Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина перша, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 328. Зустрічне виконання зобов'язань


1. Зустрічним визнається виконання зобов'язання однієї зі сторін, яке відповідно до договору обумовлене виконанням своїх зобов'язань іншою стороною.
2. У разі ненадання зобов'язаною стороною обумовленого договором виконання зобов'язання або наявності обставин, очевидно які свідчать про те, що таке виконання не буде вироблено у встановлений термін, сторона, на якій лежить зустрічне виконання, має право призупинити виконання свого зобов'язання або відмовитися від виконання цього зобов'язання і вимагати відшкодування збитків.
Якщо обумовлене договором виконання зобов'язання вироблено не в повному обсязі, сторона, на якій лежить зустрічне виконання, має право призупинити виконання свого зобов'язання або відмовитися від виконання в частині, що відповідає ненадання виконанню.
3. Якщо зустрічне виконання зобов'язання вироблено, незважаючи на ненадання іншою стороною обумовленого договором виконання свого зобов'язання, ця сторона зобов'язана надати таке виконання.
4. Правила, передбачені пунктами 2 і 3 цієї статті, застосовуються, якщо договором або законом не передбачено інше.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 328. Зустрічне виконання зобов'язань "
 1. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  стаття / / Збірник постанов Президії Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації. Вип. 1. Питання підвідомчості і підсудності. М., 1996. С. 2. [10] Постанови Президії Вищого Арбітражного Суду РФ по конкретних справах публікуються в щомісячному журналі «Вісник Вищого Арбітражного Суду РФ» під рубриками, відбивають певні категорії економічних суперечок.
 2. § 2. Фінансові ресурси муніципальних утворень
  статтях бюджету. У місцевих бюджетах окремо передбачаються доходи, що направляються на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування щодо вирішення питань місцевого значення, та субвенції, надані для забезпечення здійснення органами місцевого самоврядування окремих державних повноважень, переданих їм федеральними законами і законами суб'єктів Російської Федерації, а
 3. § 3. Основні інститути цивільного права зарубіжних держав
  зустрічного задоволення (consideration). Однаковий Торговий кодекс США визначає договір як зобов'язання, що випливає з угоди сторін. Англійське право розрізняє передачу правового титулу (conveyance) при даруванні або оренді і договір (contract), що передбачає існування зобов'язань виключно між сторонами угоди (наприклад, договір надання послуг), оскільки правила
 4. § 5. Товариство з додатковою відповідальністю
  стаття - 95, яка безпосередньо регулює тільки два питання - відповідальність його учасників (п. 1) і зміст його фірми (п. 2). В іншому ж до товариства з додатковою відповідальністю застосовуються правила про товариства з обмеженою відповідальністю. І хоча в п. 3 ст. 95 ГК йдеться про можливість застосування до товариств з додатковою відповідальністю правил Кодексу про товариства з
 5. § 2. Поняття і основні види угод
  зустрічній передачі іншого товару. Намір, спрямоване на непрямий правовий результат надання, називається Кауза (causa), або правової метою надання, а оскільки намір досягти мети в той же час є і спонукальною причиною надання, його іменують також правовою підставою надання * (522). Розрізняють такі основні види Кауз надань: 1) causa
 6. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  стаття на відміну від ст. 171 ЦК не містить спеціального застереження щодо цього. Однак якщо неповнолітній у встановленому законом порядку був обмежений чи позбавлений права самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами (п. 4 ст. 26 ЦК), відповідні угоди неповнолітнього можуть бути оскаржені його батьками, усиновителями і піклувальниками. Аналогічні правила
 7. § 4. Суб'єкти зобов'язання
  328 ЦК). Цедент несе відповідальність перед цессионарием за недійсність вимоги, що є предметом поступки (ст. 390 ЦК). Уступаемое право дійсно, якщо воно існує юридично і фактично, належить цеденту і останній управомочен на вчинення поступки. Відсутність хоча б одного з названих умов тягне недійсність цесії. Так, недійсною буде передача
 8. § 3. Предмет, термін, місце і спосіб виконання
  328 ЦК). Зустрічність виконання випливає безпосередньо з самої договірної моделі, використовуваної сторонами, і не повинна обумовлюватися сторонами особливо. Так, укладення договору купівлі-продажу на умовах попередньої оплати (ст. 487 ЦК) вже саме по собі додає виконанню зобов'язання з передачі товару зустрічний (наступний) характер, обумовлює його попереднім виконанням
 9. § 3. Види цивільно-правової відповідальності
  зустрічного вимоги або безспірного стягнення коштів з основного боржника. Якщо основний боржник відмовився задовольнити вимогу кредитора або кредитор не одержав від нього в розумний строк відповідь на пред'явлене вимога, то ця вимога може бути пред'явлено до субсидиарному боржнику. Порядок попереднього звернення кредитора до основного боржника може вважатися дотриманим, якщо
 10. § 3. Окремі способи припинення зобов'язань
  зустрічними; б) однорідними; в) здатними до виконання. Зустрічність вимог передбачає існування двох зобов'язальних відносин між тими ж особами. При цьому боржник по одному з них повинен одночасно бути кредитором по іншому і навпаки. З умови встречности випливають два загальні правила. По-перше, боржник може направити до заліку лише така вимога, яке належить
© 2014-2022  yport.inf.ua