Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 323. Гарантії медичного обслуговування

Для осіб, які працюють в організаціях, що фінансуються з федерального бюджету, розташованих у районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, колективним договором може передбачатися оплата за рахунок коштів організації вартості про-їзда в межах території Російської Федерації для медичних консультацій або лікування за наявності відповідного медичні-ського висновку, виданого в порядку, встановленому федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, якщо відповідні консультації або лікування не можуть бути надані за місцем проживання.
(В ред. Федеральних законів від 22.08.2004 N 122-ФЗ, від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Гарантії медичного обслуговування для осіб, які працюють в організаціях, що фінансуються з бюджетів суб'єктів Російської Федерації та бюджетів муніципальних утворень, встановлюються органами державної влади суб'єктів Російської Федеративної-ції та органами місцевого самоврядування.
(Частина друга введена Федеральним законом від 22.08.2004 N 122-ФЗ)
Гарантії медичного обслуговування для працівників інших організацій встановлюються колективними договорами.
(Частина третя введена Федеральним законом від 22.08.2004 N 122-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 323. Гарантії медичного обслуговування"
 1. Стаття 323. Гарантії медичного обслуговування
  Стаття, що з 1 січня 2005 р. застосовується у зміненій редакції, згідно з якою гарантії медичного обслуговування для осіб, які працюють в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, диференціюються залежно від того, за рахунок коштів якого бюджету здійснюється фінансування організації. Колективним договором організацій, що фінансуються з федерального бюджету,
 2. Стаття 323. Гарантії медичного обслуговування
  Коментар до статті 1. Робота у важких кліматичних умовах Півночі робить негативний вплив на здоров'я працівників, що обумовлює необхідність встановлення додаткових гарантій медичного обслуговування. В даний час на законодавчому рівні гарантії медичного обслуговування жителям півночі, здійснюють трудову діяльність в організаціях, що фінансуються з федерального
 3. Г.Р. Дзвонів, Н.І. Махонько. Медичне право: навчальний посібник., 2009
  Навчальний посібник написаний відповідно до Державного освітнього стандарту з дисципліни "Медичне право". У ньому висвітлюються положення російського законодавства у сфері медичного обслуговування. Автори розкривають поняття медичного права, розглядають правове забезпечення охорони здоров'я РФ, принципи організації та функціонування системи російської охорони здоров'я, правове
 4. ЛІТЕРАТУРА
  1. Блінов А.Г. Кримінально-правова охорона прав пацієнта: Навчальний посібник / За ред. Б.Т. Разгільдіева. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО "Саратовська державна академія права", 2004. 2. Власов В.В., Зайцева І.А., Захаров І.А. та ін Ваші права при отриманні медичної допомоги. Саратов: Агатон, 1997. 3. Воєводін Л.Д. Юридичний статус особи в Росії. М., 1997. 4. Гарантії якості медичної
 5. Стаття 2. Відносини, що регулюються цим Федеральним законом
  Ця стаття визначає сферу дії коментованого федерального закону. Законом регулюються відносини, що виникають у зв'язку з наданням та забезпеченням органами державної влади додаткових гарантій щодо соціального захисту прав дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків. Зокрема,
 6. Стаття 185. Гарантії працівникам, які направляються на медичний огляд (обстеження)
  Коментар до статті Про категорії працівників, які зобов'язані проходити попередні (при вступі на роботу) і періодичні медичні огляди (обстеження), див. ст. ст. 213, 266 і коммент. до них. За працівниками, направленими на медичний огляд (обстеження), середня заробітна плата зберігається на весь час звільнення від роботи. Якщо працівник в установленому порядку було направлено на
 7. Стаття 287. Гарантії і компенсації особам, які працюють за сумісництвом
  1. У ч. 1 коментованої статті вказані окремі види гарантій і компенсацій, які не надаються особам, які працюють за сумісництвом. Відповідно особам, які працюють за сумісництвом, надаються гарантії та компенсації, якщо вони поєднують роботу з навчанням (див. коментар. До ст. 173-176 або якщо вони працюють в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях (див. коментар.
 8. Стаття 377. Межі зобов'язання гаранта
  1. Передбачене банківською гарантією зобов'язання гаранта перед бенефіціаром обмежується сплатою суми, на яку видана гарантія. 2. Відповідальність гаранта перед бенефіціаром за невиконання або неналежне виконання гарантом зобов'язання по гарантії не обмежується сумою, на яку видано гарантію, якщо в гарантії не передбачено
 9. Стаття 378. Припинення банківської гарантії
  1. Зобов'язання гаранта перед бенефіціаром по гарантії припиняється: 1) сплатою бенефіціару суми, на яку видана гарантія; 2) закінченням визначеного в гарантії строку, на який вона видана; 3) внаслідок відмови бенефіціара від своїх прав по гарантії і повернення її гаранту; 4) внаслідок відмови бенефіціара від своїх прав за гарантії шляхом письмової заяви про звільнення
 10. А.А. Кирилова. Коментар до Федерального закону від 21 грудня 1996 року N 159-ФЗ "Про додаткові гарантії щодо соціальної підтримки дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків" (постатейний), 2010

 11. Стаття 287. Гарантії і компенсації особам, які працюють за сумісництвом
  Коментар до статті 1. Коментована стаття встановлює види гарантій і компенсацій, які не надаються працівникам, які є сумісниками. 2. Відповідно до ч. 1 коментованої статті сумісникам не надаються гарантії і компенсації, передбачені для працівників: які поєднують роботу з навчанням (див. коментар. До ст. Ст. 173 - 176); працюючих в районах Крайньої Півночі і
 12. По-друге, з 1 січня 2013 р. набирають чинності положення, що стосуються:
  1) доступності та якості медичної допомоги: 2) застосування порядків надання медичної допомоги та стандартів медичної допомоги в рамках забезпечення доступності та якості медичної допомоги (п. 4 ст. 10), 3) ліцензування медичної діяльності медичних організацій (подп. "а" п. 1 ч. 1 ст. 15), 4) права Уряду РФ визначати додатковий перелік захворювань для включення їх в
 13. Стаття 379. Регресні вимоги гаранта до принципала
  1. Право гаранта зажадати від принципала в порядку регресу відшкодування сум, сплачених бенефіціару по банківській гарантії, визначається угодою гаранта з принципалом, на виконання якого була видана гарантія. 2. Гарант не має права вимагати від принципала відшкодування сум, сплачених бенефіціару не відповідно до умов гарантії або за порушення зобов'язання гаранта перед
 14. Стаття 372. Непередаваність прав по банківській гарантії
  Що належить бенефіціару за банківською гарантією право вимоги до гаранта не може бути передано іншій особі, якщо в гарантії не передбачено
 15. Стаття 72. Матеріально-побутове забезпечення і медичне обслуговування засуджених до арешту
  Коментар до статті 72 1. Матеріально-побутове забезпечення засуджених до арешту здійснюється за нормами, встановленими для засуджених до позбавлення волі, відбувають покарання в умовах загального режиму у в'язниці, а неповнолітніх засуджених - за нормами, встановленими для виховних колоній (Постанова Уряду РФ від 11 квітня 2005 р. N 205 "Про мінімальні норми харчування та
 16. Стаття 223. Санітарно-побутове та лікувально-профілактичне обслуговування працівників
  1. Устаткування санітарно-побутових приміщень, приміщень для прийому їжі, приміщень для надання медичної допомоги, кімнат для відпочинку в робочий час і психологічного розвантаження повинно проводитися у відповідності зі СНиП 2.09.04-87 "Адміністративні та побутові будівлі", затверджених постановою Держбуду Росії від 31.03.1994 N 18-23 і введеними в дію з 1 Липень 1994 Контроль за
 17. Стаття 376. Відмова гаранта задовольнити вимогу бенефіціара
  1. Гарант відмовляє бенефіціару у задоволенні його вимоги, якщо це вимога або додані до нього документи не відповідають умовам гарантії або представлені гарантові після закінчення визначеного в гарантії строку. Гарант повинен негайно повідомити бенефіціара про відмову задовольнити його вимогу. 2. Якщо гаранту до задоволення вимоги бенефіціара стало відомо, що
© 2014-2022  yport.inf.ua