, зокрема, що судовий акт, що виноситься при остаточному вирішенні справи, не викликає сумнівів.
Див: Постанови Президії ВАС РФ від 05.12.2006 N 11781/06, N 11801/06, від 13.02.2007 N 12264/06.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 311 АПК РФ істотним для справи обставиною може бути визнано вказане в заяві знову об-наруженное обставина, яка не було і не могло бути відомо заявникові, незаперечно свідчить про те, що якби воно було відоме, то це призвело б до прийняття іншого рішення.
До названих обставинам можуть бути також віднесені виявлені порушення норм процесуального права, передбачені ч. 4 ст. 288 АПК РФ, допущені судом касаційної інстанції при ухваленні судового акта. На можливість перегляду такого судового акта за нововиявленими обставинами може бути зазначено у визначенні ВАС РФ, що виносяться відповідно до ч. 8 ст. 299 АПК РФ.
Якщо конкретне обставина не названо в заяві або воно не відповідає ознакам обставин, зазначених у п. 1 ч. 2 ст. 311 АПК РФ, таке заява підлягає поверненню з посиланням на п. 3 ч. 1 ст. 315 АПК РФ.
Див: п. 5 Постанови Пленуму ВАС РФ від 30.06.2011 N 52 "Про застосування положень АПК РФ при перегляді судових актів з новим або нововиявленими обставинами"; Постанова Президії ВАС РФ від 03.12. 2002 N 8516/02.
Заявник повинен представити переконливі докази того, що йому не було і не могло бути відомо про наявність істотних обставин, наявність яких призвело б до прийняття іншого рішення.
Див: Постанова Президії ВАС РФ від 09.03.2004 N 10771/03; Визначення ВАС РФ від 13.11.2008 N 7288/08.
Обставини, передбачені п. п. 2 і 3 ч. 2 ст. 311 АПК РФ, у зв'язку з відкриттям яких переглядається судовий акт, повинні бути встановлені набрав законної сили вироком суду. Якщо передбачені п. п. 2 і 3 ч. 2 ст. 311 АПК РФ обставини встановлені ухвалою або постановою суду, постановою прокурора, слідчого або дізнавача про припинення кримінальної справи за закінченням терміну давності, внаслідок акта про амністію чи акта про помилування, з причини смерті обвинуваченого, вони можуть бути підставою для перегляду судового акта за нововиявленими обставинами за умови визнання їх судом об-стоятельство, істотними для справи згідно п. 1 ч. 2 ст. 311 АПК РФ.
Див: п. 6 Постанови Пленуму ВАС РФ від 30.06.2011 N 52 "Про застосування положень АПК РФ при перегляді судових актів з новим або нововиявленими обставинами".
Із змісту п. 3 ч. 2 ст. 311 АПК РФ випливає, що злочинні діяння осіб, що у справі, чи їх представників, встановлені набрав законної сили вироком суду, є підставами для перегляду судового акта за нововиявленими йдуть-тельствам, якщо ці діяння вчинені при розгляді даної конкретної справи.
Див: Постанова Президії ВАС РФ від 07.10.2008 N 11122/05.
3. Судовий акт може бути переглянутий за новими обставинами у зв'язку з відміною судового акта арбітражного суду або суду загальної юрисдикції або постанови іншого органу (п. 1 ч. 3 ст. 311 АПК РФ) тільки в тому випадку, якщо скасовані акти дійсно послужили підставою для прийняття судового акта арбітражного суду у даній справі.
При цьому під скасуванням постанови іншого органу у випадку, передбаченому п. 1 ч. 3 ст. 311 АПК РФ, слід розуміти при-знання судом по іншій справі недійсними ненормативних правових актів, незаконними рішень органів, які здійснюють публічні повноваження, посадових осіб, наприклад, про стягнення платежів та застосування санкцій, покладанні інших обов'язків, а також у разі скасування названих актів, рішень вищестоящим органом або посадовою особою у встановленому порядку.
Визнання судом нечинним нормативного правового акта або скасування такого акта в установленому порядку вищестоящим органом або особою як не відповідному закону не може розглядатися як обставина, передбаченого п. 1 ч. 3 ст. 311 АПК РФ, за винятком випадків, коли даний нормативний правовий акт визнаний нечинним з моменту його прийняття.
В силу п. 1 ч. 3 ст. 311 АПК РФ може бути переглянуте за новими обставинами ухвалу суду про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду, якщо по іншій справі суд скасував це ж рішення третейського суду.
Див: п. 7 Постанови Пленуму ВАС РФ від 30.06.2011 N 52 "Про застосування положень АПК РФ при перегляді судових актів з новим або нововиявленими обставинами"; Постанова Президії ВАС РФ від 29.09. 2009 N 5838/09.
Визнання судом незаконним ненормативного правового акта податкового органу про встановлення недоїмки з податків, вимога щодо якої було розглянуто та встановлено судом у справі про банкрутство, є нововиявленою обставиною і тягне перегляд ухвали суду про включення названого вимоги до реєстру вимог кредиторів у порядку, передбаченому гл. 37 АПК РФ.
Див: п. 20 Постанови Пленуму ВАС РФ від 22.06.2006 N 25 "Про деякі питання, пов'язані з кваліфікацією і встановленням вимог по обов'язкових платежах, а також санкцій за публічні правопорушення у справі про банкрутство ".
Скасування визначенням арбітражного суду, винесеним по іншій справі, рішення третейського суду є підставою для пере-огляду за нововиявленими обставинами ухвали цього ж суду у цій справі про видачу виконавчого листа на при-примусове виконання того ж рішення третейського суду.
Див: Постанова Президії ВАС РФ від 19.04.2006 N 10313/05.
Підставою для перегляду судового акта відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 311 АПК РФ є визнана набрав законної сили судовим актом арбітражного суду або суду загальної юрисдикції недійсною угода (оспоримая або незначна), що призвела за собою ухвалення оспорюваного судового акту.
При цьому слід мати на увазі, що зазначене підстава застосовується, якщо висновок про визнання недійсною оспорімой або незначною угоди або про застосування наслідків недійсності нікчемного правочину зроблений в резолютивній частині рішення суду по іншій справі.
Якщо оспоримая угода визнана судом недійсною та припинено на майбутнє час, то визнання такої угоди недійсними не може бути підставою для перегляду судового акта за нових обставин.
Див: п. 8 Постанови Пленуму ВАС РФ від 30.06.2011 N 52 "Про застосування положень АПК РФ при перегляді судових актів з новим або нововиявленими обставинами"; Постанови Президії ВАС РФ від 20.02. 2006 N 8663/03; від 11.03.2008 N 16867/05; від 28.10.2008 N 7360/06.
Повноваження апеляційної (касаційної, наглядової) інстанції складаються в перевірці судових актів нижчестоящих інстанцій у межах, визначених АПК РФ. Тому що вступив в законну силу судовий акт арбітражного суду або суду загальної юрисдикції, яким задоволено позов про оскарження договору, не тягне скасування (зміни) судового акта у справі про стягнення за договором, а в силу п. п. 1 або 5 ч. 3 ст . 311 Кодексу є підставою для його перегляду за нововиявленими обставинами.
Див: п. 5 Постанови Пленуму ВАС РФ від 23.07.2009 N 57 "Про деякі процесуальних питаннях практики розгляду справ, пов'язаних з невиконанням або неналежним виконанням договірних зобов'язань".
В силу п. 3 ч. 3 ст. 311 АПК РФ із заявою про перегляд судового акта за нововиявленими обставинами у зв'язку з визнанням в поста-новлення Конституційного Суду РФ не відповідає Конституції РФ закону, застосованого судом у конкретній справі, можуть звернутися особи, брали участь у справі, а також інші особи, що не брали участь в даній справі, про права та обов'язки яких суд прийняв су-Дебні акт, у зв'язку з прийняттям рішення по якому заявник звертався до Конституційного Суду РФ.
Див: п. 9 Постанови Пленуму ВАС РФ від 30.06.2011 N 52 "Про застосування положень АПК РФ при перегляді судових актів з новим або нововиявленими обставинами".
На осіб, які не були учасниками конституційного судочинства, але чиї справи також були дозволені на підставі актів, визнаних неконституційними, поширюється положення ч. 3 ст. 79 Федерального конституційного закону "Про Конституційний Суд Російської Федерації", відповідно до якого рішення судів та інших органів, засновані на актах, визнаних неконстітуці-оннимі, не підлягають виконанню і повинні бути переглянуті в встановлених федеральним законом випадках, тобто з використанням закріплених іншим законодавством матеріально-правових підстав і процесуальних інститутів, зокрема, як у порядку су-дебного нагляду, так і за нововиявленими обставинами.
Див: Визначення Конституційного Суду РФ від 27.05.2004 N 211-О, від 05.02.2004 N 78-О, від 14.01.1999 N 4-О.
Відновлення права особи, не що був учасником конституційного судочинства, яке було порушено застосуванням судом норми закону, визнаної не відповідає Конституції РФ, відбувається шляхом оскарження відповідного судового акта в арбітражний суд вищестоящої інстанції за умови, якщо можливість такого оскарження не втрачена, або в силу ч. 3 ст. 79 Федерального конституційного закону від 21.07.1994 N 1-ФКЗ "Про Конституційний Суд Російської Федерації", п. 4 ч. 1 ст. 43 Феде-рального закону від 02.10.2007 N 229-ФЗ "Про виконавче провадження", ч. 1 ст. 327 АПК РФ шляхом подачі заяви про припинення виконавчого провадження до арбітражного суду, який видав виконавчий лист (якщо зазначена можливість оскарження исчерп-ну).
  Див: Постанова Президії ВАС РФ від 22.06.2010 N 2408/09.
  Правозастосовні рішення, засновані на акті, який хоч і не визнаний в результаті вирішення справи в конституційному судочинстві не відповідним Конституції РФ, але якому в ході застосування по конкретній справі арбітражний суд надав тлумачення, розходиться з його конституційно-правовим змістом, виявленим Конституційним Судом РФ, підлягають перегляду в порядку, встановленому законом. Справи, що послужили для заявників приводом для звернення до Конституційного Суду РФ, в усякому разі підлягають перегляду компетентними органами. Такий перегляд здійснюється безвідносно до закінчення строків звернення до цих органів і незалежно від того, наявні чи відсутні підстави для перегляду, передбачені іншими, крім Федерального конституційного закону "Про Конституційний Суд Російської Федерації", актами.
  Див: Постанови Президії ВАС РФ від 16.03.2004 N 8282/02, від 13.07.2004 N 6096/02.
  Згідно п. 4 ч. 3 ст. 311 АПК РФ із заявою про перегляд судового акта за нововиявленими обставинами у зв'язку з встановленим Європейським судом з прав людини порушенням положень Конвенції про захист прав людини та основних свобод при розгляді арбітражним судом конкретної справи можуть звернутися особи, брали участь у справі, у зв'язку з прийняттям рішення за яким відбулося звернення до Європейського суду з прав людини, а також інші особи, які не брали участі в даній справі, про права та обов'язки яких арбітражний суд прийняв судовий акт.
  Див: п. 10 Постанови Пленуму ВАС РФ від 30.06.2011 N 52 "Про застосування положень АПК РФ при перегляді судових актів з новим або нововиявленими обставинами".
  Згідно п. 5 ч. 3 ст. 311 АПК РФ визначення або зміна ВАС РФ практики застосування правової норми може служити ос-нування для перегляду вступило в законну силу судового акта за правилами гл. 37 АПК РФ тільки за умови, якщо в відпо-ділах акті ВАС РФ міститься вказівка на можливість перегляду вступили в законну силу судових актів у силу даного об-стоятельства.
  У зв'язку з цим з метою надання зворотної сили правової позиції, сформульованої в постанові Пленуму ВАС РФ, в цій Постанові повинно міститися таке вказівку: "вступили в законну силу судові акти арбітражних судів, прийняті на підставі норми права в тлумаченні, розходиться із які в сьогоденні постанові тлумаченням, можуть бути переглянуті на підставі п. 5 ч. 3 ст. 311 АПК РФ, якщо для цього немає інших перешкод ".
  З метою надання зворотної сили правової позиції, сформульованої в постанові Президії ВАС РФ, в постанові повинно міститися така вказівка: "вступили в законну силу судові акти арбітражних судів у справах з схожими фактичними обставинами, прийняті на підставі норми права в тлумаченні, розходиться із які мають цьому постанові тлумаченням, можуть бути переглянуті на підставі пункту 5 частини 3 статті 311 АПК РФ, якщо для цього немає інших перешкод ".
  При цьому під іншими перешкодами слід розуміти, зокрема, закінчення строків, передбачених ст. 312 АПК РФ, недо-допустимих погіршення становища особи, яка притягається або залученого до публічно-правової відповідальності, невичерпання можли-ності для звернення до суду апеляційної чи касаційної інстанції.
  У постанові Пленуму або Президії ВАС РФ може бути визначено коло судових актів, на які поширюється дей-ствие названої застереження.
  Правова позиція ВАС РФ, сформульована в постанові, не містить даної вказівки, не може служити підставою для перегляду судових актів у силу п. 5 ч. 3 ст. 311 АПК РФ, однак у зв'язку з положенням, викладеним в абзаці сьомому ч. 4 ст. 170 АПК РФ, враховується судами з дня опублікування такої постанови при розгляді аналогічних справ, в тому числі при перегляді судових актів в судах апеляційної та касаційної інстанції.
  Міститься в постановах Президії ВАС РФ, прийнятих до дати опублікування цієї постанови, положення про те, що "тлумачення правових норм є загальнообов'язковим і підлягає застосуванню при розгляді арбітражними судами ана-логічних справ", може розглядатися в якості вказівки на можливість перегляду судових актів у силу обставини, передбачені-ренного в п. 5 ч. 3 ст. 311 АПК РФ.
  Див: п. 11 Постанови Пленуму ВАС РФ від 30.06.2011 N 52 "Про застосування положень АПК РФ при перегляді судових актів з новим або нововиявленими обставинами".
  Згідно АПК РФ заяву про перегляд судового акта на підставі п. 5 ч. 3 ст. 311 АПК РФ може бути подано безпосередньо до суду за правилами, встановленими ст. ст. 310 і 312 АПК РФ, в тому числі після звернення до ВАС РФ із заявою про перегляд судового акта в порядку нагляду, якщо у визначенні про відмову в передачі справи до Президії ВАС РФ колегіальний склад суддів вказав на можливість перегляду оспорюваного судового акта за нових обставин (ч. 8.1 ст. 299 АПК РФ).
  При застосуванні даних положень судам слід виходити з такого.
  Заява про перегляд судового акта на підставі п. 5 ч. 3 ст. 311 АПК РФ може бути подано безпосередньо до суду, який прийняв або змінив судовий акт, за правилами ст. 310 АПК РФ.
  Термін, передбачений ч. 1 ст. 312 АПК РФ, в цьому випадку починає текти з дня розміщення відповідного акта ВАС РФ в повному обсязі на сайті ВАС РФ.
  Якщо в постанові Пленуму ВАС РФ або Президії ВАС РФ, на яке заявник посилається як на нову обставину, відсутня вказівка на можливість перегляду вступили в законну силу судових актів у силу даної обставини, таке заяв-ня повертається заявнику на підставі п. 3 ч. 1 ст. 315 АПК РФ стосовно п. 4 ч. 2 ст. 313 АПК РФ.
  У разі звернення заявника до ВАС РФ із заявою про перегляд судового акта в порядку нагляду колегіальний склад суддів ВАС РФ вказує на можливість перегляду оспорюваного судового акта на підставі п. 5 ч. 3 ст. 311 АПК РФ, якщо встановить, що постановою Пленуму ВАС РФ або постановою Президії ВАС РФ по аналогічній справі визначена або змінена практика застосування правової норми, при цьому у відповідному акті ВАС РФ міститься пряма вказівка на можливість перегляду встуила-пили в законну силу судових актів в Відповідно до п. 5 ч. 3 ст. 311 АПК РФ і п. 11 цієї Постанови.
  У цьому випадку термін на звернення в порядку, встановленому ст. 310 АПК РФ, до відповідного суду із заявою про перегляд су-дебного актом чинності даної обставини обчислюється відповідно до ч. 1 ст. 312 АПК РФ з дня отримання заявником копії визна-лення про відмову в передачі справи до Президії ВАС РФ.
  Див: п. 12 Постанови Пленуму ВАС РФ від 30.06.2011 N 52 "Про застосування положень АПК РФ при перегляді судових актів з новим або нововиявленими обставинами".
  Останнім судовим актом, прийняттям якого закінчився розгляд справи по суті, для цілей застосування положень п. 5 ч. 3 ст. 311 і ч. 3 ст. 312 АПК РФ слід вважати за загальним правилом (ст. ст. 15, 167, 271, 289 АПК РФ) рішення (постанова) суду першої (апеляційної) інстанції, якщо воно не було предметом розгляду суду вищої інстанції, або постанова суду касаційної інстанції, прийняте за результатами розгляду скарги на такі судові акти.
  Останнім судовим актом, прийняттям якого закінчився розгляд справи по суті, слід вважати також ухвалу про залишення позовної заяви (заяви) без розгляду, ухвалу про припинення провадження у справі, а також визначення, що виносяться на підставі положень ч. 8 ст. 141, ч. 5 ст. 234, ч. 5 ст. 240, ч. 3 ст. 245 АПК РФ, або відповідна постанова суду апеляційної чи касаційної інстанцій, прийняте за результатами розгляду скарги на такі судові акти.
  Див: п. 14 Постанови Пленуму ВАС РФ від 30.06.2011 N 52 "Про застосування положень АПК РФ при перегляді судових актів з новим або нововиявленими обставинами".
  Заява про перегляд вступило в законну силу судового акта на підставі п. 5 ч. 3 ст. 311 АПК РФ може бути подано, якщо заявником вичерпана можливість для звернення до суду апеляційної і касаційної інстанції. Отже, якщо на день опублікування на сайті ВАС РФ акта ВАС РФ, що містить правову позицію, яка може бути підставою для перегляду судового акта за нових обставин після його вступу в законну силу, у заявника не втрачено можливість звернутися з жа-лобой на цей судовий акт до суду апеляційної і (або) касаційної інстанцій з урахуванням положень ч. 2 ст. 181, ч. 2 ст. 259, ст. 273, ч. 2 ст. 276 АПК РФ, заяву про перегляд судового акта за вказаною новому обставині повертається заявникові.
  При оскарженні в апеляційному чи касаційному порядку судового акта, заснованої на положеннях законодавства, практика застосування яких після його прийняття визначена ВАС РФ, суд апеляційної чи касаційної інстанції враховує правову позицію ВАС РФ при оцінці наявності підстав для зміни або скасування оскаржуваного судового акту. При цьому в мотивувальній частині судового акту, прийнятого за результатами розгляду апеляційної чи касаційної скарги, може міститися вказівка на відповідну постанову Пленуму ВАС РФ або постанова Президії ВАС РФ, прийняте за результатами розгляду справи в порядку нагляду (ч. 4 ст. 170 АПК РФ) .
  Див: п. 15 Постанови Пленуму ВАС РФ від 30.06.2011 N 52 "Про застосування положень АПК РФ при перегляді судових актів з новим або нововиявленими обставинами".
  Наявність або відсутність підстав для перегляду судового акта у зв'язку з визначенням (зміною) практики застосування правової норми ВАС РФ встановлюється судом, який розглядає заяву про перегляд вступило в законну силу судового акта на підставі п. 5 ч. 3 ст. 311 АПК РФ, з урахуванням конкретних обставин справи та положень нормативних правових актів, застосованих судом при розгляді даної справи та прийнятті судового акта, в тому числі і у випадку, якщо у визначенні про відмову в передачі справи до Президії ВАС РФ колегіальний склад суддів ВАС РФ вказав на можливість перегляду оспорюваного судового акта за нових обставин.
  У разі скасування судового акта на підставі п. 5 ч. 3 ст. 311 АПК РФ справу повторно розглядається судом, який скасував раніше ухвалений їм судовий акт (ч. 2 ст. 317 АПК РФ), виходячи насамперед з доводів про застосовність позначеної в якості нового об-стоятельства правової позиції ВАС РФ до даної справи з урахуванням раніше встановлених по справі обставин і висновків суду про застосування відповідних норм права.
  Див: п. 16 Постанови Пленуму ВАС РФ від 30.06.2011 N 52 "Про застосування положень АПК РФ при перегляді судових актів з новим або нововиявленими обставинами".
  Судовий акт, прийнятий в результаті повторного розгляду справи після скасування раніше прийнятого судового акта на підставі п. 5 ч. 3 ст. 311 АПК РФ, не може бути змінений у бік погіршення становища особи, яка притягається або залученого до відповідальності за адміністративні або податкові правопорушення або до іншої публічно-правової відповідальності.
  Якщо при повторному розгляді справи суд виявить, що застосування правової позиції ВАС РФ в конкретній справі тягне погіршення становища особи, яка притягається або залученого до публічно-правової відповідальності (наприклад, дії особи, що раніше не кваліфікованим судом як правопорушення, визнаються такими або з нового тлумачення випливає, що розмір підлягає сплаті особою штрафу збільшується), суд відтворює в цій частині резолютивну частину судового акта, скасованого їм у зв'язку із задоволенням заяви про перегляд судового акта за нових обставин, а в мотивувальній частині призводить обгрунтування відповідного висновку.
  Див: п. 17 Постанови Пленуму ВАС РФ від 30.06.2011 N 52 "Про застосування положень АПК РФ при перегляді судових актів з новим або нововиявленими обставинами".
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Стаття 311. Підстави перегляду судових актів з но-вим або нововиявленими обставинами"
 1. Стаття 313. Форма і зміст заяви
    Коментар до статті 1. Вимоги до змісту заяви про перегляд судового акта за нововиявленими обставинами подібні з вимогами, що пред'являються до позовної заяви (див. коментарі до ст. 125, 126 АПК РФ). У заяві про перегляд судового акта за нововиявленими обставинами має бути зазначено вимогу скасувати, змінити судовий акт, а також нововиявленого
 2. Стаття 394. Подача заяви, подання про перегляд за нововиявленими обставинами рішень, ухвал суду, постанов президії суду наглядової інстанції
    1. До суб'єктів звернення із заявою про перегляд судового постанови за нововиявленими обставинами належать особи, які беруть участь у справі, їх правонаступники та представники (див. коментар до ст. 34, 44, 45, 46 і гол. 5 ЦПК). Питання про те, в який суд має подаватися заява про перегляд судового акта, дозволяється на підставі коментованої статті у взаємозв'язку з положеннями ст.
 3. Стаття 309. Право арбітражного суду переглянути судовий акт за нововиявленими обставинами
    Коментар до статті 1. Перегляд за нововиявленими обставинами - самостійна факультативна стадія арбітражного судочинства, в ході якої здійснюється перевірка в зв'язку з появою нових обставин, які не були відомі при первісному розгляді справи і є суттєвими для справи. 2. Предметом перегляду за нововиявленими обставинами можуть бути лише
 4. Стаття 315. Повернення заяви про перегляд судового акта за новим або нововиявленими обставинами
    Коментар до статті Термін, передбачений ч. 1 ст. 316 АПК РФ, встановлений для розгляду заяви про перегляд судового акта за новим або нововиявленими обставинами. Протягом цього строку суд вирішує питання про наявність або відсутність визначених ст. 311 АПК РФ обставин і відповідно до ч. 1 ст. 317 АПК РФ приймає рішення, постанову про задоволення заяви і скасування раніше
 5. Стаття 315. Повернення заяви про перегляд судового акта за нововиявленими обставинами
    Коментар до статті 1. Першою підставою повернення заяви про перегляд судового акта за нововиявленими обставинами є порушення норм про підсудність, передбачених ст. 310 АПК РФ. Заява подається в той арбітражний суд, який прийняв судовий акт, який підлягає, на думку заявника, перегляду за нововиявленими обставинами (див. коментар до ст. 310 АПК РФ). 2. Другим
 6. Стаття 310. Арбітражні суди, що переглядають су-Дебні акти з новим або нововиявленими обставинами
    Коментар до статті 1. Згідно ч. 1 ст. 310 АПК РФ набрали законної сили рішення, визначення, прийняті арбітражним судом першої інстанції, переглядаються за новим або нововиявленими обставинами судом, який прийняв ці рішення, визначення. Тому заява про перегляд рішення за нововиявленими обставинами не може бути направлено на розгляд до іншого територіальний
 7. Стаття 317. Судові акти, прийняті арбітражним судом за результатами розгляду заяви про перегляд судового акта за нововиявленими обставинами
    Коментар до статті 1. Арбітражний суд, який розглянув заяву, подання про перегляд судового акта, що вступив в законну силу, за нововиявленими обставинами виносить ухвалу, якою або задовольняє заяву про перегляд за нововиявленими обставинами, і одночасно скасовує рішення, або відмовляє у перегляді. У цьому випадку набрали законної сили судові
 8. Стаття 310. Арбітражні суди, що переглядають судові акти за нововиявленими обставинами
    Коментар до статті 1. Перегляд за нововиявленими обставинами судового акта проводить той арбітражний суд, який його прийняв, якщо про перегляд даного акту подано заяву. У випадках, коли арбітражний суд апеляційної чи касаційної інстанції або Президія Вищого Арбітражного Суду РФ залишив оспорюваний судовий акт без зміни або залишив в силі один з раніше прийнятих за
 9. Стаття 317. Судові акти, прийняті арбітражним судом за результатами розгляду заяви про перегляд су-дебного акта за новим або нововиявленими обставинами
    Коментар до статті 1. У силу прямої вказівки закону арбітражний суд, задовольняючи заяву про перегляд судового акта за нововиявленими обставинами та приймаючи рішення по суті, зобов'язаний був винести два самостійних рішення. Прийнявши рішення про задоволення заяви про скасування рішення суду за нововиявленими обставинами, суд був не вправі повторно розглядати справу за
 10. Стаття 313. Форма і зміст заяви
    Коментар до статті Відповідно до ч. 1 ст. 314 АПК РФ суд приймає до свого провадження заяву про перегляд судового акта за новим або нововиявленими обставинами за умови, що воно відповідає вимогам, що пред'являються ст. 313 АПК РФ до його форми і змісту. Зокрема, в такій заяві має бути зазначено на нове або нововиявлена обставина, передбачене
 11. Стаття 314. Прийняття заяви до провадження арбітражного суду
    Коментар до статті 1. Про форму та зміст заяви про перегляд судового акта за нововиявленими обставинами див. коментар до ст. 313 АПК РФ. 2. Ухвала про прийняття до провадження заяви про перегляд судового акта за нововиявленими обставинами виноситься у формі, що відповідає визначенню про прийняття позовної заяви, і має аналогічне зміст (див. коментар до
 12. Стаття 393. Суди, що переглядають за нововиявленими обставинами рішення, ухвали суду, постанови президії суду наглядової інстанції
    Стаття, що регулює питання підсудності справ з перегляду судових актів, що вступили в законну силу за нововиявленими обставинами. Рішення (ухвалу) суду першої інстанції, не переглядалася в апеляційному, касаційному і наглядовому порядку або є предметом розгляду в судах цих інстанцій, але залишене ними без змін, переглядається за знову
 13. Стаття 393. Суди, що переглядають за нововиявленими обставинами рішення, ухвали суду, постанови президії суду наглядової інстанції
    Коментар до статті § 1. Питання. Підсудні чи Верховному Суду Російської Федерації скарги на ухвали районних (міських) судів про перегляд за нововиявленими обставинами апеляційних рішень чи ухвал цих судів, якими були змінені рішення мирових суддів або прийняті нові рішення? Відповідь. Відповідно до ст. 393 Цивільного процесуального кодексу Російської Федерації
 14. Стаття 275. Порядок подання касаційної скарги
    Коментар до статті 1. З метою забезпечення можливості особам, бере участі у справі, знайомитися з матеріалами справи в межах строку на оскарження, а також уникнення помилки у визначенні повноважного арбітражного суду касаційної інстанції з розгляду відповідної касаційної скарги, виключення необгрунтованої затримки у судовому розгляді АПК РФ передбачає подачу касаційної
 15. Стаття 316. Розгляд заяви про перегляд судового акта за нововиявленими обставинами
    Коментар до статті 1. За межами правового регулювання АПК 2002 залишилися стадія підготовки справи до перегляду за нововиявленими обставинами, а також порядок розгляду справи. Підготовка справи здійснюється за загальними правилами, що містяться в гл. 14 АПК РФ, з урахуванням певних особливостей, роз'яснення яких дано в Постанові Пленуму ВАС РФ від 20 грудня 2006 р. N 65 "Про
 16. Стаття 306. Зміст постанови Президії Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації
    Коментар до статті Дотримання вимог до оформлення постанов Президії ВАС РФ забезпечує його законність, обгрунтованість і вмотивованість, які є умовами обов'язковості судових актів (ст. ст. 15, 16 АПК РФ). При цьому особливе значення мають мотиви прийнятого постанови (п. 9 ст. 306 АПК РФ) і висновки і рішення за результатами роз-гляду заяви (п. 10 ст. 306 АПК РФ),
© 2014-2022  yport.inf.ua