Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Т.К. Андрєєва. Арбітражний процесуальний кодекс російської федерації з постатейними матеріалами судової практики і коментарями, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 325. Поворот виконання судового акта

Коментар до статті Якщо після прийняття і виконання судового акта вищестояща інстанція за скаргою особи прийме інше рі-шення, наприклад у задоволенні позову відмовить, виникає питання: як повертати сповнене? На цей випадок процесуальний закон пропонує інститут повороту виконання судового акта. Суд приймає ухвалу, на підставі якого позивач, який отримав використан-ня, зобов'язаний повернути його відповідачу. Якщо майно вже вибуло з володіння позивача, а відповідач зацікавлений у поверненні майна, він має право на витребування майна з чужого незаконного володіння.
Президія ВАС РФ висловився про можливість повороту виконання судового акта в наступному справі: "... особа, чиї права нару-шени, має право вимагати їх захисту будь-якими способами, встановленими законом, в тому числі і шляхом пред'явлення заяви в порядку, передбаченому статтею 325 Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації, про поворот виконання судового акта, у зв'язку з цим суспільство вправі було звернутися як з самостійним вимогою до інспекції про повернення з бюджету безпідставно отриманих грошових коштів, так і направивши заяву про поворот виконання рішення від 27.12.2005 "(Постанова Президії ВАС РФ від 14.12.2010 N 3809/07).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 325. Поворот виконання судового акта "
 1. Стаття 443. Поворот виконання рішення суду
  1. Процесуальний інститут повороту виконання судової постанови дозволяє відновити права та охоронювані законом інтереси відповідача, порушені виконанням скасованого надалі судового акту. Він можливий за наявності в сукупності наступних умов: прийняте по справі рішення виконано; сповнене рішення скасовано і судовий акт про його скасування вступив в законну силу; по справі винесено
 2. Стаття 326. Вирішення питання про поворот виконання судового акта
  Коментар до статті 1. Коментована стаття встановлює процесуальний порядок розгляду і вирішення питання про поворот виконання судового акта. За загальним правилом питання про поворот виконання розглядається арбітражним судом вищої інстанції (касаційної, наглядової, а якщо рішення підлягала негайному виконанню - апеляційної). Питання про поворот виконання дозволяється тільки
 3. Стаття 326. Вирішення питання про поворот виконання судового акта

 4. Стаття 325. Поворот виконання судового акта
  Коментар до статті 1. Стаття, що регулює поворот виконання судового акта арбітражного суду. Інститут повороту виконання особливо актуальний в арбітражному процесі, оскільки в арбітражному судочинстві крім наглядової інстанції існує касаційна інстанція, що здійснює перевірку законності вступили в законну силу судових актів суду першої та апеляційної інстанцій
 5. Стаття 444. Порядок повороту виконання рішення суду судом першої інстанції
  1. Виконані рішення суду першої інстанції, що послужили підставою для виконання, при перегляді в касаційному і наглядовому виробництві можуть бути скасовані повністю або в частині з направленням справи до суду першої інстанції на новий розгляд (див. коментарі до ст. 361 і 390 ЦПК). Апеляційна інстанція не наділено правом направлення справи на новий розгляд, а сама змінює чи скасовує
 6. Стаття 397. Обмеження зворотного стягнення сум, виплачених за рішенням органів, що розглядають індивідуальні трудові спори
  Коментар до статті 1. Правило ст. 397 застосовується по відношенню до судового рішення. У порядку нагляду може бути розглянуто лише судове рішення. ТК не передбачає скасування судом рішення комісії з трудових спорів. У суді трудовий спір розглядається знову. 2. Підставами для скасування або зміни судових постанов нижчестоящих судів у порядку нагляду є істотні порушення
 7. Стаття 443. Поворот виконання рішення суду
  Стаття 443. Поворот виконання рішення
 8. Стаття 397. Обмеження зворотного стягнення сум, виплачених за рішенням органів, що розглядають індивідуальні трудові спори
  1. За загальним правилом поворот виконання рішення суду при скасуванні його в порядку нагляду у справах про стягнення грошових сум за вимогами, що випливають із трудових відносин, не допускається. Однак як виняток коментована стаття зворотне стягнення з працівника сум допускає тільки в тому випадку, якщо скасовано в порядку нагляду рішення про їх стягнення та за умови, що скасоване рішення
 9. Стаття 444. Порядок повороту виконання рішення суду судом першої інстанції
  Стаття 444. Порядок повороту виконання рішення суду судом першої
 10. Стаття 283. Призупинення виконання судових актів арбітражним судом касаційної інстанції
  Коментар до статті 1. Передбачена в коментованій статті можливість призупинення виконання судових актів зумовлена тим, що в порядку касаційного провадження підлягають перегляду судові акти, які вступили в законну силу, які за загальним правилом підлягають виконанню. Тим часом суд касаційної інстанції має право скасувати судовий акт незалежно від того, виконаний він чи ні. В
 11. Стаття 381. Рядків Подання заяв про поворот Виконання
  Если питання про поворот Виконання решение Не було вірішено судом при новому розгляді справи або судом апеляційної чи касаційної інстанції, заява відповідача про повернення стягненого з нього за Скасований рішенням майна розглядається судом, у якому перебуває справа. Заяву про поворот Виконання можна податі у межах позовної терміну давнини. 2. За Подання заяви про поворот Виконання Судовий збір не Стаття 298. Зупинення виконання судового акта Вищим Арбітражним Судом Російської Федерації
 12. Коментар до статті 1. У ч. 1 визначаються умови, при яких виконання судового акта, оспорюваного в порядку нагляду, може бути призупинено. Зі змісту коментованої норми випливає, що зупинити виконання судового акта, що вступив в законну силу і зверненого до виконання, можливо у виняткових випадках і саме по собі звернення із заявою про перегляд судового акта в
  Стаття 283. Призупинення виконання судових актів арбітражним судом касаційної інстанції
 13. Коментар до статті 1. Особа, яка бере участь у справі, має право звернутися до арбітражного суду касаційної інстанції з клопотанням про зупинення виконання судових актів, прийнятих арбітражним судом першої та апеляційної інстанцій. Оскільки Кодексом не передбачено подача такого клопотання в електронному вигляді, вона може бути подана до суду лише на паперовому носії. Див: п. 2 Постанови
  Стаття 211. Рішення суду, що підлягають негайному виконанню
 14. Коментар до статті § 1. Рішення, перелічені в ст. 211 ЦПК РФ, підлягають негайному виконанню в силу імперативного припису закону, у зв'язку з чим вказівка в рішенні про звернення їх до негайного виконання не залежить від позиції позивача і розсуду суду. Звернення рішення до негайного виконання з підстав, зазначених у ст. 212 ЦПК РФ, можливо тільки на прохання позивача. У таких
  Арбітражний процесуальний кодекс Російської Федерації як джерело виконавчого виробництва
 15. У арбітражному процесуальному кодексі Російської Федерації виконавчого провадження відведений VII розділ. Основні положення Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації про виконавче провадження: - судові акти арбітражних судів приводяться у виконання після набрання ними законної сили, за винятком випадків негайного виконання, в порядку, встановленому АПК РФ і
  Стаття 445 . Порядок повороту виконання рішення суду судами апеляційної, касаційної чи наглядової інстанції
 16. 1. Розвиваючи загальне правило ст. 443 ЦПК про поворот виконання судового рішення, коментована стаття конкретизує його застосування в апеляційної, касаційної і наглядової інстанціях відповідно до їх повноважень щодо перегляду справи (див. коментарі до ст. 328, 361, 390 даного Кодексу). Названі судові інстанції, остаточно вирішуючи спір, або припиняючи провадження у справі, або залишаючи
  Стаття 298. Зупинення виконання судового акта Вищим Арбітражним Судом Російської Федерації
 17. Коментар до статті Звернення до ВАС РФ із заявою (поданням) про перегляд судового акта в порядку нагляду за об-щему правилом не повинно впливати на виконання цього акту, порушувати визначеність в положенні сторін. Питання про зупинення виконання судового акта не повинен зв'язуватися з перспективами розгляду заяви (представ-лення) про перегляд судового акта. Фактично питання
  Комментарий к статье Обращение в ВАС РФ с заявлением (представлением) о пересмотре судебного акта в порядке надзора по об-щему правилу не должно влиять на исполнение этого акта, нарушать определенность в положении сторон. Вопрос о приостановлении исполнения судебного акта не должен связываться с перспективами рассмотрения заявления (представ-ления) о пересмотре судебного акта. Фактически вопрос
© 2014-2022  yport.inf.ua